Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

YR APOSTOL PAUL YN NCHYMRU!

News
Cite
Share

YR APOSTOL PAUL YN NCHYMRU! LIJAWER sydd wedi eisiarad a'i jsgrifenu o bryd i bryd yn ngbylch y dybiaeth fod yr Apostol Paul wedi talu ymwel- iad a, Chymru fynyddi^. Myn lhai iddo dirio) n mro MorgaMwg, ac iddo alw lieibio i Lanilltyd Fawr, yr hwn le ydoedd y pryd hwnw yn enwog am y manteiBion addysg oeddynt i'w cael yno, mor enwog fel ag yr oedd dynioii ieuauc o dculuoedd urddasol oddiar Gyfandir Ewrop, ac o wiedy ld traoior ereill, yn dyfad yuo i bertleithio eu hunain mewn dysgeidiaeth. Myn rhai liefyd ddufod i'r Apostol alw heibio i Ogof Caradog, yn rhanau uchaf Cwm Tawe, ac iddo fyned rhagddo oddiyno yn groes i'r wlad. Ond eredwn y gallwn ddyweyd mai tybiaeth yw y cwbl ac nad oes yr un ffaith ar gael yn hanes y wlad lion, nac uu- lhyw wlad arall, yn profi gwirioneddolrwydl yr hyn a ddywedir am ymweliad Apostol Mawr y Cenedloedd a Chymru. Felly nis gallwn ddyweyd dim amgen nad tybiaeth yw y cwbl Ond er hyny y mae dyiuon wedi treulio llawer iawn o anise. gwerth- fawr i siarad ac ysgrifenu am hyny heb fod ganddynt ddim ond tybiaeth yn sail, a'r dybiaeth hono, i fe ldwl clir a goleuedig, yn wan a disylwedd. Os oes y fath ddylanwad gan dybiaeth ar ddynion fel P-g i'w oario mor bell, pa faint mwy dylainvad a ddylai fod giu ffaith ? yn enwedig os bydd y ffaith liouo yn gyfryw ag y gellir ei chyf- rif o werth i'r byd, a thuedd ynddi i lesoli dynoliaeth ac i leddfu y dyoddefiadau hyny ag y mae cy iff dynion yn agored iddynt tra yn byw ac yn ymsyinud ar y blaued ddaearol yma Y mae yna un ffaith fawr, yr hon sydd un o rai bwysicaf yr oes hon, a'r hon sydd yn fil gwerthfawrocach i ddynion na'r holl dybiaetliau disylwedd mewn perthynas i ymweliad yr Apostol Paul a Chymru, ae yr ysgiifenir ac y siaredir cymaint am dan- ynt; a'r ffaith ryfeddol hono yw, fol Aft- JACOB HUGHES (Cymro o waed cocli cyfan, gwr genedigol o sir Av erteifi), wedi ilarganfod un o'r meddyginiaethau rhyfeddaf a mwyaf effeith- iol a fu yn y byd erioed ar gyfer gwellhau y gwahauol glefydau ag y mae y teulu dynol yn ddarostyngedig iddynt. Y mae y feddyginiaeth hon y fath yn ei heffeithian iachaol fel ag y mae rhai o brif feddygon yr oes yn sefyll uwch ei phen mewn syndod ac yn rhyfeddu at y modd y mae yn peri i glefydau fyddont wedi hen artrefi mewn cyfansoddiadau dynol i gilio a diflanu o'r golwg fel rbew o flaen gwres neu dywyllwch o llaen goleuni, gan roddi lie i iechyd a lioennsrwydd. Nid yn nnig gyr y leddyginiaeth hon wahanol glefydau yn llwyr o gyfansoddiadau dynion, ond adnewydda y cyfansoddiadau hyny, a daw a byw" ogrwydd a nerth ieuenctyd i bob aelod a chvrual ohonyut. Y mae y byd wedi bod ar ei eithaf yn dyfeisio er ceisio cael o hyd i feddyginiaethau etfeithiol ar gyfer anhwylderau dynion, ac, yn wir, y mad 1 wyddiant mawr wedi dilyn ymdiechion gwahanol bersonau; ond beiddiwn ddyweyd, a liyny yn ddi- betrus, er yr holllwyddiant ag sydd wedi nodwaddu ymchwil- adau meddygon yr oesau, nad oes yr un ddyfais eto wedi ei chael allan yn rhagori ar yr un dan sylw, os, yn wir, y gwelodd y byd erioed ddim yn cyrhaedd rhith cyffelybrwydd olioni. Nid rhyw iachad arwynebol y fnae y feddygiuiaeth lion'yn ei gynyrchu. Nage ond y mae yn myned at wraidd y drwg, yn chwilio am wreiddiau y clefyd, ac yn ei ddiwreiddio, gan ei yggubo allan o'r cyfansoddiad mor llwyr fel nad oes yr un gronyn yn cael ei adael ar ol i wenwyno y corff Hen wirion- edd yn y byd yw, mai "Y gwaed yw bywyd y corff," ac fe'n dyagirmai o'r gwaed y gwneir cig, giau, esgyrn, be., ac o ganlyniad y mae yn ddigon naturiol i ni gredu, os gellir cael gwaed pur ac iach i lifo trwy y gwythienan, y bydd y coiff o angenrheidrwydd yn sicr o fod yn iach, cryf, a byniog. Y mae y darganfyddiad rhyfeddol hwn yn ffaith ag sydd eisoes wedi ei phrofi gan filoedd drwy yr holl fyd adnabyddus, vii un o'r ffeithiau tymhorol gweithfawrocaf a welodd y byd erioed, fel y profa y miloedd tystiolaethau ag sydd wedi eu derbyn o bedwar bin byd. Y mae y feddygmiaeih hon yn gwneyd ei gwaith mor sicr, mor drwyadl, ac mor effeithioJ, fel nad oes yr un engraifft wedi ei chael o'i bod wedi methu mown cymaint ag un amgylchiad tg y cafodd ei defnyddio mewn pryd ac yn unol a'r cyfarwydd iadau a. roddir gan y darganfyddwr. Boed i bob Cymro, a phob un o ba genedl bynag y diclion iddo fod, a fyddo yn dyoddef oddiwrth anhwylderau corfforol, roddi cynyg teg i'r feddyginiaeth ryfeddol ac effeithiol hon. Gellir ei chael gan bob fferyllydd cymeradwy drwy y deyinas hon, a theyrnasoedd e/eill heiyd; ac os dichon fod rliyw an- hawsder i'w chael yn rliywle, anfoner yn ddio.d at y Dargan- fyddwr ei hunan, yr hwn a'i denfyn gyda tbroad y post i un- rhyw gyfeiriad ar dderbyniad y pris roddir ar ddiwedd y nod- iadau hyn. Cotiwch ofyn am "HUGHES' BLOOD PILLS," ac ar ol i chwi eu cael byddwcli yn ofalus i ddilyn y cyfar- wyddiadau ageweh gyda phob blychaid; ac yn wobr am eich trafferth cswch gyfanaoddiad cryf ac iach ar gyfer myned dnvy ymdrechion ac amgylchiadau bywyd. Ac ar ol i cliwi eu defnyddio, gwyddom na oipliwyswch heb eu cymeradwyo i ereill a welwch yn dyoddef o'ch cwmpas. BHYBYDD.—Dim yn bur heb arwydduod calon ar y blwch. Ar werth drwy y-deymas am Is. l'c., 2s 9c, 4a. 6c. gyda'r Post Is. 3c., 2s. lie., a 4a. 9c. oddiwrth y Perchanog, JACOB HUGHES, Chemic il and Madical Laboratory, Penarth, Cardiff, England (Itite;of Llanelly). Goruchwjlwyr ynjmhob parth o'r byd. 4.1 84.p.

Advertising