Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDEEAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, MegysPestuch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dohir (rivadf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Idais, P,\s, Orygni, Influenza, Asthma. Caetluler. NEWYDD DA! T yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. r5^fi,1Vae m,ll0(:d,4 J-11 ou lianwybodaeth yu dyoddcf ao yn nychu f!ntan'JWyMerau y, ,*™st' -vn Pesyeliu bron yn ddibaid, f„„y" eu cwsg gan ddift.yg anadl, lieb vmofyn am feddygin- i^tansoddiad'0 y I'J'iy, Jn uiweidio ao yu gwanyclm cu DALIED Y CYFRYW SYLW. Y maemeddyginiaeth sicr ac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa tin y mae eanoedd yn barod i dystioJaethu- DAVIES'S OOUGH MIXTURE 0,1,1 ;L" dogn er, P«>ft «« ddylanwad union „yrchoI yn rjoddliau y fHcm, yn clirio y llais, vn cyne.ni ae vn w\v)hauy irest, gap weithio pob anwyd a cfirygni yniaith. » ?! >neb otni canlynindau anwyd 11a phesweli, ond gofalu fod jiotelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG l'W DEULU At lioll anhwylderan y gwddf, a'r frest, os bydd DAVIES'S COLGII MIXTURE wi th law. ^eddj-giniaeth Fawr Gymreig at Besweh a Brest Gacth ?—Barnes's Cough Mixture. MSK! i cyrawynaswr preu i bawb sydd yn cael ei flino sran Dainyg Anadl?—Davies 8 Cough Mixture. tTwi pa l)Cii1 a 4^ Cl ff.vraeryd pan y bydd Anwyd ffwvnt vn fvr?enny Jiy»ffaAd y? 7roelaon' ffroejiau yn llawn, aV gwynt yn tyr f—Davies's Cough Mixture. la beth yd'yjv y ddarpariacfch oreu afc ryddhau v ftiom ac esmwythan Brest ddolurus? -Daviess Cough Mixture. »r» a iae y Dolur Gwddf ar unwa'ith ?—Davieft'fi Covoh Mixture, ■' V A L E Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Can bob Druggist, mewn potelau, Is. l ie., 2s. ge., a 4s. Gc. (Y mae tcr7n arbediadtnvy gymeryd y poteli mwyaf). Oofaler fod enw HUGH DAVIES ar stamp y Llywodraetli Gyda r Parcel J'ost, unrhyw faintioli, 3c. yn rliagor. TYSTIOLAETHATT. Dywed Mr J. Brecse, cariwr coed, "LlanbrynniairCofais lintel oddiwrth anwyd a phesweh trvvm drwy gymeryd nn l.ywod U. Davies, C wneemr.yw Farm, Glasbwll: Gwneweh y detnydd a tynoch o fy ouw i. N is gallal ganmol gormod ar eieh J atent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafacl v dartbdedigaeth ond trwy gymeryd eieh meddyginiaeth, dyehwelwyd Ii i'm,eytlawn ii-ehyd. Rlivddhaodd y fflem, gadawodd y pegweh fl, a chefais liollol lachad pddiwrth ddiffyg anadl. Pywed y Pareh Ll. B. Roberts, Ffestiniog Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lunqs i n rhyw lesg weithredu: Mwy eais trwy y Cough Mixture en, Oes o iechydddibesychu!" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Trculiad f-Dnvies's Tonic and Ant)bilious Pills. Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Yso-wyddau ? —navies'* Tonic and Ay tibiliom Pills, A ocs meddyguaaeth at Jaelder Ysbryd ? Oes-Davies's Tonic and A ntibthotts Pills. Bethi ydyw y ddarpaiiaeth fwyaf effeithiol atgodi yr Archwaeth at Fwyd .—jRnfiM's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth anmhrisiadwy i bawb sydd yn dyod,lef oddiwrth y Uefyd Melyii, Curiad y Galon, Dittyg Treuli id, l'oen yn y Pen, Iiheumatism, y Ddanodd, Jseuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &c. Mflent yn hawdd eu cymeryd, yn <fdyoi;el hollol i bob oed a rhvw. >id ydynt yn achosi y poen lleiaf yneuhettaitharycortt.und gweithiantymaith vraKeehyd. aan Buroy Gwaed yn hollol oddi wrth bob anhwylder sydd yn acliot>i toriad allan. &c. >iddylai neb sydd yn dyoddcf Gwendid a Nyelulod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder\sbr.\d, &C., foii hebdd.vnt, gan cu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd, at; yn eryfliau y Nerves a'r Cortf yn gyffredinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumojf ac yn y Cetn, Diffyg Arehwaeth. ao Iselder Ysbryd am n«oeud; ond galwodd eyfaill ty syJw at DAVIES'S TILLS.' Cy- jnerais ddau nychaid, a ehet'ais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYCHAU, Is. 1 \c. A 2s. 9c. l'w enel gan bob Druggist, neu anfonir blychaid drwy y Post oddiwrth y l'erchenog ar dderbyniad eu gwerth mown stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine of the A>> jfchecaries' Hall, London 8,2,84.r. GYH0EQDIADAU DIWEDDARAF HUGHES & SON, WREXHAM ysbysiad jgg » 0 17s RXAASWBBBAMMBBKBNAARARAEIHN -A.T ~ST LLTRWERTHWYR A'R OYHOEDD YN G YFFREDI NOL. Dvmuna HUGHES & SON, WREX- H AM, hysbysu eu bod wedi prynu yr holl Stoc o Bregethau y diweddar Barchedig EDWARD MORGAN, DYFFRYN, Ac mai o'u SWYDDFA hwy byddant i'w cael rhagllaw. 0 11-1 E WN D WY G YFROL. Pris mewn Ilian cry fa hardd, 7/6 yr un. Yn barod yn Mehefin, 1884. CYFROL 0 • BREGETHAU: GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN), Awdwr y Deonglydd Berniadol," &c. Llian hardd, pris 3/6. Revised Edition, Folio, containing p|r about 200 pages. W f JUST ISSUED, TIIB P "PEOPLE'S EDITION," H (D u THE GEMS JO 02 OF UJ L rfelleWg: Q El JOHN OWEN (OWAIN ALAW.) H Y>y Containing— L_J Several NEW SONGS and PIECES. -I Words in English and Welsh; >1 '• With Symphonies and Aecompani- merits for Piano and Harp, for One Hundred Pieces. 0 I 1st, 2nd, 3rd, and 4th Series separ- ately, 2/6 each in glazed cover. 0 The former Elegantly bound Edition can still be had, price 12s. 6d. r bj YN AWR YN BAROD, Ceinion y Gan -AIL GYFROL Pris mown Amlen, Is. Llian, Is. 6c. (Nett yn Rhanau, pris 3e. y Rhan.) YN CYNWYS:— RHAN 5 —Tri Deuawd.—Y Wers Sol-ffa; Y Ddau Forwr Betty Wyn fy Nghariad. RHAN 6.—Cuneuon.—Gogoniant i Gymru; Wyt ti'u cofio'r lloer yn codi; Peidiwch a dweyd wrth fy Nghariad; Y Gwcw ar y Fed wen; Boed ysbryd em cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen Y fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 7.-11ri Deuaivd.—Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaei- a'r Bi-wd; Y Gareg-ateb. RI-RAN Hen Wlad fy Nhadau Dyna'r dyn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; •Gwnevvcli" bobpeth yn G-ymraeg Cryd gwag fy rnhJpptyn YW. CAN GYMREIG BOBLOGAIDD. "H I R A. E T BL:- ("HOBED 0 HILION") WEDI EI THREFNU A'I CHYNGHANEDDU GAN I). JENKINS, MFS.BAC., Y geirian gan CEIRIOG. Y ddau Nodi ant ar yr un copi, Pris CHWECHEINIOG ANTHE-M GENADOL (MISSIONARY ANTHEM), NEWYDD A PHOBLOGAIDD. Gyda geiriauSaesoneg- a Chymraeg. Sol-ffa, 2c, H.N.4c OYDGAN DDIRWESTOL (TEMPERANCE CHOIiUS), "AWN, A MEDDIANWN Y WLAD" (WE'LL MARCH'AND POSSESS), Geiri.iii Cymraeg gan ANTHROPOS; Geiriaa Saes. oneg gan y PARCH D. ADAMS, B,A. Sol-ffa, 2c.; Hen Nodiant, 4-c. Gellir cael y Cydgan uehod wedi ei drefnu i Svass Band. Bydd hyn yn help i'r cactorion mewn Gwyl-wwa Dirwestol. ANTHEM Y CYNHAUAF (HARVEST ANTHEM). Sol-fifa, 2c. Hen Nodisi t, 4c. NODIAD.-Mae yn yr Anthem hon Driawd prydferth i Alto, Tenor, a Bass. Pob arcbebioD, gyda blaendal, i'w hanfon at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. Y BOAIIDTNG SCHOOL OREU (AC YN OL Y .UrANTEISIOJT) Y iUIATAF I FEIBION RHIENI CYMKEIG, Y mae cyfnewid canol gwlad am awyr y nior ynwellnasr unrhyw feddygiaeth I bobl leuainc." fawr i focWgwTedT<?'fref yadd° ci hun yu ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PJtiNCirAL REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas ), B.D. (Edin.) "lyTAE yr \sgol hon yn parhau yn hynod lwyddianus mewn vr ia 'pani beeligyn ar gytor arholiadau parotoawl y tiyfraith Meddygwnaeth, fiery liaeth, y Civil Service, y Colegau I)uw- lnyddoi, J Training a t University Colleges, &c. Mae 11 ,„i lethodd neb) wedi llwyddo eleni (lb»3). .Nid oes yr un ysgol yn meddu inanteision gwell i ddamaru bechgyn ai-gyfer yr arianÜt a swyddfeydd masnachol. Telir sylw ar being i trench, Llawfer,Book-keeping. Commet cial Knowledge, a Correspondence, yn nghyda'r diffusion neiIJduoJ mewn gramades acen a sain y Saesoneg, sydd yn naturiol i fechgy'n Cymreig Y mae dosbarthiadau mewn Mesuroiiiaeth, Tir-fesur'eg, ae Elieufui Amaetbyddiaeth, ar gyfer becligyn sydd i fod yn amaethwyr. • SWANS:A nocx PZRHAN:NT BUILDING iyol:Tyl CADEHtYDD-PAHCI-I B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG. DE! Vr1 ^an -v Gymdeithas uchod. Ivlioddii llog o BGDAIH 1 I I y cant am symhui o dan £ 25, a PHKDA1H l'UNT A CHWECGA1N^y cant m sym?a« o £ 2o i £ 1,000, a'r ymrwyiniadau dyogelaf, yn oiy gyfraitli Seneddo) amdanynt. ithoddir I'lJM' Pl-jSTT y cant a rlian o'r elw i fe<>dionatyr paia II p shares. Khoddxr benthyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai ncn diroodd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir Telir trenlinu y Mortgage gan y Gymdeithas. Ymofyner a'r Ysgrifcnydd—3Ir T. H. DAVJES, 18, Cnion- street, Swansea. 2k,84.I' Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 18ï2.-Corfforwyd dan Gyfraith Seneddol Cyradeith- asau Adeiladu, 1874. I'l'if Swyddfa — 34, Victoria Street, Merthyr Tydlil Oadcirydd—THOMAS WILLIAMS, Ysw., Y.H. YMAE y Gymdeithas ueliod yn barod i roddi bentliv ar Mortgage, ar y rliybudd byraf, Symijyi o £100 i .eic.ooo, 'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Mae tabJ yr Ad-daliadau, y Treuliau Cyfreithiol, a thai Surveyor., wedi eu gostwng lawer iawn. MAli'K GYMDEITHAS YS AWR YN CYNYG MANTEIS- ION AH15KN1G I EENTHYCWYR, trwy fod yr Ad-daliadau a'r Costau Dechreuol wedi eu lleihau gymaint. Cedwir y Dirgelwch Llwyraf. Am Fanylion, ymnfyner a Mr E. ROBERTS, Ysgrifenydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydlii, 18.1,84.r. OO AC UCHOD YN WYT HNO,SOL,-Gall personau 5UZJ perthynol i un o'r DDAU HYW, enill y svvm uehod yn hawdd ac yn onest bob wythnos, lieb i hyny ymyrid o gwbi a'u galwedigacthau presenol. Am fanylion. &e,, anigauer envelope, gyda chvi'eiirad personol arno, i EVANS, WATTS, AND COMPANY (1\ 627), Merchants, Birmingham, Mae hyn yn loirioneddbl. 8.11.84.1' Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ci weithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysieaf yn yr holl gorff), yn achosi i'r didoliadau corfforol i redeg mown trefn reolaidd, ac mewn eysyllt- iad m'vTonic Ingredients, yn eryfliau yn ddirt'awr, ac felly yn cvual py rth mawrion y corfl mewucyflwr addas i gicrhan icchvd" ilu. Gwerthir nwy gan unrhyw Gyffyrydd mewn IJlyehau Is. He.! Ja. 9c. yr un,