Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

--..-DEHEUBARTII SWYDD FFLINT.

LLANELLL

FOD CHWAKTEEOL MALDWYN.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MALDWYN. Cynaliwyd y cyfarfod diweddaf hwn yn Llan- silin, ar y dyddiau Iau a Gwener, Hydref 4ydd a'r 5ed. Daeth nifer da o'r frawdoliaeth yn nghyd i'r Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf, o dan lywyddiaeth y Parch T. J. Rees, Carno, y cadeirydd am y flwyddyn. Dechreu- wyd trwy weddi gan y Parch J. Charles, Croes- oswallt. Darllenwyd a chadarnhawyd cofnod- ion y cyfarfod blaenorol. Darllenwyd llythyrau oddiwrth Mri Dillwyn, A.S., a Stuart Rendal, A.S., yn cydnabod yn ddiolchgar dderbyniad y penderfyniad a bag- iwyd yn Nghymanfa Carno, mewn perthynas i Ddadgysylltiad yr Eglwys yn Nghymru. Yua pender f'ynwyd— 1. Ein bod, wedi gwrando darlleniad llythyr cyflvvyniad i'r Parch J. Charles, Croesoswallt, o Gyfundeb Meirion, yn rboddi iddo y derbyniad mwyaf cynes fel aelod o'r Cyfundeb hwn, gan ddymuno ei gysur a'i lwyddiant yn uiaes newydd ei lafur. 2. Fod dymuniad ar yr eglwysi dyledog sydd yn ewyllysio cael cymhorth o Drysorfa y Jubili i an- fon eu ceisiadau, yn nghydag adroddiad o'r hyn y maent wedi ei gasglu o Mawrth, 1882, hyd Mawrth, 1883, i'r Ysgrifenydd, y Parch T. Hughes, Llan- santffraid, erbyn diwedd y mis hwn. 3. Fod y Purchu J. Jones, Machynlleth T. J. Rees, Carno T. Hughes, Llansantllraid; a Mr R. Jones, Y.H., Machynlleth, i gyurychioli y Cyfun- deb hwn yn y cyfarfod a gynelir yn Nghaernarfon yn nglyii a Dadgysylltiad yr Eglwys 'yn N gbymru. 4, Fod dymuniad ar y personau canlynol i ofalu am y casgliadau at Drysorfa y Sir eleni:— Parchn J. Silyn Jones, Llanidloes, yn nosbarth Llanbrynmair; T. J. Rees, Carno, yn nosbarth Machynlletb R. Powell, Drexnewydd, yn nos- barth Llanfair; ac E. Morris, Llanrhaiadr, yn nosbarth Llanfyllin. 5. Dygodd y Parch R. 0. Evans, Sammah, sy- mudiad y Parch 0. L. Roberts, Penarth, i Pen- tyrch, i sylw, a phasiwyd—" Ein bod yn teimlo yn flin oherwydd colli y Parch O. L. Roberts o'n Cyfundeb, ac yn dymuno ei gyflwyno trwy lythyr yn y modd cynesaf i Gyfundeb Dwyreiniol Morganwg." 6. Fod y cyfarfod nesaf i'w gynal, yn ol y gylch- res, yn Derwonlas-yr amser i'w nodi eto. 7. Fod y Parchn W. Roberts, Penybontfawr, a J. Charles, Groesoswallt, i bregethu yn y cyfarfod. nesaf ar y pynciau—y blaenaf ar Lywodraeth Duw dros y byd," a'r olaf ar bwnc a roddir iddo gan yr eglwys lie y cynelir y cyfarfod. Y MODDION CYHOEDDUS. Pregethwyd nos Iau, a thrwy y dydd dran- oeth, gan y Parchn O. L. Roberts, Penarth; J. Charles, Croeaoswallt; E. Roberts, Byrwydd W. R. Edwards, Sardis T. J. Rees, Carno R. Powell, Drefnewydd R. O. Evans, Sammah; a J. Jones, Llangiwc, Morganwg. Cafwyd cyf- arfod rhagorol iawn, Bendith yr Arglwydd fyddo yn aros arno byth. Penarth. O. L. ROBEBTS, Ysg. prp tem.

RHYL.

YMYLON Y FFORDD. -