Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

is' Health. ;:1. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th l Poor mortals as We are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLET. TXOSZ WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7ld EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfll. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Pitrchasers must BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PREFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited AWARD OF MEIfllT. w There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MERTHYR TYDFIL. YN A WR YN BAROD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR FYWYD," Q-AJST -w ATOYN VVYN. Anfoner yr archebion i'r Cyhoeddwr, Mr Josoph Williams, Swyddfa'r TYST A'n DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. OQ AC UCHOD YN WYTHNOSOtI— Gall 3UJU personau pertbynol i un o'r DDAIJ RYW, enill y Bwm nchod yn hawdd acyn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl â'u galwedigaetbau presenol. Am fanylion, &c.. amgauer envelope gyda ehyfeiriad personol arno i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627). Merchants, Birmingham. Mae hyn yn wir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Bhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb. TREIWCH BELENI LLYSiEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd iw cymeryd, ae nid yw yn angenrheidiol i aros yn y t$tra yn eu cymeryd. Y maent yn oryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio, gan filoedd, 80 wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. „ Oymeradwyaethoddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, eye. Yr wyj wedi prof, y Peleni sydd.yn myned wrth yr enw Peleni Lhjsieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Oallaf ddwjin tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a wi/weidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag boUrwymedd, aq a wn i am aanynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethan ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mown perthynas i ym- bidtthi ab y maeiit yh cael eu cydnabod fel y feddygin- a^th oreu sydd wedi eii darganfod. Gellir eu cael gan ufal-b^W fferyllydd, ncii gan Ddir- prwywyr penodedig. ihewn blychau Is. ltc. a 7sc. t.yd'å. chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. feisenau Llfsieuol Kernick I LADD LLYN6YB. "\T MAE y Teisetiati hyn y feddyginia'cth fwyaf JL effeithiol-i ladd tly'ngyr sydd wedi eu eynya i'r fcyhoedd. Y maen't mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y fcall plant o bob oe/1 a Sefyllfa eu cymeryd wyda'-r tlyogelwch mwyaf. Y Thaent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwata, k gweddau llwyd, gan ei„fod yn 'cryfhau y cyfansoddtod trwy greu archwaeth. gW Pe byddai maimaia yn gwybod gwerth y Teisfinan hyn, fyddai dim-tin teulu hebddynt. I'w cael mewn Mycha,u Is. lie. a7 £ c. yr un, goto y dirprwywyr sydd yn gwerth u Peleni folysiouol Kernick Byddwch ofalus i weled fod yr arjbob sypyn j neu flwch. ( II (IlilflllUmi DIWEDDAMF A GYIIOEDDWYD GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Lli/frwerihwr mewn cymydogacth, anfonun ein Cyhoed/liadau drwy y post ar dclerbyniad gia-rth yr archeb mewn stamps neu Postal Order, ynyhyda'r cludiad. i YN Avrn YN BAROD, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, lg.; Llian, Is. 60. (iYe u yn lihanau, pris 3c. y ilium.) YN CYNWYS:- RHAN 5.—Tri Deuawd.—Y Wars Sol-ffa Y Ddau Forwr; Betty Wyn fy Nghariad. RHAN 6. — Caneuon. — Gogoniant i Gymru Wyt ti'n colio'r lloer yn codi; Peidiwch a dweyd with fy Nghariad; Y Gwcw ar y Fed- wen; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen; Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 7.—Tri Deuawd Y Ddeilen ar yr nfon; Y Chwaer a'r Brawd; Y Gareg-atob. RHAN 8.-Ca,neuon,-Hen Wlad fy Nliadau; Dyna'r dyn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; Gwnewch bobpeth yn Gymraeg; Ciyd gwag fy mlilentyn yw. JUST ISSUED—Handsomely bound in Cloth, The People's Edition" OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Containing It Selection of popular Welsh Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. By JOHN OWEN (Owain Alaw.) (The former handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. 6d.) CANEUON. ( YT oll1)1L y Bdau Nodiant., Pris 6c. yr un; di-tvy y Post, 7c.) RIIIF. 54. Man i Ganu—Singing Still: Deu- awd i T. a B., gan Oioain Alaw. 55. Ffarwel—Farewell: Can i Bari- tone, gan T. Price, A.C. 66. Corn y Glyn-The Quarry Horn: Can i Denor, gan Alaü, Llyfnwy. • 57. Yr Hen Gymraeg i mi: Can i Denor, gan Pedr Alaw. 58. Pinacl Anrhydedd: Can i Bas neu Baritone, gan B. S. Hughes. 59.- 0 Lili Dlos: Deuawd i leisiau cyfartal, gan B. S. Hughes. 60. 0 rhowch i mi fy ngloew gledd- 0 give my Sword to me Can i Bari- tone, gan Gwilym Lon. 61. Seinier yr Udgorn grymus: Deu- awd i Ddau Fas, neu Tenor a Bas, gan Bellini. 62. Yr Esgid ar y Traeth-The Shoe upon the shore Can i Soprano, gan Gwilym Gwent. 63. 'Roedd ganddi goron Flodau: Can i Denør" gan Alaw Rhondda. 64. Hen Alawon Gwlad y Gan, Can i Denor, gan Alttw Rhondda. i65. Y Tri Bugail-Tlie Three Shep- herds Triawd, i Tenor, Baritone, a. Bas-, gan Hugh Davies, A.C. fCANfcUON E&AIkL I DDILYN.] 0 BWYS i LWYR-YMWRTHODWYR. MAE C^MDEITHAS (GYFYNGEDI&) YSWIRIO BYWYDAU Y BllITON (The Briton Life I Association Limited) yn awr yn yswirio LLWYRYMWRTHODWYR oddiwrth Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cyffredin. Mae yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agweddau rhajjorol ereill Mae ei gwystl o £88,000 i'r Llywodraeth yn rhoddi DYOGELWCH PERFFAITH i Dda.lwyr fswireb (Policy Holders). Mao ei thelerau yri gymeiirol iawa. y Telir y Taliadau Archwiliadol Moddygol gan y Cwmni.. Gellir gwneyd yr' YaWirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIG heb dal ycbwaneijol, ac mown achos o FvRWOLAETH, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio oblegid anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gwerth y awm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwyso er cadw yr Yswireb mewn grym. Gwneir Teleras Neillduol i Weinidojion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hollol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. CadeiryddFRANCIS WEBB, Yaw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-GadeiryddB. W. RICHARDSON, YSW., M A., M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr LleolLt. Col. H. GORE LINDSAY, J.P., b.L., Woodlands, Caardydd j H. J. PARNALL, Yaw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, nen gan Mri HARSE, BROWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosbarlhol173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr dros Merthyr TydfilMr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'n DYDD. TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, THAtiSV-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND. W.C! Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei V V fod, oherwydd. yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhegytnol. TO BOOKSELLERS. FOR cheap, go'dd work, with quick despatch, try ft X3EIOMAS, Bookbinder to the trade, 56, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound ih 10 to 14 days. Appointed Binder to Swdnsfea Public Library. Terms cash. HEALTH, TONE, AND VIGOUR. rpHIS PREPARATION IS PRONOUNCED BY JL the moat eminent members of the Medical Profession to be unequalled for its power in replenishing the vitality of the body, by its supplying all the essential constituents of the blood and nerve substance, and for developing all tlio powers and functions of the system to the highest degree. It removes pimples, blotches, purines the blood, gives new lite, sound and refreshing sleep, and restores the-comtttntion to health and vigour in a short time. Sold by most chemists at 2s 9d. 4s Gd, Us, and 22s per bottle; or sent to any address. Carriage PaId, on receipt of price by HILTON & Co. 134, High Street, Hotting-HiH, 'London. CAU'riUil.—Ask lor Sir Astley Cooper's Vital Restorative." Do not let the Chemist persuade you to take any other. The arerument of larger bottles mid less price is put forward. It is QUALITY the artiJicted require—not quantity. Agents—Barclay & Sons, M, Fari'ingdon-street, and all the WholesaleiHouaes. Hysbysiadau. Heb fod dros dair llinell, Is. y iroam bob TIvnel. -yehwœnegol, 'Se. Ondymddengys Hysbysiadau am yspaid o amser am brisiau llawer is.