Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

000- .0 A ydwf fi 800 y^^ereill wedi gwneud arch- ttjfflFjf' Yr wyf wedi analyso wiliad manwl i mewn i ansawdd'X GEORGE'S &W y^« GEORGE'S PlLfe A.ND GEAVEL\V ji bod yn gyfansoddedig o'r cyffciriau w.i w q (KT\ K irri caclfiu jj llysieuol tyneraf. Yr wyf wedi eu def nyddio A A IIJJlL QL Uf 1A A. V £ rf .U ( ^J0<^ gyfariS0(ldedig o ddefynddjau VI I yn helaeth am flynyddau lawer mewn I Uysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur I private practice, a hyny gyda Ibvyddiant I DT T T Q I „ || ( node My. Ilhoddant esmwythad buan i rai i| SrkLALui>x | fetelaidd. YR YDWYF o'R FAEN EU jj II mewn sefyllfa anobeitlxiol o herwydd y J |\ BOD YN FEDDYGINIAETII DEA GWEETH- I Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELEN1 UCHOD FAWE AT Y DOLUEIAU IIYNY'AB GYTO V dweud nad oes, mewn gwirionedd, eu I MEWN TRI O DDULLIAU V, PA EAI Y MAENT' WEDI t we^a y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN I EU HAMCANU. jj • Ho. I- GEORGES PILE & SRAVEI. PILLS. No.2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. j mm m mm mm* NO. 3"6E0RGE'S PlLLS FOR THE PlLES. »L- >- GOCHELWCH DWYLLWYR.. —— GOCHELWCH DWYLLWYR. j T Mewn Wyoliau Is. l|o. a2s. 9o.yrun. m k i Daliwch sylw fod enwy gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCIIUS AC ER ElCH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD "Pile aud Gravel Pills," o wneutlmriad wirioneddol. neb arall. j POEN YN Y CEFN f jCHWYDDYN Y TRflED | YSGAFNDER YN Y PEN j POEN YW Y LWYNflu ff SWY^^COUCjj LP-1 -r- OWFR PO,ET H AG ATALIO LI. j} LUMBAGO, Sol RHWYMEDO, &c. GEORGE'S Mb, GEORGE, DTTT7J £ V/nrT>A1lfI7'7 I)eaeSik' rhymse*. T> a-„ V^„. Kilo +»1rA V r I Li JT-4 Co \X fi M V ri 1 i I have much pleasure in bearing testimony to the Dear Sir,—Your rills take well here, w w,lM great efficacy of your PUIr tor llles and Giwel. I alway* -r v n i i • recommend them with the greatest eoniidence to my ens- and in time I shall nave a large opening tzdh r ~r fl t.omers as lieinp superior to any other medicine in relievi ,g I I — —I— I I I IKJ those troublesome and painful disorders, ami am rtticly IOr tnem.-J.OUr8 truly, disappointed even in most dtstinaie casta. G. OWEN, Chemist to the Eoyql Family. y mae y peien{ jlyn yn Feddyginiaeth r FRANKLIN DIXON J 1.—, SICR, BUAN, A DIOGEL I'R J — _— I PILES A'R GRAVEL, 00 ac i luaws o arihwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— v -<$5 POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYP I?' A TV — *G|FC^!V W il NTTRR-T TTIAH TREULIAD, BHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYG jT .J* r Aswvl.Syn, jr* GWELLHAD anadl, poen yn yr arenau a,r lwynau, SURN1 re. ^anwyl ia wn m« > Jy o EHYFEDDOL. —Bum YN YR Y3TYM0a, POEN OIRFAWB YN Y COLUDDION. yml.oeni'y Piles a'r Gravel.'yA nphvd £ & yn glaf llawer O flynyddau rj.^ OWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWY3A0 YN Y f, Jnuwr ur rai aiiiscran yn dufc-wnol, uni taa /$$CAN V PilPR a'r Gravel Braidd %>\ CEFN' Y LWYNAU' A QWAELOD YR YMYSGAROEDD. de..4d,.g miynedd, ac am y pump mi« ..14 cyu i mi I V g»" y 1 lies a r U-ravei. uraiuu <P DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAO YN Kael gafael ar'eich peleni chwl, vr ooddwn wcdl fy yr oeddwn yn alluog 1 sefyll ar fy BWL AO ANEQLUR.SYCMOER A BLA8 ANYMUNOLYN llwyr gaethiwo i aros yn y'ty. Tr oedd y filth lioen //nhrftfld can v noon a achosent i mi. a'r \l GENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD, OHWYDDIANT I! g.oiidup yn fy )lghohiddion, fy nghyila, a m yggyfttint, a I nnraea gan .y poen a dtnosent l mi, AI \1 YN Y TRAED, AO. I poeu mawr yn tymlien, ac yn feddw gan bendro; fel nas I ysgafnderynfymben. Fewnaeth Doctonaid 1 ounnnAWT rei/wvr=jsn iiBmsiPYBPuni I; gall»-nanigyfrmU)cthauyneulUwa-ullunpriodol; mown i I Aberdara a Mprthvr eu ff0reu i mi ac vr !l RH090AHT ESRWTTHAO 0SI3H8Y8CHBL | ir yr oeddwn we.n fy hvyr andwyo gan boena seini, toi l I ADeraare a lYiertnyr eu guxeu 1 mi, <4oyr,I I nas gallwn gredll fori modd i mi byth wella; Olid tliulch 1 I II wyf wedi falu iddynt bunoedd lawer am hyuy, II PERCHENOG, | Awdwr i»oi« daioni, a pharch i chwitium. J on* ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un 0 I J. E. GEORGE, M.R.P.S., eich^wdy^^a ynS^iSfy^iw^ j honynt. Prynais flyehaid o jEOEGE s .m I w gaeth gydag cgni a plilosor. Yr. ooldynt yn fy rj^AvolJa § | PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais j IIIR WAIN, ddau ddogn o honynt—yr ydtcyf yn JJ ni AMnnnANQMiPP Yr oedd fy ngliyfansoddiad wedi myned raor /M I -j -t /W wUMiviUnUMiionin t. oer a chiai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y /m &W yn aayn %dCH* Jj —— maeGt wedi fy adferyd i'm gwres fel cyut, f X. BENJAMIN EDWARDS,( g)f yn iumn° Argraffedig a bjhoeadedig gall JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwenor, Hydref 5, 1883.