Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYNLLOT DA. OH r\ ac uchod os eu baddsoddir yn ddoeth mewn ct'-LV./ Dewision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynyoh elw rhagorol mewn ychydig ddydd- iau. GeWbr cael yr holl fany lion yn rhad trwy y post yn y layfr EglwrhaoL Cyfeiriad, — GEORGE EVANS and CO,, Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goreu a dyogelaf a ddyfeisiwyd; erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MERTHYR TYDFIL. YN AWB YN BABOD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR "FYWYD," G-AN WATCYN WYHST. Anfoner yr archebion i'r Cyboeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'K 'DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED FARES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line boeks Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from £ 1010s.; Interme- diate, from X7 7s Steerage, £ 44s. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural 0 abourers, their Families, and Female Domestic Servants, C3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, £ 4, Children under 12 years, .£2. Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. MONEY I MONEY I I MONEY I I PONTMORLAIS LOAN OFFICE, MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from X5 ,;c upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade.&c., &c., without removal, upon personal or other security, repayable by easy instalments.—Apply to War; R. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHTLMN.—Y mne y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dymr o wreidiimu meddygoi, yn dyfod yn dra phoblojfaidd a defnyddir ef yn awr yn He blue pill a calomel i wellliau dirfysr treuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn ffyffredin gydd yn cynyrchu poen dan yr yegwyddau, cur yn- y pen, cysgadrwydd, dim cir.vant bwyd, yn cvestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder.cynhwrfyn y cy$a, a tbeimlad o iselder. Ymae yn jjosod yr ya/ryfaint mu.-frell ar waith, yn ffweithredu yn dyner ar y coluddion, g-an roddi teimlad o leohyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaeth ddyoerelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd vlybwr yn cael ti wneyd yn unig ean J. PEl'PEK, Bedford Laboratory, London enw yr hwn syad ar bob label. Y mae yn bwysig i syiwi ar livn I'oteli 2B. 9C. Gwerthir g-an bob Cyffyrydd. ADFERYDD GWALLT RHABLON. — Gwna Lockyer's Sulphur Hair Restorer dduo frwallt gwyn, acyn mhen ycliydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr cltaitli y ri rhasrori ar yr liyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyreliol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw cylitefi Yn cynyrchu shad, berffa h naturiol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio cen, ac i faetliu a tliyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn lawr am ei rinweddau symbylawl, Klanhao), ac iachaol ar eliwarenau y gwallt, cymeradwyir Lockyer's Restorer yn fawr. Poteli mawnon Is. 6c. Ar veerth gan holl Gylfyrwyr, Gwallt- drwswyr, aJPheraroglwyr yn mhob man. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.—Nid yw y Pelenau rhagorol hyn yn cynwya oymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- l-y wiol ddefnyddiau peryglua a geir yn ami mewn pelenau hysbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parliau i gadw darganfyddiad enwog Dr King ar y blaen i'r holl belenau pa bynag, fel y feddyginiaeth ddyoeelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeitliiol'ar gyfer anliwylderati yr x sgyfaint a'r CyJJa, pa UII bynag ai yn y Hurf 0 anliwylder Geriaidd, Tyndra, Diffyg Treuliad, (?Wyntogrwydd. burni, Cur yn y I'en, Poen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- phwys yr holl gorff, Diffyg Arehwaeth at fwyd, neu arwyddion dittyg treuliad yn gyffredinol. Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr GWELTHBIE MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CTBN, IIUNIOKS, A CHYMALAU CUWYDDEDIO Y BODIAU. Belter's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwalianiaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyf'ei»i\vyd erioed Drwy ystwytho yn uniongyrcliol y croen tew amgylcliynol, dar- fydda y boon ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau cliwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn lIwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ae esmwythder yn union- gyrcliol. Gellir gwisgo unrliyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol eymhwyso Plasterau Dellar. Na plierswadier chwi ar un cyt'rif i brynu dim arall. Blychau is. lie. yr un, a wei tliir gran y rnan fwyal o gyfiyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. BLAB HYFRYD. — Cracroft's Arecamd Tooth Paste.-Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwn, daw arhw y danedd yn wyn, iacli, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol er Bymud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth Sacroft's ) Gyf<yrwyr" Potlau ls- a 2s- 6c. yr un. (Mynwch Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar yr Yugyfaint (y cildiweryn pwyaicat yn yr holl gorff), yn aeliosi i'r didohadau corfiorol I redeg mewn trefrx reolaidd, ao mewn cysyllt- iad a rroMtc Ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr, ae felly yn cynal S7 rth mawrion y oorif mewncyflwr addas i sicrhau iecliVd da. werthir nwy gan umbyw Gyffyrydd mewn blychau Is." lie. i 2i. 90. yr un. Quinine Bitters Gwilym Evans FEL engraifft o'r ctosbarfch o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, J' dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysleuol, ao yn hollol yr hyn y gosodir allan-ei fod yn gyfansoddedig o lysiau, wedi ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y PYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac ohono ef y gwasgei-ir yr holl ranau maetblonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn treft, syrthia yr holl gorff i ddyrysweh. Effaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gwe;thio yn hwylus ac yn ei lie a gellir yn deilwng ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deulnaidd oreu y gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrus at Anhreutiad yn ei wahanol agweddau, ac afieehyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydaK anhwylderau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd belaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a thueddid ni i wneyd hyny a'r feddyginiaeth hon set QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dytanwadol oddiwrth ddynion a v?yddent mor dda,,ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodlwn yma ychydig nifer allan o'r canoedd o dystiolaethau a welsom yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gwfeinidogioa a ganlyn :— Parch. Thos. Price, M.A. PH.D., Aberdar. I Parch. Levi Thomas, D.D., Glynaedd. Parch. J. R. Jonea, Llwynypia. Parch. J. H. Williams (Brynfardd), Prif Athraw Parch. D. Harris, (T.C.), Chicago, America. I Ysgol Ramadegol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QuiMNE BITTEUS cawn enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M.H C.S., L.S.A., Lond., Tlirale. j Dr. G. A. Jones, M.D., Keunington. Dr. A. Jenkins, M. R.C.S. Lond., M Lt. C. P Edin., Rio de Janeiro, Delieu America. Dr. J. Ellis TPIwards, M.R.C.S., L;S.A, &c, &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r lluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fferyllydd, Caerdydd. Mr. W. II: Thomas, „ Dowlais. „ Myiddin Davies, „ Abertawy. W. Sims, Aboraman. R. D. Hughes, Diubych. „ Griffith Williams, Llanerchymedd. J. Francis, Wrexham. R P. Wynne, Aberystwyth. II. J. Hughes, „ Caergybi. Robert Watts, Meddyg Anifeilaidd, Penygroes, G.C. Isaac Jones, "Tremadoc. D Evans, Cemmaes, Trefaldwyn. J. R. Jones, Aberaeron. Mri. Rowland? a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Ll»nbedr. W. H. Rees, Hwlffordd. Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog. Joseph Rees, Aborteifi. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llaurwst. Watkin J. Thomas, „ Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mewn gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfoo i mewn dystiolaethau oymer adwyol i'r QVININE BiTTSRS :— Mr. Hugh 9wen (Huwco Mon), ^mmaes.. Mr. R. B. Lewis, Draper, Feiryside. Mr. T. Monen Hughes ^Mowen Mou), RhosyM, Mon. Ml, jol)U JonoS) High Street, Llanelwy. a gellid ychwanegu canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi eu profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— Diftyg Treuliad a'i aanlyniadau.. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaeldcr cyn bwyd, diffyu arehwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadi yn drwm a'r genan yn sych, brathiadau poenus yn.y frest a'r ochrau, a mynych bigiadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mae un aeu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo diff'yg treul/ad, a goreu pa gyiitaf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. G-vvendidau o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurifau canlynol,^—nervousness, iselder ypbryd, be^utiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau$tochoi.tf Ineddyliau anesmwyth ac aneglnradwy, nes fod bywyd ei hnn yn been ao yn faich—mewn gair, sefyilfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhuu y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yu neillduol gyfaddas at y doluriau uchod. "Y"r -A..fu.. Doluriau yrAfn ydynt fel y canlyn Y sgafmler yn y pen, poen yn groes i'r llygaid a rhwng yr ysgwyddau dlflasdod at fwyd, a r clefyd melyn. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymysgodig yn y Bitters yn rhagorol at hyn. 3T Frest, Diffygion y Frest, sef pesweh, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thneddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugeiniau o rai fnont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y Iles a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. O DDIiLIJ I BWROASU. Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelau yw 2s. 9c. a 4s. 6c.; meion Blychau, 12s. 6c. yr un. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodmeth sydd ar wddf y Bote], a myner gweled yr enw GWILYM EVANS, F.C.S M.P.S wedi ei ysgrifenu yn llawysgrif y Perchenog. Gofaled pawb na chymeront oil twylto na derbyn cynghor i gymeryd unrhyw foddion arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn eystal ac yn rhataell. Esaua "wool a thwyllodrus yw hwna. Cofier bob amser fod efetychiadau iawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i°feddve- iniaeth avddeichog a diliafal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. r m Worm hmmgm OYMERADWYia y LOZENGE yma i sylw penau teuluoedd, a rhoddir y rhesymau canlynol dros hyny Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedrau. Dar- pariaeth gryro ynddynt eu bunain, ac yn gyfaddas i bnwb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r p!entyn bach hyd y dyn caJarn. Hollol lysiouol ac VD berlfaitli ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl. Nid oes eisieu to sena nac unrhyw physigwriaetli ar eu hoi. Gadawant ddylanwad iachus a chryfbaol ar eu hoi, gan hynv gellid eu rhoddi uurhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y llyngyr bychain y llyngyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai byn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif j9LSl"^?K7,Y33X>I'C>ia". Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr arehwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gwsg. Yr ymy&garocdd yn chwyddo, y gwefusau yn glam, y ffroenau yn ysn, a'r genau yn sych. Oanodir xrn nen ra^r Vr arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth'fl ^fi-mwood Worm Loeenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F.C.S., Mann- facturing Chemist3 Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is i$c, 2s 9c, aea 4s 6c.