Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SXMI7D "Y PESWCH C3-"X"X>-A.C3- TTIKr DOGN. DA VIES' FRUIT COUGH BALSAM. NI fethodd hwn erioed a rhoddi gw^llhad bum a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y LVest, yr i'sgyfaint, a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsderi Anadlu, y Pas, Cmgni, Colli y Llais, Auvvydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &c. Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dymunol. Gweithreda ar Blant yn uniongyichol. dyogel, a sicr. Gan fod J. M. D. wedi llwyddo i ddargmfod cymysgedi gwir werthfawr ac effeithiol tuag at Boswch, Ainvyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, Ditfyg Amdl, Poeri Gwaed, pas, Crugcil, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teimla mai ei ddyled- IIwydd ydyw gwneyd yn liysby, i'r Cyhoedd y Feddyginiaeth hou, yr hWIl a gynwyga y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth uurhyw un o'r dolnriad a gcybwyllwyd uchol Effeifcliu ya foddhaus a dymunol ar y pilenau dolurus, a syniuda yn gyflym Anhawader i Anadlu trwy hyrwyddo pjswch-bo-jriad esmwyth, gan roddi felly lawor o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r Darfoledigaeth, a holl anhwylderau yr Ysgyfaiut a'r Frest. Gan. fod yr liiuaawdd Seisouig mor gyfnewidiol, nid ocs ond yehydig o bersonan yn g:\I111 diaae rhag anlVyd a pheawtsh trwm, ac ya ami iawn trwy esgeuluso peswch y canlyna anhwylderau difrifol, y chat a ellid eu rhwystro p9 buasid oud oym-iryd yehydig ddognau o'r Balsam hwn. Dirgaufydda y rhai sydd yn colli eu CWdg no.ion ar ot iioaori oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflas yn Gwddf, yr hwn a gynyrohir gui gasgliad o lysuifodd yn y pibellau gyddfol, fod MYRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH BALSAM yn feddygiuiaeth werthfawr tuag at symiid y llysnafodd hwn ymaitti. Lliuiara a gwollha hefyd yn gyilym y lleoedd digroen a achosir gan enyniad. G.U personau o unrhyw oelraa ei gymoryd yn ddyogel, end iddynt gymeryd sylw o'r eyfarwyddiadau a roddir gyda phob ooiitrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaethau oddiwrtli bersonau a gawsant welihad uniongyrchol trwy gymeryd y B*l«am Rwir werthfawr hwn. Os bydd i'r Peswch gyfodi (fal y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa afiaehu? yr ystumog neu yr Afu, dylid cymoryd ychydig ddognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwyth, rnegys MYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y rhai a werthir inevra Blyohau In. lie. a 2s. 9c. TYSTIOLABTHAU. Mn DAYIES,—Syr,—Nia gallaf mown ysgrifeu roddi canmoliaoth GDIINOS, GOWER ROAD, Medi Meg, 1880. ddigonol i'eli Fruit Cough Balsam. Hum am amsor inaith yn oaol „„„ ,r T, T, i f.V ralino ffan boswch yn y.stod y uos, gant'y ngliadw yn effro Yn „ e, 1 l"1' ^:ou,1?'1 Balsam ddiwoddar.oymerats eicli Balaam, ac y mac wedi effsitliio arnaf yn .l<nwo_ braidd yn anhygoel. Y dydd arall rhocldais ddogn ohono V modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallat'yn awr fwynhau uoswaitii i un o ly.mhrant pan } n cacl oi boni gau beswcli blin, a chalodd ada o orpiiwyadra, a'mpeswcli poenus wedi ei wclliiau. Dorbyn- esmwytliad holl ol gan yr un dogn. liwnw. i well iy niolchlfareh dinuant am liyn. ANJ< JJAVIES. T. WILLIAMS, Builder, 29, Frechold-st., Uplands, Abertawy. POSTJIAX, GOWER ROAD, Medi 1-feg-, 1S80. „ „ BIRDAVIES,—Syr,—Yr oodd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth SGOLDV GENEDLAETtlOL PAUK.MILL. Medi fied, 1881. anwyd trwm a chrygni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaetliau na ANWYb SYIl,— 5Iae yn bleaertmawr i mi alln dwyn tystiolaeth o wnacthant ddim ljes iddi, pwreasodd gostrclaid o'ch Fruit Cough ,i i i3-d(Iliaii yn fanvr iaN%,li, a cliyn wertlifawredd eicli Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy pa'sam. Uailu lr dogn cyntat ci rliyddliau yn fawr iavvn, a cliyn mereh Ceoliau vu dyoddef oddiwrth bosweli trwm, rhoddaU iddi yle!i,^ Sostrelaid, yr oedd yr amvyd ar crygni ddau ddogn o'ch Balsam, a bu hyny yn foddion i'w llwyr ^edi pei-lfaitli welUiau. Rlioddais y gweddill or gostrelaia i esmwvtliau. Mae fy'ngwraiif hefyd yn agored iawn i beawcli ac gyni.ydo^, plent>n yr hwn oodu a phesweh blin, ac ar ol cymoryd anwvd, ond'ni fetha eioh Fruit Cough Balsam bytli a'i llwyr "n jl°Sfuj I'd oodd rhagorvn wsieu, gjin tod y peswch wedi darlod esmwythau. Yr wyf Wedi ei ddefnyddio fy hunan ar amryw !°r \r n i dwyt, yr eiddoch yn Wir, adeg-au yn ystod anwyd trwm yn y Frest a cholliant Uais, a -Ur • uavies. S. ASHTON, dcroyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei tt.„ ,T ■■ r werthfawrogi gymaint fel na bydd fy nghartref byth hub botelaid iiLANbAMLET, Mai lal, 1883. wrtli Jaw. Yr ydych at cioli rhyddid I KylLOedùl hwn os tybiweh Sra-Mae yn bleser mawr gonyf gymeradwyo eieh Fruit Cough ynoreu. Balsain. Yr wyf yn wastad yn ci gadw yn fy rihy. Credwyf ei fod Ydwyf, yr eiddoch yn barclius, yn leddygimaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbenig i blant. I Mr J, M. Davios, Chemisti Abertawy. \V Er,rj[OT r. Mr Myrddin Davies, Abertawy. AliliAUAM H. THOMAS. i'AKO'rOKDlO YN L'NK, GAy Y PKllCIIKNOG, J. !^LlCTtlDJD\Xl<T DAYIES, A.R.P.S., DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4 OX FOBD STREET. -A. 1 /> b) 11 TAWT. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costrelau Is lkc. a 2s. De, 11en yn uniongyichol oddiwrtli y Perchenog am 3c yn ychwaneg. Os na fydd mown sfoj gin uitrhyw Fferyilydd, bydcl id lo, os gofynir g.mddo, anfou am dauo yn ddioedi. Gwoithwyr yn Lluud tin: Ndwbery il Sons, Sutton & Co Barclay & Sons, Butler & Crispe, a lioll Werthwyr Meddyginiaeth Frointebet. NERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. -LN A Gentleman, having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cnre. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.—Address, J. T. SEWELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. CARD EN.—I BAWB SYDD YN DYODDEF ODDIWJRTTT GAMGYMERIADAU a. ffolinebau ieuenctyd, gwendid gewynol, darfodedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfonaf prynghor meddygol a'ch gwellha cbwi yn ItHYDD 0 DAL. Darganfyddwyd y feddyginiaeth enwog bon gan genadwr yn Neheudir America. Anfouwch lythyrulawr gyda'cfc cyfelriad eich hntian arno i'r Parch. JOSEPH T. INMAN, Station D, New York City, U.S.A. Are the Purest, Cheapest, and Best Bitters ever made. They are compotmaea from Hops, Buchu, Mandrake, Fodophyllin, and DandeUon-the oldest, best, and most valuable medicines in the world, and contain all the best and most curative properties of all other Bitters, being the greatest gSlOOd Purifier, Liver Regulator, and Life and Health Restoring Agent on earth. No disease or ill health can possibly long exist where these Bitters are used, so varied and perfect arc their operations. -—- They give new life and vigor to the aged and infirm. To all whose employments cause irregularity of the bowels or urinary organs, or who require an Appetizer, Tonic and Mild Stimulant, these Bitters are invaluable, being highly curative, tonic and stimulating, Without intoxicating. No matter what your feelings or symptoms are, what the disease or ailment is, use Hop Bitters. Don't wait until you are sick, but if you only feel bad or miserable, use the Bitters at once. It may save your life. Hundreds have been saved by so doing. OV- jBSCO will be paid for a case they will not cure or help. They are a pleasant refreshing flavouring for sick-room drinks, impure water, and other beverages. Do not suffer yourself or let your friends suffer, but use and urge them to use Hop Bitters. <6 < cliemember, Hop Bitters is no vile, drugged nostrum, but the Purest and Best Medicine ever made; the "InvaHd'S Friend and Hope," and no person or family should be without them. Try the Bitters to-day. FOR SALE BY ALL CHEMISTS AND DRUGGISTS. BRYANT t III ISAFs MATCHES 4 4 ELOY Old Sores and Old Skin Diseases.' The seeds of these disorders are effectually expelled by this penetrating Unguent, not only from the superficial parts, but from the internal tissues likewise. Any case, even of tweatjf years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, t Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- Cess of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning and rub this Ointment most effectually twico a-day imo the suffering parts when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews aijd muscles lax and uncontraeted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases according to the simple printed directionc wrapped round each Pot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their infirmities ts any one. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited veasels, cools tho overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate easo and ultimate cure. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints:— Bad Legs Corns (Soft) Scalds Bad Breasts 1 Fistulas • Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers Joints Sore Nipples Wounds The Ointment and Pills are sold at Professor UOLLOW A Y'S Establishment, 533, Oxford Street, London; also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civiiised World, in Pots and Boxes, at Is. ljd., 2s. !)< 43. Gd., lis., 22s., and 33s. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce and the smallest Box of Pills four dozen. Full printed directions aro affixed to each Pot and Box, and taIl be had in any language, even in Turkish, Arabic, Armenian, Persian, or Chinese. No. 16—2. QWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfrau obob kJ math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenn, a Chyhoedd adau Seisonigr. HøfVd pob math o waith argraffr. QWAEENTIR y bydd i UN RLYCHAID o CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn Prdymherol, Graianwst a Pboenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am (iO o lythyrnodau, gen y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cyran- werthol :—Barc!ay a'i Feibion, Lundain, ar holl Dai Cyfanwertbol.