Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hysbysiadau. DALIER SYLW.—liyddynhyfrydwch gran y Cyhoeddwr osod mewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Ordeinio aSefydlu, Cyfarfodydd Chwarterol, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob matli arall o Hyebyeiadau Enwadol, codir ychydig dal am danynt., URDDIAD. ft YNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr E. C. Daviea, Ceinewydd, VV diweddar o Goleg Caerfyrddin, yn Llanon a Nebo, Mawrth a Meroher, y 2,'iain a'r 24ain o Hydref. V cyfarfodydd eylioeddus i ddechreu y nos gyntaf yn y ddau le, ao yn Llanon yr ail ddydd. Dymunir yn daer ar holl weinidogiou sir Aberteifi i fod vnbresenol ar yr aclilysur. YSG1UFEN Yi)D. Ebenezer, Llanelli. OYNELIR Cyfarfodydd Blynyddol, yn nghyda Chyfarfodydd Sefydliad y Parch \V. T. l)avies, gynt o Glantwroh, yn wein- idog ar yr eglwys uehod, ar y dyddiau Sul a Llun, Tachwedd y 4ydd a'r 3ed, pryd y bydd yn llawen gan yr eglwys weled holl weinidoffion y Bir, yn nffliyda oliyfeillion ereill yn bresenol. D. C. PARRY, Ysgrifenydd. Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg. C^YNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn J Ebenezer, Caerdydd, ar y dyddiaii Mawrth a Mercher, Hydref 23ain a'r 24ain. Y Gynadledd am 2.30 y dydd cyntaf. Rhoddir gwahoddiad cynes i'r frawdoliaeth i ddyfod yn nghyd ar j.'aclilysur. Dros yr eglwys, E. WALTERS, Ysg. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.-Corfforwyd dan Gyfraith Seneddol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa :34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd-THOMAS WILLIAMS, Ysw., Y H. YMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi benthyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o JB100 i jB10,000, i'w talu ynol yn Gyf- ranan Misol neu Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadan, y Trenlian Cyfreithiol, a thai y Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAE'R GYMDEITHAS YN AWR YN CYNYG MANTEISION ARBENIG I FENTHYCWYR, drwy fod yr Ad-daliadan a'r Coatan Dechreuol wedi en lleihau gymaint. Cedwir y Dirgelwch Llwyraf. Am Fanylion, ymofyner a Mr E. ROBERTS, Ysgrif- enydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydfil. SWANSEA ROOK PERMANENT BUILDING SOCIETY. ARIAN AR LOG. DERBYNIR unrhyw symiau o arian 6 tio i D £1000 gan y Gymdeithas uchod. Rhoddir llôp o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwyn.iadau dy ogelaf arn danynt. Ymofyner a'r Ysgrifenydd, Mr T. H. Davies, 18, Union-street, Swansea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig 4'r Gym. deithas hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion hollol d6g, a rhydd gyfleusdra perffaith adyogel i osod arian ar 16g. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. LL. JONES, Penclawdd, Direc. J GRIFFITHS, Argraffydd, Abertawy. for*. CANY8 Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I) R hwn ni ellir rhoddi cymeradwyaeth rhy nchel am- i. LANHAU a GLOEWI y GWAED o bob ANMHUBEDD. lacha Hen Glwyfau Iacha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iaoha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb lacha Glwyfau Craohlyd; Iaoha Gornwyd Canoraidd lacha Afiecliyd y Gwaed a'r Croea lacha Chwyddiadau Chwarenol laeha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba achos bynag. Gam fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ao yn cael ei warantu yn rhydd oadiwrtn unrhyw beth niweidiol i'r cyfanBoddiad mwyaf gwanaidd perthynol I unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perehenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er oael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audensliaw (g-er Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i effeitliiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archollion, yr hyn a'm lianalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtlieg o wahanol feddygon. O'r diwedd cymhellwyd fi i roddi prawi ar eich Gwaed Gymysgedd, ao ar ol cymeryd tair o phiolau bychain yr oeddwn yn alluog l fyned at fy ngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn wedi fy Uwyr wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd a fynoch o hyn er budd dyoddefwyr ereill.—Yr eiddoch yn parchus, "JOHN WILLIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s 6c yr un, ne mewn Cistiau, yn cyn- wys cliwe' gwaith eymaint, lis yr un—digon i effeithio gwellhad hollol yn y mwyafrii mawr o aohosion lnr-sefydlog—gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddygmiaeth Breintlytliyrol trwy yr holl Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw gyf- ciriad ar dderbyniad 30 neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y LUTCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, LINCOLN. Trade Mark-c., Gwaed Cymysgedd." COLLEGIATE SCHOOL, MILFORD HAVEN. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at C Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive view of the Haven, and in every way calculated to insure the health of the pupils, Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for public examinations. PARKYVBLVET ACADEMY, CABMABTHEN. THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST by the Rev J. CERRIDFRYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carmarthen Presbyterian College, was first prizeman throughout the whole of his college course, and won a Sharpe's Prize. He also holds several advanced certificates for proficiency in science, issued by the Science and Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London University. CYFARFOD LLENYDDOL BETHLEHEM. GER BANGOR, MAI 7 A' 11 B, 1884. Yn agored i'r Byd. M A RWNAD. Am y Farwnad oreu ar ol y diweddar Mr T. J. Cragg. Gwobr, ,£4. Hefyd, amryw destynau cerddorol. Beirniad y Farddoniaeth-Parch E. Stephen. Y cyfansoddiadau i fod yn Haw un o'r Ysgrifenydd- ion ar neu cyn Ebrill 18ted, 1884. Gellir cael rhestr o'r testynan ond anfon dau stamp i un o'r Ysgrifenyddion- W. WILLIAMS, Post Office, Talybont. J. W. PARRY, Maesygroes, Bangor. Agents, Clerks, Managers, Music Teachers. WANTED, to obtain Orders for Pianos, American Organs, and Harmoniums. Hire System. Good Commituion. None but respectable persons need apply.—J. BKNTLEY, Small Heath, Birmingham. Gwelliantau Pwysig mewn Harness. (Trwy Freint-lythyrau Breninol Ei Mawrhydi). W. IP o"w ELL, Harness Maker, Merthyr Tydfil, A DDYMUNA alw sylw perchenogion a'r rhai -L-A- sydd yn defnyddio Ceffylau at ei Patent Gig Backband and Shaft Tugs. Hefyd, at ei Freintebau mewn Genfiiu a Ffrwynau (Bits and Bridles). Mae y gwelliantau hyn yn corflori awgrymiadau a gaed trwy brofiad helaeth. Trwy wneuthur ymofyniad, anfonir cylcblythyrau a chynlluniau, yn nghyda phob manylion, trwy y Post. Gellir cymhwyso y Patent Tug at Backband and Tug o'r hen ffasiwn, trwy ei anfon i WILLIAM POWELL, y Breintebydd. Yn y Wasg, pris Swllt, ADEODDIAD o GYFARFODYDD YR UNDEB YN FFESTINIOG. Anfoncr yr Archebion i-Hey J. B. PARRY, Llansamlet, Swansea. BYDDAEDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Dy.u: Dealer's Msscnce for Deafness gael ei dreio bob amser, am ei lod, mewn acliosion a yinddangosent yn anwclladwy,wedigwneyd rhyleddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, gymudir Byddardod Ysgaln, Atalfeuon yn y Clustiau, a r sibrydau diaor sydd raor tVnyvh yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am DeUtr's Essence ci lod yn sicr o roddigwaredigaeth mewn unrliyw actos o lyddardod heb acliosi y niwed Ilciaf i beirianwaitli tyner y glvist, a pha mor ryfedd bynag, y niae personau wedi bod yn yOdar anil'lynyddau; wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawl teg er D&ller's Essence. Poteli 13. lie., a 2s. 9c. Ar wertli gan yr holl gy.;Vxwyx'. a SULPHOLINB LOTION.Moddion allanol i wella anliwyhlcrau y cvoen.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i "Sulplioline" mewn ychydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i wellliad. Fe ddifIana plorod, coclirii, llynorod, cen, a gerwinder, megys trwy gjiaredd; trlt y bydd i hen a pharhaus auhwylderau perthynol i'r croon, sydd wedi bod yn blino y dyoddelydd am lynyddau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwrexddio, gael ymosod aruynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn ainystrio y milyn nnweledig i'r llygad sydd yu acliosi yr anlnvyl- derau anolygus, anfoddus, a plioenus hyn, a phob amser yn cynyrcliu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gwerthir y Sulpholine Lotioa gan y iliaa fwyaf o Gytfyrwyr. Poteli 2s. RHAN I., GWYRTHIAU CRIST. Mae y rhan hon yn cynwys 17. o'r gwyithiau wedi eu troi ar gan, gydag addysgiadau, wedi eu gosod allan mewn modd syml a dealladwy i'r plant, gyda th6nau syml a bywiog-y fath ag a hoffir pan y plant a'r bobl ieuaine. Gellir eu canu mewn Cyfarfod fel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgylchiadau. Nid oes ynddo anthemau, na darnau mawr a thrymion, ond rhai y gall pawb eu dysga a'u canu yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledus y dymunaf Iwyddiant cyffredinol i'r llyfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan y gwyrthiau a gyflawnwyd gan ein Gwaredwr a'm gweddi ddifritol ydyw, ar iddo fod yn foddion i ddwyn miloedd at y Gwaredwr i gael iachad i'w heneidiau. Eris, Sol-fa, 6c.; Hen Nodiant, Is. Ge. ETHEL WYN. S.F., 6c; H.N., Is 6c. Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaith. "Mae hon yn sicr 0 fod yn boblogaidd". MORDAITH BYWYD. S.F., 6c; H.N., 2s 6c. "Rhaid i bob andiragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd' yn gyfansoddiad naa gwelir bob dydd ei gyffelyb."—Tanymarian. I'w cael gan yr Awdwr-H, DAVIES (Pencerdd Maelor), Garth, Ruabon. Anfonir Rhestr o Ganeuon, Anthemau, Canigan, &c., &c., i unrhyw gyfeiriad yn rbad. CAN GYMREIG BOBLOGAIDD. HIRAETH, WEDI EI THEEFNU A'l CHYNGHANEDDU GAN D. JENKINS, MUS. BAC., Y GEIRIAU GAN II C E I RIO at Y DDAU NODIANT AR YR UN COPI, PRIS, CHWE'CHEINIOG. Y LLYFR TONAU NEWYDD. TUNES, CHANTS, and ANTHEMS. Mae y drydedd fil bron allan o'r Wasg. Adolygiadau ffafriol o'r Waag Saesoaeg a Chymraeg. PRIS 3s. SOL-FFA, A 3s. 6c. HEN NODIANT. HEFYD, ANTHEM GENADOL NEWYDD A PHOBLOGAIDD. Sol-ffa, 2c., H. N. 4c. Pob archebion, gyda blaendal, i'w hanfoa at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. —' MAE MR. EOS DYFFIIYE", R.AM. Yr hwn sydd wedi ei gyflogi i ganu yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, ae Arweinydd Buddugol ar y prif ddarnao mewn tair Eisteddfod olynol yu Llundain, YN agored i dderbyn engagements fel TENOR a BEIRNIAD EISTEDDFODOL. Cyfeirier-la, Pulross-road, Brixton, London, S.W. Masonic and General Life Assurance Company, Limited. HEAD OFFICES- 9, NEW BRIDGE-ST., LONDON, E.C. THE Directors are desirous of receiving -L Applications for Loans on Real or Personal Security in connection with Life Assurance. Every description of Life Assurance and Annuity Business transacted. Commission allowed to Solicitors and others introducing business.. For further particulars and forms, apply to A. TORKINGTON, Managing Director.