Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

hje A. T H Yet oft we<slight;tby wofth, 0 blessed Health Poor mortals as^we jirc, thou act llown And ttty sweetj6y8,nor«E^ieat; than fame or wealth, Touch.not our Jrcirts, but pass urifelt, unknown." HA'MLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S I, DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7td EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High ^Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation, is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must IDE 2URE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PR EF ERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is vrlty.it has obtained from public opinion an unsolicited ^AWARD OF 3&OC:ES:fb.X*3?. There's a proud modesty in merit! I Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Musical College =of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. TIIE SEPTEMBER" TERM commences MON- DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be held at the end of this Term, and will be confined to the Students of the M.C.W. The r results will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. _T? O AC UCHOD YN WYTHNOSO L. Gall personau perth ynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn bawdd acyn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl a'u g-alwedigaethau proserin]. Am fanylion, &c., amgauer envelope gyda chyfeiriad personol arnoi EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627). Merchants, Birmingham. Mae hyn yn wir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolnr v Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ae felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn en cymeryd. Y maent yn cryfhan y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd, Cymeradioyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M,D., darlithnvr or. Bdansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, Sj-c. Yr wyj wedi profi y Peleni sydd yn myned wrlh yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyfyn gtvybod beth syiod ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddxmjn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a toiweidiol; a gallaf eu cymeradivyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a vrn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE• Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a. bywiocau yr holl gyfansoddiad, aetrid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn pertbynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fferyllyad, neu gan Dflir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. ge. a ne. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. TMAE y Teisenau hyn y feddy.nniaeth fwy-tf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynya i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd ryda'r dyogelwch mwyaf. Y maent befyd mor wasanaetbgar blant o gylla gwan, a gwedciau llwyd, gan ei.fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu bebddynt. I'w cael mewn blychau Is. He. a 7ie. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Pelf ni Llysieuol Kernick Byddwch ofalits i weled fod yr enw ar_bob sypyn neu flwch. y CEBDilCH DIWEDDARAF A GYHOEDDTVYD GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydcl Llyfrwerthiw mevm cymydogaeth, anfonwn cin Cyhoeddiadau drwy y post ar dderbyniad gwerth yr archeb mewn stamps neu Postal Order, ynghyda'r cludiad. YN A WR TN BAROD, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. (Ncn yn Rhanau, pris 3c. y Rhan.) YN CYNWYS:— RHAN 5.—Tri Deuawd.—Y Wers Sol-ffa; Y Ddau Forwr; Betty Wyn fy Nghariad. RHAN 6. — Caneuon. — Gogoniant i Gymru Wyt ti'n cofio'r Iloer yn codi; Poidiweh a dweyd wrth fy Nghariad; Y Gwcw ar y Fed- wen; Bood ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gofn yr awen; Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 7.-Tri Deuawd.-Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd; Y Gareg-ateb. RHAN 8.-Caneuon.-Hen Wlad fy Nhadau; Dyna'r dyn aiff a hi; Mae aeon y g'lomen; Gwnewch bobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mhlentyn yw. JUST ISSUED-Hantisomely bound in Cloth, The People's Edition OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Contnining a Selection of popular Welsh Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. By JOlIN OWEN (Owain Alaw.) (The former handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. 6d.) CANEUON. ( Yr oll yn y Ddau Nodiant. Pris 6c. yr un drwy y Post, Je.) KIT IF. 54. Man i Ganu-Singing Still: Deu- awd i T. a B., gan Otrain Alaw. 55. FÎarwel-Farewell: Can i Bari- tone, gan T. Price, A.C. 56. Corn y Glyn-The Quarry Horn Can i.Denor, gan Alaw Llyfnwy. ■ 57. Yr Hen Gymraeg i mi: Can i Denor, gan Pedr Alaw, 58. Pinacl Anrhydedd: Can i Bas neu Baritone, gan lî. S. Hughes. y 0 59. 0 Lili Dlos: Deuawd i leisiau cyfartal, gan -H. S. Hughes. 60. 0 rhowch i mi fy ngloew gledd- 0 give my Sword, to me Can i Bari- tone, gan Gwilym Lon. 0 61. Seinier yr Udgorn grymus: Deu- awd i Ddau Fas, neu Tenor a Bas, gan Bellini. 62. Yr Esgid ar y Traeth-The Shoe upon the shore: Can i Soprano, gan Givilym Gwent. 63. 'Roedd ganddi goron Flodau: Can i Denor, gan Alctw Iihondda. 64. Hen Alawon Gwlad y Gan: Can i Denor, gan Alaw Iihondda. 0 65. Y Tri Bugail-The Three Shep- herds Triawd, i Tenor, Baritone, a Bas, gan Hugh Davies, A.C. fCANEUON ERA-ILL I DDILYN.) o BWYS I L WYR- YMWRTHiJOWYR. MAE C7MDEITHAS (GYFYNGEDIG) YSWIRIO BYWYDAU Y BEITON (The Briton Life Association- Limited) yn awr yn yswirio LLWYRYMWRTHODWYR oddiwrth Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cySredin. Mae' yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agweddau rhagorol ereill Mae ei gwystl o £33,000 i'r Llywodraetb yn rhoddi DYOGE.LWCH PERFFAITH i Ddalwyr Yswireb (Policy Holders). Mae ei theierau yn gymedrol iawn, Telir y Taliadau Archwiliadol Meddyjjol gan y Cwmni. Gellir gwneyd yr Yswirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIG heb dil yehwanelol, ac mewn achos o FvRWOLAETH, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio oblegid anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cytnhwyso er eadw yr Yswireb mewn grym. Gwneir Teleraa Neilldnol i Weinidog-ion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hollol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. Cadeirydd :-Fl1.ANCIS WEBB, Ysw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-GadeiryddB. W. RICHARDSON, YSW., M.A., M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr LleolLt. Col. H. GORE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdydd H. J. PARNALL, Ysw., St. Julians, Casnewydd. Ithoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri HARSE, BROWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosbarthol:—173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr dros Merthyr Tydfil :-Mr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'B ÐYDD. TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei VV fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicihau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOR ehcap, good work, with quick despatch, try R TSOMAS, Bookbinder to the trade, 56, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HEALTH, TONE, AND VIGOUR. 0 npHIS PREPARATION IS PRONOUNCED BY JL the most eminent members of the Medical Profession to be unequalled for its power in replenishing the vitality of the body, by its supplying all the essential constituents of the blood, and nerve substance, and for developing all the powers and functions 01 the system to the highest degree. It removes pimples, blotches, purifies the blood, gives new lite, sound and refreshing sleep, and restores the constitution to health and vigour in a short time. Sold by most chemists at 2s 9d, 4s 6d, lis, and 22s per bottle; or sent to any address. Carriage Paid, on receipt of price by IIILXON & Co. 1U4, High Street, Nottiug-Hill, London. CAUTXOX.—Ask for"Sir Astley Cooper's Vital Restorative." Do not let the chemist persuade you to take any other. The argument of larger bottles and less price is put iorward. It is QUALITY the alilicted require—not quantity. Agents—Iiarclay & SoMs, US, farriusdon-street, and all the Wholesale Houses. Hysbysiadau. Heb fod dros dair llinell, Is. y tro; am bob llinel. ychwanegol, 3c. Ond ymddengys Hysbysiadau am yspaid o amser am brisiau llawer is.