Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TEILWNG 0 SYLW PAWB. X20 Y CANT 0 LOG. "Gwenllitm Thomas," 1,630 tons Dead weight. "Iolo Morganwg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Walter Thomas," Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGERLONG NEWYDD. 1. OYMERWYD i fyuy y Shares yn pin hagerlong, Wynn- stay," mor gyflyrn, fel yr ydym wedi contractio am un arall, i fod yn barod i'r mor yn Mai nesaf, 1884. Cost yr agerlong ydyw 35,100p. 2. Bydd yr agerlong hon gwneuthuriad goreu gan y llong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMER & Co., Jarrow-on- Tyne. Y mae o bwys mawr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y llong, gan lod gwiv werth llong, fel gwir werth tf, yn ymddibynu ar yr adeiladaeth. Enw yr agerlong hon fydd "WALTER THOMAS." 3. Gallwn addaw gyda yr byder mwyaf y tftl yr agerlong lion tuag 20p. y cant, efallai ychwaneg. Tra y mae llongau hvvyliau i raddau mawr out of date, ac yn talu ond ychydig lieu ddim llog, y mae agerlongau yn talu yn well nag erioed. Hyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnach, yr oedd ager- longau Caerdydd yn talu tuag 20p. y cant yn flynyddol, fel rheol. Talasom i'n Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn diweddu Rhagfyr 25ain, 18S2, yn ol 24p 10d. y cant 4. Bydd y llyfrau yn agored yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu harchwilio, a'r Policy of Insurance bob amser i'w weled, er sicrhau na hydd yr un golled trwy longddrylliftd. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w talu fel y canlyn p. s. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1884. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enillion y Hong (dividend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1884. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb syddag ychydig arian ganddynt i ymuno. 6. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Finns ereill yw talu am y llong tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond Did ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r m6r. 7. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tâl wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion; holl enillion y brokerage, &c yn myned i'r Shareholders Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharu ft thelerauflnns ereill. 8. Bydd i'r 116g gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y Hong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi. MANTEISION PELLACH. 1 Ceir pob manylicn yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, holl wneutlnniad y llong, &c, &o.,yrhynnicheiryngygredin mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i baw b wybod yr holl fanylion. 2. Mautais fawr arall yw fod y tal am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg.yn y pethau hyn y fantais fawr sydd yn y cysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn worth yn erbyn llongddryIliad a phob damweiniau, ac hefyd unrhyw esgoulusdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Esgeultisir weithiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r cyfranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol hollol o longvvriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r holl brif borthladdoedd ac y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wedi cymeryd rhanau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y Walter Thomas." [j. Y mae croesaw i bawb *ymholi am eiti cymoriad yn Nghaerdydd, neu yn y National Provincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6. Os dymuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysgnjener yn fuan er sicrhau Shares I 7. Mown canljniad i amryw lythyrau, dymunwn ddyweyd nad oes un cysylltiad o gwbl rhwng ein firm ni, EVAN THOMAS, RADCLIFFE & Co., si, firm y Messrs. JONES & THOMAS. Y maent yn ddwy firm hollol waharol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR C YMERAD WYAETH. Yr wyf yn adwaen y Cadben EVAN THOMAS a Mr RADCLIFFE yn dda, ac y mae genyf bob hyder yn eu medrusrwydd a'u gonestrv/ydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad allant gyfiawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perffaith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. SPECIAL NOTICE. TEA FOR CASH. BY the New Parcel Post" 4 lbs and upwards will be sent per return of Post to all parts of th3 United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lb. P. O. Orders to be made payable at the Gray's Inn Road to JOSHUATHOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W.C. CERDDORIAETH NEWYDD DR. JOSEPH PARRY (PRIF ATHRAW COLEG CERDDOROL CYMRU, ABERTAWY.) CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN J. PARRY & SON, 9, CASTLE-ST., SWANSEA1 Cydganau hawdd addas i Gorau Ieuainc. 1 Ar Lan Iorddonen Ddofn. Hen Nodiant, 2g. 2 We'e yr wyf yn sefyll wrth y ddrws. Y ddau nod- iant,2g. 3 Mi a Godaf ac a af at fy Nhad. Y ddau nodiant, 2g. 4 Ysbryd yw Duw. Y ddau nodiant, 2g. 5 Yr Udgorn a gan, Y ddau nodiant, 2g. 6 Hiraeth-gan y Gohebydd." Y ddan nodiant, 3c. 7 Moliant i'r Iesu. Y ddau nodiant, 3e. 8 Teilwng yw'r Oen. Y ddau nodiant, 2g. 9 Molwch yr Arglwydd. Y ddau nodiant, 4c. 10 Requiem (ar ol leuan Gwyllt). Y ddau nodiant,4c. 11 Bydd Drugarog. Hen nodiant, 3c. 12 Loyal Hearts. Y ddau nodiant, 3c. 13 Reapers' Chorus, (Joseph). Rhif 1, Hen nodiant, 2g. 14 Ddwy flwydd yn ol (Joseph). H. N., lie. 15 Quartette-Nid myfi all esbonio (Joseph). H. N.,6c. 16 Joseph a ganfu ei Frodyr (Joseph). H. N., 2g. 17 Molwch yr Arglwydd (Joseph). Hen nodiant, 2g. 18 Wele y Breuddwydiwr (Joseph). Hen nodiant, lie. 19 Daeth Joseph i'r ty (Joseph). Hen nodiant, lilic. 20 Myfi ydyw Joseph eich brawd. H. N., 6e. 21 Mae'r haul yn machlud, T.T. B.B., H. N., 2g.; SI.lc. 22 Taenwn flodau ar y galon. H. N., 2g. Sol.ffa, Is. 23 Rhown fanerau ar y muriau. H. N., Ie. Sol-ffa, ie. Darnau cymedrol anhawdd, ac addas i gys- tadleuaeth Gorawl a Chyngerddau. 24 Yr Iôr, S.S.A.T.B. H. N., 4e.; S-ffa, 2g. 25 Er plygain amser, T.T.B.B. H. N., 3e.; S-Sa, lie. 26 Yr Engyl fyrdd. H. N.,3c.; S-tra,llc. 27 Llawenhaed y Nefoedd. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 28 Y Cynfab trag'wyddol. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 29 Mor ogoneddus yw dy waith, S.A.T.B. Hen nod- iant, 4c. Sol-ffa, 2<x. 30 Yn enw Harri. H. N., 3c.; S-ffa, li-e. 31 Hurrah l- Wedding- Waltz. H. N., 4c.; Sol-ffa, 2g. 32 I'r gad i'r gad T.T.B.B. H. N.,4c.; Sol-ffa, 2g. 33 Chwibanu odlau. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 34 Cenwch y Clycbau. H. N. 3c.; S-ffa, ljc. 35 Molianwn y Nefoedd. Hen nodiant, 4c.; Sol-ffa, 2c 36 Rhyfelgan Gorawl. Y ddau nodiant, 4e. 37 Molawd i'r Haul. Y ddau nodianv, 4e. 38 Nosgan (i leisiau gwrywod) Y ddau nodiant, 4c. 39 Hoff! Dywysog Cymru gu H. N., 4c. S-Ha, 3c. Yr elw arfeiol i arweinwyr COrau. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. lid. and 2s. 9d., and can bo obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil, Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBERY Sf SONS 1, King Edward-street, London, E.G., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERBFIELD.