Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

LLITH 0 CHINA ODDIWRTH Y PARCH…

Cyfa rfo d y d d, &c.

News
Cite
Share

Cyfa rfo d y d d, &c. GLANDWR, TAF-—Cynaliwyd cyfarfodydd blyn- yddol y capel nchod eleni ar y Sul a'r Llun, Medi 160g- a'r 17eg, pryd y pregethwyd gan y Parchn D. Jones, B.A., Abertawy; J. R. Davies, Mount Stuart, Caer- dydd; L. Rees, Llanharan a E. Morgan, Bethesda, Caernarfon. Dygwyd y rhanau arweiniol yn mlaen gan y Parchn T. Anthony, Tongwynlais J. Peters, a T. Williams, Trefforcst; a D. G. Rees, Egl^ysnewyd^. Cafwyd cyfarfodydd rhagorol o'r dechreu i'r diwedd. Bydded i'r had da a hauwyd i gael dyfnder daear. CAIIMEL, TREHERBERT.-Cynaliodd yr eglwys uchod ei chyfarfodydd blynyddol ar y Sabboth a'r Llun, Medi ]6eg a'r 17eg, pryd y preethwyd gan y Parchn P. W. Hough, a D. C. Jones, Merthyr a j. B. Jones, B.A., Aberhonddu. Dygwyd y rhanan ar- weiniol yn mlaen gan y Parchedigion D. C. Jones, P. W. Honh, LI. E. Jenkins, Blaenafan, a Mr D. Rees, Tynewydd. Yr oedd y pregetbau yn afaelgar a dylan- wadol iawn, ac os na thyf ffrwyth mewn canlyniad, crodwn nad ar yr had, nac ar yr hauwyr y bydd y bai.—D. J. MYNYDDBACH.—Sul a Llun, Medi 16cg a'r 17eg, cynaliodd yr eglwys uchod gyfarfodydd agoriadol ysgoldy Ysgol Sul y Dj-ewyddfa, bron nwchben Tre- forris. Pregethwyd gan y Parchedigion R. Thomas, Glandwr; T. Davies, Treforris; a T. D. Jones, Plas- marl. Cynelid Ysgol Sul yma mewn hen anedd-dy rhoddedig gan Mr D. Jones, Drewyddfa, er's dros 25 mlynedd. Hwnw wedi myned yn rhy fychan fu yn achos codi'r hardd presenol, He i gynwys 250 o gynulleidfa yn gysurus. Mae hwn y trydydd ysgoldy golwyd dan weinidogaeth Mr Dmiel, y gweinidog pre- senol, heblaw'r capel, yr hwn sydd yn ymyl bod yn rhydd. NANTYMOEL. Traddodwyd darlith yn y lie uchod gan y Parch T. P. Evans, Pontardulais, nos Lun, Medi lOfed, ar y testyn poblogaidd Bod yn Briod." Nid oes angen canmol y ddarlitb, oblegid y mae pawb a'i clywodd yma yn ei chanmol hyd yn hyn, ac nis gwn pa bryd y teimlant eu bod we li canmol dig-on. Cadeir- iwyd yn ddeheuig a phwrpasol gan y Parch T. Davies, Tynewydd. Cafwyd cynulliad da, a gwrandawiad astud a gwresog. «

[No title]

Advertising