Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

TMTLOU Y FFOKDD -

CYMANFA LIVERPOOL A BIRKENHEAD.

News
Cite
Share

CYMANFA LIVERPOOL A BIRKENHEAD. (Parhad o'r Rhifyn diweddaf.) VVEDI canu penill, dywedodd y Cadeirydd eu bod yn myned i newid ochr, a bod arwyddion ccilonogol i'r amseroedd, a qalwodd ar y Parch T. Nicholson, a dangosodd fel ymae arwyddion calonogol i'w cael Yn ngweithgarwch yr eglwysi, a'r ymdrechion o blaid sobrwydd a moesoldeb." Dywedodd :— Er nad yw yr amseroedd hyn yn fl.ynyddoedd doheu- law y Goracha. ac er nad oes dyliiiad pobloedd at y S lob, eto i gyd credwn fod prawfion liigonol i'w cael tod fErwd ddofn a chref ofywydcrefydtnictoynein I heglwysi. Pan nad yw yr afon wedi ei chynhyriu gan y gwynt, a pHan nad yw y cawodau trymion wedi chwyddo ei llifeiriant nes iddi ymdori dros y ceulanau, eto mae'n amlwg oddiwrth yr ireidd-dra, a'r ffrwyth- lonedd, a'r prydferthwch sydd o'i deutu, fod yr afon yno. Mae digon o wahaniaeth lhwng ei glanaii hi a'r anialwch eto. Felly gyda bywyd ysbiydol oin he Iwyst. Nid yw y gwynt nerthol yn rhutluo nos cynhyrfu tonau yr afon, ac nid yw y eawodydd hreision o'r grwlaw gvaslawn yn disgyn nos dytoliafix y llifeiriant ymchwyddol drwy ein gwJad, eto i gyd mae yma dd "on o ffrwyth'onedd a phrydfer thwch o'i ddcntu i bl'di presonoldeb diamheuol y bywyd. Gelwir eich sylw nt y sweithgavweh a'r haelioni sydd yn ein mysg, ac at Siiflo wrthwynebol yr eglwys i brif bechod cyhoeddna vv oes fel arwyddion fod yma lawer o north bvwydol eto yn aros. Arwydd sicr o fywyd yw gweithgarivch. Dyma un ffordd yn mha un y mae bywyd yn asslwtio ex hunan. Nid yw hyn yn bosibl Ho nad oes bywyd, Nui oes gwaith na dychymyg yn y be'id n-—carttello marwolaeth. A phan y mae dyn yn agoshan at angen, pan y mae ei north bywydol yn graddol gilio, mae ei weithgarwch, ei duedd, a'i allu at waith o hyd yn llei- hau. Bywyd sydd yn galln defnyddio gwrthddrychau o'i gwmpas i'w fantais a'i gynydd ei hunan. Ni gred- wn nad oes neb a wad fod llawer o weithgarwch cref- yddol eto yn ein plith. Mae gwir ofal calon am yr achos, a phaiodrwydd i gytneryd poen er mwyn yr enw mawr wedi meddianu nid yn unig blaenorinid parchus ein Hcnwad, ond hefyd wedi meddianu canoedd a mil- oedd o galonau yn ein heglwysi drwy'r Dywysogaeth. Beth ddeHgys y pryder a deimlir am ddyfodol yr achos, a'r ymdrechion i ddyogeln ein hieaenetyd, a'u cadw a'u hysgwyddau dan yr arch, drwy ddarpa! u cymdeithasau ar eu cyfer er eu diwyllio a'n crefyd ioli ? Beth ddywed yr ymdrech a wneir gan luoedd sydd yn meddwl am ei enw ef i gynorthwyo gweinidogacth y gair, drwy ymddyddanion personol a'u gwrandawyr ac egnion canmoladwy i'w caethiwo i ufudd-dod Crist ? Beth ddywed y dnedd i adeiladu Iteoedd newycldion i addoli, i ffnriio canghenau o'n heglwysi—yr awydd a welir i ledu lie y babell, ac estyn cortynau y preswyl- feydd-i dd'od a dylanwad erefyddol i weitbrodu Ilf barthau newyddion o'r wlad, ac felly ddyogelu cyfleas- derau nowydd i ddefnyddioldeb. Mae yma luoedd allant wneyd rhywbeth heblaw "sefyll yn nh,t yr Arglwydd y nos "-gallant hefyd lafiivio yn egriiol vno ^an deirnlo yn sicr fod ewyllys yr Arglwydd i Iwyddo yn eu Haw hwynt. Dywedai bra*d wrthym yn ddi- weddar, brawd teilwng a galluoij:, er nad oe id y llu- oedd yn llifo i'r gyfeillach o dan ei weinidogaetli, ei fod yn teunlo yn hollol sicr y gwelid ffrwvth i'w lafur, oherwydd ei fod yn llafar gonest a chydwybodol dros ei Dduw. Diau fod genym lawer o gyffelyb feddwl." Mae genym luoedd wedi dyfod i aduabyddiaoth o'r lesu a gyfarfu Saul, yn gofyn iddo bob dydd y cwest- iwn ofynodd yntau, -'Arglwydd, beth a fyni di i mi ei wneuthur?" Pa waith tydd genyt Ti i mi ? Dy wedir am John Anyel James yr arferai ofyn i bawb a dder- byniai yn afilodau, pa waith dros Grist y b-riadent ei gyflawm, ac y byddai yn rhaid iddo gael atebiad bodd- haol. Crefyddwyr gweithgar yw v crefyddwyr dys glaer. Mae gwaith yn ffynonell pleser, ac hefyd yn fl'ynonell dyogelwch. Dylem deimlo yn ddiolchgar am fod cymamt ohono yn ein m.sg. Ystyriwn eto yr haelioni mawr a ddangosir yn y cylch erefyddol y dyddiau hyn. Nid yw y "nard gwlyb gwerthfawr yn beth anghyffredin o gwbl y dyddiau hyn fel offrwrn cariad ar allor crefydd. Mae nifer y channels i ba un y rhed haelioni yr eglwysi yn fawr iawn. Mae genym ein tylodion yn bwrw eu hatlingau i'r drysorfa, ac nid oes dim yn rhoddi mwy o gysur i ni na gwoled tylodion ein heglwysi yn cyfranu i'r Gwaredwr en rhoddion bychain mor rheolaidd a'r heulwen, heb angen cym- helliad gan na gweinidog nag arall, oblegid fod cariad Crist yn eu cymhell. Mae llawer golypfa fel hon drwy ein heglwysi ag y mae Pen mawr yr eglwys yn gwenu mewn cymeradwyaeth arnynt, ac y mae cymaint o hpn- fod haelioni crcfyddol yn y rhai hyn ag sydd yn y rhoddion mawricm y clywn am danynt. Onid yw mudiad y Jubili wedi agOT llygaid llawer i ysbry'fi haelionus yr eglwysi. Nid yu unig y mae genym enwau a r miloedd punau ar eu cyfer—enwan y trci<lir eu coffadwriaeth fendigedig i'r cenedlaethau a ddeuant -ond hefyd y mae ein heglwysi wedi syvthio i mown a'r mudiad gydag nndeb a brwdfrydedd mawr, Credwn mai prawf cadarn yw hwn o'r afael sydd gan yr Ar- glwydd lesu ar galonau dynion. Drwy en calon yr 11 0'3 efe at eu trysorau. Golwg ar ei gariad ef a wneis i un ddyweyd Ti gei'r cwbl roddaist i mi yn fy rhan." Eto mae safle benderfyno) yr eglwysyn wyneb meddw- dod yn arwydd calonugol iawn.. Prawf o fywyd, onide yw hwn P Mae bywyd yn sensitive, a pha uchaf y bywyd mwyaf sensitive ydyw. Mae'r bywyd ysbrydo! yn sensitive iawn. Mae meddwdod yu ymosüù yn direct ar fywyd ysbrydol ein heglwysi, ac y •nr-o'r eglwys wedi nesu mwy at yr achos dirwcatol y dyddiau diweddafyma nag erioed,efaIlai-wedi dangos ei bod yn teimlo yn ddwys ymosodiad y gelyn hwn arni. Dymti,'r Samson yn mhiith ein hymosodwyr. '• Trol y bra;jwr," ebe Charles Garret, sydd ar tiordd pob diwygiad," Ac ni bu crofyddwyr erioed mor etfro yn orbyn yr ymosodydd hwn. Diolchwn i Dduw achymorwngysuf yn wyneb yr arwyddion calonogol hyn, a gweddiwu ae ymdrechwn er eu hamlhaa a'n cryfhau fwy-frey.