Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

wec^ GEORGE'S WJ^ V/ GEOKGE'S PILE AND GRAVEL //PILLS," ac yr wyf yu cael eii PILE & GRAVEL Fbod yn gyfansoddedig o ddefynddiau^K J llyswuol, Nid oes ynddvnt ddim o natur PILLS. I fetelaidd. YR YDWYF O'R EARN KU I J |\ BOD YN !■ EDO IGIMAETH DEA GWEUTII. ,j PA ROTO IR Y PELENI UCHOD FAWK AT Y DOLUEIAU IIYKY AE GIFEE J MEWN TRI O DDULLIAU PA RAI Y MAENT ^VEDI £ GWAHANOL FEL Y CANLYN: HAKCAKT'- f/. b IAI d CO. NO-L-SEORQES PILE & GRAVEL PLLLS. %OON< Ifl. Ui1 ;< No. 2-GEGSOE'S GRAVEL PILLS, No. 3-0EGHGE'S PILLS FOR THE PILES. I- A, M || | GOCHELWCH DWYLLVVYR. T N „ GOGHELVVCH DWVLLWYR. F Mewn blyohau Is. 1-J.C. a 2S. 9a. yr un. I Daliw DI sylw fod enw y gwneuthurwr [ Gofynwch yn eglur am GEORGE S Pills, F ar Starm y Llywodraeth sydd o amgylcli f GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC EE EICII PEESWADIO, na cliymenvcli I bob blwch. Heb liyn nid oes dim vn I DIWY YR HOLL FYD "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad L wmoneddol | NEB IIR:L11- J illJ -= feo IcmpplplmD j ■ Y PEM | S\ ill POEN YN YTRAUTI GWYNT, GWAEW, COLIC, F DWFR POETH AGATALIOL J JNJIMBMMCIFLTICFL, | | RHWYMEDD,&^J ? ■ m mm m m m m m GEORGE'S J »«»«.«>»..»«» MR. GEORGE, OF F 17 J5VI> A I/O F I ULIAIL,SNT' KH-L^^EV. I S-» I 1 I P. JFV. « T E"C /A JP. 1 A 1 I Imvo much pleasure M bearing testimony to t!IE K Dear Sir,—Your Pills take well here, RIUUVUUIM I GREATEFFICACY.*Y..URJ'MS J* I;iu-S AND CNM-I /«WW F | n'C(,7nni<'iHl lliein witii tho ^n-atfst coijtiiH.'nce to my cus- 1 and in time I sliall have a large opening PILLS. 1 those Inml/K'soiuo and painful disorders, 'anil am rarely NT 1 for them.—Yours truly, | dim'l'OMed evmjn nost Jutiuat* CRTWS. 5 | I REMAIN, YOURI TRULV, | G. OWEN, Chemist the Royal Family. T y mae y peleni ]t,yi yn Fcddyginiaeth J I FI1ANKL1N PTXON. F J SICR- BUAN' A DIOGEL r R PILES A'R GRAVEL. ac i lumps o anhwylderau ereill sydd bob I amser yn ca eanlyn, mcgys:— J" ^csr>l lA0^1 a,>l- POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DtFFYG A.VWVI Svn — JY± V « RJ-WTFT T TT AT) TREULIAD, RHWYMEDD, LLYMGER MAN, DIFFYG IC, ac anwji ""ia\vn I nil E'-> W JILIJUAW •VX ANADL, POEN YN YR AR EN AU AT. LVVYNAU, SU R NI £ ]U.FYD. VR IVYF WILLI 1)0(1 VII X £ EHYFED'DOL." BUM FJ> NX YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COT-UDDION. F YI,IL;ILC]II R'AN Y ]'ILL'S*A'R GL'AVFL. YN "T S$VT1 P-LNF UAWER O FLVNVDDAU "R^ 'X QWAEW. GWYNT, COLIC. TEIMLAD O BWYSAU YN Y W'LI.I IIMWR'NR RAI NNIAIAN YN DNFI*VI>»L, AIU TNA ] Y ° • /-I I T> 1/1 OEFN, Y LVVYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, DT'II.IILI-I; NILVIICDIL. AC UM Y PUNIP MIA NLAI CYN I MI 3 i gan y Tiles a r Gravel, israiacl DWFR POETH, DWFR-ATAL'lAD, Y GWELEDIAD YN I i' pi, L p,|j rl ar i-loii LN-loni clnvi, yr »al<lwn_1Y«LI fy 3 VR NPRMWN vn nlllino'I RPfvll ar fv A BWL AC ANESLUR, SYCIIDER A DLAS ANYMUNOLYN lhvyr pactliiwn i itros yn y ty. Yr ocdd y T'atli LINEN yi oeamvn yn AIMO& I A 6ENAO. POEN YN Y DORDDWYOYDO. chv/YDDIAMT K..n,lnsyn fy ^.OLNAAION, fy nghylla, N-IN y^yfumt, a I nhraed gan y poen a aonosent 1 RNI, AR '.I YN Y TBAED> 4O. R I«.on nmwr yn fymlion. ac yn ft-ILDW gill! licndro, fclnas | I ysgafnderynfymlien. 1 e wnaetli Doctoriaid ,1 RHS0OAST ESSiWYTHAD UH13NGYSCH01. | PT"WV" O"W\FU WIFFY\V^VRANDWY«'1 P""TE" LOUT1 I Aberdare a Merthyr eu goreu L mi, ac yr I I ,VS GAIIWN GRCAU foil MODD I WI LIYTB AVEUA; oud UIOICH i I II WYF wedi taluiddyutbunoedd lawer am liyny, J PEROHENOG, I AVVDWRI^D«I«WI.N^ oichPole))1 yn ol J ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o </ J, E. GSOUGE, M.H.P.S., eic I cyfarwyddyil, yr ocddwn yn galln dilyn fy ngalwedi- jj -| I Virmvnt Prvrinis flvflnif! n GEORGE'S gaetli prydag cgni a phleser. Yr OT-ddynt yn fy ng\V<0!a LOnynt. I'L ynais njciiaia O <JT TT T T> W i T V liraiildlieljynvvyliodimi.gan y modd tawel ac csmwytli PILES and GRAVEL PILLS, a cliymerais 11 J ,Y UL A > V YR OCIUIYNT YN GWEITIN-EDU AMAF. J ddau ddogn o honynt—yr ydtvyf yn JJ GLAMORGANSHIRE. oor\r ?FCSLIT// V\ awr yn dilyn iacll. maont wedi fy adferyd i'ni gwres fel cynt, JT V\ UTJVITAMT\T WNW»T3NA ft)) XS AC yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r Y BENJAMIN EDWAKDS, newydd.—'Ydwyf, Ac. ABEBDAEE^ ——— ^PAVM D Argraffedig a Chyboeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Ileol Glebeland, Merthyr Tydfil.—Dydd Gwener, Medi 14, 1883.