Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYNLLUN" DA. OH ac uchod os eu buddsoddir vn ddoeth mewn cwJLv/ Dewision ar Soddion a Rbanddaliadau a roddant yn fynych elw rhagorol mewn ychydig ddydd- iau. Gellir cael yr holl fanylion yn rhad trwy y post yn y Llyfr Eglwrhaol. Cyfeiriad, — GEORGE EVANS and CO., Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goren a dyogelaf a ddyfeisiwyd. erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MEETHYK TYDFIL. YN A WR YN BABOD, pris Gc., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR FYWYD," GAN WATCYU WTN. Anfoner yr arcbebion i'r Cyhoeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'R DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED FARES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line boeks Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from X10 lOs, Interme- diate, from Y,7 7s Steerage, £ 44s. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, X3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, £4. Children under 12 years, £ 2. Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. MONEY! MONEY! I MONEY! PONTMORLAIS LOAN OFFICE, MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from X5 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade, &c., &c., withouL removal, upon personal or other security, repayable by easy instalments.—Apply to WIIi; H. COHEN, 20 and 21, Pontinorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETIT YE YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.- Y mne y cymysgedd gwlybyrol Invu, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblosjaidd a defnyddir ef ya awr yn lie blue pill a calomel i weilliau diffyg treuliad, auhwyldeb geriawl, a lioil arwyddiou croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyffredin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, eur yn y pen, cysgadnvydd, dim ehwart bwyd, yn crestenu y tat'od, bias di-wg yn y boreu, pen ysgafndcr.cynhwrfyn v cylla, a tlieimlad o iselder.Y mae yn gosod yr ysgyfaint musgrell ar waitli, yn gwcitliredu yn dyner ar y boluddion, gan roddi teimlad o leohyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mac y feddygin- iaeth ddyogelaf. 1'araxq.cum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael t i wneyd yn unig gan J. PEPPER, JJedford Laboratory, London enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sylwi ar livn' Poteli 2s. 9c. Gwertliir gan bob Cyffyrydd. ADFERYDD GWALLT RHADLÚN. — Gwna LocJcyer's Sulphur Hair Restorer dduo gwallt gwyn, ac yn nihen ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr el'faith yn rhagori ar yr hyn a gynyrcliir gan liwicdydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn liiweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drntaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw eyntefig. Yn cynyrchu shade bertiaith naturiol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio ecn, ac i taetnu a tliylu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn fawr am ei rinweddau symbylawl, glanhaol, ae iachaol ar chwarenau y gwallt, cymeradwyir Lockyer's restorer yn fawr. 1 oteli mawrion Is. Gc. Ar werth gan holl Gyffyrwvr, Gwallt- drwswyr, a;PherarogIwyr yn mhob man. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.—Xid yw y Pelcnau rliagorol hyn yn cynwys cTmaiut ag ol Mercury, na dim o'r am- rywtol ddetnyddiau peryglua a, geiryn ami mewn peienan hysbys- ladol. Y mae y iraith lion yn parhau i gadw darganfyddiad einvog l»r King ar y blaen l r holl belenau pa bynag, fel y feddyginiaetli ddyogelat, oreu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeithiol' ar gyfer anliwylderau yr lsgylaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y fiiirf o anhwylder Geriaidd, Tyndra, Diff.vg Treuliad, Gwyntogrwydd Surni, Cur yn y Pen, Poen yn yr \sgwyddau, Twymyn ddior- phwys yr holl gorlf, Lhttyg Arcliwaetli at fwyd, neu arwyddion dillyg treuliad yn gylfrcdinol. Ar werth gan yr holl GyHyrwyr GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CIRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG T ISODIAIJ Deller s Corn and Bunion Plasters yw vr unig fedd- yginiaetli wirioneddol. Gwahaniaetliant oddiwrtlT bob V asterau, tananau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. J>rwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchynol, dar- fydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei of. Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ac esmwythder yn union- gyrchol. Gelhr gwisgo unrliyw csgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol cymhwyso I'lasterau Dollar. Na pherswadier chwi ar un cyfnf i brynu dim arall. Blychau is. lie. yr un, a werthir gan y rhan hvyat 0 ^frwyr. I>r\vy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W".C. BLAS HYFRYD. — Cracroft's Arecawut Tooth Paste.-Rrwy ddelnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwn, daw aHiw y danedd yn wyn, iaeh, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedio am ei berarogl, ae yu neillduol ddefnyddiol er symud crestmu ocldlar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar worth gan yr holl Gylfyrwyr. 1 otiau Is. a 2s. Cc. yr 1121. (Mym\'eli Cacroxt a.) Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysicat yn yr holl gorff), yn achosi didoliadau corliorol 1 redeg mewn trefn reolaidd ac mown evsvllt lad a'r Tonic Ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr, ac felly viicvnal pyrth mawnon y corff mewncyflwr addas i sicrliau i'echvd" da. Gwerthir nwy gau unrliyw Gylfyrydd meWn blychau lsrijc.i 2s. 9c. yr un, J J Quinine Bitters G ilym Evans FEL engraifft o'r dosbarth o feddyginiaethau y carcm argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, -L dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwertbfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, set QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ac yn hollol yr hyn y gosodir allan—ei fod yn gyfansoddedig 0 lysiau, werii ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff', ac ohono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chcdwir hwn mewn trefn, syrthia yr holl gorff i ddyryswch. Effaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gwe;thio yn hwylus ac yn ei lie a gellir yn deilwns ystyried y Bitters hyn y feddyginiacth deuluaidd oreu y gwyddisam dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrus at Anhreuliad yn ei wahanol agweddau, ac afiechyd y Ddwyfron a.'r Afu, yn nghydajr anliwylderau gcwynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd helaeth 0 ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a tbueddid ni i wneyd hyny a'r feddyginiaeth hon sef QUININE BITTEBS GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fath dystiolaetliau pwysig a dyianwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ychydig mfer allan o'r canoedd o dystiolaethau a welsom yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gweinidogion a ganlyn :— Parcli, Thos. Price, M.A Pn D., Aberdar. I Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd. Parch. J. R. Jones, Llwynypia. Parch. J. H. Williams (lirynfanld), Prif Athraw Parch. D. Harris, (T.C.), Chicago, America. Ysgol Ramadegol Bowlais, yn nghyda llawer 0 weinidogion erei!l allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QuiniNE BITTEKS cawn enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M.H. C.S., L.S.A., Lond., Tlirale. Dr. G A Jones, M.D., Kemiington. Dr. A. Jenkins, M.R.C.S. Lond., M R C. P Edin., Ilio de Janeiro, Delieu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.C.S., L.S.A &c &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r lluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fferyllydd, Caerdydd. Mr. W. II. Thomas, „ Dowlais. „ Myrddin Davies, „ Aberfcawy. \f. Sims, Aberaman. R. D. Ilughos, Dinbyeii.. „ Griffith Williams, Llanerchymedd. J. Francis, „ Wrexliam. E. P. Wynn", Aberystwyth. II. J. Hughes, Caergybi. Robert Watts, Meddyg Auifeilaidd, Penygroes, G.C. Isaac Jones, Tremadoc. D Evans, Cemmaes, TrefaJclwyn. J. R. Jones, Aberaeron. Mi i. Rowland* a Jones, Fferyllwyr. Tregaron a Ll uibcdr. W. II. Rees, Ilwlft'ordd. Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog. Joseph Rees, Aberteifi. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llaurwst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mown gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau cymet adwyol i'r QUININE BITTERS :— Mr. Hugh Owen (IIxiwco M011), Cemmaes. M„ T, T n..„ T.> ■, Mr. T. Morion Hughes (Morien M011), Rliosybol, Mon. TAI?," rr ? w Peflr?S|l Mr. John Lewis (Loan Cynifys), Mynydd Cyntfyg. J"1"1 High feti-eet, Llanelwy. Mr. John 1). Evans, P. O., Treleoli. Hannah Lewis, Llanfytiydd, Oaertyrddm, a oeilid ychwanegu canoedd lawor 0 dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDD YGIKIAETII IIYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi en profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— DifJ:yg Treu.1;iad EL":i Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwae!der cyn bwyd, diffyg archwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwm a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y treat a'r ochrau, a mynych biuiadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mae un neu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo dittyg treuliad, a goreu pa gyi:taf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. C^xtcreia.cI.jLcSLEk'u. o bob math yn ymddaugos yn un neu ragor o'r ffurifau canlynol,—nervousness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd eihunyn boen ac yn faich-mewn gair, sofyllfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillduol gyfaddas at y doluriau uchod. ..&fu.. • -a Dolnriau yr Afn ydynt fel y canlyn :—Ysgafn.er yn y pen, poen yn groes i'r IIygaid a rhwng yr yas-wyddau diflasdod at fwyd: a'r clefyd melyn. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymysijodig yn y Bitters yn rhagorol at hyn. j "Nr Frest. Diffygion y Frest, sef pesweh, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y darfod- edigaeth (declineJ. Y mae ugeiniau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. Gofyner yn eglur in QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Poielau yw 2s. 9c. a 4s. Cc./ mewn Blychau, 12s. Cc. yr un. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwor ar Stamp y Llywodraetli sydd ar wddf y Botel, a myner gweled yr enw GWILYM EVANS, F. C S., M.P.S wedi ei ysgrifenu yn llavvysgrif y Porchenog. Gofaled pawb na chymeront Oil. twvllo na derbyn cynghor i gymeryd unrliyw foddion arall O dan yr hen esgus ei fod yn 11awn cystal ac yn rhatach. ESHUS "wtel A thwyllodrus yw hwna. Colier bob amser fod efelycliiadau lawor i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o el'elychiadau i°feddvo- iniauth ai'ddercliog a diliaf'al I-,I QUININE BITTERS GWILYM EYANS. l#rw$rll?0 ()Od Worm CYMERADWYIR y LOZENGE yma i sylw penau teulnoedd, a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynv Y maent yn deisenau bach melus, 0 liw tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar- pariaeth gryno ynddynt eu hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r plentyn bach hyd y dyn ca Jarn. Hotlol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygf, Nid oes eisien te sena nac unrhyw physigwriaeth ar eu hol. Gadawant ddylanwad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyfl'redin, sef y Ilyngyr bychain y liyngyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif AHWTDDIOET. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y swefnsau yn glasu, ) ffroenau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwvddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Torwerth's Wormwood Worm Lozensos. Gollid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F.C.S., Mann, factoring Chemist, Llanclly, a danfonir hwynt am 14, 31, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is lie, 2s 9c, neu 4s 6c.