Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SWYDDFA AEGRAEEU JOSEPH WILLIAMS, MERTMR. Dymuna JOSEPH WILLIAMS wneyd yn hysbys fod yn ei Swyddfa yn bresenol BEIRIANAU ARGKAFFU O'r gwnenthunad mwyaf newydd a diweddar, a r oil yn one! en gwcithio trwy north NWY (Gas Poiver). Y mae hefyd newydd ychwanegu amryw FOUNTS 0 LTTHYRENAIT IMEWTDDIOlSr At wahanol fathau o Ly:trau, Biliau, CDbltt&Iblvl, «&o, Mae y Swyddfa yn bresenol yn gyflawn o ran Peirianau, Llythyronau, a Gweithwyr o'r dosbarth goren, fel y teimla y Perchenog yn eofn i gynygei wasanaeth i bawb sydd awyddus am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn gywir, destlus, a phrydlon, a'r cwbl am Brisoedd Ehesyruoi. Troir allan Biegethau, Traethodau, aphob math o Lyfrau gyda y c^fiymder mwyaf. Telir sylw neillduol i Archebion a dderbynir drwy'r Llythyrfa, a dychwolir y gwaith, megys Cardiau, Hysbysleni atGyfarfodydd Blynyddol, Darlithiau, &c., &c., yn mhen diwrnod neu ddau ar ol derbyn yr Orders. Am bob hysbysrwydd ychwanegol, ymofyner a JOSEPH WILLIAMS, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD," MERTHYR. •'CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I, R hwn ni ellir rhoddi eymeradwyaoth rhy uchol am- X LAXIIAU a GLOEWI y GWAED o bob A N'.M II UJIKI > 1J iacha Hen Glwylau laclia Ilen Glwylau Crawnllyd yn y Gwddf laclia Glunian Cornwydlyd Dolurus laclia Bcndduon neu 15i?gwrn ar y Wynob Iacha Glwylau Crachlyd laclia Gornwyd Caucraidd Iacha Afieeliyd y Gwaed Croen Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwacd oddiwrtli Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymnnol i'r archwaeth, ac yn cael ei warantu yn rliydd oddiwrth unrhyw betli niweidiol i'r eyfansoddiad mvvyaf gwanaidd pertlij'riol i nnrhyw nn olt, ddan ryw, y mac y Pcrchcnog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno or cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolacthau o bob parth. r;;¡ "North-street, Audeusliaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i efl'eitliiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwu sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn eornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archollion, yr hyn ,Ùn hanalluogolld i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum meffn pump o wahanol glafdai ae o dan bymtheg o wahanol feddygon. diwedd cymhellwyd ti i roddi prawi ar eich Gwaed Gymysgedd, ne ar ol cymeryd tair o phiolau by chain yr oedd wn yn'alluog i fyned at fy n,gwaith, ac erliyn i mi gymeryd naw neu ddeg o phiolan yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch -wneyd y def- nydd a fynoch o hyn er budd dyoddefwyr eveill.— "i'r eiddoch yn parehus, "JOHN "WILLIAMS." Ar worth mewn pliiolau 2s Gc yr 1111, no mown Cistiau, yn cyn- wys ehwe' gwaith eymaint, 11.s)'1' un—digon i cffeithio gwcllhad hollol yn y mwyafrif mawr o achosion hir-sefydlog—gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol Irwy yr hoa Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw gyf- eiviad ar dderbyniad 30 neu 132 o lythyrau cciniog, gan y LINCOLN Si MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." Neuth MAWR I'R Cokff.—Y mae Pepper Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfnndrefn y eyhvrau, yn gwclla yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn ndrn wyddu yr iechyd, yn dihuno a dadblvgu y galluoedd gewyn- awl. yn cyfoethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth, yn tarfn Uesuodd He iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y mac yn eddysiniaeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), difl'yg treuliad, clel'ydon, anhwylderau y fynwes, ae mewn anhwylderau ;J.yeh,nvl. a gogwyddiadau manwynawl, &c. Y mae yr holl gorff yu (nel ei fywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, y galluoedd meddyliol yn cael on gloewi, y cyfansoddiad yn cael ci nertliu yn lawv. ieehyd yn sicr o ddychvvelyd. Poteli, 32 dogn, 4s. ne. Ar lvcztt. gyffyrwyr yn mhobman. Y mae J. l'El'l'Elt ar y label. Mynwch Tonic Pepper. Byddabdod, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Dy.ai Deller's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei lod. mewn achosion a ymddangosent yn anwclladwy,wedigwneyd rhyfeddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu <i/iir noson, symuuir Byddsrdod Ysgafn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau dido:' sydd mor tynych yn dilyn clyw dnvg. Gellir dyweyd am De.hv't Essence ei fod yn sicr o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw *ehcs o fvddardod heb achosi y niwed lleiaf i beirianwaitii tyner y g-lust, a pha mor ryfedd bynag, v mae personau wedi boil yn yjdiir amflynyddau wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg xc Dtiler's Essence. Poteli Is. 1 Ac., a 2s. Oe. Ar worth gan yr holl y.vrwyr. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.—Corfforwyd dan Gyfraith Sencddol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa 34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y H. Y MAE y Gymdoitlias ucliod yn barod i roddi -1- benthyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o IUIOO i £10.000, i'w talu ynol yn CJyf- ranau Misol non Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Tr^ulian Cyfroithiol, a thai y Surveyor, wedi cu gostwn^ lawer iawn. MAK'R GYMDEfTHAS YN AWR YN CYNYG MANTElS ION ARBS NIG I FENTI-IYCWYR, drwy fed yr Ad-daliadau a'r OOBUU Dochreuol wedi en lloihau gymaint. Ceuwir y Ll vyr.if. Am F/mylion, ytnofyrter ;1 Mr B. Uotibrts, Ysgrif- enydd, yn Swyddfa y 31, Victoria street, Merthyr Tydfil. SWANSEA BOOK PERMANENT BUILDING SOCIETY. A- T?, J: A -i ",T,A LOG. DERBYNIR unrhyw symiau o arian o rf°10 i £ 1000 gan y Gymdeithas uchod. Rhoddir llôg- o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwyn.iadau dyogelafam danynt. Ymofyner a'r Ysgriienydd, Mr T. H. Davios, 18, Union-street, Swawsea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig a'r Gym- deithas hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydJlI ar egwyddorion hollol deg, a rhydd gyfleusdra pcrffaith ddyogel i osod arian ar log. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. Lr-. JONES, Fenolawdd, \Direc- J np TP "FT f ?-TS», Argraffydd, Abertawy. » inrs. ERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. _LM A Gentleman, having tried in vain every advertised, remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.—Address, J. T. SEWELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. CARDEN.—I BAWB SYDD YN DYODDEF ODDIWRTlT GAMGTMEEIADAU a ffolinebau ienenctyd, gwendid gewynol, darfodedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfonaf gynghor Kjeddygol a'ch gwellha chwi yn RIIYDD 0 DAL. Darganfyddwyd y feddyginiaeth enwog hon ga,n geiiaiiwr yn Nehoudir America. Anfonwch rlythyrs!awr gyda'cfc eyfeiriad eich hunan arno i'r Parch. Joseph T. INMAN, Sledian D, New York City, U.S.A. BRYJLIT & Hill | I tNNwtNNNHHBHN! BBSt K A Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of tne,e disorders are effectually expelled by this penetrating Unguent, not only from the superficial parts, bu§ from the internal tissues likewise. Any case, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the sidc-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister jxis.svsse;, "u ifclKirifc causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will iVrivc marvellous ease from the use of this Ointment, wliii'.li lias brought ronnl] many such sufferers and re-established health after every other means liad siynally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the afiected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing eases, IColloway's Tills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning and this Ointment most effectually twice a-day imo the suffering parts; when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and nncontracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases according to the simple printed directions wrapped round each Pot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their infirmities to anyone. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate; ease and ultimate cure. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints Bad Legs Corns (Soft) Scalds Bad Breasts Fistulas Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism TJleers Joints Sore Nipples Wounds The Ointment and Pills arc sold at Professor ITOT.T.OV. A Y'S Establishment, .'): Oxford Rtmsfc, London; also by n.-<rlv every respectable Vendor of Hcdicino throughout tile Chi.; d World, in Pots and Boxes, at Is. LV1., 2«. !Id" ,Ie, 1:11., IK and iilis. each. The smallest Ivt of Ointoi-nt c.mhuiw .,uo ounce; and the s1Ilaliu:bHI':( of l'i!!< four doxen. Full printed directions are n!1î\:(,,[ to esrh *.|;()\ .,nd eaa be had in any language, oven in Turk: :1, Ar.d.ur .^iwan, Tersian, or Chinese. Ko. IG-2, QWYDDFA Y TYST A'R DYDD rim Lyfrau o bob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifeim, a Chyhoedd adau Seisonig. Hefyd pob math o waith araraffr. ( WARENTIR y bydd i UN BLYCHA1D o vJ CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, vn un o'r ddau rhyw, wedi ei eniil ucu yn rrdyniherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar worth mewn blychau 4s Cc yr un gan yr hoil Fi'eryijwyra Gwei thwyr Mcddyg-injaeth Breint- lythyrol neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am (SO o lythyrnodau, gun y LINCOLN & MIDLAND Counties' DRUG Company, Lit/coin. Lloruchwylwyr Cyran- werthol :—Barclay a'i Feibion, L'.undain, a'r holl Dai Cyfaaw<;rl;lii)I,