Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hysbysiadau. I>\I,II3« SyrAV.-Hydd yn byfrydweli Kan v Cyhoeddwr osod i mown yn rhad Hysbysiadau am Wy/arfodydd Ordcimo aSelydln, Chwarterol, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, eodir ycbydig dal am danynt. (JAiilJiFF GRAMMAR SCHOOL. A BOARDING AND DAY SCHOOL. DUTIES will be resumed on MONDAY, JULY -LJ' 30th, 1883. For Terms, &c., apply to the Head Master, R. G. LEVI, 13, Fitzalan Place, Cardiff. DYDDIADUR YR ANNIBYNWYR AM 1884. DAN OLYGIAETH Y PARCHN B. WILLIAMS, CANAAN, AC lv. W. GRIFFITH, BETHEL. Pris Is. 6c., gyda rhwymiad hardcl, a llogellau a 6c. meivn llian. BYDD, megys arfer, yn cynwys yr holl gyfnewidiadau enwadol, ac ni arbedir traul na thrafiFerth i'w wneyd yn gywir a chyflawn. Cofier ein rheolau sylfaenol—1. Ni roddir enwau gweinidogion nac eglwysi newydd i fewn heb gymeradwyaeth. Ysgrifenydd y Cyfundeb y perthyna y cyfryw iddo. 2. Ni roddir enwau pregethwyr cynorthwyol newydd i fewn heb gymeradwyaeth gweinidog yr eglwys mae yn aelod ohoni; ac os na fydd gweinidog yno, bydd yn ofynol cael cymeradwyaeth diaconiaid yr eglwys. Wrth y rheolau hyn yr ydym wedi gweitbredu o'r dechreuad, ac wedi dwys ystyriaeth, yr ydym wedi penderfynu glynu wrthynt. Anfoner pob gwybodaeth i Rev B. Williams, Kilvey-terracp, Swansea, erbyn Medi 27ain, 1883; a phob arohebion i Mr William Hughes, Printer, Dolgelly. Gwelliantau Pwysicr mewn Harness. (Trwy Freint-lythyrau Breninol Ei Mawrhydi). W. 1' OW- E Ijlj, Harnett Maker, Merthyr Tydfil, ADDYMUNA alw sylw perchenogion a'r rhai sydd yn defnyddio Ceffyluu at ei Patent Gig Backhand and Shaft Tugs. Hefyd, at ei FreinteUau mewn Genfau a Ffrwynan (Bits and Bridles).. Mae y gwelliantau hyn yn corltori awgrymiadau a gaed trwy brofiad iielaeth. Trwy wneutbur yourfyniad, anfonir cylchlythyrau a ehynlluniau, yn nghyda phob manylion, trvlY Y Pest. Gallic cymhwyso y Patent Tug at Backhand and Tug o'r lien fiasiwu, trwy ci anfon i WILLIAM POW ELL, y Breintebydd. Bethel, Ffestiniog. DYMUNA yr Eglwys ucliod wneyd yn liysbys nad ydyw yn gytleus iddi ar liyn o bryd dderbyn cylioeddiadnu ar nos- weithiau yr wythnos. KOliEKT GKII-FITHb, Cynfal Terrace, Ysgrifenydd. Cyfarfod Chwarterol Maldwyn. OV X ELllt y cyfarfod nesaf yn Llansilyn, ar y dyddiau Iau a Gwener, Ilydref y 4ydd a'r oed. Y Gynadlcdd am 2 o'r gloch y dydd eyntaf. l'enarth. O. LEWIS ROBERTS, Ysg., pro tern. Cyfundeb Gogleddol Morganwg. OYNELIB Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn elson, 1103 lam a dydd Mawrth, Ilydref laf 2il. Preg- ethir nos lam, a eliynelir y Gynadlcdd am 10.8U dydd Mawrth. Gwahoddir y lravvdoiiaetli yn galonog. J. THOMAS, Ysg. Soar, Cwmpare, Cwm ithondda. CYNEIJIR Cyfarfodydd Urddiad Mr Thomas Davies, o Atliroi'a Aborlionddu, ar y dyddiau Sul a Llun, Medi llieg a'r 17eg. Bydd yn bleser mawr gaii yr eglwys gweinidog gael presenol- deb gweinidogion y Cyfundeb a'r cyleli ar yr achlysur. 1>. G. JONES, Ysg. Salem, Coedpoeth. MAE yr eglwys uchod yn gwrthod derbyn cyhqeddiadau ar ganol yr wytnnos ag eitlnio myfj'rwyr ddaw i gasglu, ae ymwelydd y Uymdeithas Uenadol Dramor. Dros yr eglwys, J. MOKUAX, Ysg. 3, Assembly-road, Coedpoeth, Wrexham. Cyfundeb Sir Ddinbych. C1YNEL1K Cyfarfod Cliwarterol y Cyfundeb uchod yn Salem, J gcr Hliesycae, ar y Llun a'r Mawrth, Ilydref laf a'r ail. Y Gynadledd am '1 y dydd eyntaf. J'regetlm am 7, a tluwy y dydd dranoeili. I). JOIENS, Agents, Clerks, Managers, Music Teachers. WANTED, to obtain Orders for Pianos, American Oigans, and Harmoniums. Hire System. Good Gomnii wioii. None but respectable persons need apply. — J", •UKNTJjEV, Suiall Heath, liirniingbain. Cy Chwartc rol Mcirion. y > ilcrclierj Modi 25ain n'r £ «ai». V Gynadledd am ddan «'r jrlocli y dvdd eyntaf. Jiofyd, bydd yn gyfarfpdi Selydlu y Parch John ixoberts yn Towyu. Bydd yn <Jd;i yan Mr Koborra a'i' eglwys "\vcled holl wcinidogion y .sir yn brescnol. i)ros yr eglwys, 4, College Green. 0. COLLEGIATE SCHOOL, MILPORD HAVEBT. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at, C Milton Mount College, and holriing Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive viow ot the Haven, and in every way calculated to insure the health ot the pupils, Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for public examinations. PARKYVELVET ACA DEMY, c:ar.maht i 11 :isr. THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST by the Rev J. CEKRIDFRYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carina, then Presbyterian College, was li;st prizeman throughout the whole of his college course, and wot! a Sharpe's Prize. He also holds several advanced certificates tor proficiency in science, issued by the Science anJ Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London University. UNIVERSITY COLLEGE OF WALES. (ABKRYSTWYTJ1.) PRESIDENT—Tim UHIUT HON. LOH]) ABEUDAflK. i"1'¿il.CÎ.pat REV. THOMAS CHAULKS EDWAUD3, M.A. (Oxon, and Lond.), late Scholar of Lincoln College, 0xfùnl. Professors: Greek—The PRINCIPAL. Latin—J. M. ANGUS, Esq., M.A„ late Scholar of Clare College, Cambridge. Hebrew, Arabic, and Sanscrit—H. ETUE, Bsq., Ph.D. (Leipzig). English Language and Literature—M. W. MACOALLUM, Róq., M.A., Luke Fellow, Glasgow. Welsli- Logic and Moral Philosophy- History and Political Economy—M. W. MACUULI.UM, Esq M.A Comparative Philology-J, M. AXGus, Esq., M.A. Mathematics, Natural Philosophy, and Astronomy—II. W. GENKSF, Esq., M.A., late Scholar of St. John's College, Cambridge; 8tk Wrangler, 1871. German, French, and Italian-Dr gnrE. Natural Science—T. S. IIUMFIDGE, Esq., Ph.D. (Heidelberg), 13 Sc. (London) Director of the Museum—Dr HUMPIDGE. Registrar and Librarian—E. P. JONES, Esq., M.A., B.D. (Glasgow). The Council will elect Professors forthwith. rpHE next Session begins 12th September, 1SS3, and ends JL mil June, 1S84. T»rms. £ 10 a year for Out-door Students £:35 additional for those In-door. Several Scholar- ships and Entrance Exhibitions will be offered for competition. For Prospectus, apply to the Registrar, at the College, Aberystwyth. E.J.EVANS, ln s LEWIS MORRIS, J uon' ecs. Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, August, 1883. (Q WATCHES! WATCHES!! GREAT REDUCTION. The Best Value for Money, /inllP*'NT°W SOLD AT REDUCTION. ■ M. WEBBI Watchmaker, Cardigan. English Patent Lever Watches, capped and jewelled in heavy Silver Cases. Price 110s. now at 65s. Crystal Glass, 120s. now at 70s. Silver Genevas, 60s. now at 30J. In Gents' or Ladies' sizes. One week's free trial. Money returned if not satisfied. Send a P.O. Order and you shall have the Watch safely packed in a box by Kegister Post. KEEPER AMD WEDDING RINGS. Send size to A. M. WEBB, Cardigan. T H'T'^SiiiTIALS LETTS'S DIARIES. Endless Varieties. Prices Cel. to 14s. LETTS'S HOUSEHOLD MAGAZINE. AmiL!!in«, In.itvactivo, Useful, and Artistic. Fer Younr; and Old. Mule or Female, Week-day or Sunday. The Best Magazine for t'w Family. Monthly, 7d. LETTS'S COMPLETE POPULAR ATLAS. Absolutely Unrival1ea. Hays tho entircPress. Particiuars of Bookstalls; or Lsna. LIMITED. London Bridge RHAN I., T A ft f D f Q'T* GWYRTHIAU CRIST. Mao y rhan hott yn cynwys 17 o'r awyrthian wedi en troi ar g&u, pydag addyfcgiadau, wedi eu gosod allan mewn nioiid syml a dealladwy i'r plant, gyda tbonau sytnl a bywiog-y fath ag a hoffir gan y plant a'r bobl ieuainc. Gellir eu canu mewn Cyfarfod tel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgylchiadan. Nid oes ynddo anthemau, na darnau mawr a thryinion, ond rhai y gall pawb en dysgu a'u canu yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledcs y dymunaf iwyddiant cyffredinol i'r llyfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan y gwyrthiau a ayflawnwyd gan ein Gwaredwr a'm gweddi ddifrifol ydyw, ar iddo fod yn foddion i ddwyn miloedd at y Gwarpdwr i gael iachad i'w heneidiau. Pris, Sol-ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. 6c. ETHEL WYN. S.F., Gc; H.N., Is 6c. Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaith. Mae hon yn sicr o fod yn boblogaidd." IvIORDAITH BYWYD. S.F., 6c; H.N., 2s 6c. "Rhaidibobnndiragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd yn gyfansoddiad nas gwelir bob dydd ei gyffelyb."—Tanymarian. I'w cael. gan yr Awdwr—H, DAVIES (Pencerdd Maelor), Garth, Ruabon. Anfonir lihestr o Ganeuon, Antheman, Canigan, &c., &c., i nnrhyw gyfeiriad yn rhad. ^NO)V READY, rjp UIIES, CHANTS, AND 'j^NTHBMS. Cons'sting' of Thrre l'a¡ tA, ENGLISH OR WELSH EDITION. Corapi'ed and Edited by D. JENKINS, Mus. BAC., CANTAB. Part lst.-314 Tanes. „ 2nd.-28 Chants and 22 Psalms. „ 3rd.-l Te Deum, 1 Sanctus, 1 Gloria, I Christmas Carol, and 3 Easy Anthems, Complete in one Book. Sol-Fa O.N. 1. Cloth, red edges 3s 0d 3s 6d 2. Levant, gilt edges 4 6 5 0 3. Full calf, gilt edges 6 6 7 6 The Anthems also may be had separiitety :— I.TeDeum Id 2d I slnctns, } t0*ether in °De C°Py 1 2 4 O! be joyful in the Lord (Byddwch lawen yn yr lor) 1 2 5. O Jerusalem (O Ierusaletn) 1 2 G. Blessed is the man (Gwyn fyd y Gwr) 1 2 7. Christmas Carol (Carol Nadolig) 1 2 NOTK.—All the above may be had with English or Welsh Words; the Book of Anthems having the Welsh and English Words combined, CYFRES 0 RAN-GANAU, At ivasanaeth Corau Bychain a Phlant. Rhif 1.—Ffo rhag y cwpan. 2. De'weh dan faner Dirwest. 3. Gweddi'r Pererin. 4. Pencerdd Natur. Yn un Llyfr. Sol-Ffa, lic. D.S.—Ysgolion Sabbothol, Band of Hopes, Temlau y Plant, am bob order uwch 50, a gyflenwir am lc y llyfr. I'w cael oddiwrth D. JENKINS. Mus. BAC., CANTAB., ABERYSTWYTH. MAE MR. EOS DTFFHYE", R.AM. Yr hwn sydd wedi ei gyflogi i ganu yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, ac Arweinydd Buddugoi ar y prif ddarnau mewn tair Eisteddfod olynol yn Llundain, YN agored i dderbyn engagements fel TENOR a BEIRNIAD EISTEDDFODOL. Cyfeirier-la, Pulross-road, Brixton, London, S.W. Masonic and General Life Assurance Company, Limited. HEAD OFFICES- 9, isTEW LONDON, E.C. THE Directors are desirous of receiving Applications for Loans on Real or Personal Security in connection with Life Assurance. Every description of Life Assurance and Annuity Business transacted. Commission allowed to Solicitors and others introducing business. For further particulars and forms, apply to A. TOEKINGTON, Managing Director.