Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Cyfarfodydd, &e,

News
Cite
Share

Cyfarfodydd, &e, PANTYCRWYS. — Cynaliwyd cyfarfod blyn- yddol yr eglwys hon dydd Sa.bboth a nos Lun, Awst y 26:tin a'r 27ain. Y dewisedigion eleni oeddent Mr William Griffiths, Pantycrwys, di- weddar fyfyriwr o Goleg Caerfyrddin, yn awr o Goleg Cenadol Llundain, &c. Yn ei absenoldeb dewiswyd E. Glandwr Davies, a'r Parch D. Bowen, Hermon. Dyna y cenadon, a chafwyd pregethau grymus ac effeithiol. Yr oedd y cynulliadau mor lluosog fel y gorfuwyd cynal oedfa. ddau o'r gloch y Sabboth yn yr awyr agored. Dochreuwyd y cyfarfod nos Luu gau Mr John M. Henry, Cymer, Macsteg. Ffrwyth lawer gaffo ei gasglu a'r diwedd yn fywyd tragywyddol. WERN, YSTALYFERA. Cynaliodd yr egiwys Annibynol uchod ei gwyl de blynyddol poi,thyriol i'r Ysgol Sabbothol, dydd lau, y Cd, cynfisol. Bwriadwyd cynal yr wyl ar un o gaeau Mr Evans, Gilfaeb-yr- haidd, ond oblcgid gerwindeb yr hin y boreu hwn, tyb- iwyd mai doethach oedd ei gynat yn vestri y capel. Bu dros dri chant yn cyfranogi o'r dantcithfwyd arlwyedig, a thybiem wrth yr olwg siriol ar y gwyddfodolion eu bod wedi mwynhau eu hunain yn rhagoroi. Erbyn fod y te drosodd yr oedd y gwlaw wedi cilio, a'r haul yn tywynu yn. siriol fel y toimlid awydd am ychydig o fwynhad adloniadol yn yr awyr agored. I'r pcwyl lnrnw aeth y Parch 11. P. Jenkins, gweinidog parehus yr eglwys at Mr R. Ilowson perchenog y g"e;thiall haiarn Ystalyfcra, i ofyn am fenfcbyg y crichct ficld dros y prydnawn, yr hwn gais a ganiatawyd gyda pha- rodrwydd. Mac y boneddwr hwn bob amser yn ddiar- ebol am oi haelioni a'i garedigrwydd tuag at y gwahan- ol enwadau yn y lie. Cawsom bleser mawr wrth weled y plant a'r bobl icuainc ar y cao yn mwynhau eu hun- ttin mor dda gyda'J hadloniadau diniwed. Mae yn dda gonym weled eglwys ac Ysgol Sabbothol Inosog y Wern mewn gwedd mor lewyrchus, a'u bod hwy a'u gweinidog talentog a pharchus yn cyd-dynu mor dda, ac mor anwyl a'u gilydd.-Un o'r lle. BETHESDA, TONGWYNLAS. — Cynaliwyd cyf- arfodydd blynyddol y capel uchod eleni ar y Sul a'r Llun, Medi 2il a'r 3ydd, pryd y pregethwyd gan y Parchn Edwards, Mountain Ash Evans, Star-street, a Williams, Roath, Caerdydd. Yr oedd y cynulliadau yn lluosog, y pregethau yn rymus, a'r casglia iau yn dda. Gobeithio y bydd effeithiau dymunol yn canlyn y cyfarfodydd hyfryd a gafwyd. BARGO ED.-Cynaliodd eglwys Annibynol Calfaria yn y He uchod eu cyfarfodydd blynyddol eleni ar y dyddiau Sul a Llun, Medi yr 2il a'r 3ydd, pryd y gwasanaethwyd ar yr achiysur gan y gweinidogion canlynol Y Parchn J. Thomas, Soar, Merthyr; a T. Hoas, Ebenezer, Sirhowi. Yr oedd yr hen efengyl am y groes yn ei bias, a'r traddodiid ohoni yn bur fel y mae yn yr Iesu, a theimlad y frawdoliaeth wedi codi mor uchel nes y teimlem fel Pedr gynt, mai da oedd i ni fod yno, am fod yr Arglwydd gyda'i weision. Hy- derwn y bydd i'r had da a hauwyd gael dyfnder daear yn nghalonau llawer o wrandawyr oedd yn bresenol. Cawsom gyfarfod a hir gofir genym, ac yr oedd yn amlwg fod y gweinidogion a'r gynulleidfa dan ddylan- wad yr Ysbryd Glân. Dechreuwyd y gwahanol oedfaon g-an y Parch J. Thomas, a'r Parch T. Rees a Mri J. Williams, Bargoed, a J. Davies, New Tredegar. Casglwyd yn ystod y cyfarfod ychydig dros £41. Mae yn dda genym weled fod gwedd mor llewyrchus ar yr achos Annibynol yn y lie hwn. Mae yn ymddangos fod dvfodol dysglaer o flaen yr eglwys hon. MYNYDD SEION, CASNEWYDD. — Dydd Snl, Medi 2il, cynaliodd yr Annibynwyr eu cyfarfod preg- ethu blynyddol yn y lie uchod, pryd y gweinyddwyd gan y Parchn D. S. Davies, Llanfyllin, y boreu am 11, a'r hwyr am 6 yn Gýmraeg-, ac am haner awr wedi 2 gan y Parch D. Davies, gweinidog y Bcdyddwyr yn Saesoneg. Cafwyd pregethau grymus, gwrandawiad astud, a chynulleidfaoedd lluosog. Ni welsom gynnll- eidfaoedd yn gwrando yn fwy astud ac yn mwynhau y weinidogaeth yn well, a hyderwn nad aiff yr had da a hanwyd yn ofer a chasgliadau rhagorol iawn. Ar nos Lun, Medi 3ydd, cawsom y pleser o wrando ar y Parch D. S. Davies yn traddodi ei ddarlith ragorol ar O'r Caban Coed i'r Palas Gwyn." Nid oes eisieu canmol y ddarlith na'r darlithydd, y mae yn ddigon adna- byddus. Cymerwyd y gadair gan y Parch D. Davies, yr hwn a draddododd araeth wresog ar y pwnc. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod gan y Parchn J. Idrisyn Jones a John Griffiths. Bydded bendith yr Arglwydd ar ddyfodiad Mr Davies i Casnewydd. Melys, mors eto.- W. E. EBENEZER, ABERCYNFFIG. — Cynaliodd yr eglwys uchod ei huchelwyl flynyddol eleni ar y Sal a'r Llun yr 2il a'r 3ydd o fis Medi. Y cenadon fu yma yn ein gwasanaethu oeddynt y Parchn D. Jones, B.A., Abertawy; M. C. Morris, Ton a T. R. Williams, Dowlais. Dechreuwyd y gwahanol gyfarfodydd gan y brodyr uchod yn nghyda'r Parcbn J. Williams (M.C.), It. John (B.), W. G. Evans, Coity, a Mr W. Williams, Llangynwyd. Trodd y tywydd braidd yn anffafriol, ond cafwyd cynnlliadau lluosog, gwrandawiad astud, a phregethau grymus. Yr oedd y tide wedi codi yn uchel iawn erbyn nos Lun. Hyderwn y bydd y cyfar- fodydd byn yn ddechreuad cyfnod newydd ar grefydd yn y gymydogaeth. Yr oedd y saint wrth eu bodd, y gwrthgilwyr yn teimlo eu hangen, a'r gwrandawyr yn eael eu dwysbigo, a'n gweddi ddidwyll ni ydyw ar i'r dy:anwad barhau yn ddaionus ar yr eglwys a'r wlad yn gyff'redinol.—Iorwerth.

MARWOLAETH MARWOOD, Y DIENYDDWR.

Advertising

Family Notices