Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HEALTH. Yet oft we slight thy woith, 0 blessed Hea't'i Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but passunfe't, unknown." HAMLEY, THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold, under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must nDE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PH RFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited TD OF DS^iesieixt. L There's a proud modesty in merit! i Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DEYDEN. Musical College of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE SEPTEMBER TERM commences MON. DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c.. will be held at the end of this Term, and will be cot fined to the Students of the M.C.W. The results will be made known at the Students' Concert, v, hich will take place early in December. -r- OQ AC UCHOD YN WYTHNOSOI..—Gall c-XjZJ personau porthynol i un o'r DDAU RYW, euill y swm uchod yn hawdd acyn onest boh wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl,^L'n galwedigactliftn pr('senol. Am fanylion, &«.. amgaucr envelope gyda chyfeiriad pprsonol nrno i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. G27), Merchants, Birmingham. Mae hyn ynwir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydvih yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rliwymedd, Gewynwst, a Dolur v Wyneb, TRiEIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn en cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd, Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.Ddarlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awchor Traethaiod ar y Turkish Bath, <tc. Yr wyf wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr en-w Peleni Llysieuol Kernich, ac yr wyf yn giuybod beth sycld ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Oallaf ddwyn tystiolaeth ivirioneddol eu bod yn rhydcl oddiwrth sylweddau, metelaidd a niiveidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rliag bol-rwymedd, arl a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KEENICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neilldnol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir en cael gan unrhyw neryltydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig. mewn blychau Is. He. a ne. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernich I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi en cynysj i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaifch, fel y gall plant o bob oed a sefylifa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf, Y maent befyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gwedciau llwyd, gan ei.fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. igp Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. 11e. a He. yr un, gan y dirpiwywyr sydd yn gwerth u Peli ni Llysieuol Kernick Bydùwch ofalus i .weled fod yr enw ar bob sypyn I, aen flwch. Cyhoeddiadau Diweddaraf IIUGHES & SON, WREXHAM Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydor/aoih, anfonicn unrhyiv lyfr dnvy y lJost ar dderbyruitul ei werth mewn stamps, yn nghyd a'r cludiad, yn ol Cciniog am tuerthpob Siollt. Yn aivr yn barod-pri8 le. Almanac y Miloedd am 1883. Now ready—in Pocket-book case, Is.; cloth, 6d. The English Diary of the Calvinistic Methodists, FOR THE YEAR 1883. 8 vy Gyfrol—mewn Llian hardd,pris 3s. 6c. yr tin, Oriau gyda'r lesu NEU Berson a Bywyd y Gwaredwr; gan y Parch. O. EVANS, Llundain (gyiit o Lanbryn- mair); (awdwr y eyfrolau ar y Gwyrthiau" a'r Dameyton." Mewn Llian hardd, pris 3s. 6e. Gemau Duwinyddol Americanaidd: YN cynwys dros 1,000 o sylwadau mwyaf birawgav HENRY WAIID BKECHER, T. DB WITT TALMAGE, D, L. MOODY, ac eraill. Mewn Llian, pris 3s. (jc, Cyfro! Newydd o Bregethau GAN y Parch. DAVID ROBERTS, Wrexham, (Caernarfon gynt.) Hofyd, Aii-argraffiad y Gyf. Gyntaf: GAN yr un Awdwr. (Yn yr un plyg a rhwym• iad a'r Gyfrol Newydd.—Pris 3s. 6cJ Mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. Cyfrol Newydd o Bregethau: Gan y Parch. J. THOMAS, D.D., Liverpool. Mewn Amlen, pris 9c. Hynodion Dick Nancy NEU Y Cyfaill Difyr yn cynwys Hynod- ion yr hen dorwr beddau, ac amryw Chwedlau difyrus, &c., &c. Gan RHUDDENFAB. Day Gyfrol—Llian, pris 3s. 6c. yr un. Hanes Bywyd a Phregethau Christmas Evanss Argraffiad Newydd; yn cynwys Hanes prif ddigwyddiadau ei Oes Pedwar-ugain o'i TIre- gethau mwyaf poblogaidd ne amryw Ddamcg- ion ac Areithiau; ynghyda Darlun cywir o'r hull batriareh. Mewn Llian, pris 3s. Gc. Mynegair Ysgrythyrol GAN y Parch. PETElt WILLIAMS. (Wedi ei ddiwygio g-yda'r gofal mwyaf.) Pris Gostynyol, h. Cc, (480 tudalen.) Anerch i leuengctyd Cymrur YN cynwys cyfarwvddiadau i ddysgu Granmd- ep;, liarddoiiiaetli, Rhil'yildiaetli, lMe.suriactli, Atltvoniaelli, Soryddiaoth, Garddwriaelh, &c () BWYS I LWYR-YMWRJHODWYR. MAE CFMDEITHAS (GYFYNGEDIG) YSWIRIO BYWYDAU Y BUXTON (The Briton Life Association Limited) yn awr yn yswirio LLWYRYMWRTHODWYR oddiwith Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cyffreiiin. Mae yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agweddan rhagorol ereill Mae ei gwystl o £33.000 i'r Llywodracth yn rhoddi DYOGELWCII PKRFPAITH i Ddalwyr Yswireb (Policy Holders). Mae ei thelerau yn gymedrol iawD. Teltr y Taliadau Archw;liadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwneyd yr Yswirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIG hob dai ychwanegol, ac mewn achos o F vRWOLAETII, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCIIOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeitlias hon yn agored i syrthio oblegid anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwysi) er cadw yr Yswireb mewn grym. GwBoii- Telera-n Neiilduol i Weinidoyion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hollol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. OadeiryddFRANCIS WEBB, Ysw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-GadeiryddB. W. RICHARDSON, Ysw., M.A., M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr LleolLt. Col. II. CORE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdydd ll. J. rAt.NAl.T., Ysw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rliagor o hysbysrwydd o'r Iirif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri IlAHSH, RllOWN, and IIEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosuarlhol :-173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr dros Merthyr Tydfil :—Mr D. D. WILLIAMS, Swyddf'a'r TYST A'R DYDD. TY CYMREIG, LLTJKDAIS 9, TIIANET-PLACE, T E M P L E D A H, S T RAND, W, C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLTAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei W fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fn yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rliesymol. TO BOOKSELLERS. I7^011 cheap, good work, with quick despatch, try JET. rr:E:J:O:IMI:A..S, Bookbinder to the trade, 50, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. TONE, AND VIGOUR. rpniS PREPARATION IS PRONOUNCED BY -1- the most ominei/t mombcrs of tlu; IMcdical Proiession to bo unequalled tor its power in replenishing the vitality ot the body, by its supplying all the essential constituents of the blood and nerve substance, and for developing all the powers andfunctions ot the system to the highest decree. It removes piinples, blotches, purities the blood, drives now lite, sound and refreshing sleep, and restores the constitution to health and vigour in a short time. Sold by most chemists at 2s 9d, 4s fid, Its. and 2L'S per bottle; or sent to any address. Carriage Paid, on receipt of price by HILTON & Co. JiH, High Street, Jotting-Hill, London. CAUTION.—Ask tor u Sir Astley Cooper's Vital Restorative." Do not let the chemist persuade yon to take any other. The argument of larger bottles and less price is put lorward. It is QIJALLTY the attlicted require-not quantity. Agents—Barclay & Sons, Larringdon-street, and all the Wholesale Houses. Hysbysiadau. J fob fod dros dair llinell, Is. y tro am boh llincl. ychwancgolt3c. Ona ymddengys Hysbysiadau am yspaid o amscr am brisiau Uawer is.