Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

V^^ereill wedi gwneud arch^^V gjwyf wedi VT wiliad manwl i mewn i ansawdd X\ G l] OROE 9 S GEORGE'S PILE AND GRAVEL\V I bod yn gyfansoddedig o'r cyffciricm A Oil IT 0 f T\ M V/ °U jj llysie-uol tyneraf. Yrwyf wedieudefnyddio\\ rl LL Q £ fjf Ft l\ V jti !nd f 'J0(^ Sy^msoddedig o ddefynddiau I yn helaeth am flynyddau lawer mewn Nid oes ynddynt ddim o natur |j private practice, a hyny gyda llwyddiant I f>< Y T Q 8! I || nodf'difj. Ehoddant esmwythad buan i rai J| || e 0 tlK c • ri YDWYF 0 R FARN EU J II mewn sefyllfa anobeithiol o henvydd y jj |\ BO:D yn FEDDYGINIAETH DRA GWERTII- J V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLCEIAU IIYKY AS gy^ee Vdweud, nad oes, mewn gwirioGedd, eu/r MEWN TRI O DDULLIAU V PA MI Y UAK, WEDI I V\ cyfielyb fel meddygimaeth tuag />.♦ Jg ^V\ at wella y Piles a'r /j GWAHANOL FEL Y CANLYN: HAMCASU. «$?■* /& — Gravel. — & si i n n m n fy #. r. /'r Xl* IWUIANSS, No. 1—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. XL^OON, No. 2 -GEORGE S GRAVEL PILLS. No. 3 -GEORQE'S PILLS FOR THE PILES I vva^iii .imM-fc.iin^ 11 ¡ GOCH EL WCH DWYLLWYR. Mown blychau Is. 1 1 c. a 2s. 9o. yr un. GOCHELWCH DWYLLWYR. If Mown Nyohau Is. ljo. a 2s. 9o. yrun. 1 t i Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, II GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADio, na cliymerwch DEWY YR HOLL FYD an<* travel Pills," o wneuthuviad neb arall. 7 Jl l» J "11 U» • III II POEN YN Y CEFN CHVU.YDD YM Y TRAED Y8GAFN ER"Y YPEN J 4p POEN YN Y LWYNAU GWYNT, GWAEW, COLIC, OWFR POET,I AC ATALifiL m ""tj IVY ¡II LUMBAGO, SCIATICA, ? .n RHWYMEDD, &c. j j m m mm GEORGE'S jjP^ fr ME. GEORGE, T"WYY TZ* £ > JT< T> A irn r I I)EAK SlR' I!"V-MKKV- f Dear Sir,—Your Pills take well here, Ir I X-lJEi uivKAV JEIJLJ I cffinu".Vy«»r J'llK.r j'SiI* mufGtrav.'i!i>aUi-njre f -riTt-i 1 1 recommend them with the ^'I'cutcst confidence to mv en's- 1 and m time I shall have a large opening tdtT .T Q I tomer* <u i*inP suiK-ri<.r to nny ..hht nu-di.-ino iu relieving I —<— —L- I I I IkD. 1 tliosc trotibU'soiin.' anil lmiuful disorders, and am rurtli/ I for them.—Yours truly, i <umM«>ittiai «•« <»» »,mt achate <•«.«• > Gr\in;, „ „ 1 I remain, yours truly, k UVViiiJN, Chemist to the Royal Family. y mae y peieni 7tyn yn jpeddyginiaeth | FRANKLIN DIXON. [ V. SICR- BUAN- A DIOGEL I'R I PILES A'R GRAVEL, ac i luaiv$o cinhicylderau ereill sydd bob I m amscr yn eu canlyn, mcgys ArtCirnr A> CE« 4 J v$>- PO^N YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG SB— "QWELLHAD TREUUAD. RHWYMEDD, LLYNGER MAN, D.FFYG „■»<' ■^ inwn 1 mi f/ rJ ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI S Yr wvf vedi liod vn X 0 EHYFEDDOL. —Bum YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDICN, M rmlioMii cari'y piles a'r (Iravcl. yr. jiplivd A T/ £ ? Vn glaf llawer O flynyddau GWAEW, GVVYNT, COLIC, TEIMLAD o FJWYSAU YN Y S lllwr nr rai nuu-:er:ui yn dufewr.ol, 11111 tna v PilPiS nV frTi vpl Rn idd CEFN' Y LWYNA.U' A ewAEL0D YR YMYSGAROEDD, ,T,.uWt« Jiilyncild, ac am y ,m.np mis „laf cyn i mi V S^11 y i. lltft cl I U-Icivei. J51.UUU tp DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN B p,] .1 IU- fich peieni cliwi, yr oeddwn wedi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy EWLACANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYHUNOLYN S llwyr g-aetlihvo i avos yn y ty. Yr oedd y fatli lioen A nh-rapr! «>n v nnpri a nelifmpnt i mi a'r GENAU, POEN YM Y BORDCWYDYDD, CHWYDDIANT t Koiidus yn ty ufrl.oluddion, fy ngliylla, a'm yspyi'uint, a I nniaea gau y poen a acnosent 1 mi, dl \1 YN V TRAED, do. # ikk-U mawr yu fymlion, ac yn foddwgan Wndn., fclnni 1 I ysgafnder yn fymhen. Fe wnaeth Poctoriaid 1 S uallwn anigyffrc.1 lic-tliau yn eu lliw a'u Uun prUidol; mown 1 ,,6 J I RH009ART ESMWYTHAD UHIOKQYRGHOL. i cacr vr oeddwn wwli fy l\yyr andwyo gan bucn a sc-lni. fel I I Aberdare a Mcrtliyr eu goieu i mij cic jr 1 I Jias gallwn [(re.'lu fud inudd i mi ltytu wella; OIKI diolcli i J II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, j PERCHENOQ, I Awiwr pob dai.mi, a pharch i chwithan. J ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o ll J. JJ. GEOEGE, M.E.P.S.. cich^mv^Iy^dwu jj honynt. Prynais flycliaid o GEORGE'S// gaetli gydag egni aphleser. Yr oeddynt yn fy ligwella ,7 V R» »« GRAVEL PILLS, a chymerais J III It WA IN, Vddau ddogu o honynt-yr ydmjf yn GLAMORGANSHIRE. ?? £ £ &/ CLWT yn day 11 iac/l. — -p. maent wedi ±'y adferyd i'm gwres fel cynt, BENJAMIN EDWARDS^/ ( N^nM-yawyff^1 yu ieUM'C V ^GWMDABE, ABEEDAEE^ ^Sj^DAVID DAVIES. I t}. Argraffedig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glcbeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Medi 7, 1883.