Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CTTSTLLTTNT T>A Q-j A ac uchod os eu buddsoddir yn ddoefch mown <3j_LU D ewision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynych elw ihagoro! mewn yehydig ddydd- iau. Gellir cyel yr holl fanylion yn rhad trwy ypost yn y LLyft Eglurhaol. Cyfeiriad, — GEORGE EVANS and CO., Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun gorea a dyogelaf a ddyfeisiwyd, erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETIIOL MEETIIYE TYDFIL. YN A WR YN BAROD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL 1 11 AR FY¥YD," G-AJST WATGYKT WYHST. Anfoner yr arcbebion i'r Cyhoeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'R DYDD, Morthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED FARES; From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Lioe boeks Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from < £ 10 10s.; Interme- diate, from £7 7s Steerage, £ 44<s. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, X3 per Adult; Mechanics, Navvies, Genera! Labourers, and their Families, £4. Children under 12 years, < £ 2. Infants under one year, 10s. 01 For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James-street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. moneyTmoneyTTmoneyJI PONTMORLAIS LOAN OFFICE, MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from J35 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade,&c., &c., without removal, upon personal or other security, repayable by easy instalments.—Apply to WM. E. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YE YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Y mae y cymysgedd gwlybyrol liwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyg treuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn jjyft'rcdin sydd yn cynyrehu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysffadrwydd, dim chwant bvvyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn yboreu, pen ysgaflider.cyiilvwrfyn y cylla, a theimlad o iselder. Y rnae yn g-osod yr ysgyfaint musgrel1 ar waith, yn gweithredu yn dyner ar v coluddion, gan roddi teimlad o iechyd a cliysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygiu- i aetli ddyoareJai. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael ei wneyd yn unig gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sycld ar bob label. Y mae yn bwysig- i sy'lwi ar liyn. Poteli 23. 9e. Gwei,tlair gan bob Cyi'l'yi,ycid. ADFERYDD GWALLT BHABLON. — Gwna Lockyer's Sulphur Ilair Restorer dduo gwallt gwyn, ac yn mhen yehydig ddyddian ddwyn yn ol y lliw. Y mac yr of faith yn rhagori ar yr liyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ytlyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Loekyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gWYll i'w liw cyntefig. Yncynyrchn shade berJ-iaith naturiol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio cen, ac i faethu a thyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn fawr am ei rmweddau symbylawl, glanhaol, ac iachaol ar chwarenau y gwallt, cymeradxvyir LocTcyer's Restorer yn fawr. Poteli mawrion Is. 6c. Ar worth gan holl Gyffyrwyr, Gwallt- drwswyr, aJPheraroglwyr yn mhob man. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. Dr. Kind's Dandelion and Quinine Liver Pills.—Sid yw y Pelcnau rhagorol hyn yn cynwys cyaiaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mewn pelcnau hysbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parliau i gadw dargaul'yddiad enwog Br King ar y blaen i'r holl belenau pa bynag-, fel y feddvginiaeth ddyogelaf, orcu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeithiol' ar gyfer anliWylderau yr Ysgyfaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y flurf o anliwylder Geriaidd, Tyndra, lJiffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Surni, Cur yn y Pen, Poen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- phwys yr holl gorf'f, Diffyg Archwaeth.at fwyd, neu arwyddion diffyg treuliad yn gyffredinol. Ar worth gan yr lioll Gyi'fyrwyr GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CIRN, BUNIONS, A CIIYMALAU CHWXDDEDIG Y BODIAU. —Dellcr's Corn and Bunion Piasters yw yr uni"- fedd- vginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylehynol, dar- fydda y boen ar unwaith, a dil.yna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau cliwyddedig y bodiau fwy o amscr i wclla yn lIwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ac esmwythder yn union- gyrchol. Gellir gwisgo unrliyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol cymhwyso i iasterau De.lar. Na pherswadier chwi ar un cvfrif i brynu dim arall. Blychau is. Uc. yr un, a werthir <?nn v rhan fwyat o gyllyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. BLAS HYFRYD. — Cracrofl's Arecanut Tooth Paste.-—Drwy ddefnyddio y Dcint-lweh peraroglaidd moetlius hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduo] ddefnyddiol or symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu besreulupo Ar worth gan yr holl Gyffyrwyr. Potiau la. a 2s. Gc.°yr un! (Slynwch Cacroft's.) Y mae y Dandelion Extract a jrynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei weitljrediad tra adnabyddus ar vr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysieaf yn yr holl gorff), yn aeliosi i'r didohadau eorfforol i redcg mown trefn rcolaidd, nc mown cysyllt- iad. a'rZ'oMic Ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr, ac felly yn cynal py rth mawrion y cortt mewncyflwr addas i sicrhau iec'hvd' da Gwertlur nwy gan unrliyw Gyffyrydd mewn blychau is." lJc.i' 23. 9c. yr un. Quinine Bitters Gwilym Evans FEL engraifft o'r dosbarth o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ac yn hollol yr hyn y gosodir allan—ei fod yn gyfansoddedig o lysiau, wedi ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y cortF, ac ohono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn tref u, 'syrthia yr holl gorff i ddyryswch. Effaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gwe'thio yn hwyius ac yn ei lie a gellir yn deilwng ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deuluaidd oreu y'gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrns at Anhreuliad yn ei wahanol a^weddau, ac afiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydag anhwyidevau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd belaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a tlmeddid nisi wneyd hyny a'r feddyginiaeth bon sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd nes y Rwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethaiit aymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ychydig nifer ailan o'r canoedd o dystiolaethau a welsom yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gweinidogion a ganlyn :— Parch. Thos. Price, M. A Pn D., Aberdar. 'I' Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd. Parch. J. R Jones, Liwynypia. Parch. J. II. Williams (Brynfardd), Prif Athraw Parch. D. Harris, (T.C.), Chicago, America. Ysgol Ramadegol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant Y'QUININE BITTERS cawn enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M.R C.S., L.S.A., Lond., Thrale. Dr. G, A. Jones, M.D., Kennington. Dr. A. Jenkins, M.R.C.S.;Lond., M. U.C.P Bdiu., Rio de Janeiro, Deheu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.C.S., L.S.A, &o &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r lluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth bon Mr. D. Anthony, Fferyllydd, Caerdydd. Mr. W. H. Thomas, „ Dowlais. Myi ddin Davios, „ Abertawy. W. Sims, Aberaman. R. D. Hughes, Dinbyoh. Griffith Williams, Llanerohymedd. J. Francis, Wrexham. E. P. Wynne, Aberystwyth. II. J. Hughes, Caei-gybi. Bobert Watts, Meddyg Anifeilaidd, Peuygroes, G.C. „ Isaac Jones, "Trcnutdoc. D Evans, Cemmaes, Trefaldwyn. J. R. Jones, A Mri. Rowland? a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Lbmbedr. „ W. II. Rees, IlwUfordd. Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog, Joseph Rees, "Aherti5ifi. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llanrwst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mown gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau cymer adwyol i'r QUININE BITTSKS :— ™r' Owen (Huwco Mon), Cemmaes. I Mr. R. B. Lewis, Draper, Ferryside. Mr. T. Movien Hughes ^lorien Mon), Rhosybol, Mon. ]V[|, j0hn Jones, High Street, Llanelwy. Mr. John Lewis (loan Cynffyg) Mynydd Cynftyg. Mrs IIaullall Lewis Llanfynydd, Caerfyrddin, Mr. John D. Evans, P. O., Trelech. ■ 1 > J a gellid ychwanegu canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDDYGINIAETH IITNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi ea profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— IDUEf:;yg Tz-e-O-liaca. a':i Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, diffyg- archwaeth, w bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corfj i rwyino, yr anadl yn drwm a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y frest a'r ochrau, a mynych bi^iadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mae un iaeu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo dillyg treuliad, a goreu pa gyntaf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. O-'wezi.dlca.Eii'u. o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurifau canlynol,—nervousness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei hun yn boen ac yn faich—mewn gair, sofyllfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillduol gyfaddas at y doluriau uchod. "STr ..A.fu. Doluriau yr Afu yd ynt feI y canlyn :—Ysgafnsler yn y pen, poen yn groes i'r llygaid a rhwng yr ysgwyddau diflasdod at fwyd, a'r clefyd melyn. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymysgf>dig yn y Bitters yn rhagorol at hyn. 3T Frest. Diffygion y Frest, sef peswch, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thneddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugeiniau o rai fnont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. DmA.u rw bwroasu. T Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelau yw 2s. 9c. a 4s. 6c./ melon Blychau, 12s. 6c. yr un. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddf y Botel, a myner gweled yr enw GWILYM EVAlsS, F.C S., M.P.S wedi ei ysgrifenu yn ltawysgrif y Perchenog. Gofaled pavvb na chymeront eu twyllo na derbyn cynghor i gymeryd unrliyw foddion arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn eystal ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier bob amser fod efelychiadau lawer i bob petli da, ac y mae lluaws mawr o efelyehiadau i feddyg- iniaotli ardderohog a diliafal QUININE BITTERS GWILYM EYANS. l#rw#rtl*s Worm OYMEEADWYIU y LOZENGE yma i sylw penau tenluoedd, a r'noddir y rhesymau canlynol dros hyny ) Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar- pariaeth gryno ynddynt eu hnnain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r p'entyn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac vn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl, Nid oes eisieu te setia nac unrhyw physigwriaeth ar eu hoi. Gadawant ddylanwad iachus a chryfbaol ar eu liol, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blinodynion yn gyffredin, sef y llyngyr bychain, y liysigyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyra y corff yn anamserol L'r bedd. Dyma rai o'r prif ARWYDDIOH. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych fratbiadau yn peri i'r plentyn i stirtio a gwaeddi, yn. ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, v gwefusau yn glasu, y ffroenau yn ysu, a'r genan yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi yehydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef lorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethan a dderbyniwyd vn ddiweddar. I'w cael gan bob Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F.C.S., Manu- facturing Chemist, Llanelly, a danfouir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is ltc, 2s 9c, neu 4s 6c.