Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Are the Purest, They Ero compounded from Mops, Buchu, m&ndrake, Podoptyllin, and Dandelion—the oldest, best, and most valuable medicines in the world, and contain all the best and most curative properties of all other Bitters, being the greatest BlOOd Plirmsr, ILlVC? BegUiatO?, and Life and Health Kestormg Agent on earth. No disease or ill health can possibly long exist where these Bitters are used, so varied and perfect are their operations. They give new life and vigor to the aged and infirm. To all Wfcosc employment cansa irregularity of the bowels or urinary organs, or who require an Appetizer, Tonic and Mild Stimulant these Bitters are invaluable, being highly curative, tonic and stimulating, Without) intoxicating. No matter what your feelings or symptoms arc, what the disease or ailment is, use Hop Bitters. Don't wait until you are sick, but if you only feel bad or miserable, use the Bitters at once. It may save yom- life. Hundreds have been saved by so doing. CS" « £ £ & will be paid for :i ease they will not cure or help. They are a pleasant refreshing flavouring for sick-room drinks, impure water, find other beverages. Bo not saflbr yonr3Ë,¡r or let your friends suiTe?, but use an4 ¡rrga team to use Hop Bitters..$' Bumeiiiber, ilop Litters is 110 vile, drngced nostrum, l>nt the Purest arid Best Me.dieino ever thftj'Xnvalid'a SVienfl and Hope," and no person or family should he without i'Oii &1-LI0 BY ALL CHEMISTS AUD DilUGGIbTS. ¡'CANYS Y GWARD YW Y BY W YD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLA 1:1 KI "B Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I'Rhwn ni ellir rhoddi cymeradwyaeth rhv noli el a.m- X LAXIIAU a. GLOEWI y GWAED o bob A:X1\UIlJIŒDD. Iaclia Hot Glwyfau Iaclia Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iaclia Ghiniau Oornwydlyd Dolurus -tis laeha Kendduon neu Bisgwvn ai- y Wyneb hclm Glwyfaü Crach]yd Iaclia (Jornwyd Caneraidd Iaclia Afiecliyd y Gwaed a'r Croeu Iaeha Cliwyddiadan Chwaieiiol Iaclia y Gwaed oddiwvth Sylwedd annihur, yn oodi oddiar ba aehos bynapf. Gall fod y Cyniysgedd lnvn yn ddymnnol i'r archwactl), ne yn cael ei warantii yn rhydd oddhvrrli unrliyw betli niweidiol i'r cyfansoddiad nuvyaf gwanaidll pcrthynol i unrhyw un o'r ddau ryiT, y niae y yn ert'yn ar i ddyodddwyr roddi prawf arno cr eael allan ei fawr wertli. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. *ca,"< ".North-street, Audenshaw (yer Manchester). Rhydd i mi blescr mawr i roddi fy nhystiolaeth i effeitluau rhyfeddol eich ttwaed. Gymyssrodd. yr hwtt sydd wedi fy ngwella o droed ft mijpvrn cormvydlyd drwg- iawn. Yr oedd i mi bbdwar o archollion, yv hyn a'm iiamilluofjodd i ddilyufy ngalwedigaoth am 1Jedair blynedd, yn ystod yi- hWIl amscv bum mewn pump 0 wahanol g-Iafdai ac o dan hymtheg o wahiinol feddygon. diwedd cymhellwyd li i roddi pmwt ai* eich Owaecl Gyxnysgedd, Ile ar ol cymeryd tair o phiolau bychain yr oeddwn yn alluo, i fyned at fyngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw ncu ddeg o pliiolan yr oeddwn wedi fy lhvyr wcllliau. Gallwch wneyd y def- nydd a fyuoch o hyn cr budd dyoddefwyr ore: ejddoch yn parclms, JOUN "W lublAMS." Ar werth mewn pliiolan 2s Cc yr un, lie mewn Cistiau, yn eyn- wys cliwe' gwaitli cymaint, lis yr nll-digon i effeithio gwollhad liollol yn y mwyafrif mawr o aeliosion hjr-scfydlog-gan yr boll Ffervllwyr a Gwertliwyr Meddyuiniaeib lirfsintlytbyrol trvvy yr hoM JJeyrnas Gyfunol ft thrwy y byd, neu a anfbtm- i unrhyw gyf- oiviad ar dderbyniad 30 neu 132 o lytliyran ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, LINCOLN. Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." NERTH MIWK I'K GOEFF.—Y mae Pepper's Quihine and Iron Tonic yn eryfhau y gowynau a eliyi'undrefn y cyhy rau, yn gweila yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn ttdu-'Wyddu yr ieehyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- yn eyfoethogi y gwaed, yn awclilymu yr arcliwaeth, xn tart'u JlesC,i)dd ac iselder, ac yn eadarnhau organan y treuliad. I mnc yn eduytfiniaoth ncilldnol. i boen yn y gewynau (neuralgia), dil'fyg tro»ii!.ad, defy don, anhwylderau y fynwes.ac mewn anhwylderiiu nyeiiawi, a gogwyddiadau manvvvnaw], &c. Y mae yr boll yn onoi/'i fywiogi yn ddirf'aivr ùrwy Tonic Pepper, y g-a]]uáedd mc.jjyliol yn cael en gloewi, y cyt'ansoddiad yn cael ei nertbu yn tawv. ieehyd yn aicr o ddycliwclyd. Poteli, S2 dogn, 4s. fie. Ar- ran gyi'fyrwyr yn mbobman. Y inao J. PEPPKIi ar y uibfA. Myn well Tonic Pepper. BYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Dealer's Essence for Deafness gael cidreio bob amser, am ei 1od. mown achosion a yinddangosentyn anwelladwy,wedig\vneyd Thyfeddodau. A, 01 ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, eymudir Byddardod Ysgaln, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau dido:' sydd mor fynych yn .dilyn elyw drwg. Gellir dyweyd am Essence, ei fod yn gfor o roddigwaredigaeth mewn unrhyw actos fvddardod hob achosi y niwed Ileiaf i beirianwaith tyner y glust, a nha mor ryfedd bynag, V mae personnn wedi bod yn ydd:ir ar.iflynyddau wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg /Suiter's Essence. Poteli la. lie., a 2s. ge. Ar werth gan yr lioll yiviwyr. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872,-Gorfl'ol'wyd dan Gyfraith Seneddol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa 34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y H. Y MAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi -i- bentbyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o £100 i £10,000, i'w talu yn ol yn Gyf- ranau Misol neu Chwarterol. Mae t-abl yr Ad-daliadan, y Treulian Cyfreithiol, a thai y Surveyor, wedi eu goatwnj- lawer iawn. MAK'R GYMDE TTI-IAS TN AWH. YN CYNYG MANTElS ION ARBKNIG r FENTHYCWYR, dnvy fod yr Ad-daliadan t'r Ccstau Dechreuol wedi eu lleihau gymaint. Cedwir y DirgeUveh LWyraf. Am I< anyhon, ymofyner 3, Tvir K. ROB RUTS, Ysgrif- enyad, yn Swyudta y Gymdeithas, 34, Victoria-siroet, Merthyr Tydfil. SWANSEA BOOK PERMANENT BUILDING SOCIETY. A T- T.J () C+ DERBYNIR unrhyw symiau o ariar, o J10 i £1000 gan y Gymdeithas uchod. Rhoddir Hog o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwyn.iadau dyogelafam danynt. Ymoiyner â'r Ysgrilenydd, Mr T. H. Davies, 18, Union-street, Swawsea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig â'r Gym- deithas hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion hollol deg, a rhydd gyfleasdra perffaith ddyogel i osod arian ar 16g. S. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. I. Li. JONES, Pencdawdd, 1 Direc- J nR TFFTTHR. Argraflydd, Ahertawy. > tors. "KTERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. -LN _A Gentleman, having tried in vain every adrertiscd remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.—Address, J. T. SWELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. CARDEN.—I BAWI3 SYDD YN DYODDEF ODDIWliTiT GAMGrYMEEiADAu a ffolinebau ieuenetyd, gwendid gewynof, darfodedigaeth cynar, eolliant dyndeb, &c., danfonaf gynghor meddygol a'ch g well ha chw-i yn RHYPD 0 DAL. Darganfyddwyd y foddyginiaeth enwog hon gan genadwr yn Neheudir America. Anfonwch rlythyrglawr gyda'ch cyfeiriad eich hunan arno i'r Parch. JOSEPH T. INMAH. Station D, New York City, U.S.A. p I 11 31 IT-& -I iAT. 1 IT -4 rwc, m 11 ar- 21 s -<f Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitatlon mmt be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- aminntioiw of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that arc faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on those Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thus save tidousarids from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to ev cry household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person gnidod by the directions which accompany each box of Uolloway's Pi-Us, has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, th2 female's tried frieud. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. zn Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exorcise the most salutary p8wer in all affections of the liver, and all irregularities oE the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast Out all impurities. Weak Stomachs.—Impaired Digestion. The wisest cannot enum8mte one tithe of the distressing symptoms :1ri31Ilf( from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fu1Jy enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body-hence, these Pills are the surest strengthened, and the safest restorative in nervousness wasting, and chronic debility. Cougiis, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the M»od and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the Inngs, and even consumption in its early stages, are successfully treated with this medicine, partieularlv if Uolloway's Ointment li, well rubbed upon the chest and back night and morning. Jlolloiva^s Pills are the best remedy Imoron in ilia world for the following diseases Agne Headache t Stone and 0 ravel Asthma Illrillsdstion fccondary Synip- Bilious Complaints Lirer Complaints toms motche,3 on the Skin Lumbago Tic-Doloroux Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal AfTocliins Dropsy Retention of Urine "Worms of all "kinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness from Fevers of ail kinds Evil whatever cau e, Gout Sore Throats &o., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor IIOLLOW* '('s Establishment, 5;);), Oxford Street, London, also b\ w.»,rly every rcspcetahl0 Vendor of Medicine throughout the Civiii ed World, in Boxes and Pots, at Is. 2s. M.. ,13.6(1" 1 'is., and 83s. OllCh. The smallest Box of Pills contains fotur itr.vn and the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to o ioh Pox and Pot, r.ud can he lwd in any language, even in TnrldsU, Arabic, Anna-auo, yersiaa or Chinese. No. 16—2. GWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfrau o bob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgriferm, a Chyhocdd ftdau Seisonig. Hofyd pob math o waith argraffr. • WABENTIR y bydd i UN BLYCHAID o T CLARKE'S B 41 Pills i wolla pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn rrdymheroJ, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn biychau 4s 6c yr un gan yr hull Fferyllwyr a Gwertliwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am GO o lythyrnodau, gun y LIKCOLN & MIDLAND COUNTIES' DnuG COMPANY, Lincoln. GonvhwyIwyr Cyfan- werthol Barclay a'i Foibioo, LIundain, a'r holj Dai Cyfanwerthol.