Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

YMTLOI Y FFORDD. -

News
Cite
Share

YMTLOI Y FFORDD. Nos Sadwrn, Medi laj. MAE Gwilym Gwenffiwd yn un 0'1'; rhai mwyaf diwyd i ollwng allan trwy y"was,(, I gynyrchion ei ysgrifell, yr hon sydd bob amser o duedd lesiol, ac ar destynau ymarferol. Y diweddaf o'i eiddo a ddaetb i'm llaw ydyw ei sylwadau ar FODOLAETH YR ENAID. Mae ei ymdriniad å'1' mater, er yn atbron- yddol, eto yn syml ac eglur, ac yn hynod o amserol, gan fod anfarwoldeb yr enaid yn I cael ei amheu gan lawer, ac nid ycbydig yn cael eu siglo oddiwrth yr hyn a gydnabyddir yn gyffredin yr athrawiaeth iachus ar y mater yma. Cyhoeddir y sylwadau gan gyfaill sydd wedi ei wneyd yn ddall gan ddamwain a'i cyfarfu wrth weithio yn y twnel ger llaw Ffestiniog, a pha elw bynag a geir oddiwrth ei werthiant, bydd hyny iddo ef, fel y gobeithir felly gyrhacdd dau amcan. Da genyf weled RHANAU ARWEINIOL Y GWASANAETH yn cael galw sylw atynt eto mewn ysgrif ragorol o eiddo y Parch T. D. Jones, Plasmarl, yn y Diwygiwr am y mis hwn. Mae y mater yn un y dylid cyfeirio yn fynych ato, oblegid ein perygl fel Ymneill- duwyr ydyw edrych, yn rby isel ar y gwasanaeth dechreuol, a rbedeg drwyddo bob y defosiwn sydd yn gweddu iddo. Rhoddir rbywun i ddechren, ac yn arwyn- ebol iawn yr eir drwyddo yn ami. Mae gan Mr Jones lawer iawn o awgrymiadau sydd yn haeddol o ystyriaetb ond yr byn yn arbenig a dynodd fy sylw ydyw yr byn a ddywedir ganddo ar ddarlleniad yr Ysgrytbyrau yn y gwasanaeth cyhoeddus, ac yn enwedig mor gyfyng yw cylcb yr byn a ddarlleniryn fynych. Fel byn y dywed- "Nid wyf yn meddwl fod pob rban o Air Duw yn briodol, nac wedi ei fwriadu i'w ddarllen yn y gynulleidfa, ond diau fod llawer mwy ohono yn briodol nag sydd yn cael ei ddarllen. Syndod mor gyfyngedig yw cylcb y gair a ddarllenir yn y gwas- anaetb cyboeddus. Mewn cyfarfod blyn- yddol, or engraifft, rban o'r Salmau, neu 0 deuwch i'r dyfroedd,' &c., neu Myfi yw y wir winwydden,' &c., a ddarllenir fynychaf. Y mae goludodd Gair Duw yn guddiedig dan baenau o ddiofalwch, fel y syna pobl at richness ambell ran a ddarllenir yn ddamweiniol yn eu clyw." Mae yr un peth wedi bod ar fy meddwl lawer gwaith. Nid wyf finau ychwaith yn credu fod yr boll Feibl i'w ddarllen yn gyboeddus. Mae rbanau helaeth obono na byddent o fudd ac adeiladaetb pe darllenid bwy, ond y mae y rbanau helaetbaf o lawer ohono yn hollol gyfaddas, a dylid trefnu er ei ddwyn oil, byd y gellir, i'r gwasanaetb cyboeddus. Byddaf yn deall ar y Beibl, pan agoraf ef mewn lie dyeithr, pa ranau a ddarllenir agos bob amser. Y seithfed Salm ar hugain, y bymtbegfed-a-deugain a'r driugeinfed o Esaiab, a rhyw ycbydig benodau yn y Testament Newydd. Yn ystod tri chyfarfod blynyddol y bum ynddynt yr un wytbnos y flwyddyn ddi- weddaf, darllenwyd yr un benod bedair gwaith yn fy ngblyw wrth ddecbreu yr oedfnon-" Cyfod, llewyrcha," neu Cifod, llewyrcba," fel y darllenai dau o'r pedwar. Penod oludog dros ben, ond yn unig fod y ffaith fod cynifer yn disgyn arni yn profi fod y cylch o'r bwn y dewisir penodau i'w darllen yn gyfyng iawn. Y Sabboth wedi y cyfarfodydd hyny yr oeddwn yn dygwydd bod mewn tref, a clygwyddai fod myfyriwr yn yr oedfa ddau o'r gloch, a cheisiwyd ganddo ddecbreu yr oedfa, yr hyn a wnaetb yn ewvllysgar ond y petb cyntaf a glywn wedi iddo agor y Beibl oedd, "Cyfod, llowyrcha." Cydnabyddiaeth' bolaethach a'r Y sgrytbyrau ac a cbyfoeth diibysbydd ei adnoddau a fyddai yn feddyginiaetb effeitbiol i hyn. Dylai yr Hen liestament a'r Newydd g'ae1 ei ddarllen, yr hanesiol, yr athrawiaethol, a'r ymarferol, ac felly fwyta y Llyfr i gyd. Yr oeddwn wedi clywed yn flaenorol am FARWOLAETH &R JOHN THOMAS, FOREST, ond daeth llu o adgofion i'm meddwl pan ddarllenais beddyw yn y Dhoygiwr y crybwyllion tyner ac effeitbiol a wneir gan Mr Thomas, Whitland, am dano. Ycbydig feddyliais, pan welais ef yr Hydref diweddaf, fod ei ddiwedd mor agos. Nid yw -ond fel doe genyf pan welais ef gyntaf yn faban bach o dan chwe' mis oed, er fod bellach dros ddwy flynedd a deugain er byny. Adwaenwn ei rieni yn dda, a llawer nos- waith bapus a dreuliais o dan eu cronglwyd glyd. Yr oedd ei dad yn llawn serch, a charedigrwydd, a brwdfrydedd, a'i fam yn nodedig am ei phwyll, ei chraffder, a'i bynawsedd; ac yr oedd eu mab wedi etifeddu llawer o ragoriaethau y ddau, ac yr oedd y ffydd ddiffuant oedd yn ei rieni, ac yn ei bynafiaid o'r Gwindy a Phantffynon, yn ddiamheu ynddo yntau hefyd. Mae genyf barcb dwfn i'r hen deuluoedd fu yn golofnau i achos yr Arglwydd yn eu gwahanol ardaloedd, ac a gadwodd eu drysau yn agored i letya y pregetbwyr a ddeuent heibio, ac yr oeddynt yn fintai fawr gynt ac ni bydd dim yn fy lloni yn fwy na gweled crefydd yn dal ei gafael yn yr ben deuluoedd hyny. Byddaf yn teimlo rhyw serch cryf at blant ac wyrion y rbai a adwaenwn gynt. "Caredigion ydynt oblegid y tadau." Gwag fydd y Forest, a gwag fydd Soar a Whitland beb Mr Thomas. Mae yr oruchwyliaeth yn dywyll! Dyn 42 ocd yn cael ei gymerycl ymaitn pan j'n golwg ni yr oedd mwyaf o'i angen ar ei deulu, yr eglwys, a'r ardal ond Haw yr Arglwydd a wnaeth hyn. Edrych ar orchwyl Duw, canys pwy a all unioni y peth a gamodd efe," a'r oil a allwn wneyd ydyw edrych, a chwyno fod yr oruchwyliaetb i'n golwg ni yn gam, ond "pwy a all unioni y peth a gamodd efe ?

CYMDEITHASFA BANGOR A DADGYSYLLTIAD.

[No title]