Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

H E AJ_T H Yet oft wc slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art flown And thy aweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfe't, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7 £ d EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others solcl under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must t LaE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT TIIEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PR EFRRRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OF "There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DKYDEN. Musical College of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE SKPTEMBER TERM commences MON- JL DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be held at the end of this Tern, and will be cot fined to the Students of the M.C.W. The results will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. QCi AC UCHOD YN WYTHNOSOF..—Gall «personau perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm ucbod yn hawdd acyn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl a'u galwedigaethau presenol. Am fanylion, &(' amgauer envelope gyda chyfeiriad ,rso, -'Y pcrsonol arno i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. G27). Merchants, Birmingham. Mae hyn ynwir- ioneddol. PELENI LL YSIEUOL KERNICK. OS ydvrh yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffvg Treuliad, Rhwymfdd. Gewynwst, a Dolur v Wyneb, TREIWCII BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac fel!y yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn anaenrheidiol i aros yn y ty tra yn en cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ae y maent wedi eu treio gan filoe(ld, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., 'M.D.. darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, q-c. Yr wyf wedi proji y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn givybod both sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a. wt i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o pymeradwyacthan ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr hull gyfansoddiad, ao nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfor). Gellir en cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blvchau Is. ltc. a nc. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenalt Llysieuol Kernick I LADD LLYIGYE. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynyz i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fol y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y'maent hefyd mor wasanaethgar biant o gylla gvvan, a gweddau llwyd, gan ClJOå yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. t'ElJ Pe byddai maman yn gwybod gworth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. llc. a nc. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar.bob sypyn neu ilwch, C3ERDDORIAETS CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, anfonwn tin Cyhoeddiadau drwy y post ar dderbyniad giverth yr archeb mewn stamps neu Postal Order, y?tgltvcla'?- dudiad. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The People's Edition OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Containing a Selection of popular Welsh Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 picw*. By JOHN OWEN (Oioain Alaw.) (The former handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price.12s. 6d.) AmZen, pris 9c. (Yn Nodiant y Sol-ila.) TEML YR ARGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, GAN H. DAVIES, A.C., GARTH, EUABON. = Pris Is. 6c. (Hen Nodiant yn unig). CERDDOR Y CYSEGR; Sef casgliad o Donau Cynulleidfaol gyda Ifywijf.a priodol, gan y Parch. E. STEPHEN, Tanymarinn. Antlen, pris Tair Ctin log. » CEINION Y GAN EHAN 5. Yn cyntvys y Tair Dcuawd canlynol- Y Wers Sol-lfa, g'an G. Gwent; Y Ddau Forwr, gan Dr. Parry: a Betty Wyn fy Nghariad, pni H. Mills. ANTHEMYDD Y SOL-PFA. RHAN 17. Pris Sc. Pr^f } Y mae Gorphwysfa: D. Emlyu Evans. RHIF B ) Myfi a ddy wedais: Owain Ala w. Pris Iff.) (Hen Nodiant, pris ie.J RHAN 18. Pris 3c. RHIF A") Ymeirwnifolianantyr Arg.: W. Davies. Pris 2g. J Nid i ni: Mozart. (0. N. pris 2g.) RHIF B 1Duw a drugarhao wrthym: R. Stephen, Pris lc. ) (MoclwynfabJ (0. N. pris ic.) CANEUON. ( Yr oil yn y Ddau Nodiant. Pris 6e. yr un drwy y Post, 7c.) RIIIF. 50. Can y Milwr: Can i Baritone, gan Alaw Brycheiniog, 51. y Dyeid: Can i Baritone, gan AlauI Lou. 52. Ni fedraf yii fy up vij > wind: Can i Baritone, gan Strain .). 53. Y Carwr Siomc-dig Can i 3>ox:or, gall Alaw li/toudiia. 54. Man i Dofi- aw;1 i J1, a J3., g;ui (hr/iii: A!a:r. i'CAN&uoN jbEAii: i () BITS I LWYR-YM WRJHODWYR. MAE CyM 13s 1 TI-IAS (GYFYKGEDTG) YSWIRK) BYWYDAU Y BIJITON (The Briton Life Association — Limited) yn awr yn yswirio LLWTETSIWETHODWTR oddiwith ol Ddiodydd Meddwol am ostyn^iad o DD EG Y CANT o dan y premiums cyfrrediu. IvIac yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agv/eddau rhag or ol ereill :— Mae ei gwystl o £ 33.000 i'r Llywodraeth yn rhoddi DYOGELWCII PERFFAITH i Ddalwyr Yswireb (Policy Holders). Mae ei thelerau yn gyinedrol iawu. Telir y Taliadau Arehw;Jiadol JHeddygol gan y Cwmni. Gellir gwnevd yr Yswirebau vn daladwv yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIGheb dal ychwanesoi, ac mown achos o FvRWOLAETlI. TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas lion yn agored i syrthio oblejiid anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwyso or cadw yr Yswireb mown grym. Gwnoir Teleraw Neillduol i Weinidojion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbaith yn bollol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. CadoiryddFRANCIS WEBR, Ysw., Southampton ■ Buildings, Chancery Lane, LIunduin. Is-Gadeirydd B. W. RICHARDSON, Ysw., M.A., M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr Lleol:—Lt. Col. H. GORE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caeidydd H. J. PAENALL, Yaw., St. Julians, Casnewydd. Ilhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri IIA USE, B HOWN, and HEYBYRNE, Goruchwyhvyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas, Swyddfa Ddosbarthol :—173, Commercial-street, Newport, Mon. Gorucliwylhvr drcs Merthyr Tydfil :-Mr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'R DYDD. TY CYMEEIG, LLUlsTDAIls7 9, TIIANET-PLAOE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei fod, oherwydd yr anogaetli wresog a dilerbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchud, fel y gall sicrhau y dedwy.Idw'ch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOIi cheap, good work, with quick despatch, try :E=S. Bookbinder to the trade, 50, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HE^VI^^JK. \\k il.,7 m*0- 7! rpHIS PREPARATION IS PRONOUNCED BY 1 t!ie most eminent members of tiie Mcdiqnl I'loiession to be unequalled for its power in replenishing the vitality ul the body, by its supplying all the essential constituents ol the blood ana nerve substance, and for developing all the powers andfunctions id the system to the highest degree. It removes pimples, b.oteues, purities the blood, gives new lite, sound and relreshing sleep, juui restores the constitution to health and vigour in n. short tllne. huld by most chemists at 2s nd, Is lid, lis. and L's per bottle; or pent to any address. Carriage Paid, on reeeipt ot price by UtLTON A: Co. 134, High Street, >:ott.ing-I!ill, London. CAUTION.—Ask tor "Sir Astley Cooper s ital lvestoiatiio. Do not let the chemist persuade you to lake any other. 1 ve of I" less price is put forward- it ]S QUALITY the afflicted require-not quiintUy. Agents ^.areiay A Sons, <15, Karringdon-etreet, and all the Wholesale Houses. Hysbysiadau. Heb Joel dros dair llinell, Is. y h-o am hob llinel. ychwanegol, Sc. Ond ymddengys Ifyshysiadau am yspaid o aniser am brisiau lla-wcr is.