Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TEILWNC 0 SYLW PAWB. £ 20 Y CANT 0 LOG. GwenllilIn Thomas," 1,630 ions Dead Weight. Iolo Morgaiuvg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate T7tomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, r. AGERLONG- NEWYDD. 1. YMERWYD i fyny y Shares yn pinhagerlong, c, Wynn- "-J stay," mor gyflyra, fel yr ydym wedi contractio am un arall, i fod yn barod i'r mor yn Mai nesaf, 1884. Cost yr agerlong ydyw 35,100p. 2 Bydd yr agerlong hon gwneuthuriad goreu gan y llong-adeiladwyy enwog, Messrs. PALMER & Co., Janow-on- Tyne. Y mae o bwys mawr i'r Shareholders pwy yw adeilad- Nvyr y llong, gan fod gwir werth llong, fel gwir werth yn ymddibymi ar yr adeiladaeth. Enw yr agerlong lion fydd "WALTER THOMAS." 3. Gall wn ad daw gyda yr hyder niwyaf y tal yr agerlong lion tuag 20p. y cant, efallai ycliwaneg. Tra y mae llongau lnvylian i raddau mawr out of date, ac ynJalu ond ychydig neu ddim llog, y mae agerlongau yn talu yn well nag evioed. ITyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnach, yr oedd ager- longau Caerdyddyn talu tuag 20p. ycant ynfiynyddol, fel rheol. Talasom i'n Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn diweddu Rhagfyr 25ain, 1882, yn 01 24p. 10s. ycant 4. Bydd y llyfrau yn ago red yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu harcliwiiio, a'r Policy of Insurance bob amser i'w weled, er sicrhau na bydd yr un golled trwy longddrylliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w talu fel y canlyn:— p. s. o 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1S84. 12 10 0 yn mhen chwe' mis 12 10 0 yn mhen mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enillion y llong f dividendj ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1884 Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd tig ychydig arian ganddynt i ymuno. 6. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Finns ereill yw talu am y l'ong tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb daln ond yr Applicntion Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r mor. 7. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y lIong i'r Shareholders ag syddraid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion holl enillion y brokerage, &c yn myned i'r Shareholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharu ft thelerau firms ereill. 8. Bydd i'r llog gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y ilong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi, MANTEISION PELLACH. 1. Ceir pob manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau Y1 adeiladwyr, pris y llong, holl wneuthuriad y llong, &c &c., yr hyn ni cheir yn gyffredin mewn Prospectuszs o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylion. 2. lIlautais fawr arall fod y tâI am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y pethan hyn y fantais fawr sydd yn y cysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn werth yn erbyn llongddrylliad a phob damweiniau, ac hefyd unrhyw esgeulusdra 0 du y Caxlben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Esgeulusir weithiau wneyd hyn; ond fel sicrw.ydd i'r cvtrauddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn bmfiadol liollol o longvmaetli yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r lioil brif borthladdoedd ac y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyl'andir wedi cymeryd rhanau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y Walter Thomas •5 Y mae croesaw i bawb ymholi am eiu cymeriad yn Kghaerdydd, neu yn y National Provincial Bank of England, Bnte Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. t3 Os dyniuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysgrijener ynfuan er sicrhau Shares 7. Mown canlyniad i amryw lythyrau, dymunwn ddyweyd nad 008 un cysylltiad o gwblrlrwng oin firm ni, Evan Thomas, RADCLIFFE & Co., y Messrs. JONES & Tiiomas. YlIlaeut yn ddwy firm hollol waliarol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR CnIERADWYAETIL Yr wyfyn adwaen y Cadben Evan Thomas a Mr Rabcltffe yn dda, ac y mae genyf bob hyder yn en medrusiwydd a'u gonestrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr llyn nad allant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeiilion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perffaith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. GWERTH SYLW £ 20 Y CANT 0 LOG. 1.—Yr ydym yn adeiladn agerlong newydd o'r enw Cymmrodorion," ar egwyddor y Limited Liability. 2.-Adeiledir hi gan Messrs, Schlessinger, Davis & Co., Wallsend, Newcastle-on-Tyne; caria 2,500 o dunelli, a chostia £ 28,000. Bydd yn barod yn Rhagfyr nesaf, 1883. 3.—Bydd y Hong wedi ei hinsurio yn ei llawn werth yn erbyn pob damweiniau, fel ag i wneyd eiddo ar y mor mor ddyogel ag eiddo ar y tir. 4.—Y mae agerlongau Caerdydd fel rheol yn talu o Y,20 i X30 y cant o 16g yn flynyddol, ac yr ydym yn hollol hyderus y bydd i'r llong Cym mrodorion wneothur hyny. 5.—Bydd y shares yn X50 yr un, ac i'w talu fel a ganlyn :— £ 5 wrth wneyd application. £ 10 ar Rhagfyr laf, 1883. £10 ar Mehefin laf, 1884. £10 ar Ehagfyr laf, 1884. X10 ar Mehefin laf, 1885. £ 5 ar Rhagfyr laf, 1885. 6. Byddwn ni sydd a'n henwau isod yn share- holders trymion yn y llong, ac felly gellir bod yn sicr y bydd i ni edrych ar ol y llong gyda y gofal a/r medrusrwydd mwyaf. 7.—Bydd i ni dalu £ 5 y cant ar yr arian hyd nes bydd y Hong yn barod. i'r m6r, ac o hyny allan dosranir y llog yn ol enillion y Hong ar 01 pob mordaith. 8.—Yr ydym yn deall niasnach yn dda yn ei boll gysylltiadau, ac y mae un ohonom, sef Capt. Thomas, wedi cael profiad helaeth a llwyddianus o longwriaeth yn mhrif borthladdoedd y byd. 9.—Ysgrifener yn fuan am shares, ac unrhyw fanylion pellach, atom ni i'r cyfeiriad a ganlyn Messrs. JONES & TIIOMAS, 3, Wharf-street, Cardiff. Cyfreithiwr, WILLIAM HUGHES MORRIS, Ysw., 77, Croclrherbtown, Cardiff. LLYTHYR CYMERADWYAETH. Nid wyf yn hoffi ysgrifenu llythyrau cymer- adwyaeth; ond yn yr amg'ylchiad presenol, nis gallaf, lai na dywedyd fod y brodyr Jones yn swyddogion parchus a ffyddlon yn yr eglwys yr wyf fi yn weinidog ynddi, a bod Capt. Thomas yn aelod cyson a dichlynaidd o'r gynulleidfa. Gallaf ychwanegu fod y cyfreithiwr, Mr Hughes Morris, yn frawd i'r bardd enwog Mr Lewis Morris. Felly gwelir eu bod yn ddynion o safle an. rhydeddus, ac yn deilwng o bob ymddiried. J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. Chwefror 6ed, 1883. "SULPIlOLINE LOTION."—Moddion alianol i wella anhwYldercw y croen.—H"id oes odid nnrhyw darddiad na bydd iddo'ildio i Siilpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddechrcu diflann golwg, byd yn nod pe yn ymddangos tuhwat 1 wellliad. Fe ddiflana plorod, coehni, llynorod, con, a gerwindor, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhans anhwylderau perthynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddetydd am lynyddau, pit mor ddwin bynag y byddont wedi gwreiddio, gael yniosod arnynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y niilyn anweledig i'r llygad sydd yn aehosi yr anhwyl- derau anolygns, anfoddus, a phoenus hyn, a pliob amser yn cynyrchu golwg Rlir, iaehus, a naturiol ar y croen. Gwertliir y Sulpholine Lotion gan y rlian i'wyaf o Gytfyrwyr. l'oteli 2s. 9o. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH trnuaBmmmsmmmBmmsiamamieammmmtasmmMammmKmmaa Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND es^BBnaaBtsBsuaanDni Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER enHBHBMKHHmON r Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints lire earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. t, For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. ltd. and 2s. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L, DANIEL, 64, High-streef, Mcrthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBERY q- SONS. I 1, King Edward-street, London, B.C., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.