Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

( fi ac ¡ creill wedi gnvneucl arch- Yr ivyf wedi analY80 i i wiliad mamvl i mewn i allsawdd CJTEI ORXXE' WJ^ GEORGE'S PILE AND GRAVEL eichPeleni,acyrydyin yn cael eu /PILLS," ac yr wyf yn cael eu\ bod yn gyfansoudedig OR cijlfcinau "ITST? !H (ft M 1/ ■I Ibjuieuol tyneraf. Yr wyf wedi «U defnyddio FILL & ULLAWTL bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau I yn lielaetli am llynyddau lawer mewn \1 llysieuol. Nid oes ynddynt ddirn o natur \L I private j/raetice, a liyny gyda 11 tvy ddi ant | PILLS. II fetelaidd. YR YDWYF o'JT FARIST EU 1 I 1 nodeditj. Khoddant esmwythad buan 1 rai | I II I mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y j V\ I,(>J) YN FEDDYGIMIAETI-I DEA GVVERTH- II V\riles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWE AT T DOLUEIAU HYSY AK GTPEE Y. dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu jj MEWN TRI O DDULLIAU PA EAI Y MAENT WEDI J \X cyffclvb fel meddyginiaeth tuag /I at well a y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU NAMCAKU. TE NO.I-GEORGE-3 FILE & GRAVEL PILLS. No. 2-GEORGE S GRAVEL PILLS. I No. 3-GEORGE S PILLS FOR THE PILES. » » ■—W».«. „ TT~"TV GOCHELWCH DWYLLWYR. [ Mewn blyohau Is. L.^c. a 2s. 9O. yr un.. T ? 1 Gofynwcli yn eglur am GEORGE'S Pills, [ GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS 1 AC Eli EICH PERSWADIO, na chymerwch 9 DRWY YR HOLL FYD 1 ANT^ Gravel Pills," o wneutlmriad J neb arall. | POEN YN Y CEFN CHWYDD YN Y-TRAEDJ | YSGAFNOEH YN Y PEIif ^T/ § POEK YN Y LWYNftU F J I%Atl GWYNT, GWAEW, COLIC, E. F OWFRPOETHMMUOL] RT«WIM^RI I_HHWYMEM^7 j VFJJGF GEORGE"S ME. GEORGE, MR N PDAUDT I,UR'S,B' BUYM^ F' 1 I | R* T N"C J\ JP* I I liavo MUDI pleasure in bearing testimony to the Dear Sir,—Your Pills take well here, R LIJU VU VIJLLA I &*UA-I J^-OAT efficacy OF yimr rills for riles and Gravel. I always 1 7 recommend them WITH the greatest confidence to MV ens- and in time I shall have a large opening "T3~| T ,T" ,C2J toinem as bcint; superior t.. any other nuwUeinc ill relicviiif? R ° ~L. _L 1 I I IO. HI.IHO T.ronlilesonie and lianilnl disorders, and urn rarely for tliem.—Yours truly, (Umpj-olHUil ecenjn most ohstinale «!*• I /ATIR_R,,T I remain, yours truly, | U". (J VV ILLJN Chemist to the Royal Family. y mae y pclcn{ iUjn yn Feddyginiaeth I'KANKLIN DIXON. SICR, BUAN, A DIOGEL I'R I 1 PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anlnvyldcrau ereill sydd bob I cimser yn etc canlun. megys:— dlla1"lV¡' "aJ- 1>DNDA. Gl", 4" >TL -1^" \V. POEN YN Y CEFM, YSGAFNDER YN Y PEN, D1FFYQ ANWYI SYK — W1 « FLWELLHAD XV TREULIAD, RHWYMEDD. LLYNGER MAN, DIFFYG S &^ To, ac amvvl iawn i ml ^V jf/. U G*» \V ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, 8URNI JT Jlefyd. YL' wyf Weill bod yu 'X OA EHYFEDDOL.'—Bum YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, J? ymlioeni "an y riles a'r Gravel, vn ntrlivil A X //$yn glaf llawer o flynyddau >> GWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O EWYSAU YN Y I ff seini mawr ar rai ainserau yn ilutewnol, am tua I ft is? V>-1 pi 1 B • 1 1 CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, ff deu.ldes; mlyuedd. ac am y punii) mis olaf cyn i mi A V S^N y 1 lies A r Lrl'avel. IiraiClQ (fi A DWFR POETH, DVYFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN H GAEL gai'ael ar eicli peleni clnvi, yr oeddwn wedi fy YV oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWLAC ANEGLUR.SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN llwyr gaethiwo i ams yu y ty. Yr oeiUl y fatli lioen T „ A GENAU, POEN YN Y BOBDCWYDYDQ, CHWYDDIANT poiidus yn fy nKhohiddion, fy ngliylla, a'm ysgyfaint, a Ji Jlhraed gan y poen a aohosent 1 mi, AI 1 YN Y TRAEDJ FFL0- i poen mawr yn fy mheii; ac yn feddw gan liendro, fel nns A I ysgafnderyilfvmhen. Fe wnaeth Doctoriaid ■! BUFT«P*nT R"*«wvTUSH nvi"I«YBpuni I eallwn aniKyO'I-ed petlmn yn EU lUw a'U linn pnodol; mewii 1 I J I RHO'SDAiiT ESKWYTHAD UsiJiiuYSUKUL. 1 Rair yr oedilwn svedi fy hvyr andwyo gan lioen a selni, lei I I Aberdare a Merthyr eu goreu I mi, ac yr I I IAS gaiiwn PN-IIA FWI modd i mi L.ytn WEIIA; ond diuich I I || wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny I PERCHENOQ, | AWDWRPOBDAIONI, apiiarein chwithau.. F 1\ J ,J. T U J S In luhen bythelnos, drwy ddefnvddio eicli MEM yn ol Y\ ond 111 dderbyuiais fawr lies oddiwrth un O J J. E. GEOBGE, M.K.P.S., cicli cyfarwyddyd, yr oeddwu yn galln dilyn fy ngahvedi- J honynt. Prvnais llycliaid o GEORGE'S 7 giveOi pydag egm a plileser. r oeddynt yn fy ngwella J — B tt T ~i> tt" A T \r briud<i lieb vn wyliod 1 mi. jran v inudd tawcl ac esunv^tli i V, PILES and GRAVEL PILLS, a cliymerais j! u ± u, » J. i\, V. YR OEDDYNT yn KWEITHMIU AMAF. V ddau ddogn o honynt-?/?- yd wyf yn/f GLAMORGANSHIRE. OER\^RAL^DTWR.S ó) /J G LA M 0 G A N S ti I R E. I ocr a clilai, ollll drwy IJarhan y aIVI' yn ddyn iaclb. r X maent wedi fy adferyil i'nx gwres fel cynt, jf I y, wyf fl y,, (lyf.d y. \V BENJAMIN EDWARDS,Q \J° £ WZI±YM T* YN IEU'LLL° ^^X^CWMDAEE, ABERDARE. DAV1I) BAVIES. -I Argraffedig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Awst 31, 1883.