Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYNIDA. OH ac uchod os eu buddsoddir yn ddoeth mewn 3ZJ -1- Dewision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynych elw rhagorol mewn ychydig ddydd- iau. Gellir cael yr holl fany lion yn rhad trwy y post yn y Llyfr Eglurhaol. Cyfeiriad, — GEORGE EVANS and CO, Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goreu a dyogelaf a ddyfeisiwyd, erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETIIOL MERTHYR TYDFIL. YN A WR YN BABOD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR FTWTD," GAN "WATCYJST WYIsT. Anfoner yr archebion i'r Cyhoeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'K DYDD, Merthyr. lib odd ir yr elw arfcrol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOM JNTON"~ LINK REDUCED FAB,ES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line boeks Passengers through to all parts of AME BIC A At Special Low Rates. Saloon, from X10 lOs. Interme- diate, from X7 7s Steerage, j £ 44s. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, £3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, X4 Children under 12 years, .£2. Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. MONEY! MONEY!! MONEY!! PONTMOBLAIS LOAN OFFICE, MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from X5 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade.&c., &c., without removal, upon personal or other'security, repayable by easy instalments.—Apply to Wl. R. COHEN, 20 and 21, Poutmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A P0D0PHyi.LTN.-Y mac y OJ-mysgedd gwlybyrol Invn, a dynir o wreiddiau meddyg-o), yn dyfod yn dra plioblosjaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellliau diffys treuliad, anliwyldeb geviawl, a iioll arwyddion croniad yr ysgyt'aint, yr hwn yn gyffredin sydd yn cynyro'u poon dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim chwant, bwyd, yn erestcnu y tafod, bias drwg yn y borcu, pen ysgafndcr.cynhwrfyn y -cylla, a theimlad o iselder. Yrnae yn gosod yr 3r3s*yi'amt mnsgre'll ar waith, yn gweitliredu yn dyner ar y coluddion, g'an roddi teimlad o iechyd a chysnr mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaetli ddyosrelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael ti wneyd yn unig gan J l'UPl'EK, Bedford Laboratory, London, fnw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i syiwi ar liyn. Poteli 2s. 9c. tiwerthir gan bob Cyffyrydd. ADFERYDD GWALLT EHABLON. — Gwna Lockyer's Sulphur Hair Restorer dduo gwallt gWyn, ac yn mlien ychydig ddyddiau ddwYIl yn 01 y lIiw. Y macyrcffailh yn rhagori ar yr hyn a gynyrcliir gan liwiedydd uniongyrchol, ae nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr ciddo Lockyer yn gyfartal a'r drntaf. Y mae y goreu cr adfnr gwallt gWYIl i'w iiw cyntefig. Yncynyrchn shade bcrHaith natnriol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio ceil, lie i facthu a thytu gwallt newydd. Gan tod Sulphur yn cael ei brisio yn fawr am ei rinweddau symbylawl, glanhaol, ac iachaol ar chwarenau y gwallt, cymeradwyir Lockyer's Restorer yn fawr. Poteli mawrion Is. (!c. Ar worth gan holl Gyfl'yrwyr, Gwallt- drwswyr, a^Plieraroglwyr yn mhob man. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. Kiwi's Dandelion and. Quinine Liver Fills.—Nid yw y Pelenau rhagorol hyn yn cynwys ermaint ag 01 Mercury, lHl dim o'r a111- rywiol ddefuyddiall peryglus a gelr yn amI mown pelenau hysbys- iadol. Y mae y Haith hon yn parhau i gadw darganfyddiad enwog Dr King ar y blaen l'i- holl belenau pa bynag, fel y feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, gyllvmaf, a mwyaf sicr ac effeithiol'ar gyfer anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y 1'1'urf o anhwylder (turifudd. Tyndra, Diffyg Treuliad, Gwyiitogrwydd, Sural, Cur yn y Pen, l'ocn yn yr Ysgwyddau, Twyinyn ddior- plnvys yr holl gurH, niffyg Arehwaeth at fwyd, lien arwyddion diiiyg treuliad yn gyífredinol. Ar wertli gan yr holl Gyffyrwyr GWELLllEIR MEWN YCHYD1G DDYDDIAU CtTtN, BUNIONS, A OllYMALAIT CHWYDDEDIG T BODIAU. Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasteran, tarianan, neu gymysgiad a ddyfeisiivyd erioed l)rwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylehynol, dar- lydda y bocn ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei of. Gofyna Bunions a Ohymalau ehwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sier, ac esmwythder yn union- gyrchol. Gellir gwisgo unrhyw esgidian yn gysurns yn liihcn teii- awr ar ol cymhwyso Plasteran Dellar. Na pherswadier chwi ar un cyfrif i brynu dim arall. Ulychau is. lie. yr un, a werthir gan y rhan i'wyaf o gyityrwyr. Drwy'r post am H stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. BLAS HYFBYD, — Cracroft's Arecavut Tooth. Paste.—Drwy ddefnvddio y Deint-lweh peraroglaidd moethus hwn, daw arlnv y danedd yn wyn, iach, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol er symud crestian oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar worth gan yr holl Uyffyrwyr. Potiau Is. a 2s. (Sc. yr uu. (MynWeh Cacroft's.) Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheloni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus a- yr Ysgyfaint (y cilchwcryn pwyslCaf yn yr holl gorff), yn achosi i'r didoliadau coriforol i redeg mewn trefn rcolaidd, ac mewn eysjllt- iad a'i-Tonic Ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr, ac lolly yn cynal pyrth mawrion y corff mewncyi'lwr addas i siorhau iechvd' da. GwcrtJur nwy gan unrhyw Gyl'fyrydd mown blycliau Is.' lie. i 28. 9e. yr un. Quinine Bitters Gwilym Evans FEL engraifft o'r dosbarfch o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Cyrnryyn mhob man, dymuRcm gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y g-iyddoni am dani, set QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ac yn hollol yr hyn y gosodir allan-oi fod yn gyfansoddedig o lysiau, we"i ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac ohono ef y gws.sgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn tref n, syrthia yr holl gorff i ddyrysweh. Effaith ac amean penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gweithio yn hwylus ac yn ei l!e a gellir yn deilwng- ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deuluaidd oreu y gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrus ;,t Anhreuliad yn ei wahanol agweddau, ac afiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydag anhwylderau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd belaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a thueddid ni i wneyd hyny a'r feddyginiaeth hon sec QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a «ydtient mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ycliydig nifer ailan o'r canoedd o dystiolaethau a welsom yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gweinidogion a ganlyn :— Parch, Thos Price, M.A Pn D., Aberdar. I Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd. Parcli. J. E. Jonea, Llwynypia. I Parch. J. H. Williams (Brynfardd), Prif Athraw Parch. D. Harris, (T.C.), Chicago, America. [ Ysgol Raniadegol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QUININE BITTERS cawn enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M.R C.S., L.S.A., Lond., Thrale. Dr. G A. Jones, M.D., Kennington. Dr. A. Jenkins, M. R.C.S. Lond., M [to C. P Edin., Rio de Janeiro, Deheu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.O.B., L.S. A., &c, &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r lluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fferyllydd, Caerdydd. Mr. W. r-I. Thomas, „ Dowlais. Myrddin Davies, Abertawy. W. Sims, Abei-aman. R. D. Hughes, Dinbych. Griffith Williams, Llanercliymedd. „ J. Francis, „ Wrextt.tm. „ E. P. Wynne, „ Aberystwyth. HJ. Hughes, „ Caergybi. „ Robert Watts, Meddyg Auifeilaidd, Penygroes, G.C. Isaac Jones, Tremadoc. 1) Evans, Cemmaes, TrefaJdwyn. J. R. Jones, Aberaeron. Mri. Rowland- a Jones, Fferyllwyr, Tregiron a Ll-mbedr. W. II. Rees, Hwllfordd. Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog, Joseph Rees, Aberteifi. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llannvst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mewn gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau oymer adwyol i'r QUININE BITTERS :— Mr. Hugh Owen (Huwco Mon), Cemmaes. ■ 1T„ r> T> T -r, -n, Mr. T. Movien Hughes fMorieii Mon), Rhosybol, Mon. ,I!' ^ewis- F0n'>'«1,Jo- Mr. John Lewis (loan Cynffyg), Mynydd Cyiiffvg. M L IT f' Street, Llanelwy. Mr. John D. Evans, P. O., Trelech. Mia Ilaunah Lewis, Llanfyuydd, Caertyrddin, a gellid ychwanegu canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDDYGmiAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi eu profi yn efleithiol i symud y doluriau a ganlyn Dif1:yg Treuliad obli. CS5-ai3Ll3raa.isaica.a,-o.. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, diffygr arehwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwm a'r genau yn sych, brathia iau poenus yn y Irest a'r ochraa, a mynych biiiadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y m.ie on neu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo ditfyg treuliad, a goreu pa gyrltaf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. €3-^7"@:o.c!:i.c&a/ra. o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurifau canlynol,^—nervousness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, teimlad biinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei hun yn boen ac yn faich-mewn gair, sefyllfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neiilduol gyfaddas at y doluriau uchod. HeTir £ kdfo.. Dolnrian yr Afu ydynt fel y canlyn Ysgafnder yn y pen, poen yn groes i'r llygaid a rhwng yr ysgwyddau diflasdod at fwyd, a'r clefyd melyn. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymysgodig yn y Bitters yn rhagorol at hyn. "Y Frest. Diffygion y Frest, sef pesweh, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugeiniau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. DDJC..A. "u BWRCASTJ. Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelau yw 2s. Dc. a 4s. ûc.; mewn Blycliau, 12s. 6c. yr un. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddf y Botel, a myner gweled yr enw GWILYM EVANS, F.C S, M.P.S wedi ei ysgrifenu yn llawysgrif y Perchenog. Gofaled pawb na chymeront eu twvlio na derbyn cynghor i gymeryd unrhyw foddion arall o dan yv hen esgus ei fod yn llawn cystal ac yn rhataeh. Es^us frwael thwyllodrus yw hwna. Colier bob amser fod efelychiadau lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efe'lycliiadau i feddvt*. iniaetli ardderchog a dihafal ■'»* QUININE BITTERS GWILYM EYAN8. ,J!.lt» II b. yl YV. 'I Itrwtrtl's l$riw#| I JLwaps OYMERA.DWYIS y LOZENGE yma i sylw penau teuluoedd, a rhoddir y rhesymau canlynol dros hyny Y maent yn dcisenau bach melus, o liw tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar- pariaeth gryr:o ynddynt eu hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y Ilyngyr, o'r plentyn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ae yn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl. Nid oes eisieu te sena nac unrhyw physigwriaeth ar eu hol. Gadawant ddylanwad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr fiehos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blinodynion yn gyffredin, sef y llyngyr bychain y llyngyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd ac yn ami yn gyrli y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif jSLR-WYDDIOKT. Lliw y wynebpryd yn ansgfydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd vn chwyddo, y gwofusau yn glasu, y ffroenau yn ysu, a'r genau yn syeb. Os nodir un nen ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma A, thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan boh Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F C.S. Mann facturing Chemist, Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is lfc, 2a 9c, neu 4a 6c