Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SWYDDFA ARGRAFEU JOSEPH WILLIAMS, MERTHYR. Dymuna JOSEPH WILLIAMS wneyd yn hysbys fod yn ei Swyddfa yn bresenol BEIRIANAU ARGRAFFU 0 r gwneuthuriad mwyaf newydd a divveddar, a r oil yn cael en gweithio irwy ncrth N'VVY (Gas Power). Y mae hefyd newydd ychwauegu amryw ITOTJIsTTS 0 TjYTHYREIST A.TJ ISTEWYDDIOISr At wahanol fathan o M:TL]LfLzLim, Oax-dlara, &c, Mae y Swyddfa yn bresenol yn gyflawn o ran Peirianau, Llythyrenan, a Gweithwyr o'r dosbarth goren, fel y teimla y Perchenoo yn eofn i gynygei wasanacth i bawb sydd awyddus am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn gywir, destius, a phrydlon, a'r cwbl am Brisoedd Rhesymol. Troir allan Bre^ethau, Traethodau, a phob math o Lyfrau gyda y cyflymder mwyaf. Telir sylw ► neillduol i Archebion a dderbynir drwy'r Llythyrfa, a dychweliry gwaith, megys Cardiau, Hysbysleni at Gyfartodydd Blynyddol, Darlithiau, &c., &c., yn mhen diwrnod neu ddau ar ol deibyn yr Orders. Am bob hysbysrwydd ychwaneg-ol, ymofyner a JOSEPH WILLIAMS, SWYDDFA'B "TYST A'R DYDD," MESTHYE, "CANYS Y GWAED YW Y BY W YD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLAEKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol- T?Rhwn ni ellir rhoddi cymeradwyaoth rhv nelvd am- L LANIIAU aGLOEWI y GWAED o bob ANMIlCLKDn, laclia Hen Glwyfau laclia Hen U!y1'an Crawnllyd yn y Gwddf laclia Gluninu Cornwydlyd ])olurl1,; Iac-lia Benddnon non liisgwrn ary Wynefc Iacha (¡¡wyfan Crnchlyd laclia Gornwyd Canoraidd laclia Aficchyd y Gwaed a'r Croen laclia Chwyddiadau Chwarenol laclia y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba aclios hynag. Gan fod y Cymysgcdd hwn yn ddymunol i'r archwaetli, no yn nael pi wnrniUii yn l-hydd oddiwrth unrhyw betli niweidiol i'r CytitnHoddiatl mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw nil ddau ryw, y mac y I'ercbenos yn ert'yn ar i ddyoddefwyr roddi pi-awf arno er cael allan ei fawr wertli. Miloedd o Dystiolaothau o bob partli. North-street, Audensliaw (seer Manchester). Kliydd i mi blescr mm i roddi ty nhystiolaetli i efl'cithiau rhyfeddol oieh Gwaed Gymysffedd, yr hwn sydd wedi l'y ngwella o droe.1 :1, llIi.ï1'1I cornwydlyd drwg- iawn. Yr oedd ini bedwar o archollion. yr hyn a'm hanalhingodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedaii- blyuedd. yn vstod vr hwn amser bum mown pump o wahanol glafdai ac 0 dan bymthej? o wahanol feddygon. O'r iliwedd cymhellwyd fi i roddi prawf ar eich (1waod o'ym.Y8Q'cdd, ne ar ol cyuieryd tair o phiolau bychain yr ocddvvn yiiYlhio, i tyned at fy nffwoith, ae erbya i mi gymeryd naiv non ddcffo phiolan yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallweh wneyd y dof- uydd a i'ynoeh o hyn er budd dyoddcfwyr eI'Cm.- y, siddoch yn parchns. JOliN 'í ¡"r,IA.VIR." Ar werth mewn phiolau 2s He yr un, ae mown Cistian, yn eyn- wys cliNve'viitli evniiiint, lis mi—diqvm i dfeithio gwdlhnd hollol yn y mwyafrif mawr o acliosion hir-pefydlojr—ffan yr lioll ffcrvllwyr a Gwerthwyr Meddytriniaeth lireintlythyrol ti'wy yr lio!i J)cyrnas Gyfunol a t-hnvy y bpi, neu a nn/onir i unrliyw gyf- ei.-iad ar ddcrbyniad 30 lieu 132 o lytliyrau cuinioff, gan y ° LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DItUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWR I'E COEFF.—Y mae Pepper's C<K)Me and Iron Tonic yn eryfhau y gewynau a eliyfundrefn y eylr. rau, yn gwella yr archwaetli, yn bywioai yr ysbrvdoedd, yn udiv: wyddu yr iecliyd, yn dihuno a dadblvgu y g-alluoedd gowyn- awl, yn cytoetlioffi y gwaed, yn awchlymu yr archwaetli. yn tart'u iles £ ,edd ac lselder. ac yn cadarnhau organau y trculiad. Y maeyn eddysiniaeth neillduol i boon yn y gewynau (neuralgia), diftyif treai'.ad, cletydon, anhwylderau y fynwes, ae mewn aiihwylderau ayeh.nvl, a gofewyddiadau manvvynawl, &e. Y inae yr holl yn cael ei tywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, y pralluoedd mcd.iyl'.ol yn cael eu gloewi, y cyfansoddiad yn cael ei nerthn yn iawv. :echyd yn sier o ddychwelyd. l'oteli, 32 dogn, 4s. Ce. Ar wort! Tan gyifyrwyr yn mhobman. Y mao J. i'Jil'l'Jiii ar y iaie'. Mynwcli Tonic Pepper. .BYDDAEDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Dealer's Essence for Deafness gael cidreio bob muser, am ei Jod. mown aeJiosion a ymddang-osent yn anwelladwy, wcdigvviieyd rhyteddodau. Ar-ol ei o'ymhwyso am ddwy neu dair noson, gymudir liytldsiNlod Ysgatn, Atalt'euon yn y Clustiau, a'r sibrydau didor sydd nior t'ynyoh yn dilyn elyvy drwg. (iellir dywcyd am DeJi-r'v Essence ei fod yn sier o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw aehos o fvddardod heb achosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyner y gltst, a nha mor rytedd bynag, y nine personau wedi bod yn ye'dir ar.iflynyddau wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg ir /suiter's Essence. Poteli Is. I Jc., a 2s. 9c. Ar wertli gan yr holl G), VI wyr. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872 — Corfforwyd dan Gvfraith Seneddol Cymdeithasan Adeiladu, i87'l. Ptif Swyddfa :-3.1, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, Ysw., Y H. TMAE y Gymdeithaa ncliod yn barod i roddi benthyg' ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Synnau o £ 100 l £ 10,000, i'w talu vnol vn Gvf- ranau Misol nen Chwartcrol. Mae tabl yr Ad-dnlmdan, y Tn nlinu Cyfroithiol, a thai y burvcyor, wedi eti g*Gstvvu^ iawer iawn. MA.I" P GYMDJCTlHAS YN AWR YN CYNYG MANTEISfON AUBblNIGc I FENTH YOWYR, drwy fo.I yr Ad-daiia'.ian a'r Cost-in Dcchreuol wcdi eu lieiliau gyrnaint. Cedwir v DirgeUeh LWyraf. Am Fanylioii, ymofyner a Mr B. UOBKRTS, Ysgrif- eny'| yn i> wyddfa y Gymdeitiias, 31, Victoria street, Mei'tliyr Tydlxl. 8 IVAN SEA ROOK PERMANENT BUILDING SOCIETY. JLTixj^isf A -Z, LOG-. DEHRYNII1 unrhyw symiau o arian o i°10 i ,£1000 gan y Gymdeitbas uchod. lthoddirllbg o Hum Punt y Cant, a'r yrnrwyis, iadau dyogelafam danynt. Ymofyncr â'r Ysgrifenydd, Mr T. H. Davics, 18, Union-sireet, Swavseci. Gan ein bod yn dal eysylltiad pwysig â'r Gyir- deithas hon, jjallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar e'rwyddorion bollol deg, a rhydcl gyfleasdra pcrffaith ndyogel i osod arian ar loo-. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. Lr.. JONES, Penelawdd, 1 Diree. J Ai,grtf,yd(l, Abertawy. } NERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. A Gentleman, having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure- He will he happy to forward the particulars to any suflerer on receipt of a stamped and directed envelope—Address, J. T. Sis WELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. CARDEN.-I BAWB SYDD YN DYODDEF ODDIWUTTT GAMGYlYIERIADAU a ffolineban ieaenctyd, gwendid gewytiol, diirfodedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfona.f prynahor meddygol a'ch ^wellha chwi yn RHYDD 0 DAL. Darganfyddwyd y feddyp-iniaeth enwog hon gan genadwr yn Nehendir America. Amonwch Iythyrsrlawr gyda'ct eyf«iriad eich hr.nan arno i'r Parch. JOSEPH T. INMAN, Station D, New York City, U.S.A. IT NtTUT iwnl B&TCHSS ^oj m Old Sores and Old Skin Diseases.' The seeds of these disorders are effectually expelled by th-ip penetrating Unguent, not only from the superficial parts, from the internal tissues likewise. Any case, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &e. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- TIP-55 of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment the Fame powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids wi 11 derive marvellous ease from the use of this Ointment, which lias brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminish^ the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In aU long-standing cases, Holloway's 'Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning and rub this Ointment most effectually twice a-day imo the suffering parts when used simultnneously, they drive allmflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases according to the simple printed directions wrapped round each Tot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, wiil enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their infirmities to anyone. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate ease and ultimate cure. ■Both the Ointment and Pills should be used- in the following complaints .'— Bad Logs Corns (Soft) Scalds Bad Breasts Fistulas Sore Throats Burns G-out IPkiii Mfotwes Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sere Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Khemnati-ra I'/ers Joints Sore Nipples J AV./t!;nU The Ointment and Pills are S«M at Professor ITOT.T.OV y'S Establishment, 633, Oxford Stp et. Lo;><!on; also liv n >-]v every respectable Vendor <,f :'c ;;e:?ie ti.oCivi World, in Pots and IVvc- ;,t i,, •_> •. M.. is. Ik, and 33s. each. The v,,t 'r < .menfc C:>WaiiL; :;e ounce; awl the sir,:i!!e t J lies ar de.n. Full printed directions nrn ":11, I to v,H P.ox, ",d can bo had in any language, cvea j;¡ AR.2C Anuvs:- m, Persian, or CJUiuu. Mo. 10—2 OWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran obob KJ math, Cerddoviaeth, Papyr ysgrifenn, aChyhoedd ad an Seisonig. Hefyd pob math o waitb argraffr. r^WARENl'IR y hydcl i UN BLYCHAID o vj CLARKE'S B 41 Pills i wel!n pob dyferlif o'r Peirianau Troetlioi, yn un o'r ddau rhvw, wedi ei enill neu yn rvdymherol, Graianwst a Plioenau yn y Celn. Ar werth mewn hiychau 4s (ic yr un gan yr holl Fteryllwyra Gv, ei tliwyr Meddyginiaeth Breint- lythyro) neu aarifoniri unrliyw <;yieirjad am fJO o lythyrnodau, gen y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DHTJG COMPANY, Lincoin. Goruchwylvvyr Cyran- wertbol :-ilarday a't FciuivlIJ Lluudain, a'r holl Dai Cyfanwerthol.