Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Bethel, Ffestiniog. T"\ Y3IU NT A yi-Effl wys uchod wneyd yn hysbys nad ydyw yn J 4-, ffyneus iddi ar hyn o bryd dderbyn cyhoeddiadau ar nos- weitluau yr wythnos. ROBERT GRIFFITHS, Cynfal Terrace, Ysgrifenydd. TABERNACL, SCIWEN. ( U'NEUR Cyfarfodydd Sefydliad y Parch I). Lloyd Morgan, w tel gweinidog- eglwys y Tabernael, Sciwen, ar y dyddiau Mercher a Ian, y 5ed a'r 6ed o lis Medi. Dechreuir y cyfarfodydd nos Ferclier am 7 o'r gioch, a dydd Iau am 10.30,2.30, a 7. Bydd yn bleser mawr gan yr eglwys a'r gweinidog i gael presenoldeb gwcinidogiony Cyfundeb a'r cylch ar yr achlysur. Towyn a Bryncrug. "]>TID yw yn gyfleus i'r eglwysi uchod dderbyn cyhoeddiadau ar noswcithiau yr wythnos, ond yn unig myfyrwyr a fyddo yn dyfod i gasglu at yr athrofaau, heb ohebu a'r swyddogion. Bros yr eglwysi, ° GRUFFYDD JONES. 4, College Green, Towyn, Awst Ileg, 1883. Cyfarfod Chwarterol Mynwy. CYXEUR y cyfarfod nesaf yn Ebenezer, Ponlypool, ar y Llun a'r Mawrth, Medi 3ydd a'r 4ydd. Bydd cyfarfod pregetliu am 7 o'r gloch nos Lun y Gynadledd am 10.30 boreu Mawrth a phregethu am 2 a 6. Dymnnir presenoldeb holl weini.dogion y Cyfundeb yn y cyfarfod, a chofied y brodyr sydd a'r pynciau i fod yn barod. W. WILLIAMS, Ysg. Athrofa Annibyuol y Bala. (C YFAXSODI) rAIJ NEWYDD.) OYNELIR Pwyllgor Gweithiol yr Athrofa uchod yn y Bala, dydd Mawrth, Medi lleg. Arholir yr ymgeiswyr am dder- byniad i'r Athrofa yr un dydd. Dydd Mercher, Medi 12fcd, cynelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol o'r Tanysgrifwyr yn yr unlle. Blaenau Ffestiniog. T. It. DAVIES, Ysg. Cyfarfod Chwarterol Maldwyn. CYXELIR y cyfarfod ncsnf yn Llansilyn, ar y dyddiau Iau a Gwener, Ilydref y 4ydd a'r 5ed. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. 1'enarth. O. LEWIS ROBERTS, Ysg., pro tern. Capel Evan. CYN15LIR Cyfarfod Agoriad y eapel uchod ar y "ydd a'r 4ydd o CYN15LIR Cyfarfod Agoriad y eapel uchod ar y "ydd a'r 4ydd o fis Medi nesaf. Nos Lun am 6.30, a dydd Mawrth am 10, 2 a 0. Dysgwylir amryw o weinidogion dyeithr, yn gystal a ehymydog- ion i weinu ar yr achlysur. Cesglir yn mhob oodfa at leihau y ddyled. Bydd yn dda gcnyin wcled yr eglwysi a'r brodyr cymyd- ogacthol yn bresenol. E. A. J. Q WATCHES WATCHES!! GREAT REDUCTION. The Best Value for Money, NOW SOLD AT REDUCTION. A. MTwebb, Watchmaker, Cardigan. English Patent Lever Watches, capped and jewelled in heavy Silver Cases. Price 110s. now at 65s. Crystal Glass, 120s. now at 70s. Silver Genevas, 60s. now at 30s. In Gents' or Ladies' sizes. One week's free trial. Money returned if not satisfied. Send a P.O. Order and you shall have the Watch safely packed in a box by Register Post. KEEPER AND WEDDING RINGS. Send size to A. M. WEBB, Cardigan. T H E ^ESSENTIALS LETTS'S DIARIES. Endless Varieties. Priccs Cel. to 14s. LETTS'S HOUSEHOLD MAGAZINE. Amusinc, Instructive, Useful, and Artistic. For Young nnd 013, Male or Female, Week-day or Sunday. 'Ihe Best Magazine for the Family. Monthly, 7(1. LETTS'S COMPLETE POPULAR ATI.AS. Absolutely Unrivalled, says the entire Press. Particluars of Bookstalls; or Litis, LIMITED, London Bridge. DYDDIADUR YR ANNIBYNWYR JL JM 1 8 8 4. DAN OLYGIAETH Y PARCHN B. WILLIAMS, CANAAN, AC K. W. GRIFFITH, BETHEL. Pris Is. 6c., gyda rhwymiad hardd a Hog ell au; a 6c. mewn llian. BYDD, rnegys arfer, yn cynwys yr holl gyfnewidiadau enwadol, ac ni arbedir traul na thrafferth i'w wneyd yn gywir a chyflawn. Cofier ein rheolau sylfaenol—1. Ni roddir enwau gweinidogion nac eglwysi newydd i fewn heb gymeradwyaeth Ysgrifenydd y Cyfundeb y perthyna y cyfryw iddo. 2. Ni roddir enwau pregethwyr cynorthwyol newydd i fewn heb gymeradwyaeth gweinidog yr eglwys mae yn aelod ohoni; ac os na fydd gweinidog yno, bydd yn ofynol cael cymeradwyaeth diaconiaid yr eglwys. Wrth y rheolau hyn yr ydym wedi gweithredu o'r dechreuad, ac wedi dwys ystyriaeth, yr ydym wedi penderfynu glynu wrthynt. Anfoner pob gwybodaeth i Iier B. Williams, Kilyey-terrace, Swansea, erbyn Medi 27ain, 1883; a phobj[archebion i Mr William Hughes, Printer, Dolgelly. Cunwimiacl. I v v Hysbysiadan 1, 2 Ymylon y Ffordd 3 Undeb yr Annibynwyr Cymreig 4, 5, 6, 7, 10, 11 Esgob yn y Fagl 8 Gohebiaethau 9 V Wers Rhyngwladwriaethol 12 Hysbysiadau 13, 14, 15, 16 MAE MH. EOS DYFFItYN, R.AM. Yr hwn sydd wedi ei gyflolri i ganu yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, ac Arweinydd Buddugol ar y prif ddarnau mewn tair Eisteddfod olynol yn Llundain, YN agored i dderbyn engagements fel TENOR a JL BEIRNIAD EISTEDDFODOL. Cyfeirier-1a, Pulross-road, Brixton, London, S.W. Y MISOLYN RHATAF YN YR ENWAD. Y CETsTAX) HEDD, Pris DWY GEINIOG yn y Mis. Dan Olygiaeth y Parch W. NICHOLSON, Liverpool CYNWYSIAD RHIFYN MEDI. Sefyllfa Cymdeithas yn Nghymru Enwau Cymreig Lleoedd, gan Eclectic. Ysgrif II. Pregeth, gan y Diweddur Hybarch W. G:iffith, Caergybi Cylchoedd Eglwysig, gan y Parch D. Morgan, Melincwrt Pryddest—" Y Llongddrylliad," gan Mr Thomas D. Thomas (Glan Padarn), Dinorwig 0 Fis i Fis, gan W. N.- J Cymru Ymranedig Gwasanaeth Set Mr John Edward Lloyd Robert Moffat Diarebion Y Golofn Farddonol— Y Licidr ar y Groes Yr Alltud Hun y Gwcithiwr Y Cybydd Englyn o Gydymdeimlad Y Wers Sabbothol, gan y Parch T. Roberts, I Wyddgrug. Yr elw arferol i Ddosbarthwyr. Pob archebion am dano i'w gyru i'r Cyhoeddwr- JOSEPH WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'B DYDD, Merthyr. CARDIFF GRAMMAR SCHOOL. A BOARDING AND DAY SCHOOL. DUTIES will be resumed on MONDAY, JULY 30th, 1883. For Terms, &c., apply to the Head Master, R. G. LEVI, 13, Fitzalan Place, Cardiff.

ESGOB^^-^EAGLR"