Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

H E A L T H Ytt oft we slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfe't, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7id EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. u.yivr&itti jrom abo otners •"•s Wl?!, uncter the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PR EFEHEEI), both for its agreeable TASTE and EFFICACY This is why it has obtained from public opinion an unsolicited A.. 'VV ..A.J!?L:J:» OF TUKJEnEULrC. There's a proud modesty in merit Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Musical College of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE SKPTEMBEE TERM commences MON- -i- DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will bo held at the end of this Term, anil w 11 be coi-fined to the Students of the M.C.W. The results will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. OO A(J UCUOD YN WYTIINOSOL.—Gall Jj personau perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ac yn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl â'u galwedigaethau presenol. Am fanylion, &e.. amgauer envelope gyda chyfeiriad pprsonol arnoi EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham. Mae hynynwir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Bhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb. TEEIWCII BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd, Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darZithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethcnud ar y Turkish Bath, (tc. Yr wyj wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod leth sydd ynddynt. Yr wyf he/yd wedi profi eu heffeithiau. GaUaf dchvyn tystiolaeth wirioneddol eL6 bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu t'tu cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fleryllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. He. a 7|c. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYB. YMAE y Teisenan hyn y feddyginiaeth fwyaf efteithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu eynyi; i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan ei.fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. iHf Pe byddai maman yn gwybod gwerth y Teisenau byn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. lie- a He. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn jjeu flwch. Cyii o e ddladau _v Diweddaraf nuGnES&SON,?fR.EXHAM 08 7!<Jdil LJjifrwerthuir mewn cymydnrjaclh, anfnmni unrhyw hjfr drwy y post ar dd&rbyiiiad ei wrth mewn stamps, yn nr/hyd a'r eludiad, yn ol Ceiniog am iverthpob Swllt. Yn awr yn barod—pris Ie. Almanac y Miloedd am 1883. ISoiv ready—in Pocket-booh case, Is.; cloth, 6cZ. The English Diary of the Galvinistic Methodists, FOR THE YEAR 1883. Zf&y Gyfrol-mewn Llian hardd,pris 3s. 6c. yr un. Oriau gyda'r lesu NEU Bur son a Bywyd y Gwaredwr; gan y Parch. O. EVANS, Llundain (gynt o Lanbryn- mair); (awdwr y cyfrolau ar y Gwyrthiau" a'r Damegim." Mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. Gemau Duwinyddol Americanaidd: Ynt cynwys dros 1,000 o sylwadau mwyaf tarawgar HENltY WAIID BEECHEII, T. Da "VVITT TALMA&E, D. L. MOODY, ao eraill. Mewn Ltian, pris 3s. 6c. Cyfrol Newydd o Bregethau GAN y Parch. DAVID ROBERTS, "Wrexham, (Caernarfon, gynt.) Hofyd, Aii-argraffiad y Gyf. Gyntaf: GAX yr ua Awdwr. (Yn yr unplyg a rhivym* tad ar Gyfrol Newydd.—Pris 3s. 6c.) Mewn Llian h ardd, pris 3s. 6c. Cyfrol Newydd o Bregethau: Can y Parch. J. THOMAS, D.D., Liverpool. Mewn Amlen, pris 9c. Hynodion Dick Nancy NEU Y Cyfaill Difyr;" yn cynwys Hynod- ion yr hen donvr beddau, ac amryw Chwedlau difyrus, &c., &c. Gan RHUDDENFAU. Ihvy Gyfrol- Llian, pris 3s. 6c. yr un. Hanes Bywyd a Phregethau Christmas Evans s Argrnffiad Newydd; yn cynwys Hanes prif ddijovyddiadau ei Oes; Pedwar-ugain o'i Bre- gethau mwyaf poblogaidd ac amrywDdameg- iuiiat Aveilhiau; yngbyda Dailun. cywir o'r 1211 balriaroli. Mewn Llian, pris ;)s, C-e. Mynegair Ysgrythyro! CAN y Parch. PETEll "WILLIAMS. (WcIli ei dtliwygio gyda'r gofal mwyaf.) l'ris Goslynyol, Is. Ce. (iCO tudalen.) Anerch i leuengctyd Cymru: YN cynwys cyfarwyddiadnu iddysgu Gramad- eg, iJavddoiiiaeth, liUifyddiael.li, ilesuriaetli, Athroniaetb, Suryddiaelh, Gavddvvriaeth, &c 0 BWYS I LWYR-Y M WRJHO D WYR. MAE COIDEITHAS (GYFYNGEDIG) YSWIHIO BYWY DAU Y BRITON (The Briton Life Association Limited) yn aw yn yswirio LLWYRYMWRTHODWYR oddiwrth Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums c?ffre<:in. Mae yn per thy n i SWYDDFA Y BRITON agweddau rhagorol ereill Mae ei gwysti o 0,00 i'r Llywodratth yn rhoddi DYOGELWCH PERFFAITH i Ddalwyr Tswireb (Policy Holders). Mae ei theleras yn gymcdrol iawu. Telir y Taljadau Archwiliadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwneyd yr Yswirebau yn daladvvy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIG heb dfll ychwanezoi, ac mewn achos o F V.RWOLAETII, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCBOL ar ddangosiad prawf o byny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn adored i syrthio obie.sid anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedatr blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael en cymhwyso er cadw yr Yswireb mewn grym. Gwneir Teleran Neillduol i Weinido^ion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbaith yn lioUol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. CadeiryddFRANCIS WEBB, Ysw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-Gadeii ytld B. W. RICHARDSON, Ysw., M.A M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Liundain. Cyfarwyddwyr LIeol :—Lt. Col. H. LionE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdyud H. J. PAUNALL, Ysw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri HARSR, BROWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosbarthol :-173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr dros Mertliyr l'ydfiI :-lvrr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'R DYDD. _n_ TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei fod, oherwydd yr auogaeth wresog a ddcrbyu- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchoii, fel y gall sicrhau y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOIl cheap, good worlc, with, quick despatch, try IE*. Bookbinder to the trade, 5G, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HEALTH, TONE, AND VIGOUI1. w 1 v 1 :<")f < '■ -v) A rpms PREPARATION IS PRONOUNCED HY -A- the most eininer/fc members oi the ^fedicul l'volession to be unequalled for its power in replenishing the vitality of the, body, by its supplying- all the essential constituents of the blood and nerve substance, and lor developing all the powers and functions ol the system to the highest degree, lt removes piniplos, blotches, purifies the blood, gives new life, sound and refreshing sleep, and restores the constitution to health and vigour in a short time, bold bv most chemists at 2s Uti, Us. and SKs per hottk; or fcnt to any address. Carriage Paid, on reccipt of price by HILTON IV. CÙ, I, High Street, Notting-llill, London. „ CAUTION.—Ask for Sir Astley Cooper's Vital liestorative. Do not let the chemist persuade you to take any other. 1,'P argument of larger bottles and less price is put forward, it, is QUALITY the afflicted require—not. quntititi/. Agents—Luvtlay & Sous, 1)5, l''arringdon-street, and all the Wholesale House: _u_- Hysbysiadau. Hell fod dros dair llinell, Is. y tro am bob llincl. ycimanegol, 3c. Ondymddengys Hysbysiadau am yspaid o amser am brisiau llawer is.