Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TEILWNG 0 SYLW PAWS. £ W Y CANT 0 LOG. Gwenllian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. "Iolo Morganivg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGEKLONG NEWYDD. 1. /lYMERWYDifyny y Shares yn pinhagerlong, ''Wynn- stay," mor gyflym, fel yr ydym wed) oontiactio am un arall, i fod yn barod i'r mor yn Mai nesaf, 1881. Cost yr agerlong ydyw 35,1001). 2. Bydd yr agerJøng bon gwnentlmriad goreu gan y llong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMER & Co., "Jarrow-on- Tyne. Y mae o bwys mawr i'r Shareholders pxxy yw adeilad- wyr y llong, gan fod gwir werth llong, fel gwir werth ty, yn yniddibpnu ar yr adeiladaeth. Enw yr agerlong* lion fydd "WALTER THOMAS." 3. Gallwn addaw gyda yr liyder mwyaf y tSl yr agerlong 110'1 tuag 20p y cant, efallai yohwaneg. Tra y mae llongau lu\ yliau i raddau mawr out of allte, ac yn talu ond ychydig neu ddim Hog, y mae agerlongau tain yn well iag erioed. IFyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnacli, yr oedd nger- longau Caerdydd yn talu tuag 20p. y cant yn ilynyddol, fel rliool. Talasom i'n Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn diweddu Ithagfyr 25ain, 1S&2, yn ol 24p. 10s. yeant 4. Bydd y liyfrau yn agored yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu harchwilio, a'r Policy of Insurance bob amser i'w weled, er sicrhau na bydd yr un golled trwy longddiylliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w talu fel y eanlyn:- p. p. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 18S4. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mlien cliwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enilliony Hong (dividend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1S84 Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd ftg ychydig arian ganddynt i ymuno. û. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Firms ereill yw talu am y Dong tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r mor. ï. Dealler nad ydym yn cliargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad eyffredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl eniUion holl enillion y brokerage, &c., yn myned i'r Shareholders. Dymunwn. alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharu a thelerau firms ereill. S. Bydd i'r 116g gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y Hong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi, MANTEISION PELLACH. 1. Ceir pob manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, holl wnenthuTiad y llong, &c &c., yr liyn ni cheir yn gyffredin mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylion. 2. Mantais fawr arall yw fod y tal am y management mor iseJ, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y petliau hyn y fantais fawr sydd yn y cysylJtiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn wertli yn erbyn llongddrylliad a phob damweiniau, ac hefyd unrhyw eso-eulusdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Esgeulusir weithiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r n cyfranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol hollolo longwriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r lioll brif borthladdoedd ac y mae amiyw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfimdir wedi cymeryd rlianau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y Walter Thomas r, Y mae croesaw i bawb ymholi am ein eymeriad yn Nghaerdydd, neu yn y National Provincial Bank of England, Bute Bocks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. C Os dymuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysgnjener ynfuan er sicrhau Shares 7. Mewn canlj niad i amryw lytliyrau, dymunwn ddyweyd nad oes un cysylltiad o gwbl rhwng ein firm ni, EVAN THOMAS, KADCLIFFE & Co., Cifirm y Messrs. JONES <FC THOMAS. Ymaent yn ddwy firm hollol waharol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., "RTTPTS CTTAMHERS. CATJDIF'P. LLYTHYR CYMERADWYAETH. Yr wyfyn adwaen y Cadben EVAN THOMAS a Mr RADCLIFFE yn dda, ac y mao gonyf bob hyder yn eu medrusrwydd a'u gonestrwydd. Nid ydyut yn bobl i addaw yr liyn nad allant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ae yn cael perffaith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. GWERTH SYLW £ 20 Y CANT 0 LOG. 1.—Yr ydym yn adeiladu agerlong newydd o'r enw Cymmrodorion," ar egwyddor y Limited Liability. 2.-Adeiledir hi gan Messrs, Schlessinger, Davis & Co., Wallsend, Newcastle-on-Tyne caria 2,500 o dunelli, a chostia < £ 28,000. Bydd yn barod yn Rhagfyr nesaf, 1883. 3.-Bydd y llong wedi ei hinsurio yn ei llawn werth yn erbyn pob damweiniau, fel ag i wneyd eiddo ar y mor mor ddyogel ag eiddo ar y tir. 4.—Y mae agerlongau Caerdydd fel rheol yn talu o = £ 20 i X30 y cant o log yn flynyddol, ac yr ydym yn bollol liyderus y bydd i'r llong Cym mrodorion" wneutVinr hyny. 5.—Bydd y shares yn C50 yr un, ac i'w talu fol a ganlyn :— £ 5 wrth wneyd application. £10 ar Rnagfyr laf, 1883. J210 ar Mehefin laf, 1884. JE10 ar Ehagfyr laf, 1884. JBIO ar Mehefin laf, 1885. X-5 ar Ehagfyr laf, 1885. 6. Byddwn ni sydd a'n henwau isod yn share- holders trymion yn y llong, ac felly gellir bod yn sier y bydd i ni edrych ar ol y llong gyda y gofal a'r medrusrwydd mwyaf. 7.-Bydd i ni dalu C5 y cant ar yr arian hyd nes bydd y Hong yn barod i'r m6r, ac o hyny allan dosranir y llog yn ol enillion y llong ar ol pob mordaitb. 8.—Yr ydym yn deall masnach yn dda yn ei holl gysylltiadau, ac y mae un ohonom, sef Capt. Thomas, wedi cael profiad helaeth a llwyddianus o longwriaeth yn mhrif borthladdoedd y byd. 9.—Ysgrifener yn fuan am shares, ac unrhyw fanylion pellach, atom ni i'r cyfeiriad a ganlyn:— Messrs. JONES & THOMAS, 3, Wharf-street, Cardiff. Cyfreithiwr, WILLIAM HUGHES MORRIS, YSW., 77, Crockherbtown, Cardiff, LLYTHYR CYMERADWYAETH. Nid wyf yn hoffi ysgrifenn llythyrau cymer- adwyaeth; ond yn yr amgylchiad presenol, nis gallaf lai na dywedyd fod y brodyr Jones yn swyddogion parchus a ffyddlon yn yr eglwys yr wyf fi yn weinidog ynddi, a bod Capt. Thomas yn aelod cyson a dichlynaidd o'r gynulleidfa. Gallaf yehwanegu fod y cyfreithiwr, Mr Hughes Morris, yn frawd i'r bardd enwog Mr Lewis Morris. Felly gwelir eu bod yn ddynion o safle an- rhydeddus, ac yn deilwng o bob ymddiried. J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. Chwefror 6ed, 1883. "SULPROLINE LOTION."—Moddion alianol i ioella anhwyfderau y croen.—Kid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulpholine" mewn ychydig- ddyddiau, gan ddechreu diflanu golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tnhwat 1 wellhad. Fe ddii'lana plorod, eochni, Uynorod, con, a gevwiuder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i lien a pliarhaus anliwylderau perthynol i'r crocn, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am lynyddau, pa mor ddwt'n bynag y byddont wedi gwreiddio, gaul ymosod arnynt yn llwyddianus gan Sulplioline." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anliwyl- derau anolygus, anfoddus, a plioenus liyn, a pliob amser yn cynyrcliu goiwg glir, iachus, a naturiol ar y croon. Gwcrtliir y Sulpholine Lotion gan y rlian 1'wyaf o Gyl'fyrwyr. l'otcli 2s. 9e. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. ltd. and 2s. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, I 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBEBY q. SONS 1, King Edward-street, London, E.C., or ¡ S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.