Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

0, j^rcUl wedi gwneudarA^^V^ —- wiliad manwl i mewn i ansawdd OEOIZ/GrE'S /GEORGE'S PILE AND Gravel^^ /'eicli Peleni, ac yr ydym yn caeleu X\ /PILLS," ac yp wyf yn cael eu\ bod yn gyfansoddedig or cyffeiriau DTT TO TT) A IfFT t \i. j! llysieuoltynerof. Yr wyf wedi eu defnyddio FLLL & ULLAVTL bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau yn lielaetli am flynyddau lawer mewn I llysicuol. Nid oes ynddynt ddim o natur |j_pWra^e f racti'cc,^ a hyny gyda Ihvyddiant^ j PILLS. fetel,-tidd. YR YDWYF O'R FARN EU j nodetZig. Rhoddant eSlllwythad buan i rai < t J L\ mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y I L\ BOD YN FEDDYGINIAETII DRA GWEBTH- « V\ Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENI UCHOD MWE AT Y DOLUEIAU HYNY AE GTFER j dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu jj MEWN TRI O DDULLIAU PA EAr Y MAENT WEDI J V\ cyffelyb fel meddyginiaeth tuag fi >> fi V at wella y Kles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: V ETJ HAMCANU. J KO.IGEORGES PILE & GRAVEL PILLS. fyff00N< No. 2 -GEORGE S GRAVEL PILLS. dft NO, 3-GEORBE'S PILLS FOR THE PILES. « .» -.■ M R- ,R^R. .„ GOCHELWCH DWYLLWYR. W 7-77^0" GOCHELWCH DWYLLWYR. ,r Mewn blyohau Is. I c, a 2s. 90. yr UD. -6- Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr "Gofynwch yn eglur am GEORGE'S rills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER ElCH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD. "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. ineb arall. =-' wirioneddol. C neb arall. |~°°TOEH YN Y CEFN J | CHWYDD YN Y TRAED j "I"j YSGAFNDER YN Y PEN f POE^wTiiS'l GW^WMW^COUC, 1 f DWFRPOETHflCflTALICL| f| LuMBftGO, SCIATICA, ff f "'rHWYMEDpT^^jI j.mmmmmmmmmmmm. tjjjfif' GEORGE'S ,_n Mr. GEORGE, mr n /^daudt DEARSlK- n,I"IXEt- r „ h* 1 1 d P d & 4 T r\ /A r* 1 4 I have much pleasure in bearing testimony to the k Dear Sir,—Your Pills take well here, W 1 &-AA-A great ( fficaey of your Tills for I'iles aiul Gravel. I always 1 recommend them with the greatest confiilcuee to my ens- I and in time I shall have a large opening "JZD~1—r ,T tomers as being snperior to anv ot-Uer medinno in reliuvinpt V X —1— I I -1 IK_7a those troublesome and liamfiil disoidtrs, and am rarely I for them.—Yours truly, I di^q'iioiutcd ccenjn most oUHnatu cases. 3 n .1 I remain, yours truly, L Lr, UVVJliJN, Chemist to the Eoyal Family. y mae y peieni %yn yn Fecldyginiaeth FRANKLIN DIXON. F SICR, BUAN, A DIOGEL PILES A'R GRAVEL, *■ ac i luetics o ankwyldcrau ereill sydd bob a amser yn eu caulyn, megys:- ,mDÁ' GEl! ..1l1 9>l POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG ANWYI Svn — V «aWELLHAD TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYG yr ^'ie ac umvvi""iawn i mi >7^ T. •) T> N\ ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI jT hefv(, Yr w'yf wedi bod yn X f/ 0 KHYFEDDOL. —I5um Oo NX YN YR YSTYM3G, POEN DIRFAV/R YN Y COLUDDION, ynilioeni gan y Piles a'r Gravel, yn ligliyd a X M vn elaf llawer O flynyddau GWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y j; g(.jni mawr ^r 1-ai aruscrau yu dufewnol, ain tna A?1 j p_ 1 "R 'rlfl °8» CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, 0 deu-ldeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi A I V Sari y i 116s a r U-ravel. £ >raiaci DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN B. pad gafael e"r eiuh peleni ehwi, yr ucddwn wedi fy yp oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEGLUR, SYCHOER A BLAS ANYMUNOLYN$llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Vr oocld y fatli boen II h J „ „,1,„ „v, L • • GENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD, CHWYDDIANT gotidns yn fy ngholuddion, l'y nghylla, a'm ysgyfaint. a 1 I nhraed gan y poen a achosent 1 mi, ar YN Y TRAED_ ao. # i«,eu mawr yn fy mhen, ac yn feddw pan bendro, fel nas A I ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Dootoriaid 1 ii'n«>-»VBPiini « K'inwnanipyiiveiipethauyiieuniwa'u iiun priodoi; mewn 1 I 1, 1 T>r .1 • I RH ODD ANT ESKWYT'lAD U-'SiSflGYRGHOL. I „:l\T yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gall boen a selm, fel I I Aberdare a Merthyr eu goreu l mi, ac yr I I ;lttS g,vihv„ KrC(au fod modd i mi bytu weiia; oud dioidi i 1 II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, I PERCHENOG, | Aw<iwrpoi>daioni, apiiarcii i diwitiiaix.. I | J „ |l „ S Vn mhen liythefnos, (lrwy ddefnyddio eieli Peleni yn ol I ond m dderbyniais fawr lies oddiwrth un o I J. E. GEOEGE, M.R.P.S., a eicli cyfarwyddyd, yr oeddwn yn galln dilyn fy ngalwedi- J I honynt. Prynais flychaid O GEORGE'S gaeth gydag egm a phleser. \r oeddynt yn fy ngweila J •' J i JT T 7? 11' A T Ar braiddliebyn wyliod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth I PILES and GRAVEL PILLS, a cliymerais uimujiim, V yr oeddynt yn gweithredu arnaf.. \,ddau ddogn o honynt-yr ydmjf yn J! GLAMORGANSHIRE. oer^ 7/ CIWV y?l ddyn idch, maent wedi fy adferyd i'm gwro^ iV-l cynt, J? BENJAMIN EDWARDS, f @1' Va^>ewyddf-Ydwyf!1&^1 yu icuimc ''Is ^CWMDAEE, ABEHDAEE^ —— — DAVIU DAVIE8. Argraffedig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Awst 24, 1883.