Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYNLLTJN D.A. Q-j ac uchod os eu buddsoddir yn ddoeth mewn CTQJLV-/ Dewision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynych clw rhagoroi mewn ychydig ddydd- iau. Gellir cael yr hollfcmylion yn rhad trivy y post yn y Llyfr Eglurhaol. Cyfeimd, — GEORGE EVANS and CO-, Stock-brokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goreu a d-y-ogelaf a ddyfoisiwyderioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MEETHYE TYDFIL. YN A WR YN BAROD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR "FYWYD," GAJST WATCTN "WTTHSr. Anfoner yr archebion i'r Cyhoeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'K DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOMINION REDUCED FARES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line books Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from £ 10 10s.; Interme- diate, from X7 7s Steerage, £ 4<Ls. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, C3 per Adult; Mechanics, Navvies. General Labourers, and their Families, £4. Children under 12 years, £2. Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. MONEY! MONEY!! MONEY!! PONTMORLAIS LOAN OFFICE, MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from .85 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade, &c., &c., without removal, upon personal or other security, repayable by easy instalments.—Apply to WlVL R. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YE YSGYFAINT, TAKAXACUM A PODOPHYLLIN.—Y mae y cymysg-edd gwlybyrol hwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir of yu awr yn He. blue, pill a calomel i wellhau diffysr treuliad, anhwyldeb g-eriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyffrcdin sydd yn cynyrohu pocn dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim chwant bwyd. yn crestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder,cynhwrfyuy cylla, a theimlad o iselder. Ymac yn gosod yr ysg-yfaint musjjrcll ar waith, yn gweitlircdu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o iechyd a cliysur mewn 2i o onau, Y mac y foddyg-in- iaetli ddyosrelaf. Taraxacum a Poilophylliu sydd wlybwr yn cael ci wneyd yn unig gan J. 1VEPPEK, Bedford Laboratory, London emv yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sy'lwi ar liyn! l'oteli 2s. Dc. GwortUir gan bob Cyflyrydd. ADFERYDD GWALLT KHABLON. — Gwna Zochyer's Sulphur Hair Restorer dduo gwallt gwyn, acynmlicn ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y Uhv. Y mae yr efi'aith yn rhagori ar yr hyn a gynyrclnr gan lnviedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer vn gythrtal a'r drutaf. Y mac y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yncynyrclm shade berllaith naturiol. Y mae yn worthfawr i ddinystrio cen, ae i faetlm a tliyiu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn tawr am ei rinweddau symbylawl, glanhaol, ac iachaol ar chwarenau y gwallt, cynicradwyir Loclyer's Jlestorer yn fawr. Poteli niawrion Is. Cc. Ar worth gan lioll Gyi'fvrwyr, Gwallt- drwswyr, aJPheraroglwyr yn mliob man. PELENAU YR YSGYEAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver l'ills.—X id yw y relenan rhagoroi hyn yn cynwys cjmaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddiau pcryglus a geir yn ami mewn pclenau hvsbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parliau i gadw darganfyddiad enwo" l)r King ar y blaen i'r holl belenau pa bynag, fel y 'feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, gyflyiriaf, a IUwyaf sicr ae cffeithiol ar gyfer anhwylderau yr Ysgyl'aint a'r Cylla, pa uri bynag ai yn y ffurf o anhwyldcr Geriaidd, Tyndra, Diffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Surni, Cur yn y Pen, l'oen yn yr Ysgwyddau. Twymyn ddior- pliwys yr holl gorff, Diltyg Arcliwaeth at fwyd, neu arwyddion diffyg treuliad yngyffredinol. Ar worth gan yr holl Gyfiyrwyr GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CYRN, BUNIONS, A CIIYJIALAU CIIWXDDEDIG Y BODIAU. Deller s Corn and Bunion Plasters yw yr uniff fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfei.siwyd crioed. l)rwy ystwytlio yn uniongyrchol y croen tew amgylc'hynol, dar- tydda. y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fnan ar ei ol. Gofyna Bunion. a Chymalau clnvyddedig y bodiau fwy o amscr i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ac esmwythder yn union- gyrchol. Gellir gwisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol eymliwyso 1 lasterau Dellar. Na pherswadier ehwi ar un cytni i brynu d1 in arall. Iilyeliau is. ljc. yr un, a wertliir gan y rhan Ivvyat o> gyityreyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Baylcy Street, London, W.C. BLAS HYFRYD. Cracroft's Arecanut Tooth J°<ts<e.-—Drwy ddefnyddio y Dcint-hveli peraroglaidd moethns hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaor i'el ifori. Y mae yn nodedig am ei boraro^l, ac yn neillduol ddefnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hcsgeuliiso. Ar werth gan yr holl Gyxlyrwyr. I'otiau 3 s. a 2s. 6e. yr un CMynwch Caeroft's.) Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mhcleni I)r King, di-wy ci vrcithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfamt (y cilclnveryn pwysicaf yn yr holl gorff), yn achosi i'r didoliadau eorfl'orol i rcdeg mewn treln-rcolaidd, ac mown cysyllt- lad a'l-Tonic Ingredients, yn cryfliau yn ddirfawr, ae folly yn evnal pyrth mawrion y corlf mewncyllwr addas i sicrhau iechvd" da Gwertlur nwy gan unrhyw Gyiiyrydd mewn blychau Is." llc.i 2s. 9e. yr un. Quinine Bitters Gwilym Evans FEL engraifft o'r dosbarth o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, -L dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddinnant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTEES GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic Ilysieuol, ae yn liollol yr hyn y gosodir allan—ei fod yn gyfansoddedig o lysiau, wedi ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac ohono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na cbedwir hwn mewn tref n, syrthia yr holl gorff i ddyryswch. Effaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gwe.thio yn hwylus ac yn ei He a gellir yn deilwng ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deuluaidd oreu y gwyddis am dani. Cymeradwyirhiynddibetrus at Anhreuliad yn ei wahanol agweddau, ac afiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydag: anhwylderau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd belaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a thueddid ni i wneyd hyny a'r feddyginiaeth hon sef QUININE BITTEES GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ychydig nifer allan o'r canoedil o dystiolaethau a welsom yn y swvddfn. Tu eu pink oQ wn y gweinidogion a ganlyn :— Parcli, Thos. Price, M. A. PH.D., Aberdar. I Parcli. Levi Thomas, D.D., (iiyui.^aa. Parch. J. R. Jones, Lhvynypia. I Parch. J. H. Williams (Brynfardd), Piif Atliravv Parcli. 1). Harris, (T.C.), Chicago, America. | Ysgol Ramadegol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QuiMNE BITTERS cawn enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M.H C.S., L.S. A., Lend., Thrale. Dr. G. A. Jones, M.D., Kenniugton. Dr. A. Jenkins, M. R C.S. Lond., M R C. P Edin., Rio de Janeiro, Deheu Amerioa. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.C.S., L.S. A., &o &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r lluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth hon:— Mr. D. Antl>ony, Fferyllydd, Caerdydd. Mr. W. H. Thomas, Dowlais. Myrddin Davies, „ Abertawy. W. Sims, Aberaman. R. D. Hughes, Dinbych. Griffith Williams, Llanercliymedd. J. Francis, „ Wrexham. E. P. AVynne, „ Aberystwyth. II, J. Hughes, Caergybi. Robert Watts, Meddyg Anifeilaidd, Penygroes, G.C. Isaac Jones, "Tremadoc. D Evans, Cemmaes, Trefaklwyn. J. R. Jones, Aberaeron. Mri. Rowlands a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Ll>mbedi\ W. II. Rees, HwlfFordd. Mr. W. L. Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog, Joseph Rees. Aberteifi. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llanrwst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mewn gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau cymer adwyol i'r QUININE BITTERS Mr. Ilugh Owen (Huweo Mem), "Cemmaes. Mr. R. B. Lewis, Draper, Ferryside. Mr. T. Monen Hug nes (Morien Mon), Rl'osybol, Mon. John Jones, High Street, Llanelwy. a gellid ychwanegu canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MBDD YGINTAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi eu profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— 101:0:37"TreiaLlia^L a'i G-a:n.1yni.adau. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrvi-ydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, diffyg arcEwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwm a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y frest a'r ochran, a mynych bigbdau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mae un rieu ychwaneg o'r poenau uchod ym arwyddo diffyg treuliad, a goreu pa gyntaf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. C3-"we2a.«3.i€3LaiTi. o bob math yn ymddango3 yn un neu ragor o'r ffurifau canlynol,—nervousness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei hun yn boen ac yn faich-mewn gair, sefyllfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillduol gyfaddas at y doluriau uchod. Doluriau yr Afu ydynt fel y canlyn :—Ysgafnsler yn y pen, poen yn groes i'r llyg-aid a rhwng yr ysgwyddau, diflasdod at fwyd, a'r clefyd melyn. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymysgedig yn y Bitters yn rhagorol at hyn. "ST Frest, Diffygion y Frest, sef peswch, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugeiniau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. CXFJLR.WT 23X3 I'W Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelctu yio 2s. 9c. a 4s. Gc.; mewn Blychau, 12s. 6c. yr 'un. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddf y Botel, a myner gweled vr enw GWILYM EVANS, F, C S., M.P.S wedi ei ysgrifenu yn llawysgrif y Perchenog. Gofaled pawb na chymeront eu twyllo na derbyn eynghor i gymeryd unrhyw foddion arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn cystal ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier bob amser fod efelycliiadau lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efelyohiadau i°feddv- iniaeth ardderchog a diliafal 3a' QUININE BITTERS GWILYM EYANS. l#rwtrllfg if C^YMERADWYIS y LOZENGE yma i sylw penau teulnoedd, a rlioddir y rhesymau canlynol dros hyny J Y maent yn deiscmau bach melus, o liw tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar- pariaeth gryno ynddyut eu hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r p'entyn bach hyd v dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl, Nid oes eisieu te seua nac unrhyw physigwriaeth ar eu hoi. Gadawant ddylanwad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y llyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif ..AB. VV-Y:DDION. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwydd", y gwefusau yn glanu, y ffroenau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn'ddioed, sef lorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F.C.S., Manu- facturing Chemist, Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is ltc, 2s 9c, neu 4s Cc