Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7id EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is clifferent from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PR EFRRRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This ? why it has obtained from public opinion an unsolicited ..A.. 'VV .A.JE=t.X> OF J!ÆE::E=C.D:T. There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Musical College of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE SEPTEMBER TERM commences MON- DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be held at the end of this Term, and will be codined to the Students of the M.C.W. The results will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. OQ AC UCHOD YN WYTHNOSOL.—Gali personau perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ae yn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl a'u galwedigaethau presenol. Am fanylion, &c.. amgauer envelope gyda chyfeiriad personol arnoi EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham. Mae hynynwir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur v Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, ,tc. Yr unjf wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac qlrtvyf I/n gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddivyn tysiiolaeth wirioneddol cu bod yn rhydd oddiivrth sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwllo fel y peleni agor- iadol gorcu i'lv cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a wn i am danynt. Arwyddivyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o symeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y niqent yn cael eu cvdnabod fel y feddygin- aetli oveu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. l £ c. a 7aC. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. TMAE y Teisenau hyn y fecldyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynyj i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y grail plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wailanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan eijod yn cryfhau v eyfansoddiad trwy greu archwaeth. Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau byn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. l|c. a He. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Pelt ni Llysieuol Kernick Byddwch ofalus i weled fod yr eow ar.bob sypyn asu flwcb. CERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, anfomen ein Cyhoeddiadau drwy y post ar dderbyniad gwerth yr archeb memi stamps neu Postal Order, yrighyda'r cluduid. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The" People's Edition" OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Containing a Selection of popular TVelsh Soups, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 j-iices. By JOHN OWEN (Owain Alavj.) (The former handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. Cd.) Amlen, pr is 9c. (Yn Nodiant y Sol-ffa.) TEML YR AKGLWYBD: ORATORIO GYSEGREDIG, GAN H. DAVIES, A.C., GARTH, EUABON. Pris 18. 6c. fHen Nodiant yn umj). CERDDOR Y CYSEGH; Sof casgliad o Donau Cynulleidfaol jryda Ifyiisnaxi priodol, gan y Parch. E. STEPHEN, Tanvinariau. .Amlen,pi-is Tair Ceiniog. CEINION Y GAN EH AN 5. Yn eynwya y Tair Deuawd eCtlllyiwl- Y Wers Sol-ffa, gan G. Gwent; Y Ddau I'orwr, gan Dr. Parry: a Betty Wyn fy Ngliariad. :;an R. Mills. ANTHEMYDD Y SOL-FFA. RHAN 17. Pris 3c. 2Ws2y"} mae Gl°rphwysfa: D. Emlvu Evans. ItiiiF B 7 Myfi a ddywedais: Owain Alaw. Pris 1 c.) (Hen Nodiant, pris ic.J RHAN 18. Pris 3c. RHIF A7 Ymeirwni folianantyr Arg.: W. Davits. Pris 2g. ) Nid i ni: Mozart. {(). N. pris 2y.) HHIF B l Duw a drugarliao wrthym: R. Stephen, Pris lc.) (Moelwynfab.) ((). Ii. pris ic.) CANEUON. ( Yr oil yn y Ddau Nodiant. Pris Cc, yr un; drwy y Post, 7 c.) RIllF. 50. Can y Milwr: Can i Baritone, gan Alaw Brychehiion, 51. Erenin y Dydd: Can i Baritone, gan At aw Lou. 52. Ni fedraf yn fy myw—I can't vuskt up !!Ii! miii(I: Can i Baritone, gan Owain Alaw. 53. Y Carwr Siomedig Can i ]>cnor, gan A (aw Uhonihia. 5 awd i T. a JJ., gan Owain IIn.-v. fCANEUON EUAlLL i I.)!) i i; V iN () nwvs I LWYR-YMWRTHODWYR. Mae cstmdeithas (gyfyngedig) YSWiaiO BYWYDAU Y BRITON (TIle Briton Life Association — Limited) yn awr yn yswirio LLWYBYMWHTHODWYK oddiwrth DdioJydd Meddwol am osfcyngiad o DD EG Y CANT o dan y premiums cyffreiiin. Mae yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agvveddau rhagorol creill :— Mae ei gwystl o £ 33,000 i'r Llywodraeth yn rhoddi DYOGELWCH PERFFAITH i Ddalwyr Yswireb (Policy HoldersJ. Mae ei theierau yn gymedrol iawu. Telir y Taliadan Archwiliadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwnoyd yr Yswirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIEDIG heb dat ychwane^ol, ac mewn achos o F \RWOLAETH, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio oblegid anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwyso er cadw yr Yswireb mewn grym. Gwneir Teloraa Neillduol i Weinidogion. Mac Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hoUol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. CadeiryddFEANCIS WEBB, Ysw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-Gadeirydd :—B. W. RICHARDSON, Ysw., M A., M.D., LL.D-, F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwvr Lleol :-Lt. Col. H. GORE IJINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdydd H. J. Pack ALL, Ysw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri II ARSE, BROWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosbarthol :-173, Commercial-street, Newport, Mon. Gorucliwyliwr dros Merthyr Tydfil:—Mr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'R DYDD. T TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, THANJuT-PLA CE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddynrana hysbysu ei fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOIl cheap, good work, with quick despatch, try JEL TEEOMA.S, Bookbinder to the trade, 50, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HEALTH, TONE, AND VIGOUR. npHIS PREPARATION IS PRONOUNCED BY JL the most eminent, members o £ tlie Sledical Profession to be unequalled for its power ill replenishing the vitality ot the bo(ly, by its wpplyillg- all the essential constituents ot the blood aull, nerve siibstunee, ami for developing all the powers and lunctiotis ot the system to the highest degree. It removes pimples, biotciu s, puriKes the blood, gives new life. sound and retrcshtug s't cp, ,u (t restores the constitution to health and vigour in a slioi'ttiini.. soia by most chemists at 2s 9d, 4s (id, lis. and 2l's per bottle; oi sent to any address, (.Carriage L'aid, on receipt of price by J LILTON CC >^O. b'i-t, Iiigli Street, Kotting-llill, London. OAUTIOJS'.—Ask for "Sir Astley Cooper's Yital Do not let the chemist persuade yon to take any otnei. argument of larger bottles and less price is put forwaui. It is QUALITY the atHieted require—not quantity. Agents-Barclay & Sous, 95, Farringdoll-strcet, and all the Wiiolesale Houses. Hysbysiadau. ITeb foct dros dair llinell, Is. y tro am bob llinel. ychwanegol, 3c. Ond ymddcngys Hysbysiadau am yspaid o amser am brisiau llawer is.