Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

reill wedi gwneud arch^^w Q$(=f yf wedi Wlld /f wiliadmanwlimewniansawdd 'X GEORGE'S W J/" JORGE'S TILE AND Gravel^W ft-i i ill-' /r • A if Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o r eyffeiricm nil 1? 0 TT) KtrrT Ihjxii'uol tyneraf. Yr wyf wedi cudefnyddio A JT lid .Erf 01 U ftA V JlL [ Kyfan»°ddo<.lig o ddefynddiau *A I yn helaeth am flynyddau lawer mown I llysicuol, Nid ocs ynddynt ddim o natur |( practice, a hyny Sydii Ihvyildiant I PILLS. I MWtt Y* YD WYF o'B ,4,» Ec| I nodedig. Rhoddant esmwythad buan l r;n I 1 110 I I; mewn sofyllfa anobeithiol o herwydd y J II BOD YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- I Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER V dweud, nad oes, mewn gwmonedd, eu MEWN TRIO DDULLIAU PA RAI Y MAENT WEDI j Y cyfrelyb fel meddyginiaeth tuag V. yk /§ wella y Piles a'r y GWAHANOL FEL Y CANLYN: V EU HAHCANU. No. 1-GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. y No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. GOCHELWCH DWYLLWYR. „ TTVTT;—RR GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn blyohau 18.120. a 2s. 9o. yr un. m m t Daliwch sylw fod enw y gwneutburwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch DRWY YR HOLL FYD an<^ Gravel Pills," o wneuthuriad neb arall. ivirioneddol. neb arall. < j IL IPOEN YN Y CEFN r^WTmaj f YSMFWDEBYM Y PEH | f POEN YN Y LWYNAU f ¡'i,' 'i GWYNT, GWAEW COLIC, T I,DWFR POETH AO ATAlIOLj .01 OPP,- f LUMBAGO, SCIATICA, f j RHWYMEDD, &c. f E="' ¡'ill _W' ■ GJ-EORG-E'S MR. GEORGE, nfT O &r>nAUnT Dear SlR- buy*™ \r* I I Ti T rC M V/ 1 j I have much pleasure in hearing testimony to the Dear Sir,—Your Pills take well here, ■ great efficacy of your l'ills for Piles and Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my cus- aml in time I shall have a large opening TDTT ,"T ,CZ^ tomers as being superior to any other medicine in relieving ° l ■ 1 those troublesome and painful disorders, unci am rarely for them. Yours truly, disappointed even in most obstinate cases. „ I remain, yours truly, vr, UVVJiiN, Chemist to Hie Royal Family. y mae y pelgni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. SICR, BUAN, A DIOGEL I'R .r~ZTZ. PILES A'R GRAVEL, ac i luaws 0 sycld bob #ac i luaws o anhwylderau ereill sydd lob amser yn eu canlyn, megys:— POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG ANWYI SYR — TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYG Ie ac .luwy'l iawn i mi "V^V ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LVVYNAU, SURNI S hrf yr wyf we(U bo[l yn NV YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, jff. ym,,oeni gall y pjies a'r Gravel, j*n ngliyd X xX GWAEW. GWYNT, coLio, TEIMLAD o BWYSAU YN Y s, sejui mawr ar rai amserau yn dufewnol, am tua CEFN, Y LVVYKAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, i deu.ldeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi DWFR POETH, DWFR-ATALiAD, Y GWELEDIAD YN B gae[ giVfael ar eich peleui chwi. yr oeddwn wedi fy BWL AC AKEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN # llwyr gaetliiwo i aros ju y ty. Vr oedd y fath boen GENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD, CHWYDDIANT goiidus yn fy ligholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a » YN Y TRAED, &c. I poen mawr yn fy mlien, ac yn feddw gan bendro, fel nas \1 fgallwn amgyffred pethau yn eu lliw a u llun piiodol, niewn 1 RHtHJDANT ESMWYTHAD UKIQKGYRCHOL. I; ^air yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan boen a selni, fel |1 I i,as galhvn gredu fod modd i mi byth weUa; ond diolch i I PERCHENOG, 1 Awdwr iiob daioni, a pharch i chwithau. I „ „ „ „ „ 1 Yn mhen bythefnos, drwy ddefnyddio eicli Peleni yn ol I J. E. GEORGE, 3VLR.P.S., V\ eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedi- /f | gaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella # rr T 17 IV A T 7V braidd heb yn vvy bod i mi, gan y modd tawel ac esmwytli n JL ± 2y> V yr oeddynt yn gweithredu arnaf. GLAMORGANSHIRE. oe^cwll^drwy1'S maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, yJT I /Til ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r /f [ £ j} X^x newydd.-Ydwyf, &c. DAVID DAVIES. GWMDARE, ABERDARE. ———————————————========================= DAVID DAVIES, = Argraffedig a Cbyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Awst 17, 1883.