Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

C Y]STL3_IXJISR DA. O-j ac uchod os eu buddso&dir vn ddoeth mewn 3^ JLvJ Bewision ar Soddion a Rhanddaliadau a roddant yn fynych elw rhagorol mewn ychyditf ddydd- iau. Gellir cael yr holl fanylion yn rhad trwll y post yn y Llyfr Eglurhaol. Cyfeiriad, — GEOllGE EVANS and CO., Stock-brokers, Greshara House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynlinn goreu a dyogelaf a ddyfeisiwyd; erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MEBTHYB TYDFIL. YN AWR YN BAROD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR "FYWYD," GrA.1ST WATCYH WYN. Anfoner yr archebion i'r Cyhoeddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A' Po DYDD, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfrwcrfchwyr a dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED FARES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line boeks Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. SalooD, from £10 10s.; Interme- diate, from X7 7s Steerage, £ 4 4s. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, X-3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, £ 4. Children under 12 years, .£2. Infants under one year, 10s. For Passage Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James-street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. MONEY! MONEY!! MONEY!! 1 PONTMORLAIS LOAN OFFICE, -L MERTHYR.-To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from £ 5 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade, &c., &c., without removal, upon personal or ether security, repayable by easy instalments.—Apply to WBi. B. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYI.T.IN.—Y niae y cyinypgedd fjwlvbyrol hwn a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn <Ira phobloifaidd a delnyddir cX yn a\vr yn He blue pill a calomel i wcllliau diffytf treuliad, anliwyldeb geiiawl, a Loll arwyddion eroniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyffrcdin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim cfiwant bwyd, yn crcstcnn y tafod, bias drwg yn y boren, pen ysgafnder.cynhwrt'yn V cylla, a theimlad o isclder. Y mae yn gosod yr ys.o-ylai'nt mustnvll ar waitli, yn gweithredu yn dynor ar y coluddion, gan r'oddi teimlad o lechyd a cliysur mewn 24 o oviau. Y mac y feddy«-in- inetli ddyoarelaf. Taraxacum a 2'odophyllin sydd wlybwr ynoacl ei wncyd yn unig gan J. M5PPEU, IJodfovd Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mitc yn bwysiif i sylwi ar jiyn Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob Cyflyrydd. ADFERYDD GWALLT KHABLON. — Gwna Loclcycr's Sulphur Ilair Restorer dduo gwallt gWyn. ae yn mhen ycliydiff ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y maeyreit'aitli yrirha«-ori ar yr hyn a gynyrclnr gan liwietlydd iiniong-yrchol, ac mil ydvw yn niwcjdio y croen. Y mac yr ciddo Lockyer yn gyfartal a'r drntaf. 7 cr gwallt gwyn i'w iiw cyiitcfig. Yn cynyrchu shade: berllaitli natunol. Y mac yn wertliJawr i ddinystrio cen, ac l laetliu a tnylu gwallt ncwydd. Gan fod Sulphur yn caol ei brisio yn tavvr am d rinweddan symbyla,wl, glanliaol, ac iachaol ar c hwareuan y gwallt, cymeradwyir Zockyer's Restorer yn fawr. loteli mawrion Is. Cc. Ar worth gan holl Gytfyrwyr, Gwallt- -Iwyr ym drwswyr, aJPheraroglwyr yn mhob man. PELENAU YR YSOYPAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pill*.—Kid yw y Pclenau rhagorol hyn yn cynwys eymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddcfnyddiau peryglus a geir yn ami mcwu pelenau liysbys- iadol._ Y mac y ffaitli lion yn parhau i gadw darganfyddiad enwo" I>r Km? ar y Waen i'r holl belcnau pa bynag, fol y feddyginiaeth ddyogelat, oreu, gyflymaf, a mw.yaf sicr ac offeithiol'ar gyfer anhwyldcrau yr > sgyfaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y fluvf o anhwylder Genaidd, Tyndra, ])iff.vg TreuUad, Clwyntogrwydd, Surm, Cur yn y Pen, I'oen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- phwys yr holl gorft, Diffyg Archwaoth at fwyd, neu arwyddion uiliyg' treuliad yn gyffredinol* Ar wertli gan yr holl Gyffyrwyr dIffyg treuliad yn gyifredino). Ar wertli gan yr holl Gyffyrwyr GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CT"T,J' IJTTNIONS, A CR-IYIIEATAU CHWIDMBIIJ Y lUjDIAa. —-Driller s Corn and Bunion Planters yw yr unio- fodd- ypmaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrtli bob plastcrau, tananau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. jJnvy ystwytlio yn iniiniio-yrftjiol y croon tew amsrYJchvnol dar- fydda y t>oen ar unwaitii, a dilynay euj-n yn fnan a?' ei ol Bunions a Chymalau elnvyddedi^ y bodiau fwy o amser i well a' vn llwyr, ond y mae y jfweithrediad yn sicr, ac esinwythder^yn union- gy^choi. Gelln ^wisffo unrhyvv esgidiau yn j?ysurus yn mlien toir- awr ar °1 cymliwyBo 1 lasterau I)ellar. Is"a pherswadier ohwi ar un cyfrif i bnaiu dim amll. Blychau 1». ] Jc.V un, a wcrtlnr gan y rhan hyyal^ Krwy r post, am 14 stamps. Bcdforcl Laboratory, Bayley Street, London, Vv'.C. BLAS HYFBYD. — Cracroft's Arecamit Tooih Paste. Drwy ddcfnjddio y Bcint-lweh perai-oglaidd moethns hwn, daw arljw y danedd yn wyn, iach, a dysgTaer fel ifori. Y niae yn nodcdig am ci berarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol or symud crestiau oddiar ddanedd wedi cu hes"-enlur<o Ar wertli fe'croW11 Gy £ fyrWyi'- l0tiaU ls' a 2B. Gc. yr un! ^Iymvch Y mae y Dandelion Extract a aynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei wcithrediad tra adnabyddus ar yr Y sgytaint Cy cilchwccyn pwysieat yn yr holl gorlf) yn achosi i'r didohadau oortforol l rcdeg mewn trcfu reofaidd, ac mewn cvsvllt- lad a\-Tonic Ingredients, yn cryfhau yn ddirfavvr, lie MlyVn w 1 pyrth mawrion y cortl mowncythvr addas i sicrhau iec'hvd" da. ^"yc yr un'y ga" um'hyw u>*li>ri'yd<-1 mown blychau is." lie. i Quinine Bitters Gwilym Evans FEL engraifft o'r dosbarth o feddyginiaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, -L dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM BVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic Ilysieuol, ac yn hollol yr hyn y gosodir allan—ei fed yn gyfansoddedig o lysiau, wedi ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac ohono ef y gwas^erir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn tref n, syrthia yr holl gorff i ddyrysweh. Effaith ac amcan ponaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob orgoM yn gweithio yn hwylus ac yn ei De a gellir yn deilwn^ ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deuluaidd oreu y gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrus at Anhreuliad yn ei wahanol agweddau, ac afiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydag anhwylderau gewynol. Yr ydym am lawer e flynyddau wedi edrych gyda gradd belaeth o ddrwgdybiaeth ar fecÎdyginiaethan hysbysedig, a thueddid ni i wneyd byny a'r feddyginiaeth hon sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd nes y gwelsom y fatb dystiolaetiiau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ychydig nifer ailan o'r canoedd o dystiolaethau a welsoin yn y swyddfa. Yn eu plith cawn y gweinidogion a ganlyn :— Parch, Thos, Price, M.A Pn.D., Aberdar. I Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd. Parch. J. R Jones, Llwynypia. Parch. J. H. Williams (Brynfardd), Prif Athraw Parch. D. Harris, (T.C.), Chicago, America. I Ysgoi Ramadegol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QuiniNE BITTERS cawn enwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M.lt O.S., L.S.A., Loud., Tlirale. Dr. (J, A. Jones, M.D., KelllJi ngtolL. Dr. A. Jenkins, M. It G.S. Lond., At It. P I'M in,, llio de Janeiro, Deheu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.U.O.S., L.B.A &o &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r lluaws mawr ydynt wedi anfon Ilythyrau cymoradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fforyllydd, Caerdydd. Mr. W. H. Thomas, „ Dowlais. „ Mytddin Davies, „ Abertawy. W. Sims, "Aberaman. R. D. Hughes, Dinbych. „ Griffith Williams, „ Llanerchymedd. J. Francis, Wrexham. E. P. Wynne, Aberystwyth. „ H. J. Hughes, „ Citergybi. „ Robert Watts, Meddyg Anifeilaidd, Penygroes, G.C. „ Isaac Jones, Tremadoc. D. Evans, Cenamaes, Trefaldwyn. J. R. Jones, Aberaeron. Mri. Rowlands a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Llanbedr. W. H. Rees, Ilwlffordd. Mr. W. L. Penny, FferyUydd, Llandudno a Ffestiniog. Joseph Rees, "Aberteifi. O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llanrwst. Watkin J. Thomas, Aberdar. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mewn gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mown dystiolaethau cymer adwyol i'r QUININE BITTKKS Mr. Hugh Owen (Huwco Mon), Cemmaes. ,f„ rut n x? ■, Mr. T. Movien Hughes (Morien Mon), Rhosybol, Mon. Mr. John Lewis (loan Cynffyg), Mynydd Cynfiyg. M A TT J eb, Iligh Street, Llanelwy. Mr. John D. Evans, P. O., T?elech. Mrs' Hannah Lewis, Llanfynydrl, Caerfyrddin, a gellid ychwanegu canoedd lawer o dystiolaethau am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDD YGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi eu profi yu effeithiol i symud y dolurian a ganlyn :— Dj.ftyg TCrenlia.c3L Gan.1yniad.au. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, diffyg-archwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwm a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y I'reat a'r ochran, a mynych bi^iadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mile IIn nen ychwaneg o'r poenan uchod yn arwyddo dittyg treulrad, a goreu pa gyrltaf y dechrenir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. «Gr"V^r€3;iXCa.icl0J-0. o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurfiau canlynol,—nervousness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, cbwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei bun yn boen ac yn faich-mewn gair, sefyllfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillduol gyfaddas at y doluriau uchod. Doluriau yr Afu ydynt fel y canlyn Ysgafnder yn y pen, poen yn groes i'r llygaid a rhwng yr ysgwyddau diflasdoa at fwyd, a'r clefyd melyn. Y mao y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymys^dig yn v Bitters vn rhagorol at hyn. 3T Frest.. Diffygion y Frest, sef pesweb, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugemiau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. J C1TPAB.W2 J33Z^0" X'i7%T BWROASTJ. Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelau yw 2s. 9c. a 4s. ()c.; mewn Blychau, 12s. Go. yr un. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddf y Botel. a mvner S-WBTH,J enw GWILYM EVAÑS, F.C.S., M.P.S wedi ei ysgrifeuu yn llavvysgrif y Perchenog. Gofaled pavvb na chymeront eu twvllo na derbyn cynghor l gymeryd unrliyw foddion arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn cystal ac yn rhatach Essus thwyllodrus yw hwna. Cofier bob amser fod efelycliiadau lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efeivchiadau i f,„l,tvo- iniaetli ardderchog a dihafal UU-'S" .F, QUININE BITTERS GWILYM EYANS. Itrwtrli'g Wonuwoodi Worm hmmgm OYMERADWYIRy LOZENGE yma i sylw penau teuluoedd, a rhoddir y rhesymau canlynol clros hyny C Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar pariaetb gryno ynddynt eu hutiain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y llyngyr, o'r plentvn bach byd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygf, Nid oes eisieu to sena nac unrhyw physigwriaeth ar on hoi. Gadawant ddylanwad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hvnv gellid eu rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyn?yr vw yraclios. Y mae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y llynsyr bychain v llyngyr hirfain, yr hi"grwn, a'r cnlwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd ac vn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif ARWTDDI03SST. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan treuddwydion, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwofusau yn glasu, y ffroenau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef forwerth's Wormwood Worm Lozenges Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd vn ddiweddar. I'w cael <ran boh Fferyllydd parchus. Os na ellir eu cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS F C S Mann facturing Chemist, Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yn ol y size, Is lie, 28 9c, nea 4s 6c.