Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SWYDDFA ARGKAFFU JOSEPH WILLIAMS, MERTHYR. Dymuna JOSEPH WILLIAMS wneyd yn hysbys fod yn ei Swyddfa yn bresenol BEIRIANAU ARGRAFFU O'r gwneuthuriad mwyaf newydd a diweddar a.r oil yn cael eu gweithio trwy nerth NWY (Gas Power). Ymaehefyd newydd ychwanegu amryw 1 IFOTJISTTS 0 XjYT11 Y~'I £ jN^A/U NEWYDDION At wahanol fathan o X^ylraii, Biliau., Cai-diaii, «&o, Mae y Swyddfa yn bresenol yn gyfiawn o ran Peirianau, Liythyrenau, a Gweithwvr o'r dosharth goren, fel y tenv:la y 1 erchenog yn eofn i gynygei wasanaeth i bawb sydd awyddus am aael eu ewaith ™^St?^yDi^yw.r, destlus, a phrydlon, a'r cwbl am BrisoeddlihesyS] 8 niJ i • £ ^re"e"^fu' fiaethodau, a phob math o Lyfrau gyda y cyflymder mwvaf Telir svlw ] Am bob hysbysrwydd ychwanegol, ymofyner a JOSEPH WILLIAMS, SWYDDF A'R TYST A'R DYDD," MERTHYR. CA1STYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLAEKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol- J I'R hwn ni ellir rhoddi cvmeradwyaeth rhy nchel am- -L LANHAU a OLOEWE y'GWAED o bob AXMIIUREDD. lacha Hell Glwyfau Iaclia Hun Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus lacha liendduon neu IMsgwra at- y Wyneb lacha Glwyfau C'rachlyd lacha Gorn'wyd Cancraidd lacha Atiecliyd y Gwaed a'r Croen lacha Chwyddiadau Chwarcnol lacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd aiimluir, yn codi oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgcdd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ac yn cacl ei warantu yn rhydd oddiwrtla unrhyw beth niiyeidiol i'r cytansoddiad mwyaf gwanftidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Verchenog yn erfyn :u' i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael all an ei lawr werth. au Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd l mi blescr mm i roddi fy nliystiolaeth i effeithiau rhyfeddol cich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwru cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bed war o archolhon, yr hyn a'm hanallnogodd i ddilyn fy ngalwedigaoth am bedairbiynedd, yn ystod yr lnvn runs'cr bum mewn pump o wahanol glaidai ac o dan bymtheg o wahanol feddygon. O'r diwedd eymhcllwjd fi i roddi praw t ar cich Gwaed Gymysgedd, ac ar ol cymeryd tail- o pliiolau byeliain yr oeddwn yn'alluog i fyned at (y ng-waith, ac erbyn i mi gymeryd naw ncu ddeg o phiolan yr oeddwn wedi fy Jlwyr wellliati. Gallwch wneyd y def- nydd a l'ynoch o hyn er budd dyoddciwyr creill.-Yr eiddoeh yn parentis, "JOHN "WILLIAMS. Ar werth mown plnolau 2s Go yr un, ac mewn Cistiau. yn eyn- ^vvyscnwe gwaith cymaint, lis yr llll-Ùigon i effeithio gwellhad Jiollol yn 7 orwyalrii mawr o achosiori Iiir-scfydlo^—ffan yr holl Meiyllwyr a Gwerthwyr Meddygiuiaetli Breintlythyrol trwy yr iiOii .Deyrnas Gytunol a thrwy y byd, ncu a ant'onir i unrhyw gyf- i.H**iad ar ddcrbyniad 30 ncu 1S2 o lythyrau ceinio^, g-an y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, LINCOLN. Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." NEUTH MAWR i'.R CORFP.—Y mae Pepper's Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfnndrefn y cylU van, yn gweila yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn Ildm wyddn yr lechyd, yn dihuno a dadblygu y aw!, yn cytoethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth, yn tarfu Jlcs^odU ac iscldcr, ae yn eadaruhan organau y treuliad. 1 mae yn eddys-maeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), ditlyg treuf.ad, cletydon, anhwylderau y fynwes, ac mewn anhvvylder'au jycr.awl, a gogwyddiadau manwynawl, &o. Y mac yr ho!l gorff yn CHCl ei fywiogi yn ddirt'awr drwy Tonic l'eppcr, v galliioedd mei.ay.iol yn cael eu gloewi, y cylansoddiad yn one! ei nerthu yn .awr, icchyd yn sicr o ddychwelyd. Poteli, S2 dogn, 4s. Cc Ar -JT™ y" mhobman. Y mae J. l'El'PER ar y tabeJ. Mynwch Tome Pepper. BYDDARDOD, SWN YN Y CLTJSTIAU, &C.— Dy.a: DeUer's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei lod. mown achosion a ymddangosent yn anwelladwy, wedig^wneyd i-nyteddodau. Ar ol ei (íymhwyso am ddwy ncu dair noson, isyinuair Lyddardod l s^atn, AtaJfeiion yn y Clustiau, a'r ^ibrydau didor sydd mor fynycli yn dilyn clyw dvwg. Gcllir dyweyd am J?e» sr s Essence ei fod yn sicr o roddi ffwaredi^aeth mewn unrhyw acLcs f) lyddardod hob acliosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyner y glusty a pha mor ryfedd. bynag, y mae personau wedi bod yn y^aar sniflynyddaii; wedi eJywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg nr yJeU&rs Essence. Poteli Is. lie., a 2s. 9c. Ar werth gan yr holl y If nvyr. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.-Corfforwyd dan Gyfraith Seneddol Cymdeitliasau Adeiiadu, 1874. Prif Swyddfa :—34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y H. TMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi -i- benthyg ar Mortgage, ar y rbybudd byraf, Symiau o £100 i £10,000, i'w talu ynol yn Gyf- ranau Misol nea Chwarterol. Mae tab] yr Ad-daliadar., y Treuliati Cyfreitlaiol, a thai y Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAE'H 6YMDEH HAS YN AWR YN CYNYG MANTEISlON ARBENJG I FENTHYCWYR, (irwy fod yr Ad-daiiadau a'r Costau Dechreuol wedi eu lleihau gymaint. Cedwir y Dirgolvcch Llwyrar. Am Fanylion, ymofyner a Mr E. E.OB^KTS, Ysgrif- enyfto, yn Swyddfa y 3<1, Victoria-street, Merthyr TydfiL SIVANSEA BOCK PERMANENT BUILDING SOCIETY. ARIAlSr-AK, LOG. DERBYN til unrhyw symiau o arian o i £ 1000 gan y Gymdeithas uchod. Rlioddir Ilo^r o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwyn.iadau dyogelafarn danynt. Ymofyncr a'r Ysgrifenydd, Mr T. H.Davies, 18, Union-street, Swansea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig a'r Gym- deithas hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion holiol deg, a rhydd gyfleusdra yerffaith ddyogel i osod arian ar log. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. LL. JONES, Penclawdd, Direc. J (m. I FFTTHR. Argraffydd, Abertawy. í tors. "T~ERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. -L^l A Gentleman, having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.—Address, J. T. SEWELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. GAUD EN.—I BAWB SYDD YN DYODDEF ODPIWJRTH GAMGYMEKIADAU a ffolinebau ieuenctyd, gwendid gewynol, darfodedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfonaf gynghor meddygol a'ch gwellha chwi yn RHYDD 0 DAL. Darganfyddwyd y feddyginiaeth enwog hon gan genadwr yn Neheudir America. Anfonweh lythyrglawr gyda'ch eyfeiriad eich hunan arno i'r Parch. JOSEPH T. INMAN, Station D, New York City, U.S.A. son, IBM m ME 10 p BRYANT k lin I .4 tHta J!m)) MATCHES Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of these disorders are effeetually expelled by this penetrating Unguent, not only from the superficial parts, but from the internal tissues likewise. Any case, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, l Asthma, Szo. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the sido-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous case from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammatjpn diminished, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from tho body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To cncct a permanent cure, adopt a cooling diet drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning and rub this Ointment most effectually twice a-day iD;o the suffering parts when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncqntracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases nccording to the simple printed directions wrapped round each Pot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their infirmities t@ anyone. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate easo and ultimata cure. Both tho Ointment and Pills should be used in the following complaints .'— Bad Legs Corns (Soft) Scalds Bad Breasts I Fistulas Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore lYeads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers Joints Sore Nipples Wouiuls The Ointment and Bills are sold at Professor TTOLT.OV,- y'.O Establishment, 533, Oxford Street, London: aLn hv lk iy every respectable Vendor of JJcdicuio throughout tl,, .1 World, in Pots and Boxes, at 1 c;. 1 2 !) 1 Cd., 11< and 33a. each. The smallest lvt of Oi'ihVnt fJntnim *• ounce; and the t L i :;r iwmi. Pnll printed directions are alli.wl t.» f !it,(j ■)-> can be had in any language, even in Tnr'iih, Ar.aV: Annuls; m Persian, or Chinese. No. 16—2. SWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran o bob k math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd allan Seisonig. Hpfyd pob math o waitb arg-raffr. GWARENTIR y bydd i UN BLYCIIAID o CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troetho], yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwcrthwyr Meddyginiaeth Ureint- lythyrol neu a autonir i unrhyw gyfV-iriad am GO o lythyrnodau, gtil y LINCOLN & MIDLAND COUNTIKS' DETJG COMPANY, Lincoln. Goruehwylwyr Cyfan- werthol :-Barclay a'i Fcibion, L'.undain, a'r holl Dai Cytanwerthoi.