Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cyfundeb Gorllewinol Morganwg. CVYN KI,n: y Cyfarfod Oliwartcrol nesaf yn y Duuvant ar y J Mcreher a'r lau, Awst 29ain a'r 30ain. Y Gynadledd am 10.80 yr ail ddydd. Eriynir pruscnuldob y frawdoliaoth yn ft^ddlon^ Cwmcamlais, Brycheiniog. f 1YNELIC Cyfarfod Chvrartevol sir Vryehoinioff yu y lie uehod ar y dyddiau Mawrth a Marcher, Awst yr XS:mi a'r U'Jaiu. Y Gynadledd ain y o'r gloch prydnawu dydd Mawrth. Towyn a Bryncrug. "VT H> yw yn gyfleus i'r cglwysi ucliod dderbyn oyhoeddiadau ar -!> nosweithiau yr wytlmos, ond yn nnifi myfyrwyr a l'yddo yn dyfod i gasglll at yr atlirofaau, hob ohebu d'i- swyddojjion. Bros yr eglvvysi, GKUI'FYDD JONES. 4, College Green, Towyn, Awst lleg, 1883. Cyfarfod Cliwarterol Mynwy. CYNELIR y cyfarfod nesaf yn Ebenczcr, 1'ontypool, ar y Linn a'r Mawrth, Medi Sydd a'r 4ydd. Jiydd cyfarfod prcgetliu am 7 o'r gloch nos Lun; y Gynadledd am 10.30 boreu Mawrth a phregethu am 2 a 6. Dymnnir presenoldeb holl weinidogion y Cyfundeb yn y cyfarfod, a clioliod y brodyr sydd a'r pviiciau i fod ynbarod. W. WILLIAMS, Ysg. Athrofa Annibyuol y Bala. (CYFA-NSOI)I)IAI) };EWYDD.) CYKELIR l'wyllgor (Jweithiol yr Athrofa uchod yn y Bala, dydd Mawrth, Modi lleg. Arholir yr ymgeiswyr am dder- byniad i'r Athrofa yr un dydd. JJydd Mercher, Medi 12fed, cynelir Cyfarfod Blynyddol Cytri-ediiiol o'r Tanysgrifwyr yn yr un lie. Ulacnau Ffestiniog. T. n. DAVIES, Ysg. UNIVERSITY COLLEGE OF WALES. (ABERYSTWYTH.) President-THE RIGHT HON. LORD ABERDARE. Principal REV. THOMAS CHARLES EDWARDS, M. A. (Oxon. and Lond.), late Scholar of Lincoln College, Oxford. Professors: Greek—The PRINCIPAL. Latin—J. M. ANGUS, ESY, M.A,, late Scholar of Clare College, Cambridge. Hebrew, Arabic, and Sanscrit—II. ETHE, Esq., Ph.D. (Leipzig). English Language and Literature—M. W. MAOCALLUM, Esq., MA.) Luke Fellow, Glasgow. W,,Isll- Logic and Moral Philosophy- History and Political Economy—M. W. MAOCUIXUM, Esq M.A Comparative Pbilology-J. M. Axcus, Esq., M.A. Mathematics, Natural Philosophy, and Astronomy-R. W. GENESE, Esq., 11. A., late Scholar of St John's College, Cambridge 8th Wrangler, IT!71. German, French, and Italian—Dr ETTTR. Natural Science—T. S. HUMPIDGE, Esq., Ph.D. (Heidelberg), B.Sc. (London) Director of the Museum—DR IIUMPIDOE. Registrar and Librarian— E. P. JOKKS, Esq., M.A., B.D. (Glasgow). The Council will elect Professors forthwith. THE next Session begins 12th September, 1883, and ends 30th June, 1884. T^rms, £ 10 a year for Out-door Students; £:35 additional for those In-door. Several Scholar- ships and Entrance Exhibitions will be ollered for competition, For Prospectus, apply to the Registrar, at the Coilege, Aberystwyth. E. J. EVAXS, L TT „ LEWIS MORRIS, J HON- SECS' Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, August, 18S3. COLLEGIATE SCHOOL, MILFORD HAVEN. ONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive view of the Haven, and in every way calculated to insure the health of the pupils. Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for public examinations. THE LLANSAWEL GRAMMAR SCHOOL. THE PRINCIPAL :-REV. J. EVANS. DUTIES resumed -September 3, 1883. Six admitted to various Colleges this year. PA11KYVELVKT ACADEMY, cabmabthen. THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST by the Ilev J. CERRIDFRYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carmarthen Presbyterian College, was first prizeman throughout the whole of his college course, and won a Sharpe's Prize. He also holds several advanced certificates for proficiency in science, issued by the Science and Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London Uniyersity. F\YSTADLEUAETII AR Y DELYN DEIE-RES V_y (COMPETITION ON THE TRIPLE- FE THING ED HARP). GWOBllATJ 0 C40 gan yr Anrlnjdecldusaf yr AR. DALYDD BUTE a'r Wir Anrhydeddus ARQLWYDDES LLANOVER. Cymer cystadleuaeth ar y Delyn Deir-rcs, Offeiyn Cerdd Cenedl y Cymru, le yn Nghoieg Cerddoiol Cymru, yn Abertawy, ar ddydd lau, y 25ain o Hydref, 188: o dan lywyddiaeth Syr H. Hussey Vivian, Banvnig, A.M., fot y eanlyn :— I DELYNORION: Y gobrwy gyntaf, 8 punt yr ail obrwy, punt; y trydydd gobrwy, 3 punt. Alaw," Byr Hard Ddu." I DELYNORESAU Y gobrwy gyntaf, 8 punt; yr ail obi ivy, 5 punt; y trydydd gobrwy, 3 punt. Alaw, "Pantcorlanyrwyit." Gobnvy o 4 punt i'r gwryw a gano yn oreu "Y Breuddwyd," ac a gyfeilio ag ef ei hun ar y Deiyn Gymreig. Gobnvy o 4 punt i'r fenyw a gano yn oreu Y deryn du pigfelyn," ac a gyfeilio a hi ei hun ar y Delyn Gymreig. Ni chaniateir i neb ynigastadlu a fn yn ohwareuydd ar y Delyn Drosilieuog, gan mai yr atneau ydyw adferyd i'w safle priodol otferyn Cerdd y Dywysogaeth, a chefnogi diwylliant y ddullwedd bur a syml sydd yn gweddu i gerddoriaeth Gymreig, Gofynol i bob Telynor Cymreig a fwriado ymgystadlu anfon i i enw a'i Iwybreiddiad i'r Wir Anrhydeddus Alglwydde. Llanover, Llanover, Abergafeni, cyn neu ar y 25ain o Fedi, 18S3, gan yr hon y gellir cael cyfysgrifau cywir o'r Alawon Cymreig detlioledig yn rhydd ac yn rhad, ond anfon am danynt trwy'r Llythyrdy. Ecjrniad DR PARRY, Prif Athraw Coleg Cerddorol Cymru, Abertawy. ST. CLEARS, CARMARTHENSRIRE. Sale of Valuable Freehold Public House and Garden. MR GRIFFITH THOMAS is instructed to offer for sale on Friday, August 2-itli, 1SS3, at three o'clock in the afternoon, on the premises, the King's Head House and Garden, which contains Parlour, Hall, Kitchen, a large Cellar, Bar, Brewliouse, Back Kitchen, and five Bedrooms, together with a plentiful supply of water on the premises, and all other requisites for a public-house. Possession will be given on 29th day of September next, and if not sold, will he let from the said date. For further particulars, apply to the Auctioneer, Bishop's Court, St. Cleais, who with confidence begs to call the attention of the public to this rare opportunity of purchasing a very commodious house, where a capital business has been earned on for years. NOW READY, rp UIBS, QHANTS, AND A THEMS, Consisting of Three Parts, ENGLISH OR WELSH EDITION. Compiled and Edited by D. JENKINS, Mus. BAC. CANTAB. Part 1st —314 Tunes. „ 2nd.—28 Chants and 22 Psalms. „ 3rd.-l Te Deum, 1 Sanctus, 1 Gloria, 1 Christmas Carol, and 3 Easy Anthems, Complete in one Book. Sol-Fa O.N. 1. Cloth, red edges) 3s Od 3s6d 2. Levant, gilt edges. 4 6 5 0 3. Full calf, gilt edges G 6 7 6 The Anthems also may be had separately 1. Te Deum Id 2d I slnetus(}to8etterinoaeCOpy 1 2 4 0! be joyful in the Lord (Byddwch lawen yn yr lor) 1 2 5. 0 Jerusalem (0 Ierusalem) a. 1 2 6. Blessed is the man (Gwyn (yd y Gwr) 1 2 7. Christmas Carol (Carol Nadolig) 1 2 NOTR.-All the above may be had with English or Welsh Words; the Book of Anthems having the Welsh and English Words combined. CYFRES 0 RAN-GANAU, At wasanaeth Oorau Bychain a Phlant. Rhif 1.—Ffo rhag y cwpan. 2. De'wch dan taner Dirwest. 3. Gweddi'r Pererin. 4. Pencerdd Natur. Yn un Llyfr. Sol-Ffa, lie. D.S.—Ysgolion Sabbothol, Band of Hopes, Temlau y Plant, am bob order uwch 50, a gyflenwir am Ie y llyfr. I'w cael oddiwrth D. JENKINS, Mus. BAC., CANTAB., AB ERYSTWYTH. MAE MR. EOS DYFFRYH", R.AM. Yr hwn sydd wedi ei gyflogi i ganu yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, ac Arweinydd Buddugol ar y prif ddarnau mewn tair Eisteddfod olynol yn Llundain, YN agored i dderoyn engagements fel TENORi a BEIRNIAD EISTEDDFODOL. Cyfeirier-la, Pulross-road, Brixton, London, S.W. SPECIAL NOTICE. TEA. FO R CASH. BY the New Parcel Post 4 lbs and upwards will be sent per return of Post to all parts of the United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lb. P. O. Orders to be made-payable at the Gray's Inn Road to JOSHUA THOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W.C. RHAN I., GWYRTHIAU CRIST. Mae y rhan hon yn cynwys 17 o'r gwyrtbiau wedi en troi ar gan, gydag addysgiadau, wedi eu gosod allan mewn modd syml a ciealladwy i'r plant, gyda thonau syml a bywiog-y fath ag a hoffir gan y plant a'r bobl ieuainc. Gellir eu canu mewn Cyfarfod fel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgylchiadau. Nid oes ynddo anthemau, na darnau mawr a thrymion, ond rhai y gall pawb eu dysgu a'u canu yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledus y dymunaf Iwyddiant cyffredinol i'r llyfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan y gwyrthiau a gyflawnwyd gan ein Gwaredwr a'm gweddi ddifritol ydyw, ar iddo fod yn foddion i ddwyn miloedd at y Gwaredwr i gael iachad i'w heneidiau. Fris, Sol.ffa, 6c.; Hen Nodiant, Is. 6c. ETHEL WYN. S.F., 6c; H.N., Is 6c. Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaith. Mae hon yn sicr o fod yn boblogaidd." MORDAITH BYWYD. S.F., 6c; H.N., 2s 6c. "Rhaid i bob un diragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd yn gyfansoddiad nas gwelir bob dydd ei gyffelyb.Tanymarian. I'w cael gan yr Awdwr-H, DAVIES (Peneerdd Maelor), Garth, Iluabon. Anfonir Rhestr o Ganeuon, Anthemau, Canigau, &c., &c., i unrliyw gyfeiriad yn rhad. CERDDORIAETH NEWYDD DR. JOSEPH PARRY (PRIF ATHRAW COLEG CERDDOROL CYMRU, ABERTAWY.) CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN J. PARRY & SON, 9, CASTLE-ST., SWANSEA Cydganau hawdd addas i Gorau Ieuainc. 1 Ar Lan Iorddonen Ddofn. Hen Nodiant, 2g. 2Wele yr wyf yn sefyll wrth y ddrws. Y ddau nod- iant, 2g. 3 Mi a Godaf ac a afat fy Nhad. Y ddau nodiant, 2g. 4 Ysbryd yw Duw. Y ddau nodiant, 2g. 5 Yr Udgorn a gan. Y ddau nodiant, 2g. 6 Hiraeth-gan y Gohebydd." Y ddau nodiant, 3c, 7 Moliant i'r Iesu. Y ddau nodiant, 3e. 8 Teilwng yw'r Oen. Y ddau nodiant, 2g. 9 Molwch yr Arglwydd. Y ddau nodiant, 4c. 10 Requiem (ar ol leuan Gwyllt). Y ddau nodiant, 4c. 11 Bydd Drugarog. Hen nodiant, 3c. 12 Loyal Hearts. Y ddau nodiant, 3c. 13 Reapers' Chorus, (Joseph). Rhif I, Hen nodiant, 2g. 14 Ddwy flwydd yn ol (Joseph). H. N.,lie. 15 Quartette-Nid myfi all esbonio (Joseph). H. N.,6c. 16 Joseph a ganfu ei Frodyr (Joseph). H. N., 2g. 17 Molwch yr Arglwydd (Joseph). Hen nodiant, 2g. 18 Wele y Breuddwydiwr (Joseph). Hen nodiant, He. 19 Daeth Joseph i'r ty. (Joseph). Hen nodiant, lie. 20 Myfi ydyw Joseph eich brawd. H. N., 6c. 21 Mae'r haul yn machlud, T.T.B.B., H. N., 2g.; Sl.lc. 22 Taenwn flodau ar y galon. H. N., 2g. Sol-ffa, lG. 23 Rhown fanerau ar y muriau. H.,N., Ie. Sol-ffa, ie. Darnau cymedrol anhawdd, ac addas i gys- tadleuaeth Gorawl a Chyngerddau. 24 Yr lor, S.S.A.T.B. H. N., 4e. S-ffa, 2g. 25 Er plygain amser, T.T.B.B. H. N., 3c.; S-ffa, 1-le. 2 26 Yr Engyl fyrdd. H. N.,3c.; S-ffa, ljc. 27 Liawenbaed y Nefoedd. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 28 Y Cynfab trajj'.wyddol. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 29 Mor ogoneddus yw dy waith, S.A.T.B. Hen nod- iant, 4e. Sol-ffa, 2^. 30 Yn enw Harri. H. N., 3c.; S-ffa, ltc. 31 Hurrah '—Wedding Waltz. H. N., 4c.; Sol-ffa, 2g. 32 I'r gad 1 i'r gad T.T. B.B. H. N-,4c.; Sol-ffa, 2g. 33 Chwibanu odlau. H. N., 4c. S-ffa, 2g. 34 Cenwch y Clychau. H. N. 3c.; S-ffa, ljc. 35 Molianwn y Nefoedd. Hen nodiant, 4c.; Sol-ffa, 2c. 36 Rhyfelgan Gorawl. Y ddau nodiant, 4c. 37 Molawd i'r Haul. Y ddau nodiant, 4e. 38 Nosgan (i leisiau gwrywod) Y ddau nodiant, 4e. 39 Hoff! Dywysog Cymru gu H. N., 4c.; S-ffa, Se. Yr elw arferol i arweinwyr C6ran.