Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CARDIFF GRAMMAR SCHOOL. A BOARDING AND DAY SCHOOL. DUTIES will be resumed on MONDAY, JULY 30th, 1883. For Terms, &c., apply to the Head Master, R. G. LEVI, 13, Fitzalan Place, Cardiff. TTNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH WALES AND MONMOUTHSHIRE. The COUNCIL invites STUDENTS to COMPETE for the following SCHOLARSHIPS in ARTS and SCIENCE 1 of X10 per annum 2 of X25 „ 8 of X-20 „ 33 Exhibitions The Exhibitions will clear those who win them of Matriculation and all Class Fees. All the Scholarships and Exhibitions will be tenable for three years. Examinations for these Scholarships will be held on or about the 12th September at Cardiff, Swansea, Newport, Carmarthen, Haverfordwest, Merthyr, Brecon, Presteigne, Lampeter, Aberystwyth, &c. All Scholarships and Exhibitions are open to both sexes. For further particulars apply to the Registrar, Town-hall, Cardiff. UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. OYNELIR Cyfarfodydd Blynyddol nesaf yr Undeb yn Ffestiniog, ar ddyddiau Mawrth, Mercher, a Iau, Awst 21ain, 22ain, a'r 23ain, 1883. TREFN Y CYFARFODYDD. Cyferfydd Pwyllgor yr Undeb dydd Mawrth, am 3 o'r gloch, yn nghapel Brynbowydd, o dan lywyddiaeth y Parch D. Jones, B.A., Abertawy. Nos Fawrth, yn nghapel Jerusalem, traddodir preg- ethau yr Undeb gan y Parchn R. Rowlands, Treflys, ac E. A. Jones, Castellnewydd-Emlyn. Dydd Mercher, am 7 o'r gloch y boreu, cynelir Cyfeillach yn nghapel Salem, Rhiw, o dan lywyddiaeth y Parch J. Davies, Taihirion, pryd y darllenir Papyr gan y Parch E. Owen, Clydach, ar Y pwys o fynychu moddion crefyddol boreu'r Sabboth." An- erchir y Cyfarfod gan y Parch J. Silin Jones, Llan- idloes Mr H. Thomas, Llanelli, ac ereill. Am 9.30, yn nghapel Jerusalem, traddodir Anerchiad y Cadeirydd, y Parch W. Edwards, Aberdar; ac ar ei ol darllenir Papyr gan y Parch T. Roberts, Wyddgrug, ar lawn fagwraeth crefyddwyr Ieuainc yr Eglwysi." Cynygir Penderfyniad arno gan E. H, James, Ysw, Y.H., Pontygafel, ac eilir ef gan y Parch W. Vulcan Davies, Moelfro. Am 2 o'r gloch, yn nghapel Brynbowydd, darllenir Papyr gan y Parch L. Jones, Tynycoed, ar Y Beibl ac addysg orfodol yn ngoleuni Ymneillduaeth." Cynygir Penderfyniad arno gan R. Martin, Ysw, Abertawy, ac eilir ef gan y Parch J. Charles, Croesoswallt. Am 6.30, cynelir Cyfarfod Cyhoeddus yn yr Assembly Rooms, dan lywyddiaeth Mr W. J. Parry, Maes- ygroes, pryd y traddodir areithiau gan y Parch J. P. William., Llanelli, ar Gartref y Gweithiwr." Y Parch W. Gibbon, Llanymddyfri, ar Y ddyled- swydd o fyw yn weddus i'r sefyllfa." Y Parch D. Silyn Evans, ar Eirwiredd." A'r Parch D. Roberts, Wrexham, ar Beryglon yr Ieuenctyd oddiwrth Bleserdeithian." Dydd Iau, am 7 y boren, cynelir Cynadledd yn nghapel Jerusalem, o dan lywyddiaeth y Parch D. Jones, B.A., Cadeirydd y Pwyllgor. Yr nn adeg pregethir yn nghapel Brynbowydd, a thrachefn am 10, 2, a 6 o'r gloch. L. WILLIAMS,") R. THOMAS, >YSGN. J. B. PAKRY, ) DYDDIA D URYRA NNIB YNWYR A. M; 1884. DAN OLYGIAETH Y PARCHN B. WILLIAMS, CANAAN, AC R. W. GRIFFITH, BETHEL. Pris Is. 6c., gyda rhwymiad hardd a llogellau; a 6c. mewn llian. BYDD, megys arfer, yn cynwys yr holl gyfnewidiadau enwadol, ac ni arbedir traul na thrafferth i'w wneyd yn gywir a chyflawn. Cofier ein rheolau sylfaenol—1. Ni roddir enwau gweinidogion nae eglwysi neivydd i fewn heb gymeradwyaeth Ysgrifenydd y Cyfundeb y perthyna y cyfryw iddo. 2. Ni roddir enwau pregetliwyr cynorthwyol newydd i fewn heb gymeradwyaeth gweinidog yr eglwys mae yn aelod ohoni; ac os na fydd gweinidog yno, bydd yn ofynol cael eymeradwyaeth diaconiaid yr eglwys. Wrth y rheolau hyn yr ydym wedi gweithredu o'r dechreuad, ac wedi dwys ystyriaeth, yr ydym wedi penderfynu glynu wrthynt. Anfoner pob gwybodaeth i Rev B. Williams, Kilvey-terrace, Swansea, erbyn Medi 27ain, 1883; a phob;:arehebion i Mr William Hughes, Printer, Dolgelly.

YR WYTHNOS.

Cynwysiad.

Advertising

TRAINS RHAD I GYFARFODYDD…

CYFARFODYDD YR UNDEB.

CYSTUDD DR REES, ABERTAWY.

Telerau y Tyst a'r Dydd.