Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Newyddion Cyffrcdinol.

Newycldion o Ogledd Cymru.

News
Cite
Share

Newycldion o Ogledd Cymru. yw Swm contract gwaith dwfr newydd Bethesda ydyw d £ 13,000. Agorwyd Chvb Diwygiadol Caernarfon yn ffurfiol i dderbyn aclodau dydd Llun cyn y diweddaf. Bn Cymdeilhas Ddaearegol Llundain ar ymweliad a. Chaernarfon a'r cyffiniau ddydd Gwener yr wythnos o'r blaen. Mae rhyw ddyhirod annoeth wedi bod yn ymbleseru mewn tycu i lawr ran heiaeth o'r garn sydd ar gopa Plynlimon. Yn Eisteddfod y Trawsaoed, a gynaliwyd dydd Litin yr wythnos ddiweddaf, enillodd cor o Groesos- wallt wobr o £25. Daliodd Mr D. Dewi Davies, Towyn, 24 o'r pysgod a elwir bass mewntair awr, sjyda'i wialen, a'i linell, ac un bluen. Pwysai y cyfan o'r pysgod dros gan' pwys. Dywcdir fod boneddwr yn nghymydogaeth Bansor wedi addaw anrhea o 300 o gyfrolau tuag at sefydlu llyfrgell genedlaethol mewn cysylltiad a Clioleg y GogJedd. Daethpwyd o hyd i graig lechi newydd yn ddiweddar yn y Crown Quarry, Dolgellau. Ymddengys ei bod o radd ragorol, ac mae niter ychwanegol o ddwylaw wedi dechreu yno. Mae yr is-bwyllgor a apwyntiwyd yn Nghaer i dynu allan gyn nun cyfansoddiad Coleg y Gogledd wedi cyf. arfod y Gwener cyn y diweddaf yn un o ystafelloedd Ty y Cyffredin. Cynaliwyd unfed Gylchwyl ar bymtheg flynyddol Castell Harlech dydd lau yr wythnos hon. Y prif leiswyr oeddynt Miss Annie Mariott, Eos Morlais, Mr Lucas Williams, a Mr Dyfod Lewis. Dydd Gwener cyn y diweddaf, lladdwyd Mrs Rachel Jones, gwraig David Jones, Queen's Head Wharf, wrth grocsi y reilffordd yn aaos i Trallwni. Ym- ddengys ei bod hi, druan, yn fydrlar. Ymfudiaeth i'r Talaethau Uncdig ydoedd testyn darlith yn Jerusalem, Ffestiniog, nos Fawrth cyn y diweddaf, gan Mr J. W. Jones, o'r America. Llyw. yddwyd gan Mr Rees Roberts, goruchwyliwr chwareli. Yn Llys Heddgeidwadol Sirol Caer, y dydd o'r blaen, cyhuddwyd George Williams, Dinbych, o symud gwartheg o Pulford yn groes i'r rheolau Ileol, ac erlyn- wyd John Arthur Wooiridge, ei feistr, am drosedd cyiFelyb. Da ydyw cael ar ddeall fod y cnydau yn y siroedd Gogleddol yn fwy addawol nag y buont er's amryw flynyddoedd. Bydd y cnydau o wenith, haidd, ceirch, a ffa, mewn rhai manau, dros y cyfartalwch. Ym- ddengys fod cnwd helaeth o bytatws hefyd. Nid yn ami y gwelir yr hyn a gymerodd Ie yn Nghroesoswallt dydd Sul cyn y diweddaf, sef dwy bregeth yn cael en traddodi gan Mr W. T. Allen, A.S. dros Newcastle, yn nghyfarfodydd blynyddol y Wcsleyaid yn y lie uchod. Trueni mai eithriadol yw hyn. Gwerthwyd y Cambrian Mines, yn ddiweddar, gan Mr O. Daniel, arwerthydd, i gwmni am £800. Credir y gweithir y mwnau gan y cwmni newydd. Ychydig ByayddoeddynoI,Murnwyd cwmoi gyda iilOO.OOO or gweithio y mwnau hyn, y rhai nad oeddynt fwy o wcrth nag ydynt yn awr. Yr wythnos ddiweddaf hysbyswyd fod marwolaeth wedi dygwydd yn Llanfyllin trwy cholera; ond sicr- liawyd yn benderfynol wedi hyny mai diarrhoea cy- ffredin ydoedd, ac nad ydoedd yn un o'r tri amgylch- iad y cyfeiriwyd atynt gan Syr Charles Dilke yn y Ty Cyffredin y dydd o'r blapn. Cynaliodd Wesleyaid Dolgellau nodachfa yn Ystaf- elloedd Cyhoeddus y dref yr wythnos ddiweddaf. Agorwyd y bazaar ddydd Mawrth gan Mr C. R. Williams, Dolymelynllyn Hall; dydd Mercher, gan Syr R. H. Wyatt; a dydd Iau, gan Mr R. Sorton Parry, Hyde Park, Llundain- Llwyddodd y boneddigesau ieuainc canlynol o'r Ladies' College, Bryntysilio, Caernarfon, i basio arhol- iad y College of Preceptors :—Miss J. Owen, Ffestin- iog; Miss Lloyd, Rock Ferry; Miss Pugh, Caernar- fon; Miss Howden, Manchester; a Miss Griffith, Rhostryfyn. Dengys hyn anrhydedd mawr i Miss Rees fel ysgolfeistres. Ymddygiad crouLnvn ac annvnol sydd wedi dyfod i oleuni yn agos i Dolgoed, sir Feirionydd. Ymddengys fod ci defaid wedi bod yn bwyta bwyd rnoch perthynol i ffermdy cyfagos, a tlirwy hyny wedi cynhyrfu digof- aint y perchenogion gymaint nes iddynt afaelyd yn y creadur, ac wedi cylymu o'i amgylch gadachau wedi eu gwlychu mewn paraffin, gosodasant dan wrtho. Yn ei ingoodd rhedodd y ci i'w d £ yn Dolgoed, ond bu farw cyn cyrhaedd, wedi ei lesgi i'r esgyrn. Mae'r dyhir- wch wedi ei gyflawni er Mai 6ed, ac nid yw ond wedi dyl'od ailan yn raddol.J Ofnadwy ydyw clywed am gampau tri llanc ieuanc, dyl'od ailan yn raddol.J Ofnadwy ydyw clywed am gampau tri llanc ieuanc, 13, 14, a 16 oed, yn Ruabon, yn tori i mewn i fasnach- dy Mr Randies, grocer. &c., y Sul arall. Ymddengys iddynt yr haf diweddaf ladrata asyn, rhyw gymaint o luniaetb, a llenlieiniau, a myned a ewersyllu am am- ser ar fynyddoedd Berwyn, gan ddychwelyd i'w car- trcfi pan ddiweddodd ea hymborth. Gobeithient allu cario yn mlaen eu beid lgarwch yr haf hwn eto trwy dovi i mewn i'r lie uchod, gan gymeryd pob math o luniaeth, yn nghydaphibau myglys, slippers, a dillad bcchgyn. Safai yr ieuerigaf tuallan i'r siop, wedi ei arl'ogi a dagr, tra yr oedd yr ysbeiliad yn myned yn mlacn gan y llcill, a chanddynt hwy lawddryli llwyth- cdig. Wedi bicrhau yr oil, diangasant amrai dydd- iall ond cyu i<ldynt gyrhaedd y niynyddocdd daliwyd hWYlJt gau yr boddgeidwaid, a daethpwyd o hyd i lawer o nwyddau wedi eu hystorio mewn chwareli geryg.

Adolygiad y Wasg.

BETHESDA, TONGWYNLAIS.

Advertising