Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Newyddion Cyffrcdinol.

News
Cite
Share

Newyddion Cyffrcdinol. Deallwn fod y Parch Mr Davies, Glynarthen, i fyuy yn Llundain y dyddiau hyn o dan yr ail operation. Yn mrawdlys Warwick, y dydd arall, traddodwyd un David Maclde i ddeng mlynedd o lafur penydiol am gynysr llofruddio ei wraig. Aeth yn llongddrylliad ar yr agerlong Teneglos ger Limerick nos Fercber diweddaf, a chyfrifir y golled yn £ 40,000. Diangodd y dwylaw oil Decbreu Awst, cymerodd dau ordeiniad Ie yn sir Aborteifi—Mr Davies o Gaerfyrddin yn Nhalybont, a Mr Parry o'r Bala yn Llanbadarn Faw". Yn Bradford, y dydd arall, traddodwyd un o'r enw Benjamin Taylor i dri mis o garchar, am osod cig anghyvihwys yn ci sausages. Mae ganddo siopau yu Liverpool, Llundain, Bradford, a manau ercill. Mae ynadon Dundee wedi penderfynu anrhydeddu larllod Rosebery, Camperdown, a Dalhousie, a rhyddid y fwrdeisdref, ar achlysur agoriad University College, Dundee, gan Arglwydd Rosebery yn mis Hydref. Ymddengys fod ymraniad wedi cymeryd lie yn mysg Ubyddfrydwyr Birmingham, a bod Undeb Rauicalaidd wedi ei ffurfio. Dywedir fod yn eu bwriad i ddwyn Mr Joseph Arch allan fel ymgeisydd Radicaiaidd yn erbyn Mr Muntz. Yn mrawdlys Sligo, dydd Gwener cyn y diweddaf, traddodwyd Edward Fcx, Patrick Cornelly, a William Draskin i lafur penydiol am ugain mlynedd am achosi marwolaeth un Thomas Gibbons, mab i head bailiff Arglwydd Ardilaun. Yn mrawdlys Abcrtawy, yr wythnos cyn y diweddaf, condcmniwyd dyn i farwolaeth am ladd ei wraig ycliydig amser yn ol yn Mlaenrhondda. Cymeradwy- odd y rheithwyr ef i drugaredd, am nad oedd prawf ei fod wsedi rhagfwriadu. Deallwn erbyn hyn yr arbedir ei fywyd. Dywedir fod Michael Kavannah, Joseph Hanlon, a Joseph Smith, y tystion yn erbyn llofruddion Arglwydd Cavendish, wedi troi eu gwynebau, neu gael eu hanfon i'r Dwyrain pell. Pan gyrhaeddasant borthladd Melbourne, gwaharddodd y Llywodraeth hwynt i ddyfod i dir. Druain ohonynt, i ba le yr iint ? Dygwyd gweithreuiadau y British Medical Con- ference i derfyniad yn Liverpool dydd Gwener cyn y diweddaf, gan ohirio i Exeter Hall, Llundain, Awst 17eg. Pasiwyd pende^fyniidau yn ffafr cael cartref i feddwon, yn erbyri dileu deddf y clefydau beintus, a thros ei chario Illan gyda mwy o fanylwch. Mao dros 65b o bersonau archolledig i wahanol raddau gan y ddaeargryn yn Ischia wedi eu eymeryd i ysbytai yn Naples. Bu farw amryw wedi cyrhaedd yno. Yr ydys wedi cael rhai teuluoedd cyfain yn fyw mewn dadfeilion, wedi bod yn gladdedig am dri a phedwar diwrnod. Yr oeddynt mor wan, fel nad oes gobaith am einioes rhai ohonynt. Y cyfrifiad diweddaf a gaed o farwolaethau o'r cholera yn yr Aipht oedd, yn y 24 awr diweddaf bu farw yn Cairo 310, ac yn yr holl fanau 715. Felly, 1,025 mewn diwrnod a noswaith. Meithrinir gobaith cryf y bydd i godiad yr afon Nile cffeithio yn ddaionus. Y mac yn awr yn codi, ac yn uwch o bedwar cufudd nag y bydd yn arfer bod yr adeg bon o'r flwyddyn. Pan dderbyniwyd y newydd o lofruddiaeth Carey yn Dublin, cyffrowyd y ddinas drwyddi gan lawenydd. Cyneuwyd tanau mawrion mewn gwahanol fanau yn y ddinas. Gan gymaint y rhialtweh a'r dinystr a wnaed ar feddiahau i gael tanwydd i borthi y coelcerthi, bu raid i'r heddgeidwaid gyfryngn, a chymerwyd amryw i'r ddalfa, ac y mae rhai ohonynt wedi cael tri mis o garchar. Mae strike y gweithiau tan yn Lloegr yn pirhau ar raddfa belaeth. Penderfynodd meistri y gweithiau sydd ar waith gynorthwyo meistri y gweithiau sydd yn segur yn herwydd y strike trwy osod treth arnynt eu bunain ond gan fod y draul hono yn gymaint a thair mil o bunau yn yr wythnos, y mae cwyno mawr yn mysg llawer. Mac y strike yn nosbarth Smithwich ar ben, a'r dysgwyliad yw y bydd pawb o bob tu wedi cael digon arni yn fuan. Mae un Mr Simmons gyda Syr Claude de Crespimy wedi llwyddo i groesi o Ffrainc i Holland mown awyren inewn ychydig oriau. Cawsaut daith blescrus beb un ddamwain, a yolygtaoedd aunesgrifi idwy tra yn nofio uwch y cymylau 17,000 o droedfeddi uwchlaw y ddaear. Dywedant ei bod yn oer arswydus yn y pellder hwnw oddiwrth eu hen fam, y ddaear, ond fod y plpser a gawsant a'r golygfeydd a weisant yn ddigon o dal am yr anturiaeth. Trodd Eisteddfod Ceii-ewydd allan yn Uwyddiant perffaith--o < £ 40 i < £ 50 o elw. Da oedd genym weIod Tanyuiarian mor hwyliog a chryf hir oesiddo. 0 bump o gorau, Cov Horeb enillodd y L)25 a baton. Da genym liefyd oedd gweled y Parch Mr H uws, Beulah, yn fuddugol ar y prif draethawd allan o dileg o gystadleuwyr. Tystiai y beirniaid-Idrisyn a'r Parch Mr Griffiths, Llangranog—fod y traethawd buddngol yn un o'r pethau goreu ddarllenasant erioed yn Gymraeg, ac y dylesid ei gyhoeddi ar unwaith yn llyfr. Heb laesu dwylaw, parheir i chwilio dadfelion Casamicciola am gyrfc y lladdedigion. Nid oes neb yn dysgwyl y ceir neb allan yn fyw bcllach, or eu bod wedi d'od o hyd i rai fuont megys yn eu bcddau am 110 o oriau ac eta yn fyw. Cesglir yr hall betlmu gwcrthfawr-r-aur, arian, a geraau—i ystordai o dan ofal y Llywodraeth. Dywedir liefyd fod y Llywodraeth wedi cyhoeddi gwaharddiad i ai I adoiladu y dref, am \r ystyiianfc y He YII rhy bcryglua i fod yn breswyifa dynion. Mae Yntbcrawdwr ac Ynihero ires Awstria wedi aufon cunad o gydymdeimlad a'r Bteciti Huuibart. gydag 20,000^. tuag at y drysorfa gyaorth- wyol.

Newycldion o Ogledd Cymru.

Adolygiad y Wasg.

BETHESDA, TONGWYNLAIS.

Advertising