Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'tli Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not oar hearts, but pass unfeit, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is n-d EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PH EFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited ATWjBkJEVK* OF regies There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Musical College of Wales, Swansea. PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE SEPTEMBER TERM commences MON- DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be held at the end of this Term, find will be confined to the Students of the M.C.W. The results will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. OQ AC UCHOD YN WYTHNOSOL.—Gall 3.jZj personau pei'thynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd acyn onest bob wythnos, heb i byny ymyryd o gwbl a'u galwedigaethau preseuol. Am fanylion, &c.. amgauer envelope gyda chyfeiriad personol arno i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham. Mae hynynivir- ioneddol. PEL EN I LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrtli Ddolur y Pen, Anhwy'derau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a I)olur y Wyneb, TRiEIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, fyc. Yr qvljl wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernich, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr tvqlf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddtvyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf vii cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd, art a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethan ereill llawn eystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw neryHydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. Itc. a nc. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieltol Kernich I LADD LLYNGYR. ~S7~ MAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf JL effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu _cynyi> i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda/r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan eitfod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. tQT Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. ljc. a 7ic. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick Byddwch ofalus i weled fod yr onw ar.bob sypyn neu flwcb. Cyhoeddiadau Diweddaraf HUGBES&SON,WREXHAM Os na byrld Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, anfonwn unrhyw lyfr drivy y post ar dclerhyniacl ei iccrth mewn stamps, yn nghyd a'r cludicid, yn ol Ceiniog am werth pob Swllt. Yn awr yn barod-pris Ie. Almanac y Miloedd am 1883. Now ready-in Pocket-book case, Is.; cloth, G<J. The English Diary of the Calvinistic Methodists, FOR THE YEAR 1883. Gyfrol—mewn Llian hardd,pris 3s. 6c. yr un, Oriau gyda'r lesu NEU Berson a Bywyd y Gwaredwr gany Parch. 0. EVANS, Llundain (gynt o Lanbryn- mair); (awdwr y cyfrolau ar y Gwyrthiau" a'r Damegion." Mewn Llian hardd, pris 3s. 6c. Gemau Duwinyddol Americanaidd: Yv cynwys dros 1,000 o sylwadau mwyaf tarawg-ar HENRY WARD BEECHER, T. DB Wirr TALMAGE, D. L. MOODY, ac eraill. Mewn Llian, pris 3s. 6e. Cyfrol Newydd o Bregethau GAN y Parch. DAVID ROBERTS, Wrexham, (Caernarfon gynt.) Hofyd, Aii-argraffiad y Gyf. Gyntaf: GAN yr un Awdwr. (Yn yr unplyg a rhivym■ iad ar Gyj'rol Neivydd.—Pris 3s. 6e.) Mewn Llian hardd, pris 3s. 6e. Cyfrol Newydd o Bregethau: Gan y Parch. J. THOMAS, D.D., Liverpool. Mewn Amlen, pris 9e. Hynodion Dick Nancy NEU Y Cyfaill Dlfyr yn cynwys Hynod- ion yr hen dorwr beddau, ac amryw Chwedlau ùifyrus, &c., &c. Gan RHUDDENFAB. JJwy Gyf vol—Llian, pris 3s. 6c. yr un. Hanes Bywyd a Phregethau Christmas Evanss Argrnfliad Newydd; yn ovnwys Hanes prif ddigwyddiadau ei Oes; Pedwar-ug'ain o'i Bre- gethau mwyaf poblogaidd; ac amryw Ddanieg- iOll fiO Aroithiau; yngllyda Darlun cywir o'r lieu batriarch. Mewn Ltian, pris 3s. Go. Mynegair Ysgrythyroi GAN y Parcli. PETEIt WILLIAMS. (Wedi ei ddiwyg-io gyda'r gofal mwyaf.) Pris Gostyngol, l.s. 6c. (ISO tudalen.) Anerch i ieuengctycl Cymru: YN cynwys cyfarwyddiadau iddysgu Gramad- eg, Barddoniaeth, Rhifyddiaeth, Mosuriaotli, Atlironiuetli, Soryddiaetll, Garddwriaetli, &0 O BWYS I L HI MM n n U U W n. LWYR-YHWRJHODWYR. MAE C5TMDEITIIAS (GYFYNGEDIG) YSWIRIO BYWYDAU Y BEITOJST (The Briton Life Association Limited) ynawr yn yswirio LLWYRYMWRTHODWYR oddiwrth Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cyffredin. Mae yn pertbyn i SWYDDFA Y BRITON aJwcddau rhagorol ereill Mae ei gwystl o £33,000 i'r Llywodraeth yn rhoddi DYOGELWCH PEIIFFAITIT i Ddalwyr Yswireb (Policy Holders). Mae ei theleras yn gymedrol iawu. Telir y Taliadau Archwiliadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwnevd yr Yswirebau yn daladvvy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIE DIG heb dill ychwanejol, 8e mewn achos o F vRWOLAETIl, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hycy. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio obiegid anystyriaeth, ohervvydd, ar ol pedair blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwyso er cadw yr Ysvvireb mewn grym. Gwneir Teleran Neillduol i Weinido«ion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hollol rydd oddiwrth gyfrifoldeb. CadeiryddFRANCIS WEBB, Ysw.,° Sonthampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-Gadeirydd :-B. W. RICHARDSON, Ysw., M.A,, M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr LleolLt. Col. H. GORE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdydd; H. J. PAUNALL, Ysw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri H A RS E, BROWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa Ddosbaythol :-173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr dros Merthyr TydBI :—Mr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'R DYDD. T TY OYMREIG, LLTJKDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. TTTILLIAM ROBERTS a ddyrnuna hysbysu ei V V fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dcierbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y pvisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOIl cheap, good work, with quick despatch, try JEL Bookbinder to the trade, 5G, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. TONE, AND VIGOUK. RPIUS PREPARATION IS PRONOUNCED BY JL the most eminent; members of the Sledical Profession to be unequalled for its power in replenishing the vitality ot the body, by its snpplying all the essential constituents of the blood and nerve substance, and for developing all the powers and functions ot the system to the highest degree. It removes pimples, blotches, purifies the blood, gives new lite, sound and refreshing* sleep, and restores the constitution to health and vigour in a short time. o<Md by most chemists at 2s 9d, 4s Gel, lis, and 2^s per bottle; or sent to any address, Carriage Paid, on receipt of price by IIiltojs i^o. 134, High Street, Xotting-Hili, London. CAUTION.—Ask for Sir Astley Cooper's Vital Kestorative. Do not let the chemist persuade you to take any other. Ah** argument of larger bottles and less price is put torwaru. it is QUALITY the atliicted require—not quantity. Agents -barciay & Sons, 'J5, Earringdon-street, and all the "Wholesale Houses. Hysbysiaclau. Hob foel dros dear llinell, Is. y tro mn bob llinel. ychwanegol, 3c. Ond ymddcngys Hysbysiadau am yspaid o amser am brisiau llawer is.