Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

reillwedi gwneudarcl^ y^wiliadmanwlimewn i ansawddGEORGE'S gplr* y^"GEORGE'S PILE AND GRAVEL^y eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu //pILLg;, yr wyf yn cael euX\ PILE & GR AVEL /h* •* ° <«*»»\ yn lielaoth am flynyddau lawer inewn I llysievol. Nid oes ynddynt ddirn o natur j! private practice, a hjny gyda llwyddiant I PILjKjiS* || fetelaidd. Ye YDWYF O'E FAEN EU I I mewn sofyllfa anobeithiol o herwydd y II V\ B0D YI^ FEDDYGIMAETII DEA GWERTII- jj Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLUEIAU HYKY AE GITEE f dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu j MEWN TRI O DDULLIAU PA EAI Y MAEXT WEDI cyfCelyb fol meddyginiaetli tuag jO S& \V<* no. r ra« *• GWAHANOL FELYCANLYN: EO HAilCANP. NO- 1-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. %^#OON, No. 2 -GEORGE S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PIllS FOR THE PILES. | GOCHELWCH DWYLLWYR. M TTT-TTTTT GOCHELWCH DWYLLWYR: 1 Mown blyohau Is. lie. a 2s. 9o. yrun. ■ Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwoh yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwcli bob blwcli. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR IIOLL FYD. "Pile and Gravel Pills," 0 wneuthuriad wirioneddol. neb arall. ç f^OEW YN Y CEFN |^ £ £ =!||_™EDJ II mrnmWTmJi IJLIPOEN YN Y LWYNAU fmiffWM^^OUOJ fDWFRPO^HMmUOLl j LUMBAGO, SCIATICA, j j RHWYME00,^&c. f *4ff GEORGE'S „ k DEAR SIB, EIIVMNEV. MR. GEORGE, r PIT <Fii^(lRAVPiIi I liave mucli pleasure in bearing testimony to the Dear Sir,-Your Pills take well here, [ I~AJ-lCi<*VJFtrv UU and in time I shall have a large opening I PILLS. M tliose^troubieMime and pain/ill disorders,'and am rarely I I for them.—Yours truly. F ^pointed evenjn most olstinate cases. | I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to tlie Eoyal Family. I y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. I SICR, BUAN, A DIOGEL I'R —[]—j j „ m m PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o aiihwylderav, ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys»«, oca^S. ^W? a?>l POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYQ ANWYI-SYK,— /• lt U1 « nmrTTTUn XV TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYQ Ie acanWyl iiHVn i llli f/ ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI f lielyd. Yr Wyf Wtdi 1)0(1 yn 0^ RHYFEDDOL."—Bum VN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, ymiloeni gan y 1'iles a'r Gravel, yn nghyd a- X trn rrln+" 11'IWPV A fl vnvdd'iu v-* GWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y S f-'eilli iuawr ar rui aiuscrau yn dufcwnol, am tua if oy yu gldj. ii.jwciuiyujuu<i. (P CEFN. Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, dcu.ldeB mlvnedd, ac nm,y pump mis olal eyn 1 mi 1F y Piles Grrnvcl* L>rcllCiCi A DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN M, ^ael gafacl ar oicli peloni clnvi, yr oecldwn X'T nprlrlwn vn nllnno' i c-pfvll ar fv A BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOL YN liwyr gJU'tliiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boon >1 oeddwn jn allU0o 1 seiyil^ai iy 0ENA0, POEN YN Y BORDDWYDYOD, CHWYDD.ANT f g«fl«lusyn fy ugholuddion, fy nghylla, am ysgyfamt. » '•\ I nhraod gan y poeil u achoseilt I mi, ar YN Y TRA! £ Dj &Ct # poen inawr yn fymlien, ac yn ieddw gun bendro, fel naa I ysgafndor yn fy mhen. 1 e wnaeth Doctoriaid BHWOAMT ESMWYTHAD USI3XGYRCR0L I; ^a'Vr fy a»«iwyo e«" i| || Aberdare a Mertliyr eu goreu i mi, ac yr 1 — | ulis gaiuvn irredu fod modd i mi i>ytu weiia; ond dioich 1 j II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawcr am liyny, j PERCHENOG, I Awdwr pob daeich Peleni yn 0i j ond ni dderbyniais fawr- lies oddiwrth un 0 /l J W GEORGE, M.Ri.P.S., eich cyfarwyddy.l, yr ooddwu yn gallu dilyn fy•ngttlwedi- ,1 1 X T. • r, 1-1 n ,^r>T>r.w'a '1 eaeth gydag egni u plilesor. Yr oeddynt yn fy ngwella # honynt. Prvnais flycliaid O GEOEtrES f T V toiddhebynwybodimi, gan y modd tawel ac esmwytli V\ PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais § 11. I H' \v A. 1, V. yroeddyutyn gweitumiu arnaf. ii 11 i l 7 — Yr oedd ty nghvtansoddnid wedi myned mor /M V. ddau ddogn o honynt—yr ydnnjf yn Ji GLAMORGANSHIRE. V ocm chiai, ond drwy barium i'w cymeryd, y J awr yn ddyn iach. V nuu'nt wcdi *>: gwres fei cynt, /j X\ x. ac yr wyf fel yn dytod yn lcuanc o r J Xx BENJAMIN EDWARDS, yy ( fJl Xx newydd.-Ydwyf, &c. y C'\VMDARE, ADERDARE. DAVID DAVIES. ^CWMDAEK, ADEKDAEE^ ————— VID DAVIES^ Argraffedig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Awst 10, 1883.