Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYI^TuIuTJjN" DA. (OH ac (Jcliod os en buddsoddir yn ddocth mewn 5U_Lv_/ Dewision ar Soddion a Riianddaliadau a roddant yn fynych eiw rhagorol mewn ychydig ddydd- iau. Gellir cael yr holl fany lion yn rhad trivy y jiost yn y Llyfr Eglurhaol. Cyfeiriad, — GEORGE EVANS and CO., Stock-brokers. Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goreu a dyogelaf a ddyfeisiwyd.; erioed. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MERTHYR TYDFIL. YN A WR YN BAROD, pris 6c., Y BRYDDEST FUDDUGOL AR FT¥TD," G-ajnt WATCY:^ vvYN. Anfoncr yr arcbebion i'r Cyhocddwr, Mr Joseph Williams, Swyddfa'r TYST A'B DYDD, Merthyr. lihoddir yr elw arferol i lvfrwerthwyr a dosbarthwyr. DOMINION LINE. REDUCED FARES. From LIVERPOOL, on THURSDAYS. This Line boeks Passengers through to all parts of AMERICA At Special Low Rates. Saloon, from £10 10s.; Interme- diate, from £778; Steerage, £ 443. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. ASSISTED OCEAN RATES for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, X3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, £4. Children under 12 years, < £ 2. Infants under one year, 10s. For Passat; e Tickets, apply to FLINN, MAIN AND MONTGOMERY, 24, James-street, Liverpool, or to Mr. W. J. NEEDLE, 22, Union Street, Carmarthen. u- MONEY! MONEYTTMONJY! PONTMORLAIS LOAN OFFICE, MERTHYR.—To Tradesmen, Working-men, and others. Money immediately ADVANCED from .£5 upwards, on Household Furniture, Stock-in-Trade, &c., &c., without removal, upon personal or other security, repayable by easy instalments.—Apply to Wi, E. COHEN, 20 and 21, Pontmorlais, Merthyr Tydfil MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A I'ODOPHYLLIN.—Y mac y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dynir o wreiddiau meddyg-o], yn dyfod yn dra plioblogaidd a defnyddir ef yn m yn lie blue pill -a calomel i wellhau diffyg treuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwyddion eroniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyffredin sydd yn cynyrclm poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim ehwant bvvyd, yn erostenu y tai'od, bias drwg yn y boreu, K'uysgafnder.cynhwrfyny cylla, a theimlad o iselder. Y mae yri gosou yr yssyfaint musgre'll ar waith, yn gweithredu yn dyner ar y coluddiou, gan roddi teimlad o ieehyd a cliysur mewn 2i o oriau. Y mac y foddygin- iactli ddyo<relaf. Taraxacum a I'odophyllin sydd wlybwr yn cael ei wneyd yn unifr S»n J. I'liJ'PEK, l.edl'ord Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mac yn bwysig i sylwi ar liyn Poteli 2s. 9c. Gwertliir gan bob Cyflyrydd. ADFERYDD GWALLT RHABLON. — Gwna Loclcyer's Sulphur Ilair Restorer dduo gwallt gwyn, ac yn mhen ychydig ddyddjau ddwyn yn ol y lliw. Y maeyr offaith yn rhagori ar yr liyn a gynyrcluv gnn tiwicdydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croon. Y raae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutaf. 1 mae y gpreu er ad tor gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yn cynyrclm shade:bortlaith natmiol. Y mae yn wcrthfawr i ddmystrio cen, ac i lacthu a thyin g-wiitit newydd. Gan fod Sulphur yn cael ei brisio yn Jawr am ei rmweddau symbylawl, glanhaol, ae iachaol ar cliwarenau y gwallt, cymeradwyir Loclcyer's Mestorer yn lawr. Poteli mawrion Is. (1c. Ar worth gan holl Gyl'l'yrwyr, Gwallt- drwswyr, aJPhcraroglwyr yn mhob man. PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.—N id yw y Pelenau rhagorol hyn yn cynwys cymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddiau pcryglus a. geir yn ami mewn pelenau liysbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parhau i gadw darganfyddiad enwo» Dr King ar y blaen i'r holl belenau pit fel y feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeithiol ar gyfer anhwylderau yr "isgyiaint a'r Cylla, pa un bynag ai yn y fl'urf o anhwylder Geriaidd, Tyndra, Diffyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Surni, Cur yn y Pen, I'oen yn yr Ysgwyddau, Twymyn dilior- yr fforff, Ditfyg* ArcliwaetJi at fwyd, neu arwyddion. dilfyg treuliad yn gyffrcdinol. Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr GWELLHEIE MEWN YCHYDIG- DDYDDIAU CTIIN, RUNIONS, A CHTMALATJ CHWYDDEBIG Y JJODIAU —Duller s Corn and Bunion Plasters yw yr uni" fedd- yginiaeth wirioned<lol. Gwahaniacthant oddiwrtlT bob plasterau, tarianau, neu {.ymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytlio yn nniongyrcliol y m'ocn tew :1mgylchynoI. dar- fydda y boon ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan a'r ei ol. Gofyna Jiunious a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sier, ac esrawythder yn union- gyrch<jl. Gellir gwisgo unrliyw esgidiau yn gysurus yn mlien teir- awr ar ol cyinhwyso Plasterau Dellar'. Na pherswadier chwi ar un cyfnl i brynu dim arall. Blychau 1«. ljc. yr nn, a wertliir gan y rli.in Iwyat o Rytiyrwyr. Drw.v'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Tlayley Street, London, \V.C. BLAS HYFEYD. — Cracroft's Areccmut Tooth Paste.-Drwy ddefnyddio y Deint-lwcli po.ravoglaidd moetlms hwn, daw arhw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillciuol ddcfnyddiol or symud crcstiau oudiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth gall yr hon Gyllyrwyr. Potiau Is. a 2s. Go. yr un. (Mynwch Caeroit s.) Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei wwthrediad tra adnabyddus ar yr 1 sgy/aint (y cilchweryn pwysicaf yn yr holl gorfi), yn achosi i'r didoluulau corflorol l redeg mewn trefri reolaidd, ac mewn cysvllt- lad a rTonic Ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr, ac felly yn cynal py rth mawrion y corli mowncyflwr addas i siorhau icchvd da. juwerthlr nwy gaa unrliyw Gyliyiydd muwn blychau Ie. He. i fa. ge. yr un. Quinine Bitters Gwilym Evans FEL engraifft o'r dosbarth o feddyginiaetbau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, dymunem gyfeirio at ddarpariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ac yn hollol yr hyn y gosodir allau-ei fod yn gyfansoddedig o lysiau, werli ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a ebyda'r gofal mwyaf ag sydd ddichonadwyersicrhnu ei Iwyddiant. Y CYLLA yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac ohono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfansoddiad. Os na chedwir hwn mewn tref n, syrthia yr holl gorff i ddyryswch. EH'aith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob orogan yn gwe^thio yn hwylus ac yn ei 11e a gellir yn deilwntf ystyried y Bitters hyn y feddyginiaeth deuluaidd oreu y gwyddis am dani. Cymeradwyir hi yn ddibetrus at Anhreuliad yn ei wahanol agweddau, ac afiechyd y Ddwyfron a'r Afu, yn nghydag- anhwylderau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd helaeth o ddrwgdybiaeth ar feddyginiaethau hysbysedig, a thueddid ni i wneyd hyny a'r feddyginiaeth hon sef QUININE BITTERS GWILYM EVANS, hyd ties y gwelsom y fath dystiolaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a vvyddent mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Gosodwn yma ychydig nifer allan o'r canoedd o dystiolaethau a welsom yn y swyddfa. Yn en plith cawn y gweinidogion a ganlyn :— Parch. Thos. Price, M.A Pn D., Abordar. I Parch. J. R. Jonos, Llwynypia. I Parcli. D. Iiari is, (T.C.), Chicago, America. | Parch. Levi Thomas, D.D., Glynnedd. Parch. J. H. Williams (Biynfardd), Prif Athraw Ysgol Eamadegol Dowlais, yn nghyda llawer o weinidogion ereill allem nodi. Yn mysg y meddygon a gymeradwyant y 'QuiNlNE BITTEBS cawn cnwau Dr. Samuel J. J. Kirby, M. it C.S., L.S.A., Lond., Thrale. Dr. G A. Jones, M.D., Kennington. Dr. A. Jenkins, M.R.C.S. Lond., M It. C. P Edin., Rio de Janeiro, Deheu America. Dr. J. Ellis Edwards, M.R.C.S., L.S.A &c &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y Fferyllwyr a ganlyn, allan o'r Iluaws mawr ydynt wedi anfon llythyrau cymeradwyol o'r feddyginiaeth hon :— Mr. D. Anthony, Fforyllydd, Caerdydd. Myrddin Davies, „ Abertawy. It. D. Hughes, „ Dinbych. J. Francis, „ Wrexham. II. J. Hughes, C.iergybi. Isaac tTones, Tremadnc. J. R. Jones, Aberaeroti. VV. H. Rees, llwlffordd. Joseph Rees, Aberteifi. • Watkin J. Thomas. Aberdar. Mr. W. II. Thomas, „ Dowlais. W. Sims, "Aberaman, Griflith Williams, Llanerchymodd. E. P. Wynne, „ Aberystwyth. Robert Watts, Meddyg Anifeilaidd, Penygroes, G.C. D Evans, Cemmaes, Trefztldwyii. Mri. Howland, a Jones, Fferyllwyr, Tregaron a Llanbedr. Mr. W. h Penny, Fferyllydd, Llandudno a Ffestiniog, 11 O. Iscoed Jones, Fferyllydd, Llanrwst. Wele yn canlyn eto ychydig enwau mewn gwahanol ardaloedd ydynt wedi danfon i mewn dystiolaethau cymet adwyol i'r QUININE BITTKRS :— Mr. Hugh Owen (Huwco Mon), Cemmaes. Mr. T. Movien Hughes CMorien Mon), Rhosyhol, Mon. Mr. John Lewis (loan Cynff.yg), Mynydd CynfFyg. Mr. John D. Evans, P. O., Trelecli. Mr. R. B. Lewis, Draper, Feiryside. Mr. John Jones, High Street, Llanelwy. Mrs Hannah Lewis, Llanfynydd, Caerfyrddin, a gellid ychwanegu canoedd lawer o dystiolaethan am effeitholrwydd digymhar y Quinine Bitters. MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESEKOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent wedi eu profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— Di.fiyg Treu.1.:iad a'i Ga:n.1y:n.i.adau.. Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, dlffyg archwaeth, bias annymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr anadl yn drwm a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y (Vest a'r ochrau, a mynych bigiadau fel pe bai pryfedyn yn y cylla. Y mde un neu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwyddo diffyg treuliad, a goreu pa gyntaf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. C3-"We33.C5.ic3.SLTLl. o bob math yn ymddangos yn un neu ragor o'r ffurfiau canlynol,-nervonsness, iselder ysbryd, heintiau, colli cwsg, teimlad blinedig wrth godi yn y boreu, chwysu, curiad y galon, poen ar y frest, ofnau diachos, a meddyliau anesmwyth ac anegluradwy, nes fod bywyd ei hun yn boen ac yn faich-mewn gair, sefyllfa a chyflwr cyffredinol y giau a'r meddwl. Trwy iachuso a chryfhau y cyfansoddiad yn gyffredinol y mae y Quinine Bitters yn neillciuol gyfaddas at y doluriau uchod. -A-fu.. Doluriau yr Afu ydynt fel y canlyn :—Ysgafmler yn y pen, poen yn groes i'r Ilygaid a rhwng yr ysgwyddau diflasdod at fwyd, a'r clefyd melyn. Y mae y Dant y Llew a'r Quinine sydd yn gymysgedig yn y Bitters yn rhagorol at hyn. -y Frest, Diffygion y Frest, sef peswcb, cyfyngder anadl, phlegm, asthma, y gwaed yn tori, a thueddiad at y darfod- edigaeth (decline). Y mae ugeiniau o rai fuont yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau hyn yn barod i dystio am y lies a dderbyniasant drwy gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. O 3Z- J3Z31-A.XJ Z'VV BWRCASU. Gofyner yn eglur m QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Pris y Potelatt yw 2s. Dc. a 4s. 6c.: mewn Blychau, 12s. 6c. yr un. Ar ol ei gael, edrycher yn fauwl ar y Label, a sylwer ar Stamp y Llywodraeth sydd ar wddf y Botel, a myaer gweled yr enw GWILYM EVAlNlS, F.C.S., M.P.S wedi ei ysgrifeim yn llawy.sgrif y Perchenog. Gofaled pawb na chymeront e°u twyllo na derbyn cynghor i gymeryd unrliyw foddion arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn cystal ac yn rliatach. Esgus gwael a tliwyllodrus yw hwna. Cofier bob amser fod efelychiadau lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyg- iniaeth arddercliog a diliafal QUININE BITTERS GWILYM EYANS. lorwerlh's Wormwoo4 Worm Lmmgm CYMEEADWYI'S y LOZENGE yma i sylw penau teuluoedd, a rboddir y rhesymau canlynol dros hyny Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting, ac hynod rwydd i'w rhoddi i blant o bob oedran. Dar- pariaeth gryno ynddynt eu hutiain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y Ilyngyr, o'r p'entyn bach byd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed, a gellir eu harfer yn ddiberygl. Nid oes eisien te sena nac unrbyw physigwriaeth ar eu hoi. Gadawant ddylanwad iachus a chryfhaol ar eu hoi, gan hyny gollid ell rhoddi unrhyw amser pan fyddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Y mae pedwar math, 0 leiaf, o lyngyr yn blino dyniod yn gyffredin, sef y Ilyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn, a'r culwe {tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif A.RWY33DIOKT. Lliw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth gan freuddwydiou, a mynych frathiadau yn peri i'r plentyn i startio a gwaeddi yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusau yn glasu, y ffroenau yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un nea ragor o'r arwyddion uchod, doetb fydda: rhoddi ycbydig o'r Lozenges gwertbfawr hyn yn ddioed, sef lorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolacthau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob Fferyllydd parchus. Os na ellir en cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr GWILYM EVANS, F.C.S., Mann. factnricg Chemist, Llanelly, a danfonir hwynt am 14, 34, neu 55 Stamps, yu ol y size, Is lie, 213 9c, neu 4s 60.