Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

#re |?/? Cheapest and Best BStters ever mada. They aro ccmiponisaea from .I.jPm, -itlCilU, Mandrake, Pcdophyllin, and Dandelion—tho oldest, best, and xnosj valualuj inciaciucs m the \^ild, and contain all the best and most curative properties of all otuer letters, being the greatest Blood Purifier, Zftrer BegUlator, and Life and Health ivestonng Agent on earth, lio disease or ill health can possibly long exist where these Litters aro iTsod, so varied and perfect are their operations. Thay glv? pew life and vigor to the aged and Infirtn, To all whose employments er.nso irregularity ot tap bowels or urinary organs, or who require an Appetizer, Tonic and Mild Stimulant. theic Litters arc invaluable, being highly curative, tonic and stimulating, witlout intoxicating, No rcfittcr what your feelings or symptoms are, what the disease or ailment is, use Hop Bitters. Don t wait until you are sick, but if you only feel bad or miserable, use the IJitters at once. It may save your lite. Hundreds have been saved by so doing. esr- jgSOG .Oft will bo paid for a case they will not euro or help. Tlicy arc a pleasant refreshing flavouring for sick-room drinks, impure water, find other bevernpres. Do not sugar yourself or let yeiir friends suffer, foiafc use and txrga iiio-n to use Mop Jitters. lleineinber, I fop Bitters is no vile, drugged rostrum, but the Purest; and Best Medicine ever ninth'; i.ie^lnval'14'3 S'riend SLRd &3ope," and no person or family saoukl be without aic-m. 'su^' %,a3 zjuterz tod<.y. J/UK BY ALL CHEMISTS £ KD DRUGGISTS, "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. R hwn ni ellir rhoddi cymeradwyaeth rhy uehel am- -L IJ AN HALT aGLOEWI y GWAED o bob ANHUL'llIfiDD, Iaclia lien Olwyfau Iaeha lien Olwyfau Crawnllyd yn y Gwddf 1acha Oluniau Cornwydlyd Dolurus Iaclia Bendduon lieu BisifWrn ar y Wyncb Iaclia Glwyfan Craclilyd Iaclia Uornwyd Caneraidd Jacha Atieoliyd y Gwacd a'r Croon Iaeha Cliwyddiadau Oliwarenol Iaclia y Gwaed oddiwrth Sylwcdd anmliur, yn codi oddiar ba achos bynag. Can fod y Cymysgedd Invn yn ddymunol i'r archwaetli, ac yn cael ei wamntu yn rliydd oddiwrtli unrhyw betli niwcidiol "i'r eyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrliyw un o'r ddau ryw, y mac y I'erclienog yn ert'yn ar i ùdyoùùefwyr roddi prawf anio er cael allan ei favvr werth. Miloedd o Dystiolaetliau o bob pftrth. North-street, Audenshaw (ger Manchester). Kliydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i efl'eithian l'liyfeddol eicli Gwacd Gymysgedd, yr hwn sy(ld wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd dnvg 'iawn. Yr oeùd i mi bcclwar o archollion, yr liyn a'm lianalluogodd i ddilynfy ngalwedigaetli am bedair blynedd, yn yst,o(I yr hwn amscr bum mewn pump o wahanol glafdai ae o dan bymtlieg o wahanol feddygon. diwedd cymhellwyd fi i roddi prawt ar eich Gwaed Gymysgedd, ae ar ol cymeryd tail- o phiolau bycliain yr oeddwn'yn alluog i fyned at ty rigwaitli, ae erbyn i mi gymeryd naw neu ddeg" o phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellliau. Gallweh wncyd y def- nydd a fynoch o hyn or budd dyoddefwyr ereill.—Yr siddoeh yn parelius. JOHN W'UJJJIA)!S." Ar werth mown phiolau 2s Cc yr un, no mewn Cistiau, yn eyn- wys eliwe' gwaith cymaint, lis y r Ilu-dig-on i effeithio gwellliad hollol yn y mwyafrif mawr o acliosion hir-sefydlog-gan yr lioll Fferyllwyr a Gwerthwyr JHeddyginiaeth Breintlytliyrol trwy yr holl Dcyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrliyw gyf- eiviad ar dderbyniad 30 neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y L1XCOLN & MIDLAND COUXT1ES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWR I'R COKFF.—Y mae Pepper's Qv.:»;ne and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfundrefn y eyhvran. yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrjdoedd, yn adni wyddu yr iechyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- ;1W! yn cyfoethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth, yn tarfu Ues'.odd ac iselder, ac yn eadarnhau organau y treuliad. Y mae yn eddysiniaeth neillduol i boen yn y gewynau (nettralgia), diflyg trejiiad, clefydon, anhwylderau y fynwes, ac mewn anliwylderau ayoiiawl, a gogwyddiadau manwynawl, Ac. Y mae yr holl gorff yn one: ei fywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, y galluoedd rncduyliol yn cael cu gloewi, y cyfansoddiad yn cael ei nerthu yn iawv. iechyd yn sicr o ddychwelyd. Poteli, !J2 dogn, 4s. Cc. Ar worti srsn gyli'yi'ivyr yn mhobman. Y mae J. rEiTEK ar y icibci. Myaiveli Tonic Pepper. BYDDAHDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Veller's Essence for Deafness gael ei dreio bob amser, am ei tod, snewn acliosion a ymddangosent yn anwelladwy,wedigwneyd rhyteddodau. Ar ol ei gymnwyso am ddwy neu dair noson, eyiijimir ISyddardod Ysgaln, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau didov sydd nior fynych yn dilyn elyw drwg. Gellir dyweyd am DeJ.tr'* Essence ei fod yn sicr o roddigwaredigaeth mewn unrhyw aetas 0 ivddardotl lieb achosi y niwed lleiaf i bcirianwaitli tyner y glust, a nha nior ryfedd bynag. v mae personau wedi bod yn 'I -a yo .'fir ii'.i flynyddau: wedi clywed seiniau ar ol rlioddi prawf teg «r/J<;lUr's Essence. Poteli Is. lie., a 2s. 8c. Ar worth gan yr lioll Ky .vrwyr. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872,-Corfforwyd dan Gyfraith Sonodaol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa :-34, Victoria Street, Morthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y H. Y MAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi -L benthyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o £100 i £10.000, i'w talu ynol yn Gyf- ranau Misol neu Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Treuliau Cyfreithiol, a tbill y Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAR'H GYMDEITHAS YN AWR YN CYNYG MANTELS ION ARB HI NIG I FENTHYCWYR, drwy fod yr Ad-daiiadau a'r Costnu Dechreuol wedi 1011 lleihau gymaint. Cedwir y Dirge!*eh Lhvyraf. Am Fanylion, ymofyner a Mr E. BOBERTS, Ysgrif- enydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Meitbyr Tydfil. S IVAN SEA ROCK PERMANENT BUILDING SOCIETY. AR LOG. DERBYNJll unrhyw symiau o arian o 1'10 i I tIO00 gan y Gymdeithas uchod. Rhoddir Uojj o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwyn.iadau dyogelafarn danynt. Ymofyner a'r Ysgrifenydd, Mr T. H. Davies, 18, Union-street, Swawsea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig a'r Gym- deithas lion, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion hollol deg, a rhydd gyfleasdra pcrffaith ddyogel i osod arian ar log. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. Lt. JONES, Penclawdd, \Direc~ J nRiFFT'i'HS. Argraffydd, Abertawy. i tors. "TSTTERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. -L> A Gentleman, having tried in vain every adrertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.—Address, J. T. SEWELL, Esq., Brook Villa, Hammersmith, London. CARDEN.-I BAWB SYDD YN DYODDEF ODDIWRTH GAMGYMEEIADAU a ffolinebau ienenctyd, gwendid gewynol, darfodedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfonaf gynghor meddygol a'ch gwellha chwi yn RHYDD 0 DAL. Darganfyddwyd y feddyginiaeth enwog hon gan genadwr yn Nebeudir America. Anfonwch rlythyrglawr gyda'ch cyfeiriad eich hunan arno i'r Parch. JOSEPH T. INMAN, Station D, New York City, U.S.A. -ii p I PCL-,411 jayl T imil c-; 777 IT ta Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess tha power of removing or neutralizing till con- aniinations of the blood and system generally. Tlicv quietlv, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill /¡ (,,1.1 tl1 and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thus save tkouaiuda from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to ev cry household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or yonn" person guided by the directions which accompany cach box of Holloway's Piils, has at once available means for cheeking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency aro usually the forerunners of stomachic dis-e.ise. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out llll impurities. Weak Stomachs.—Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distresoin,1 symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse tha stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the hody-lwnce, these I'ills are the surest strengtheners, and the safest restorative in nervousness wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing discases of the throat, chest, and lungs, these Tills have established for themselves a pre-eminently world-wide [am: as they purify the hlsod and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the lungs, and even consumption in its early stages, are successfully treated with this medicine, particularly if Holloway's Ointment be well rubbed upon the chest and bsxdk llig11t and morning. llullorcaf is Pills arc the best remedy hnown in the qco rid for the following diseases:- Ague Headache ( Stone nnd Gravel .À',Lil1ua Iu^ostion Secondary Symp- liiiious Complaints Lirer Complaints toms Blotclios on the Skin Lumbago Tic-Dolorcnx Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Afreet ions Dropsy Retention of Urine Worms of ail Muds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil :it,1'er ea.i e, Gout Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment aro sold at Professjr Establishment, Siiii, Oxford Street, London, alio by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the C'ivi'Ued World, in Boxes and Pots, at I. and BJs. each. The smallest Box n[ i t > ir (1 ::eu and the smallest Pot of Oint I t i e Full printed directions are affixed to etcil I; C' and Pot, and can be had in any language, even in Tur.iish, Arabic. Armenian, Persian, or Chinese. No. 16—2. OWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran o bob kJ math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, aChyhoedd adnu Seisonig. Hofyd pob math o waith argraffr. WARENTIIt y bydd i UN BLYCHAID o VIT CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, vn un o'r ddau rhyw, wedi ei euill neu yn crdymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fleryllwyi- a Gwerthwyr Mcddyginiaeth Breint- lythyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, gBn y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cyran- wertlio] :—Barclay Ftli Fcibion, LJundaiu, a'r lioll Dai Cyfainvertiiol.