Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

C1YSTADLEUAETII AR Y DELYN DEIRRES f (COMPETITION ON THE TRIPLE STRINGED HARP). GWOBRAU 0 £<10 gan yr A-arliydcddusaf Ily AR- DALYDD BUTE a' .i- Wir Anrhydeddus ARGLWYDDE8 LLANOVER. Cymer evstadleuaeth ar y Dslyn Deir-res, Offeiyn Ccrdd Cenedl y Cymru, le yn Ngholeg Cevddoiol Cymru, yn A1 ei'tawy, ar dlydd Iau, y 25ain o Hyd~ef, 1883, o dan lywyddiaeth Syr H. Hussey Vivian, Darwnig, A.S., fol y CiUiJyn I DELYNORION": Y gobrwy gyntaf, S punt yr ail obn\J, 5 punt; y trydydd gobrwy, :] punt. Alaw," Syr Harri Ddu." I DELYNORESAU Y gobiwy gyntaf, S punt; yr a". obywy, 5 punt; y trydydd gobrwy, 3 punt. Alaw, Pant corlan yr wyn." Gobrwy o 4 punt i'r gwryw a gano yn oreu Y Bveuddwy d," ae a gyfeilio ag ef ei hun ar y Delyn Gymreig. Gobrwy 0 4 punt i'r fenyw a gano ynorau "Yderyndu pigfelyn," ac a gyfeilio a lii ei bun ar y Deiyn Gymveig. I Ni chaniatoir i neb yingastadlu a fu yn cbwarenydd ar y Delyn Dioedlenog, gan mai yr amcau ydyw adferyd i'w safle priodol offeryn Cerdd y Dj wysogaetli, a chefnogi diwylliant y ddullwedd bur a syml sydd yn gweddu i gerddoiiaetli Gymreig. Gofynol i bob Telynor Cymreig a fwriado ymgystadlu anfon < i enw a'i lwybreiddiad i'r Wir Anrhydeddus Arglwyddes Llanover, Llanover, Abergafeni, cyn neu ar y 25ain o Fedi, 18S3, gan yr hon y gellir oael cyfysgrifau cywir o'r Ala won Cymreig detholedig yn rhydd ac yn rliad, ond anfon am danynt Llytliy.dy. Beirr-'ad: DIt PARRY, Prif Athraw Coleg Cerddorol Cymru, Abertawy. Masonic and General Life Assurance Company, Limited. HEAD OFFICES- 9, oSTJIW JBRIIDGrE-ST., LONDON, E.C. Tl^IIE Directors are desirous of receiving -1- Applications for Loans on Real or Personal Security in connection with Life Assurance. Every description of Life Assurance and Annuity Business transacted. Commission allowed to Solicitors and others introducing business. For further particulars and forms, apply to A. TORKINGTON, Managing Director. COLLEGIATE SCHOOL, MILFORD HAVEN. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at U Milton Mount College, and holding CorMficates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive view of the Haven, and in every way calculated to insure the health of the pupils. Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for public examinations. THE LLANSAWEL GRAMMAR SCHOOL. THE PRINCIPAL :-REV. J. EVANS. DUTIES resumed September 3, 1883. Six admitted to various Colleges this year. J'AiiKVVKl.Vi T ACADEMY, CABMABTHEN, THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST by the Rev J. CERRIDFRYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carmarthen Presbyterian College, was fitst prizeman throughout the whole of his college course, and won a Sharpe's Prize. He also holds several advanced certificates for proficitency in science, issued by the Science and Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London University. MAli MR. EOS DYFFRYN, R.AM. Yr hwn sydd wedi ei gyflogi i gann yn y Royal Albert Hall, Llundain, Dydd Gwyl Dewi, ac Arweinydd Bnddugol ar y prif ddarnau mown tair Eisteddfod olyiiol yn Llundain, ~\7"N a £ °recl i dderbyn enqaqemcnts fel TENOR a X BE IRNTAD EISTEDDFODOL. Cyfeiricr-la, Pulross-road, Brixton, London, S.W. Tysteb y Parch E. Jones, Ffj-nonbedr, Cadeirydd y Fwyllgor rarch D. WILLIAMS (B), Salem, Mydrim. Ysgvifenyddion Cyffredinol: Parch D. R. DA VIES, Rhydycwsiaid, St Cleais; Mr DANIEL EVANS, Cwmbach, Whit)a.m" Trysorydd Cyffredinol: D. LI. LEWIS, Yaw., National Piovincial Bank, Caeifyrddin. Caerfyr.ldin, Mawith, 1SS3. ANWYL DDARLLENYDD,—Y mac eglwys fechan Ffynoiibed" wedi penderfyuu gwneyd tysteb i'w pharchus weinidog fel cydnabyddiaetli o'i rhwymedigaeth iddo am ei gwasanaethu j a ffyddlon dros ddougain mlynedd—ndeiniwyd ef ) .11840 Yn ystod yr holl flynyddau liyn ni fu ei gyflog, ar gyfartaledd, uwclilaw £ 15 y flwyddyn Hyd yn ddiweddar yr oedd pedwai cyfarfod gweddi wyth- nosol j a y cylch, ;,e anaml iawn y byddai -illr Jones yn colli cymaint ag v i olionj -it, er fod gandd gyfaifodydd eglw/sig eieill i ofalu am danynt a larparu ar en cyfor, heb son am y Sabboth; ae ei oideiniad liyd lieddyw, un Sabboth Cymundeb yn unig y bu yr eglwys heb ei c, weinidog ei limi i weinyddu wrth y bwrdd Ba ef yn ffyddlon mew a aniser ac allan o amser. Y mae nior adnabyddus fei gwed("wr lmylus, pregethwr effeitliiol, a gweii"'dog ffyddIon, fel na raid i ni fanylu dim. Gan fod amvysv o gyfeillion lluosog Mr Jones wedi amlygu awydd cydw>uthredu, calonogir yr egIwys i apelio am ychydig gynortliwy oddiwrtli ei cliwiorydd-eglwysi, a chyfeill- ion crefydd yn gyffred;nol. Bvdd yn ddiolchg >r iawn am y rodd leiaf, ac addawa liithau yn ei thro gynortliwyo ereill mown cylfdyb amgylchiadau hyd eithaf ei gallu. CyliodO 'r rhestr gyilawn o'r lioil danysgiiliadau Yn Ngynadledd Cylarfod Chwai'terol Cyfundeb Isaf Sir Gaer- ar yr a'r 22ain o'r mis blaonorol, pendeify yn un fryllol, "Ein bod fel Cynadledd yn teimloyn lion fod JA mvyd eglwys Ffynonbedv i anrtiegu ei pliarchiis weinidog a thysteb, ac yr ydj-n yn credu fod Mr Joneyn hjxi ynte,13 igu sylw eglwysi a pheisonau at lija o achos." Gan iiydeva y caitfjyr apGl yllla eich sylw ffafriol, y goipliwys Yr eiddocli yn ost.) Ilgedig, I D. R. DAVIES. DANIEL EVANS. T> NYBOiUFI.VDAU ODOLAVViTH G FE1LLION TUALLAN I'll EGLWYS. Ls. c. A Fiiend ■ • .>30 Parch W. C. Jenliins, Oydweli.100 D. G. E\ans, Penygraig .100 J. llogeiH, Pembre .100 E Evans, Brynceircli .110 J. Williams, Ysw., Penlan .110 D. Dav s Ysw., Y.H., Maesyfl'yi 0:1 .2 2 Pavch L James, Brynbanlc .100 Mrs Davies, Treasgell.110 Mrs Thomas, Cilcoed .110 ML- D. DJA ies, Osbune House, Oastellncdd 1 1 0 Mr Joseph Williams, Grove 1 1 0 rroffeswx M. D Jones, 13ala 0 10 0 NOW READY, rp UUBS, CHANTS, AND A NTHEMS, J-JL- Cons'sting of Three Parts, ENGLISH OR WELSH EDITION. Compiled and Edited by D. JENKINS, Mus. BAC. CANTAB. Part lst.-314 Tunes. „ 2nd.-28 Chants and 22 Psalms. „ 3rd.-l Te Deum, 1 Sanctus, 1 Gloria, 1 Christmas Carol, and 3 Easy Anthems, Complete in one Book. Sol-Fa O.N. 1. Cloth, red edges] 3s 0d 3s 6d 2. Levant, gilt edges 4 6 5 0 3. Full calf, gilt edges 6 6 7 6 The Anthems also may be had separately :— I. TeDeum Id 2d 1: II^TctAs, } toaether in °ne copy 1 2 4 O! be joyful in the Lord (Byddwch lawen yn yr lor) 1 2 5. 0 Jerusalem (0 Ierusalem) 1 2 6. Blessed is the man (Gwyn fyd y Gwr) 1 2 7. Christmas Carol (Carol Nadolig) 1 2 NOTR.—All the above may be had with English or Welsh Words; the Book of Anthems having the Welsh and English Words combined. CYFRES 0 RAN-GANAU, At wasanaeth CorctM Byehain a Phlcmt. Rhif I.-Ffo rhag y cwpan. 2. De'wch danfanerDirwest. 3. Gweddi'r Pererin. 4, Pencerdd Natur. Yn un Llyfr. Sol-Ffa, He. D.S.-Ysgolion Sabbothol, Band of Hopes, Temlau y Plant, am bob order uwch .>0, a gyflenwir am Ie y llyfr. I'w cael oddiwith D. JENKINS, Mus. BAC., CANTAB., ABERYSTWYTH. Cyfundeb Deheuol Morganwg. C1YXELIR y Cyfarfod Cliwarterol nesaf yn Seion, Cwmafon, ar y dydiliau Mawrch a Mercher, Awst 14eg a'r lflfed. Hydd hefyd yn gy/avfod i neillduo y l'arch W. II. Rees, I.lechryd, yn (Imiailwr i China. Y Gynadlcdd am 3 o'r gloeli dydd Mawrtli. WW, „ J»WB EvAjiSi SPECIAL NOTICE. TEA. FOR CASH. T> Y the New Parcel Post 4 lbs and upwards will D be sent per return of Post to all parts of the United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lh. P. O. Orders to be made payable at the Gray's Inn Road to JOSHUA THOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W C. RHAN I., GWYRTHIAU CRIST. Mae y rhan hon yn cynwys 17 o'r gwyrthiau wedi en troi ar gan, gydag addysgiadau, wedi eu gosod allan mewn in odd syml a (lealladwy i'r plant, gyda thonau syml a bywiog-y fath ag a hoffir gan y plant a'r bobl ieuainc. Gellir ou canu mewn Cyfarfod tel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgylchiadau. Nid oes ynddo anthemau, na daLnau mawr a thrymion, ond rhai y gall pawb eu dysgu a'u canu yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledus y dymunaf Iwyddiant cyffredinol i'r llyfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan v gwyrthiau a gyflawnwyd gan ein Gvvaredwr a'm gweddi ddifrifol ydyw, ar iddo fod yn foddion i ddwyn miloedd at y Gwaredwr i gael iachad i'w heneidiau. Pris, Sol fa, 6c. Hen Nodiant, Is. 6c. ETHEL WYN. S.F., 6c; H.N., Is -Go, Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaitb. Mae lion yn sier o fod yn boblogaidd." MORDAITH BYWYD. S.F., Go; fIN., 2s 6c. "Rhaidibobundiragfarn gydnabod fod Mordaith Bywyd' yn gyfansoddiad nas gwelir bob dydd ei gy Belyb.Tanyrnarian. I'w cael gan yr Awdwr-H, DAVIES (Peneerdd Maelor), Garth, Ruabon. An ionir Rhestr o Ganeuon, Anthemau, Canigau, &c., &c., i unrliyw gyfeiriad yn rhad. CERDDOUIAETII NEWYDD DR. JOSEPH PARRY (PRIF ATHRAW COLEG CERDDOROL CYMRU, ABERTAWY.) CYHOEDDEDIG AC AB WERTH GAN J. PARRY & SON, 9, CASTLE-ST., SWANSEA Cydganau hawdd addas i Gorau Ieuaino. 1 Ar Lan Iorddonen Ddofn. Hen Nodiant, 2g. 2 Weie yr wyf yn sefyll wrth y ddrws. Y ddau nod. iant, 2g. 3 Mi a Godaf ac a af at fy Nhad. Y ddau nodiant, 2g. 4 Ysbryd yw Duw. Y ddau nodiant, 2g. 5 Yr Udgorn a gan. Y ddau nodiant, 2g. 6 Hiraeth-gan y Gohebydd." Y ddau nodiant, 3c. 7 Moliant i'r Iesu. Y ddau nodiant, 3c. 8 Teilwng yw'r Oen. Y ddau nodiant, 2^. 9 Molwch yr Arglwydd. Y ddau nodiant, 4c. 10 Requiem (ar ol leuan Gwyllt). Y ddau nodiant,4c. 11 Bydd Drugarog. Hen nodiant, 3e. 12 Loyal Hearts. Y ddau nodiant, 3c. 13 Reapers' Chorus, (Joseph). Rhif I, Hen nodiant, 2g. 14 Ddwy fiwydd yn ol (Joseph). H. N., lie. 15 Quartette-Nid myfi all esbonio (Joseph). H. N.,6c. 16 Joseph a ganfu ei Frodyr (Joseph). H. N., 2g. 17 Molwch yr Arglwydd (Joseph). Hen nodiant, 2g. 18 Wele y Breuddwydiwr (Joseph). Hen nodiant, lte. 2 19 Daeth Joseph i'r ty (Joseph). Hen nodiant,}!e. 20 Myfi ydyw Joseph eich brawd. H. N., 6c. 21 Mae'r haul yn machlud, T.T.B.B., H. N., 2g.; SUe. 22 Taenwn flodau ar y galon. H. N., 2g. Sol-ifa, Ie. 23 Rbown fanerau ar y muriau. H.,N., lc. Sol-ffa, tc. Darnau cymedrol anhawdd, ac addas i gys- tadleuaeth Gorawl a Chyngerddau. 24 Yr S.S.A.T.B. H. N., 4e. S-ffa,2g. 25 Er plygain amser, T.T.B.B. H. N., 3e.; S-ffa, He. 26 Yr Engyl fyrdd. H. N.,3c.; S-ft'a,l|c. 27 Llawenhaed y Nefoedd. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 28 Y Cynfab trag'wyddol. H. N., 4a.; S-ffa, 2g. 29 Mor ogoneddus yw dy waith, S.A.T.B. Hen nod- iant, 4c. Sol.ffa, 2¡! 30 Yn enw Harri. H. N., 3e. S-ffa, l|c. 31 Hurrah!—Wedding Waltz. H. N., 4c.; Sol-ffa, 2g. 32 I'r g&d i'r gad T.T.B.B. H. N.,4c.; Sol-ffa, 2g. 33 Chwibanu odlau. H. N., 4c.; S-fEa, 2g. 34 Cenwch y Clychau. H. N. 3c.; S-ffa, l^c. 35 Molianwn y Nefoedd. Hen nodiant, 4c.; Sol-ffa, 2c. 36 Rhyfelgan Gorawl. Y ddau nodiant, 4c. 37 Molawd i'r Haul. Y ddau nodiant, 4e. 38 Nosgan (i leisiau gwrywod) Y ddau nodiant, 4c. 39 Hoff! Dywysog Cymrn gu H. N., 4c.; S.ffa,3e. Yr elw arferol i arweinwyr C6rau.