Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

CYFLWR YR IWERDDON .....v...

News
Cite
Share

CYFLWR YR IWERDDON v Ymgais i Fradlofruddio Arglwydd French I DIANGFA WYRTHIOL iBrydnawn Gwener, gwnaed ymgais i lof- ruddio Arglwydd French 1 Ar-lwydd-Raglaw awexddo,n). 'Roedd yn dychwelyd gydar trcn o 1 bres- wylfod yn Boyle, Roscommon. Disgynnodd yng neorsaf Ash town, heb fod yrnhell 0 Phoenix Park, lie mae ei breswylfod swydd- ol, Viceregal Lodge Ychydig o bobl yn Iwerddon a wyddent am ei symudiadaa; yn wir nid oedd yn wybyddus ond i gyloh bychan ei fod yn Iwerddon o ^*Ond y nsae'n amlwg fod J bradlofruddion yn gwybod am ei symudiadau. Wedi i'r cer- &yd modur yn vr hwn v teilhiai Arglwydd French, a dau gerbyd modur arall yn cyn- nwys gosgordd filwrol, gyrraedd i le neilituol ar y ffordd dechieuwyd tanio ar y cerbydau o'r tu ol l wrych, ac ar ganol y ffordd yr oedd cerbyd wedi ei adael gyda'r amcan o rwystro'r cerbydau modur i fynd ymlaen. Yn ym- guddio tu ol i'r cerbyd hwnnw yr oedd dyn, yr hwn a daflodd ffrwydbelenau at y cer- bydau modur, gan anelu yn fwyaf arbennig at yr ail gerbyd modur, ond, fel yr oedd yn dvgwydd bod, yr oedd Arglwydd French y waith. hon yn y cerbyd cyntaf (arferai deithio yr. yr ail), ac felly diangodd, ond yr oedd ol tair o ergydion ar y cerbyd, yr hwn oedd wedi ei ddiogelu a phlatiau dur. Maluriwyd yr ail gerbyd, ond, yn wyrthiol. ni anafwyd Bab, a niweidiwyd hefyd y trydydd cerbyd. Saethodd yr oagordd oedd gvda'r Arglwydd French at y brad-lofruddion, a lladdwyd y dyn oedd tu ol i'r cerbyd yn lluchio ffrwydbelenau. Dyn ieuanc oedd hwn, oddeutu Main mlwydd oed, a gwasanaetbai mewn siop grocei y» Dublin, ac yn flaenorol yn Sligo. Yr oedd yn swyddog yn myddin y gwrthryfelwyr yn 1916, pan y bu cynwrf mawr yn Duiblin. ac y llosgwyd y Llythyrdy ac adeiladau ereill. Oredir fod o 15 i 20 o frad-lofruddion yn ymosod ar y cerbydau modur, a gwneir pob ymdrech i'w dwyn i'r ddalfa. Yn ystod yr ymosodiad clwyfwyd heddwas a chudd-swyddog gan saethau'r bradlofrudd- ion.

-.11-.-'.... AMAETHYDDIAETH

PARLWR Y BEIRDDj .

[No title]

. PREGETHU

LLAWER DULL A MODO.

BOlLlAU < DflAETHU.

-.:.a:.-,-..", NODION GWLEIDYDDOL

Advertising

EISTEDDFOD CAERNARFON, 1921

IIJ,' Y NADOLIG .

DEG GORCHYMYN LLOYD GEORGE

..,CYFLOGAU CHWARELWYR

r,1."i^11 CYNGOR SIR ARFON…

MEFLAIJ IAITH -

6YMBAEG OREU EU HOES

AR BWNC EIN HIAITH.

"CYMRAEG PREGETHWYR."

BRON POB BAI POSIBL.

"CAItO AWGRYM ALLAN"I

Family Notices

BOlLlAU < DflAETHU.

IIJ,' Y NADOLIG .