Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

v ESIAMPL O LYTHYRAU A DDERBYIR YN DDYDDIOL GAN BERCHENOG George's Pile and Gravel Pills Park House, Salisbury Road, Cardiff, Ohwefror 24ain, 1894. Mae fy anwyl fame wedi dymttao arnaf lawar 9 weithiau i ysgrifenu atoch i ddiolch i clovi o waeiod ei okaion am y lieshad y mae wedi denbyn trwy eich Pelenau. Y mae yn 73 mfrwyAi oed, ac y mae yn hapue genyf ddyweyd y mae yn teimlo yn hynod o iach a hoenus. IPfeadola seifyllfa ea hieohyd i ddau beth, a defnyddio ei geiriau hi, sef yn gyntaf i drugar- edd yr Arglwydd, ac i'ch Peleaau chwi yn ail. Dioddefoid boen dirfawr ya ei chefn am kvWar o flynyddoedd, and tua t-hair biynedd yuol peaderfynodd geisio biychaid o'& Belenaa ckpi, a biiwt leahad a dderbyniodd yn union. Mae ei genau yn agored wrth ibawb am y lie 7 mae wedi deimlo, ac yn parhau i dderbyn o bJyu. Teimlaf rwymediapaefch arnaf i gyhoeddi hya er Iradd eniK. Y wyf, yr eiddoch yn ddiffuant, D. BEYNON, Coal tLYTHYR AiRALL ODDIWRTH MR. BRYlNON. HydTet 28ain, 1904. Anwyf gyv,-Meag mlynedd yn ol, ar gais fy anwyl fam, yegarifenai yn gynes iawn i ddMfck i chwi am eioh Pelenau Rhif yr Ail (No 2 Pills). Mae mam eleni yn bedwar ugain t piedaZc oed, ac yft lawyabau iechyd da, diol«ii i'ch Pelenaa chwi a thrugiredd yr ArglwyiM, ya IOATF, -wxth KWTS, y» dywed hitbau.—Ydwyf, etc., D. BEYjjON\ Pont-y-Gwaith, Glam. [fitowyl ByT,-Dymunaf eioh hysbysu gyd» dioicofgarwcii, a hynny er mwyn eraiu a all foa vn dioddef £ fl1 r bu'm i i mi ddyfod ya adnabvddus o'ch Pelenau olodfiawr chwi— w* GEORGE'S PILB AND GRAVEL PILLS. Flyayddoedd yn at, pan mewn poeaau mawrion yn gorfod cadw'm gweiy gen gefn deiarus, ac wedi fcreio pob peth a allwn i ac eaaiil fedd-wl am dano, neu wedi cwbl ano- bdfthio, a obredu nad oedd gwellhad i'w gael i mi, daefch cymydogee i mewn i edrych am danal. Pan y gwalodd fy sefyllfa dywedodd: Ddyn! Paham y byddweh farw pan y mae meddjrgmiaetli yn rmJt, Y mae ya riiaid i chwi gymeryd GEORGE'S PILLS, a hynny ar awaith. GTi-w-fd am danvat; ac wedi i mi 6n cymeTyd ryw bedair ffwaith cotais y fath ryddhad Has didhon neb ei srredu, er drwy boenau; a phan y teimlaf fod y poenau fel yu arwyddua ar mail ymaflyd ynwyf, aid oes genyf ond troi at y blwch a chymeryd y OOJrIl arferoi, sef dwy e No. 1 wrth fyned i'r grrely, a bydd pab arwyddion ohonynt wedi eu gyr0 3 ae 80 cyn y berau. Ydwyf, yr eiddooh, etc., T. THOMAS. Ir Gwertkir v PelHti byd-glodus hyn yn mh"t' man mewn blyohau 1/6 a 3b. yr un; gyda'r PdO, 1/4 a 3/B yr M. 'J y mae y Feddniniaeth wtrfchJawr hoc w chael mewn tri iIurf. No. l-(}eorge's Pile and Otavel Pills (Label Wen). No. 2-8eorge's Graoel Pills (Label Las). Mo, 8-(Jøorge"s Pills for the Piles (Label Goon). EHYBUDD.—Byddrwch ofalua wrth bryna "P1:LB AND GRAVEL PILLS" etofa bod 1\ caei y Genuino iPaiJ, sel PBLENI GffiORGE PERCHEMOG s B.&:a:=. J E. GEORGE, MR.P.S HI RWAIN, GLAM me v -_£.¡ E REMEMBER the man -riJ ready money O H b master o. the market. jjj| ■ WE are prepared, at short jjj H notice, and wi/tiout preli- Q ■I mina.ry fees, to B from £ 10 opward« H H privately, on Note of j]J H Hand omy, on reasonable ■ term*, and tie §f ■ VONEY can be repaid by easy in- raj H stalments to suit Bor- Ml ■ rower's conTenience. H( I GEORGE PAYNE & SONS, II H 3, Crescent Road, RHYL UIII I N.B.—Write for pamphlet of teeti- m ? monials from satiafied Borrowers m M writers' names being omitted) sent, ■ P^t free, in eaated cover. j|jj 1If=IS8- W — A RIAN. I'w rhoi atian ar ymrwymiad personol. YmofyneT a Mr. D. J. Daviee, Accountant and Auditor, 20. Eleanor Street, Carnarvon. (Jy.30.20). S20 to E1000 ADVANCED FRIVAl £ LY TO FARMERS 'TRADERS AND HOUSEHOLDERS on ;,of Bazd. Distance no object- Bosinefls OQU)- -ideted though the Poat. Interest and Repay- isents lowen in England and Wsfes; also on 17;iú Policieø Reversion and Mortgagee alt 5 p&r cent per annum.—Appfrv par post only lot irw proapytTia, NATIONAL ADVANCE uod < IN VfcSlMENT SOCIETY, Ltd., Jq, Corpora- tion Street, Mandhester. Tf. 6066 City, let. U37. Branch Office: ToWJt HaD Ghamber*, >*«en ytrc-ot, R-axl. MONEY ENT i KTVATELY. £ 20 to £ 1000 AT A FEW HOURS' NOTICE FOB AGREED PERIODS, s' NOTE OF HAND OVLY. B S a 4. 10 91 0 0 50 31 o 4e 43 0 0 50 62 10 0 100 li.W 105 0 0 1,000 1,060 0 0 Small repayment accepted by lpeciall arrange, moent, or if desired the advance cam remain feat by paying interest half-yearly^ distance Bo object, can be seen personally daily m North Wales for int-ervale by appointment Existing Loan* can be paid off and larger ad. Tamoee made at much lower interest. Strict jwiTucy guaranteed whether busineee done or not. Do not hesitate. Applty personally, or if htoonvenient to call apply by letter, ae bneL DeIWI can be arranged by poet. You wil aToid paying extortionate interest, aril heavr repayment above your means by applying t* IfHE MANAGER, 33 FARRAR ROAD. BANGOR. CASH LENT— £ 25 TO E5000 to Responsible Ladies and Gentlemen on NOTE OF HAND WITHOUT ANY SECURITY. Terms 10 per cent and 15 per Met. according to circumstances. STRICTEST PRIVACY OBSERVED. NO FEES TO PAY. .£25 REPAY Pl MONTHLY. JBoO REPAY e2 MONTHLY. Lloo REPAY JM MONTHLY. 125M REPAY JB25 MONTHLY. Also Loans payable Quarterly and Half yearly. Apply to a re-iable Firm, and you Save Monev. SAMUELS AND CO., 6, JOHN DALTON STREET, MANCHESTER. Hi /ISd owntrees I THE t PEOPLE'S FOODBEVERAGE. 1, &iC-,L" NCO US I PULLETS AND DUCKS, laying 10/6 each, — L6 dozen. Chickens two months old i6 »ach, 30/- drwsn 12 cihicka and motSier, Jøt. bm.-Iffummell. Stratford. HMex. A SUGGESTION. TRY THORLEY'S FOOD FOR YOUR He RSBS one month and note results (Jan.3.) POULTRY KEEPERS SHOULD write to Joseph Thorley. Ltd., Caledonian Read, King's Cross, London, N. 1, who are L-t- manufacturers of OVUM, norley's Poul- tc Space, for Thorley's Poultry Keepers' Aocount Book. Book giving useful Hints to Poultry Keepers and Ejrr Record Card. Sent Free. (Jan.3). ST. PATRICK'S HOSPITAL, DUBLIN. In addition to the Main Hospital in James's Street, the Covernora have Branch Establishments at St. Edmundaburv, Lucan, standing in a Demesne of 200 Acres, and provided I with every facility for tie Curative Treatment of Mental Cases. The Mansion of St. Edmundsbury has been adapted for the Treatment of Ladies, and a Villa speciaUy built to accommodate a limited number of Gentlemen. Urgent Cases can be admitted te the Hospital on application to the Medicil Superintendent. For further particulars, forms, etc., apply to THE REGISTRAR, St. Patrick's Hospital, Jama's Street. Duiblin. Ladies! Wood's Challenge Remedy U guaranteed under the sum of 9100 to eure when others fail. Far superior to Pills, Pellets, or any Continental treatment. For aJJ. case* of irregularities, however obstinate, CHALLENGE REMEDY is supreme. Price 3«., 5s., Special 12s. Stamp for adviog. bliøhed 20 year*. Mr. and Mrs. A. K. Wood, 8pecú:15Rt. 20, Louis Street, Leeds. 'TAr AiM frost I eSMBtttMUKli Invaluable in the Nursery 111 1/3 OF ALL CHEMISTS AND STORES* III Tise old Velsh Remedv. fVIVAMOL GUSS ATOMISER. Cures Colds. Prevents Infection There is no safer or simpler way of dispersing a Lasting Cold than by the use of this ATOMISER. Price £ 1 Is. Cash w th J Order. Price 11 Is. Cash with J Order. Messrs. VIVAMOL Ltd., 111-113, Great Portland St., London,W

MANION O'R MYNYDD

CYNGOR DOSBARTH MDDRAETH ...

Advertising