Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

HARLECH

News
Cite
Share

HARLECH PRIiODAS.— Dydd Llun, yng Nghep^y id b Wesleaid, Bootle, unwyd mewn glan Miss Lizzie Davies, merch Mrs. Ellen Da > Railway Cbttage, a Mr. Wil^m -Woodky.. Gwasanaeth. wyd gan y gweimdog. l „ v rhyfel gweithiai Mise Bavies fel sorter vn v Llythyrdiy Cyflredinol, Lerpwl, yr oedd^ eT phrW 5". ETw°i ynuadawodd y par leueno am Ynys Manaw i dreulio eu mis mel. MiAlRW HÐN Gwener, bu farw Mrs. Gwen Lloyd, High-street a hi wedi cvrraedd yr oedran teg o 93 mlwydd. iMae'n delbytg mai hi oedd un o'r trigolion Ihynaf yn y cylch. Ryd bythefnos yn ol yr oedd yn galln cerdded o gwmpas gyda ohymouth flon. Yr oedd yr ymadawedig yn aelod rheolaidd o gapel y Wesleaid yn y lie. Cymerodd y gladdedigaeth le ddydd Miawrth. Ellq IJLYTHYRGQXTD'WYiR.—Mae Mr. Evan Jones, un o'r Uythyngludwyr lleol, wedi ei ibenodi i orvffelVb swydd ym Mhorthmadog, ac hefyd mae Johnnie Williams, Heol-v gwynt, wedi dedhreu ar ei wodfh fel llythyr- gludydd dros dymor. Bu Williams ym mrwydr fawr y Soanme, lie y clwyiwyd ef yn bur dost. IMAN-W-N.-V-os Feroher rhoes Mr. George Davidson organ recital yn 'Wernfawr Hall. tDaeth oynhulliad da ynig:hyd.-iM>ae'r dref wedi ei gorlenwi eg ymwelwyr.—'Mae Private Willie G. Williams, 2, Rock-terrace, wedi cyrraedd igartref o Fesopotamia.—Dechreu- odd Miss Anna Williams, ddydd Sul, ar ei gwaith fel ysgrifenyddes Yogol Sul Tryfar, dherwydd fod Mr. William Thomas Owen wedi gadael am Ddeneudir Cymru. I

LLANBERISI

PWLLHELI

CYNGOR DINESIG CRICCIETH --...-

Cyngcr Plwyf Llanberis a'r…

llanegryn

RHYDYCLAFDY

CYNGOR GWLEDIG LLEYN .

GWR 0 FANGOR MEWN PENBLETB…

YSWIRIANT CENEDLAETHOL

CYNGOR TREF PWLLHELI -

CYNGOR DEUDRAETH o--

MARW NE'vV YDDIADURWR .--

MA it CH.NADOEIJO ,.'

i ! YR EISTEDDFOD .

TAFLU BACHGEN I CHWAREL .

Cyflog-au'r Chwarelwyr a Gweithwyr…

UNDEB AMAETHWYR LLEYN AC EIFIONYDD…

ETHOLIAD BOTHWELL -'--

[No title]

NODIADAU SENEDDOL .I

BWRDD UNDEB CAERNARFON .

YNADLYS CAERNARFON --,,-...-_.

Advertising

FFESTIWIOG :;'\;r"tH