Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

CHURCHILL A &WSIA: 10-

News
Cite
Share

CHURCHILL A &WSIA: 10 ARAITH ALLUOG Gwnaelh Mr. Winston Churciiill arai-th wir alluog yn Nhy'r Cyffredin, ddydd Mawrth, pan yr «amddiffynod<3 y Lly wodraeth yn wyneb vt ymosodiadau a wneir arnynt o bevthyna.3 i w polbi yn Rwsia. E,r fod Mr. Churchill yn cytuno a pholisi'r Llywodraeth yn Rwsia, nid ef sy'n gyfrnol am dano. Yr oil a wnaeth oedd curio ymlaen y polisi y penderfynwyd arno'n flaenorol. Ym- hellach fz'i cychwynwyd fel rh;n o'n polisi rhyfel yn erbyn yr Almaen, oherwydd pan yr anfonwyd milwyr Prydeinig i !\Y .na yr oedd yn rhyfel. Ond fe'n bradychvryd gan Lenin a Trotsky, y rhai a wii-qetliint cywil- ycbius a'r Almaen. Drwv'r heddweh hwnnw fe ryddhawyd miliwn o Almae.iwyr i yn erbyn ein milwyr ni yn Ffrainc a Belgium. Ac hefyd yr oedd gennym lawer iav.n o I gyfarpar yn Bwsla, ac yr cedd yn bwysig iawn i rwystro i'r gelynion gymeryd meddiant o'r cyfryw. Ond pan y daeth heddwcii, yn pan yr oedd heddwch mewn golwg, yr oeddym wedi penderfynu gadael Rwsia, gan nad oedd yn rhan o'n polisi i aros yno yn barhaus, ac ymyrryd yn ei materion mewnol. Fisoedd yn t ol fe hysby^wyd y Rwsiaid y gailem ymddiried yn-ddynt y byddai i'u milwyr auael -Rwsia cyn diwedd y flwyddyn ion. Ond fe gytunwyd fod y gorchwyl o'u hanfr.n adref i gaei ei adael yn gvfangwbl i'r swyddcgion oeddynt mewn llywodraeth yn Rwsia. Buaai rhuthro oddiyno yn gamgymeriad dybryd gan y buasai Lenin a Trotsky yn tybied ein bod yn dianc. Efallai mai'r rhan fwyaf effeithiol o araitli Mr. Churchill oedd y rhan honno "mtICt hi: yr heriai yr elfen Folshefaidd yn y wiad hon a hawlia gyiixyeliio,.i Llafur, end nad gwneyd dim o'r fat,h beth. Maent wedi bod yn bygwt'h stre-ic am bedwa.r rheswm. Yn gyntaf 'gwrthwynebant i ni fod yn Rwsia o gwbl; yna gwrthwynebant orfodaeth- filwrol; gwrthdvstiant yn erbyn cylehlyt-hyT a anfon- wyd allan gan y Swyddfa Rylel o berthynas i ddefnyddio milwyr ynglvn a stveiciau, a gofynnant am i'r igwrthwynebwyr cydwybodol gael eu rhyddhau. GNviiaeth ilfr. Churcbill yn ysgafn o'r Bolshefiaid hynny. Dangbosodd ddarfod inni ddecbreu'r flwyddyn benderfynu gadael Rwsia, ac fodein dynion ar hyn o bryd yn gadael y wlad honno. Mae gorfodaetli yn dod i ben, a bydd wedi terfynu erbyn diwedd y flwyddyn, neu oddeutu hynny. Xid oedd awdurdod y Llywodraeth. y tucein i'r cyJcn- lythyr ffol y cyfeiriwyd ato, ac ni wyddai'r un Gveinidotg am dano pan yr anfonwyd ef allan ni fu mewn grym, ac yr oedd wedi mynd yn angof; ac nid oedd ond iiii gwrtbwynebydd cydwybodol mewn -car-char Weidi adrodd y fteithiau hyn dywedodd Mr. C1. ixr-chill fod yn rhaid i'r penboethiaid a geisiant arwain Llafur frysio gyda'u streie gyffredinoi neu byddai raid iddynt chwilio am rhyw esgusotiiou eTeill dros igymeryd mesurau o'r fath lie welwn felly nad oes gan y dynion eithafol y sonlai Mr. Churchill am danynt dir i *-efyll arno. Maent yn oelsio gwneyd hel,viit yn ddiitcbos. J .i .1

CAERNAn?ON

FFESTIWIOG :;'\;r"tH

Advertising

[No title]

Y LLAWR DYRNU —♦

YR IAlTH GKMRAEG ...,...-'"

PERS0NAU A PHETHAU

INEUADDAENTiEFOL .-

Advertising

ABESMAW