Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-t TK» "ONTYPHl DOj KHONDDA YALLBY, JND GLAMORGAN WLL- T OBXiNG CO., LIMITED. W. JONES. OVER, lit) STATIONS in aU the oeet siVva. ticjas in the District. Advertising in Gal it" tir:viche«. Manager's Offin.;)- MILL STREET, P iTPRIDD, 8. "W A .7 GWALIA HOUSE, "mflh. 62, HIGHFIELD STREET, fpft*B LIVERPOOL. DYMUNA R. R. WILLIAMS wneyd yn D hysbys i'w gydgenedl yn Nghymru ei fod yn Bookio Ymfudwyr er's Uawero flynyddau i wahanol wledydd y byd, yn neillduol America, Canada, ac Awstralia. Erfyma am yr un gefn. osaeth yn y dyfodol ac a fu yn y gorphenol, a sicrhay telir y sylw manylaf l bob dosparth o ymfudwyr fel arferol, trwy eu cyfarfod ar eu dyfodiad i Lerpwl, a'u rhoddi yn ddyogel yn y Steamers fyddont wedi eu dewis. Anfonir pob manylion am hwyliad allan y Steamers yn nglyn a phob Cwmni ond anfon am y cyfryw at R. R- Williams, Gwalia House, 62, Highfield Street, Liverpool. Free Stores i gadw Luggage. Llety cysurus i ymwelwyr a'r dref. y72 TY GOMER I'R CYMRY. 29, UNION STREET, Yn agoa i'r Landing Stage, LIVERPOOL. NA DDARLLENWCH HWN. HEB yn gyntaf dderbyn fy niolchgarwoh yn mlaen llaw am eich caredigrwydd tuaf atsf, yn gymaint ag y byddwch yn dyweyd wrth ereill fy mod yn rhoddi gwahoddiad oroesawui i'm cydgenedl pan yn oyohwyn ar eu taitb i'r America, neu unrhyw barth arall o'r byd, 01 byd dan t yn dod trwy Lerpwl. Tickets issued by Cunard, White Star, Allan, Dominion, American, and all other linea 01 ttteamera. Cyfarfyddaf &'r rhai fydd dan fy ngofal, a rfooddaf hwynt yn y rhanau goreu o'r ager- longau sydd yn hwylio allan o Lerpwl. Digon o fwyd da a gwely glan am briabre rihesymol. Credwoh ft, gallaf brofi hyn gyda lliaws e dystiolnethati (Testimonials) wedi eu rhoddi i ml yn wiroddol gan gannoedd sydd wedi myned trwy fy ngorachwyliaeth er 1872-dros 22 a flynyddoedd. American Line from Liverpool to Philadel- phia and Now York. Anfonwch gair bach attaf, a ml a'oh attebaf yn Hghymraeg neu Saesneg. Coflwch y cyfeiriad GOMER ROBERTS (Cymro Daf), 29, UNION STREET, LIVERPOOL. vi rt FMORtulesmigs Y Powdwr Pobi JP Goreu yn y Byd. t %F ^"POWDER I OGDEN S I A NAM 'GUINEA- GOLD' CIGARETTES. 3D. per Packet of 10 | FINEST CIGARETTE I ON THE MARKET. I GRIF.FITH OWEN, Alp-, AR derfyn gwyliau y Nadolig a'r Calan, wedi i Llew Llwyfo gyflawm gwaith caled mewn siarad, canu, abeirniadu. gofynodd cyfaill iddo, "Beth yw dy farn am Sudd Iachaol Dail Carn yr Ebol fel moddyginiaeth i'r yggyfaint a'r liais ? Atebodd y Llew ar ffurf pennill byrfyfyr Mae Sadd Iachaol Dail Carn yr Ebol Yn wirioneddol am ei rinweddaa A phlant yr A wen, .Ko'nt glod yn llawen I Griffith Owen am ei gyffyriau." SUDD CARN YR EBOL. Meddyginiaetha, lacha Ddiffyg Anadl. y Bron- chitis, Influenza, Poeri Gwaed, Dolur Gwddf, Peawch ac Anwyd o bob math. Cyfeiriad— GRIFFITH OWEN, CHEMIST, CAEBNAAROW. SUDD CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN. BETH YDYW? 1 BETH YDYW Y PRIS? Y Feddyginiaeth an- Sudd Iachaol D.iil Carn mhrisiadwy hon a esmwy- yr Ebol Griffith Owen a tha, yn uniongyrchol, y werthir yn mhob parth o mathan gwaethaf o Gymru mewn potelan Beswch, Crygni, Anwyd, Is lie. 2s 9c, a 4s 6c yr Ar.bawsder i Anadlu, un. 2 Yn rhad drwy y Gwaed Boeredd, Dolur Post am Is 3c neu 3s Gwddf Bnynawl. Influ- mewn Stamps. Byth er enza, Poenan Adwythig pan y cafodd ei ddyfeisio yn y Frest, ac at hen gan y diweddar Griffith Ddiffyg Anadl nid oes ei Owen M.R.P.S., Caernar- g y ff e 1 y b cynnyrcha narfon, y mae wedi rheddi ryddboeriad drwy doddi boddhad cyffredinol, ac y fflem wydu, ac felly wedi iachau miloedd o ryddhau yr ybgyfaint ddioddefwyr, y rhai oedd oddiwrth bob sylwedd en- wedi anobeithio am fedd- ynawl; yn ganlynol i'r ygmiaeth. hyn y dilfna trwmgwsg adfywiol. BETH A WNAETH I FILOEDD? "Anwylaf Syr, Pan" 18, Rolling Mm, Sut- yn dioltlef gan Beswch ton, St. Helens, Ionawr blin a llymdost, nes 12fed, 1880. Madanae,- rhoddi i mi lawer nos- Ymddengys fod etch Sudd waith ddigwsg a dyddiau Carn yr Ebol yn cael diorphwys, cynghorwyd fi croesawiad cynnyddol yn gan gyfaill i roddi prawf mysg cleifion ardal Sut- » ar eich Sudd Carn yr ton. Tystiai Mr Wil- Ehol anmhrisiadwy, a liams ei fod wedi cael gallaf eich sicrhan i mi esmwythad uniongyrchol gael esmwythdra union- oddiwrth ei Beswch, er jryrchol gyda'r ddog-n fod meddyginiaeth arall gyntaf, a hyny heb ym- wedi troi yn fethiant. yraeth a'm hamrywiol Yr eiddoch yn gywir. M; ddyledswyddau; a llwyr W. HUMPHREYS (Gwyn- iivchawyd fi a'r botelaid edd Diff wya). fechan gyntaf; o ganlyn- ia, teimlaf yr hyder cryfaf i'w gymeradwyo i'r werin a'r miloedd. THOMAS JONES, Penygil- fach, Llanberi8. Ar werth gan bob Fferyllydd parchus yn Ngogledd a Deheudir Cymru, ac America. RHYuUDD—Ni chair dim gwreiddiol bur heb f d eriW Griffith Owen ar bob Potel. Felly gochelwch, oblegid y mae llawer o bersonau wedi cael eu twyllo. I w gael yn mhob tref ac ardal, gan fferyllwyr, &c. Gofyner air. dano. Os methir ei gael anfoner fel y canlyn GRIFFITH OWEN, CHEMIST, &C., HIGH STREBT, CARNARTON.

COLEG ABERYSTWYTH. I

S YM D UIaUAULLOH 6AD • 1

UMEB DiaWBSTOij I MERCHED…

------Y DIWEDDAR BARCH D.…

ARIANDY CENEDLAETRD CYMRJ.…

[No title]

Advertising

MARWOLAETfl Y CYN- . AELOD…

[No title]

AT Y GOLYGYDD.

ARWERTBIANTAU.

SUT I OCHEL RHAG PESWCH AC…

Advertising